تحليل آزمايشگاهي و عددي فروريزش محوري لوله هاي - دانلود رایگاندانلود رایگان ضربه گيرها و جاذب هاي انرژي از جمله اجزايي هستند كه در برخي سامانه ها براي جذب انرژي جنبشي و تبديل آن به صورت ديگري از انرژي استفاده مي شوند. هدف از تحقيق

دانلود رایگان
تحليل آزمايشگاهي و عددي فروريزش محوري لوله هاي استوانه اي دوجداره برنجي تحت شرايط مرزي يكسرگيردار و دوسرگيردارضربه گيرها و جاذب هاي انرژي از جمله اجزايي هستند كه در برخي سامانه ها براي جذب انرژي جنبشي و تبديل آن به صورت ديگري از انرژي استفاده مي شوند. هدف از تحقيق حاضر مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي فروريزش ساز ه هاي استوانه اي دوجداره برنجي تحت اثر بارگذاري شبه استاتيك محوري است. در مطالعه آزمايشگاهي نمونه هاي استوانه اي به روش اكستروژن ساخته شده و بين دو صفحه صلب تحت اثر بارگذاري شبه استاتيك قرار گرفته و سپس نحوه فروريزش نمونه، تغييرات نيرو و مقدار انرژي لازم تعيين شده اند. مدل سه بعدي براي شبيه سازي فرآيند فروريزش با استفاده از تحليل اجزاي محدود ارائه و اثر رفتار غيرخطي مواد، تماس و تغيير شكل بزرگ در اين شبيه سازي در نظر گرفته شده است. مقايسه نتايج آزمايشگاهي و شبيه سازي نشان مي دهد كه مدل ارائه شده براي تعيين پاسخ فروريزش و تعيين نمودار نيرو - جابه جايي و ميزان انرژي جذب شده مناسب است. به عنوان مثال، نتايج اين مطالعه مي تواند در صنايع حمل و نقل استفاده شود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحليل اجزاي محدود، جاذب انرژي ، سازه هاي جدار نازك ، فروريزش محوري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه