مقايسه تئوري هاي غيرمحلي و گراديان كرنش در تحليل - دانلود رایگاندانلود رایگان نانوصفحه يك ساختار دو بعدي با ضخامتي در مقياس نانو مي باشد. به منظور مطالعه رفتار كمانش نانوصفحات مورب و اثر سايز بر كمانش اين دسته از نانوصفحات، از دو مدل

دانلود رایگان
مقايسه تئوري هاي غيرمحلي و گراديان كرنش در تحليل كمانش نانوصفحات موربنانوصفحه يك ساختار دو بعدي با ضخامتي در مقياس نانو مي باشد. به منظور مطالعه رفتار كمانش نانوصفحات مورب و اثر سايز بر كمانش اين دسته از نانوصفحات، از دو مدل غيرمحلي ارينگن و تئوري گراديان كرنش به منظور استخراج معادلات حاكم استفاده خواهد شد و در ادامه نتايج مقايسه مي گردد. به منظور غلبه بر نقائص روش هاي حل عددي ديگر، براي حل اين گونه ورق ها كه داراي تكينگي تنش در گوشه ها مي باشند، از روش عددي گلركين استفاده شده است. افزون بر روش گلركين، كه به عنوان ابزار اصلي براي حل معادلات حاكم استفاده مي گردد، از روش حل ناوير نيز به منظور مقايسه و اعتبارسنجي نتايج در موارد خاص استفاده شده است. در بخش تحليل عددي، اثر ضريب اندازه، زاويه تورب صفحه و ابعاد صفحه بر بار كمانش مورد بررسي قرار خواهد گرفت


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تئوري غيرمحلي، تئوري گراديان كرنش، روش گلركين، نانوصفحه مورب.


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه