اثر چيدمان و انباشتگي نانولوله در پايداري پيچشي - دانلود رایگاندانلود رایگان در اين پژوهش اثر چيدمان و انباشتگي نانولوله در پايداري پيچشي سيلندر جدار نازك تقويت شده توسط نانولولههاي كربني بررسي شده است. با فرض رفتار الاستيك، نانوكام

دانلود رایگان
اثر چيدمان و انباشتگي نانولوله در پايداري پيچشي سيلندر تقويت شده توسط نانولوله هاي كربنيدر اين پژوهش اثر چيدمان و انباشتگي نانولوله در پايداري پيچشي سيلندر جدار نازك تقويت شده توسط نانولولههاي كربني بررسي شده است. با فرض رفتار الاستيك، نانوكامپوزيت از قانون هوك پيروي ميكند. با استفاده ازمعادلات كرنش-تغيير مكان دانل، تعادل غير خطي و قانون هوك، معادله حاكم بر سازه بدست مي آيد. خواص الاستيك نانولولههاي كربني كه بصورت مستقيم با جايگيري تصادفي و تراكم زياد در پليمر چيده شده اند، محاسبه مي گردد. بار بحراني با در نظر گرفتن اين خواص براي شرط مرزي ساده و گير دار در دو انتهاي پوسته، محاسبه مي شود. نتايج حاصله نشان ميدهد با افزودن درصدكمي نانولوله به پليمر، سازه بار بحراني پيچشي بيشتري را تحمل مينمايد. با در نظر گرفتن اثر دو پارامتر انباشتگي نانولوله x ,zدر پليمر مشخص گرديد كه هر چقدر نانولوله در پليمر يكنواختترتوزيع گردد سازه رفتار پايدارتري خواهد داشت.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
كمانش پيچشي


انباشتگينانو كامپوزيتها


چيدمان تصادفي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه