پايداري مدل خودرو سواري با سرعت ثابت براي سامانه - دانلود رایگاندانلود رایگان در اين مقاله پايداري مدل 8 درجه آزادي خودرو در هنگام پيچيدن با شتاب ثابت در پيچ فاقد شيب عرضي در دو حالت سامانه تعليق فعال و غير فعال مقايسه مي شود.ورودي س

دانلود رایگان
پايداري مدل خودرو سواري با سرعت ثابت براي سامانه تعليق فعال و غير فعالدر اين مقاله پايداري مدل 8 درجه آزادي خودرو در هنگام پيچيدن با شتاب ثابت در پيچ فاقد شيب عرضي در دو حالت سامانه تعليق فعال و غير فعال مقايسه مي شود.ورودي سيستم شامل شعاع پيچ مي باشد.خروجيهاي سيستم شامل جابجايي عمودي بدنه و چرخها ،زاويه غلتش و زاويه كله زني بدنه است.كليه فنرها خطي فرض شده است. هر كدام از چرخها يك درجه آزادي در راستاي عمودي دارد.بدنه خودرو داراي 4 درجه آزادي است كه يك درجه مربوط به جابجايي در راستاي عمودي،يك درجه مربوط به جابجايي در راستاي جانبي،يك درجه مربوط به زاويه غلتش و يك درجه مربوط به زاويه كله زني خودرو است.كه در مدل استفاده شده هدف كيفيت سواري و پايداري است.پروفيل جاده مورد بررسي شامل دو دست انداز متوالي ميباشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تعليق فعال ،كيفيت سواري ، پايداري ، مدل 8 درجه آزادي خودرو.


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه