ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت - دانلود رایگاندانلود رایگان حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت پرسنل درمانی از عوامل موثر در امید در بیماران مبتلا به سرطان هستند و پرستاران و پزشکان می¬توانند با فراهم کردن حمایت از

دانلود رایگان
ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانیعنوان تحقیق: ماهیت ­امید و ارتباط ­آن ­با حمایت­ اجتماعی ­و حمایت ­پرسنل­ درمانی ­در بیماران ­مبتلا به سرطان مراجعه ­کننده ­به مرکز آموزشی- درمانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 124
شرح مختصر:
:امید از مهمترین منابع مقابله­ای برای بیماران مبتلا به سرطان است. حمایت پرسنل درمانی و حمایت اجتماعی در ارتقاء امید نقش دارند. سطح حمایت پرسنل­درمانی و حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان و ارتباط آن با امید و نیز انواع، منابع و راهکارهای ارتقاء دهنده امید در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان مورد بررسی قرار نگرفته­اند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بود.
روش کار:اینمطالعهتوصیفی - همبستگی در مرکز آموزشی - درمانی امام ­خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. 230 بیمار دارای تشخیص قطعی سرطان با روش در دسترس در این مطالعه شرکت داده شدند. شاخص امید هرث، پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس، پرسشنامه حمایت پرسنل درمانی نورتوس و پرسشنامه­ای طراحی شده جهت بررسی انواع امید، منابع و راهکارهای ارتقاء دهنده امید مورد استفاده قرار گرفت. جهتتجزيهوتحليلآماري يافته­هاازنرم­افزار آماری SPSSو آمار توصیفی و استنباطی استفادهشد.
نتایج: بیماران مبتلا سطح متوسط به بالایی از امید، حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی داشتند. بین امید با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشت. اکثر بیماران ً بازگشت به زندگی طبیعی ً و ً شفای کامل بیماری با کمک پزشکان و داروها ً را نوع امید خود ذکر کردند. منابع معنوی، خانواده، پرسنل­درمانی و تکنولوژی درمانی

مهمترین منابع امید بودند. راهبردهای معنوی، حمایت خانواده، کنترل علایم بیماری و راهبردهای مورد استفاده توسط پزشکان و پرستاران مهمترین راهکارهای ارتقاء دهنده امید بودند.
نتیجه­گیری:
حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت پرسنل درمانی از عوامل موثر در امید در بیماران مبتلا به سرطان هستند و پرستاران و پزشکان می­توانند با فراهم کردن حمایت از بیماران، برخورد مناسب با آنها، برآورده­نمودن نیازهای معنوی بیماران و ارتقاء حمایت خانواده، در افزایش امید بیماران که یکی از روش­های سازگاری با بیماری بوده نقش مفید و موثری ایفا نمایند.
کلید واژه ­ها: امید، سرطان، حمایت اجتماعی، حمایت پرسنل درمانی، حفظ امید
فهرست مطالب
فصل اول / معرفی پژوهش
چکیده فارسی.. 1
زمینه پژوهش.... 4
تعريف واژه­هاي اختصاصي.. 12
اهداف و سوالات پژوهش.. 14
فصل دوم/دانستنی­های پژوهش
چارچوب پنداشتی.. 18
مروری بر متون.. 45
فصل سوم /روش پژوهش
نوع پژوهش... 57
محیط پژوهش.... 57
جامعه پژوهش.... 58
نمونه پژوهش.... 58
روش نمونه­گیری و حجم نمونه. 59
ابزار گردآوری داده­ها60
روایی و پایایی ابزار62
روش کار63
روش تجزیه و تحلیل داده­ها64
ملاحظات اخلاقی.. 64
فصل چهارم / یافته­های پژوهش
یافته­های پژوهش... 67
فصل پنجم / تعبیروتفسیریافته­ها
بحثوبررسییافته­ها83
نتیجه­گیری نهایی.. 98
محدودیت­های پژوهش.... 100
کاربرد یافته­ها100
پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی.. 102
منابع. 103
فهرستجداول،اشكالونمودارها:
جدول شماره 1: مشخصات فردی – اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
جدول شماره 2: میانگین سطح امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
جدول شماره 3: میانگین سطح حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان) در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
جدول شماره 4: میانگین سطح حمایت پرسنل درمانی (پزشکان و پرستاران) در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
جدول شماره 5: ارتباط سطح امید با حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان) در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
جدول شماره 6: ارتباط سطح امید با حمایت پرسنل درمانی (پزشکان و پرستاران) در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
جدول شماره 7: انواع امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
جدول شماره 8: منابع امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
جدول شماره 9: راهکارهای افزایش دهنده امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
امید


سرطان


حمایت اجتماعی


حمایت پرسنل درمانی


حفظ امید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت

ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان ...

دانلود ویدیوی ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و ...

دانلود ویدیوی ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا ...

ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت

فصل پنجم / تعبیر و تفسیر یافته­ها. این فصل در رابطه با تعبیر و تفسیر یافته­های مطالعه ارایه ...

پایان نامه بررسی امید و ارتباط با حمایت اجتماعی و

... ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت ... ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت ...

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

... ارتباط آن با پزشك قانوني…,حمایت از ... ديده و ارتباط آن با ... اجتماعی و ...

رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با

... و حمایت اجتماعی با ... با ماهیت شناختی و اجتماعی ... اجتماعی و ارتباط آن با ...

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی - …

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با ... به من امید بخشیدی و با ... اجتماعی و ...

پایانامه ارشد رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و

ماهیت خوش بینی و ... و حمایت اجتماعی با ... کردن از آن‌ها است. .... در ارتباط با ...

دانلود پروژه رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش …

رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و ... و فردی با ماهیت ... قطع ارتباط با خانواده و ...

‫دوستداران انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان …

براى ارتباط بيشتر با شماره ... امید" با دریافت ... با مشکلات اجتماعی و سلامت ...

مهدی - تعریف حمایت اجتماعی چیست؟

مدیریت ارتباط با ... زبان بدن و اشتباهات آن. ... مهدی در تعریف حمایت اجتماعی ...

رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با

... و حمایت اجتماعی با ... با ماهیت شناختی و اجتماعی ... اجتماعی و ارتباط آن با ...

‫دوستداران انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان …

براى ارتباط بيشتر با شماره ... امید" با دریافت ... با مشکلات اجتماعی و سلامت ...

پایانامه ارشد رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و

ماهیت خوش بینی و ... و حمایت اجتماعی با ... کردن از آن‌ها است. .... در ارتباط با ...

دانلود پروژه رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش …

رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و ... و فردی با ماهیت ... قطع ارتباط با خانواده و ...

امید - امید

... محو نفوذ و حمایت [اجتماعی] ... نیز تحمل کرد و نقش آن را ... تکسین، و هم بدون ارتباط با ...

دانلود رایگان پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی مهریه و

به رحم جانشین و ماهیت حقوقی آن ... آن با قیام و عبادت به سر ... ویژه نامه · تدبیر و امید ...

مبانی فقهی حمایت از جنبش های بیداری اسلامی با

... با این حمایت، ماهیت نوع ... امید آن می رود که خود و یا ... دین و حمایت از آن ...

نقش نشاط اجتماعی در توسعه اجتماعی

... یک جامعه آن‌قدر با اهمیت ... و نرسیدن و عدم‌امید به آن ... و وجود حمایت‌های اجتماعی ...

حمایت از پایان‌نامه‌ها - kiau.ac.ir

رابطه متقابل آن با آغاز ، تداوم و ... ارتباط و تعامل اجتماعی و ... و ماهیت و ساختار آن در ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

متن آهنگ جدید اشوان بنام من آدم رویای تو نیستم : من آدم رویای تو نیستم من فکر و ذکرم پرت این ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy)

کتاب تفکر و مهارت های آن با رویکرد شناختی نویسنده: ابراهیم برزکار آدرس تهیه کتاب: تهران ...

کودک کار - مقاله و منابع

کودک کار - مقاله و منابع - این وبلاگ در رابطه با کودکان کار و آموزش به آن‏ها در کرج می‏باشد

درمان دیسک کمر - کمر درد - درمان بیماریهای مفاصل و

درمان خشکی مفصل با درمان بیماری اصلی انجام می شود. گرما، دوش آب گرم و ورزشهای کششی به کاهش آن ...

حکم زنا با زن شوهردار چیست؟ - گنجینه پاسخ‌ها - …

زنا و رابطه نا مشروع با زنان یکی از مفاسد بزرگ اجتماعی است که باعث خسارت های جبران ناپذیر ...

حمید جعفری - رابطه ورزش با يادگيري

رابطه ورزش با يادگيري . . . مقدمه : مطالعات جديد در مورد مغز و شيوه يادگيری مغز برای ...

نشریه الکترونیکی صبا - مقاله مقاسیه نظام آموزشی ژاپن و

احرای فرعی : حز ب ها همگی شعباتی در ولایات داشته و صاحب روزنامه و انجمن ...