بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پيشرفت و خود كارآمدي باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(

دانلود رایگان
بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمايي شهرستان اصفهانعنوان تحقیق: بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمايي شهرستان اصفهان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 82
شرح مختصر:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پيشرفت و خود كارآمدي باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.
واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-2- بيان مسئله3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 4
1-4- اهداف تحقيق5
1-5- سوالات تحقيق6
1-6- تعريف مفهومي متغيرها7
1-6-1- خلاقيت7
1-6-2- جهت گيري هدف7
1-6-3- خودكار آمدي 8
1-7- تعريف عملياتي متغيرها8
1-7-1- خلاقيت8
1-7-2- جهت گيري هدف8
1-7-3- خودكارآمدي 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
2-1- مباني نظري11
2-1-1- خلاقيت 11
2-1-1-1- رويكردهاي مختلف به خلاقيت13
2-1-1-1- 1- ديدگاه روانكاوي13
2-1-1-1-2- ديدگاه رفتارگرايي14
2-1-1-1-3- ديدگاه انسان گرايي15
2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی16
2-1-2- جهت گيري هدف پیشرفت17
2-1-2-1- انگیزش 17
2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف18
2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت19
2-1-3- خودكارآمدي 21
2-2- تحقيقات پيشين25
2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت25
2-2-2- خودكارآمدي و خلاقیت26
2-2-3- تفاوت های جنسيتي درخلاقیت27
2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت29
2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی30
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- طرح تحقيق32
3-2- جامعه آماري، نمونه، روش نمونه گيري32
3-3- ابزار اندازه گيري33
3-3-1- پرسشنامه خلاقيت 33
3-3-2- پرسشنامه اهداف پيشرفت34
3-3-3- پرسشنامه خودكارآمدي36
3-4- روش اجرا38
3-5- روش آماري38
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش40
4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق41
4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت41
4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی41
4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و
خودکارآمدی 43
4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و
خودکارآمدی 44
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت47
5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت48
5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش49
5-2- کاربردهای پژوهش50
5-3- محدودیت های پژوهش51
5-4- پیشنهادات پژوهش51
فهرست منابع
منابع فارسی 52
منابع انگلیسی 57
پیوست ها63
فهرست جداول
جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت34
جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه. 34
جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف35
جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن
جهت گیری 36
جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی37
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش40
جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه41
جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی42
جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی43
جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی45


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جهت گیری هدف


پیشرفت


خود کارآمدی


خلاقیت


دانش اموزان


جهت گیری هدف پیشرفت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم تربيتي | بانك …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان; بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه …

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بررسي ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

.: Porseman.org :. - برنامه ریزی برای اوقات فراغت

زندگي و سرمايه عمر براي انسان نعمتي بي بديل و فرصتي بي نظير است که اگر از دست برود هرگز ...

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انساني ...

1. خيلي مفيد و كامل بود. با تشكر از نويسنده محترم. 2. عالي بود و يكي از نيازهايم را برطرف ...

متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور - ماده 200 …

شناسنامه پایگاه. پایگاه خبری. پیشخوان دفاتر . ارتباطات و فناوری اطلاعات. تاسیس: 1383/7/7

توسعه پايدار شهري:پایداری شهری:پایداری:مقالات

بررسی رابطه تراکم و پايداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران. نويسندگان : محمود جمعه ...

انگيزش و يادگيری | اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

سيدمحمدرضا موسوي نسب* چكيده «انگيزش» عاملي است كه رفتار مشخصي را تحريك و هدايت مي ...

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش - چگونه می …

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش - چگونه می توانم از طریق شناسایی هوش های چندگانه ...

انجام پایان نامه رشته روانشناسی در مقطع ارشد و

بررسي رابطه ... رابطه جهت گيري هدف ... نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در پيشرفت ...

SID.ir | بررسي رابطه ادراک از محيط کلاس درس و جهت گيري هدف ...

... بررسي رابطه ادراک از محيط کلاس درس و جهت گيري هدف با پيشرفت تحصيلي ... خود را افزایش ...

دانلود پايان نامه بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود ...

... جهت گيري هدف با خود ... جهت گيري هدف با پيشرفت تحصيلي در پسران و دختران بررسي رابطه ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه ...

-بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت ... جهت گيري هدف با خود ... و پسر-بررسي رابطه ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه …

بررسي رابطه ... نفس رابطه جهت گيري هدف با ... و خود كارآمدي در پيشرفت ...

پروژه بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود

... جهت گيري هدف با خود ... بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت ...

روانشناسی - بانک موضوع برای پایان نامه

بررسي رابطه ... رابطه جهت گيري هدف ... نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در پيشرفت ...

علوم تربیتی برنامه ریزی - پایان نامه و تحقیق

رابطه جهت گيري هدف با عزت ... و خود كارآمدي در پيشرفت ... بررسي رابطه خود ...

پروژه روش تحقیق | ایران داکیومنت

چكيده اين تحقيق جهت بررسي ... بررسي رابطه‌ي ... با خود كارآمدي و سلامت ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي - همه …

بررسي رابطه ... رابطه جهت گيري هدف ... نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در پيشرفت ...

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم - ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ...

ارتباطات در مددکاری اجتماعی

براي نخستين بار «ماير» و «تيمز» (1970) بر اهميت اطلاع و آگاهی از نقطه نظرات مددجويان در ...

متن لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری - پاراف

اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی استخدام افراد در دستگاه های اجرايی

مصوبه «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش»

مصوبه «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» مصوب 697 جلسه مورخ ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian farsi language in Internet and web free for all people

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره ...