کاتالیست Pt⁄(〖γ Al〗_2 O_3 ) - دانلود رایگاندانلود رایگان کاتالیست‏ها یک نقش کلیدی در صنایع دارند. یک وظیفه اصلی کاتالیست ، افزایش سرعت و درجه ، یک واکنش بدون مصرف شدن آن می‏باشد. در واقع کاتالیست‏ها اثربخشی و بهر

دانلود رایگان
کاتالیست Pt⁄(〖γ-Al〗_2 O_3 )عنوان تحقیق: کاتالیست
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 63
شرح مختصر:
کاتالیست‏ها یک نقش کلیدی در صنایع دارند. یک وظیفه اصلی کاتالیست، افزایش سرعت و درجه ، یک واکنش بدون مصرف شدن آن می‏باشد. در واقع کاتالیست‏ها اثربخشی و بهره‏وری را در انجام واکنش‏های شیمیائی افزایش می‏دهند، که این موضوع در واقع سودآوری را افزایش می‏دهد.
کاتالیست‏های جامد ترکیبی از فلزات یا اکسیدهای فلزی هستند ، و ذرات فلز محدوده سطوح گسترده فلزی را روی سطح بستر ایجاد می‏کند. در واقع هدف تشکیل ذرات کوچک فلز در محدوده سطوح گسترده می‏باشد، چون واکنش‏ها روی سطوح اتفاق می‏افتد، و هدف اصلی از مهیا کردن ( preparation ) کاتالیست اشباع‏سازی است.
زمانی‏که فلز به اکسید متصل می‏شود ، اشباع‏سازی رخ می‏دهد. برای دستیابی به این مرحله ، یک نمک از اکسید فلز مربوطه محلول در آب با تشکیل هیدروکسید ، تهیه و در بستر کاتالیست پر می‏شود. این هیدروکسیدها قادر به پروتون‏گیری و پروتون‏دهی هستند و در میزان اتصال فلز به اکسید تعیین کننده است.
در هنگام تهیه کاتالیست در نتیجه انتقال پروتون مابین مایع و سطح کاتالیست موجود و تغییر PH ، تجربیات مهمی بدست آمده است.
بعد از رخ دادن جذب ، قدم دیگر ممکن است به ایجاد یک کاتالیست ایده‏آل هدایت شود.
فهرست مطالب
چکیده1
دیباچه2
فصل 1 4
آنالیز ساختار نفتا و ری‏فرمیت 5
ساختار نفتا 6
ترکیبات بی شکل از آب و فلزات 9
تاثیر کاتالیست روی ترکیبات نفتا و کیفیت محصول 12
عدد اکتان 14
واحد ری‏فرمینگ کاتالیست 17
اثرات ترکیب هیدروکربنی نفتا 19
تاثیرات نفتای شامل سولفور 21
روش‏های تحلیل 22
محدوده تقطیر 30
آنالیز سولفور و نیتروژن 31
تخمین عدد اکتان 34
فصل 2 37
امکان پذیری مکانیسم واکنش ها 38
فصل 3 43
آماده سازی کاتالیست‏های ری‏فرمینگ 44
پایه کاتالیست‏های ری‏فرمینگ 46
اسیدیته 49
کاتالیست‏های کلریدی 53
نتیجه گیری 57
منابع 59


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کاتالیست Pt⁄(〖γ_Al〗_2 O_3 )


کاتالیست


نفتا


ری‏فرمیت


عدد اکتان


سولفور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه