کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از - دانلود رایگاندانلود رایگان بخشی از انرژی مصرفی رایانه است که تنها صرف روشن بودن سیستم می‌گردد و به میزان کاری که سیستم انجام می‌دهد ارتباطی ندارد. این سطح از مصرف انرژی سبب روشن و

دانلود رایگان
کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت ماشین مجازیعنوان پایان نامه: کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت ماشین مجازی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 80
شرح مختصر:
کاهش مصرف انرژی از جمله مهمترین مسائل روز به ویژه در بخش صنعت است. در سالهای اخیر نیازهای روز افزون بشر به سیستم های کامپیوتری باعث ایجاد و گسترش هر چه بیشتر مراکز داده با تعداد زیاد رایانه شده است که در مجموع مصرف برق قابل توجهی دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی تلاش های زیادی در راستای کاهش مصرف برق در این مراکز از سوی متخصصین صورت گرفته است و اکنون نیز تلاش در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روش های کاهش مصرف برق در مراکز داده، مهاجرت ماشین مجازی است.
در این پایان نامه با استفاده از مهاجرت ماشین مجازی یک بسته ی نرم افزاری طراحی و پیاده سازی شده است که بر اساس بار کاری هر رایانه و انتقال بار بین سیستم ها در قالب مهاجرت ماشین مجازی شرایطی مناسب را برای کاهش مصرف برق به وجود می آورد و با بهره گیری از آن مصرف را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه.............. 1
1-1 مصرف انرژی در رایانه.................. 2
1-2 مراکز داده و مصرف انرژی در آنها............. 3
1-3 مجازی سازی.................................. 5
1-4 ساختار پایان نامه........................ 7
فصل دوم: پیشینه تحقیق..................................... 8
2-1 صرفه جویی در انرژی مصرفی رایانه.................... 9
2-1-1 صرفه جویی در انرژی پویا....................... 9
2-1-2 صرفه جویی در انرژی ایستا.............. 10
2-2 صرفه جویی در انرژی مصرفی مراکز داده..................... 13
2-3 صرفه جویی در انرژی با استفاده از ترکیب ماشین مجازی............ 15
فصل سوم: مدل پیشنهادی............................. 19
3-1 تعاریف................................... 20
3-1-1 حالت خواب.......................... 20
3-1-2 انتخاب و استقرار.................... 21
3-1-3 حدود دسته بندی...................... 22
3-2 طراحی و بخش های مدل پیشنهادی.................... 22
3-3 عملکرد مدل پیشنهادی در یک مرکز داده......................... 26
3-4 بخش جانبی مدل پیشنهادی............... 27
3-4-1 واحد جمع آوری اطلاعات............. 28
3-4-2 واحد ارسال اطلاعات............... 30
3-4-3 واحد دریافت و اجرای دستورات................ 30
3-5 بخش مرکزی مدل پیشنهادی.......... 34
3-5-1 واحد دریافت اطلاعات....... 34
3-5-2 واحد ذخیره اطلاعات....... 35
3-5-3 واحد طبقه بندی سرورها.......... 35
3-5-4 واحد اتخاذ تصمیم.................. 37
3-5-5 واحد ارسال دستورات.......... 40
3-6 سربارهای مدل پیشنهادی........... 40
فصل چهارم: پیاده سازی............. 42
4-1 پارامترهای آزاد در نرم افزار حاصل....... 43
4-2 مختصات پیاده سازی................ 45
4-2-1 بازه ی داده برداری و ارسال اطلاعات.......... 45
4-2-2 انتخاب و استقرار.................. 45
4-2-3 حدود دسته بندی و حاشیه...........47
4-3 پیکر بندی سفارشی نرم افزار......... 47
4-4 محیط انجام آزمایش.......... 49
4-5 اندازه گیری اولیه............. 51
4-6 بارکاری استفاده شده برای آزمایش ها........... 52
4-6-1 بارکاری آزمایشی.......... 53
4-6-2 بارکاری واقعی....... 55
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها........... 57
5-1 نتایج...................... 58
5-1-1 نتایج بارکاری آزمایشی......... 58
5-1-2 نتایج بارکاری واقعی........... 61
5-2 جمع بندی نتایج....... 64
5-3 خلاصه و نتیجه گیری........... 65
5-4 پیشنهادها......... 66
فهرست منابع............................. 68
فهرست جدول ها
جدول ‏4‑1مقادیر پارمترهای در پیکربندی های نرم افزار48
جدول ‏4‑2مشخصات سخت افزار آزمایش.... 50
جدول ‏4‑3 تعداد و مشخصات ماشین های مجازی.. 50
جدول ‏4‑4 اندازه گیری دستی توان مصرفی سرور در حالات مختلف... 51
جدول ‏4‑5مقادیر سربارهای انرژی عملیات پایه. 52
جدول ‏5‑1 آمار فعالیت های بسته ی هدف بارکاری آزمایشی.. 60
جدول ‏5‑2 آمار فعالیت های بسته ی هدف بارکاری واقعی.. 63
جدول ‏5‑3خلاصه ی نتایج.. 64
فهرست شکل ها
شکل ‏1‑1 نمودار تفکیکی انرژی مصرفی مرکز داده3
شکل ‏1‑2نمودار میزان و سهم مصرف انرژی مراکز داده4
شکل ‏1‑3 نمایی از مهاجرت ماشین مجازی.. 6
شکل ‏2‑1 نمودار تفکیکی مصرف قطعات مختلف یک سرور12
شکل ‏3‑1شمای منطقی مدل پیشنهادی.. 25
شکل ‏3‑2ارتباط اجزاء بخش جانبی.. 28
شکل ‏4‑1بار کاری آزمایشی.. 54
شکل ‏4‑2 بارکاری واقعی.. 55
شکل ‏5‑1 تعداد گره های روشن محیط با بارکاری آزمایشی.. 59
شکل ‏5‑2توان مصرفی محیط با بارکاری آزمایشی.. 60
شکل ‏5‑3 میزان مصرف انرژی برای بارکاری آزمایشی.. 61
شکل ‏5‑4تعداد گره های روشن محیط با بارکاری واقعی.. 62
شکل ‏5‑5توان مصرفی محیط با بارکاری واقعی.. 62
شکل ‏5‑6میزان مصرف انرژی برای بارکاری واقعی.. 63


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کاهش انرژی مصرفی


محیط ابرواره


ابرواره


مهاجرت ماشین مجازی


مصرف انرژی


رایانه


مراکز داده


مجازی سازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه