بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در - دانلود رایگاندانلود رایگان جریان‌های ادبی همواره، تحت تأثیر پدیده‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند. انقلاب اسلامی نیز به عنوان بزرگ‌ترین پدیده‌ی اجتماعی معاصر، جریان ادبی خاصی را رقم زده اس

دانلود رایگان
بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر قادر طهماسبی(‌فرید)، علی رضا قزوه، مرتضی امیری‌اسفندقه و غلامرضا کافیعنوان تحقیق: بررسی شاخص ها و ویژگی های غزل انقلاب اسلامی در آثار شاعران معاصر قادر طهماسبی( فرید)، علی رضا قزوه، مرتضی امیری اسفندقه و غلامرضا کافی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 141
شرح مختصر:
جریان های ادبی همواره، تحت تأثیر پدیده های اجتماعی شکل گرفته اند. انقلاب اسلامی نیز به عنوان بزرگ ترین پدیده ی اجتماعی معاصر، جریان ادبی خاصی را رقم زده است که براساس میزان آثار، شاخص ها و ویژگی های بارز آن، به آسانی می توان از آن به ادبیات انقلاب اسلامی تعبیر کرد. یکی از شایسته ترین قالب های ادبی این جریان، غزل است. پژوهش حاضر، به بحث و بررسی شاخص ها و ویژگی های این نوع غزل در آثار شاعران منتخب، قادر طهماسبی (فرید)، علی رضا قزوه، مرتضی امیری اسفندقه و غلامرضا کافی پرداخته است، تا بدین وسیله بخشی از روند رشد و حرکت ادبیات منظوم انقلاب اسلامی به تصویر کشیده شود. این کار با مطالعه در تاریخ ادبیات انقلاب، واژگان و اصطلاحات مهم و بررسی تحلیلیِ غزلیات انقلابی در آثار منتخبان صورت گرفته است.
غزل انقلاب اسلامی در دو حوزه ی صورت و معنا تحولات شایسته ای یافته است؛ تطهیر جان مایه، گرایش مردمی، اعتراض وارگی، حماسه ورزی، پیوند با مذهب و کهن الگوهای آئینی با زبان امروزی از یافته های این پژوهش به حساب می آید؛ که البته می توان نتایج آن را به دیگر شعر های انقلاب، یا دست کم، نسل دوم شاعران انقلاب اسلامی تعمیم دهیم.
واژه های کلیدی: شعر معاصر، غزل انقلاب اسلامی، قادر طهماسبی(فرید)، علی رضا قزوه، مرتضی امیری اسفندقه، غلامرضا کافی
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول: کلیات
1- کلیات 3
1- 1- مقدمه 3
1- 2- اهداف پژوهش 4
1- 3- پیشینه ی پژوهش 5
1- 4-.روش تحقیق 6
فصل دوم: نگاهی اجمالی به پیشینه ی شعر و نقد ادبی در ادبیات فارسی
2- جایگاه شعر و نقد ادبی در ادبیات فارسی 8
2- 1- شعر8
2- 1- 1- شعر در اسلام 9
2- 1- 2- نظرقرآن در مورد شعر و شاعری 9
2- 1- 3- پیشینه ی شعر فارسی 10
2- 2- نقدادبی 12
2- 2- 1- تعریف نقد 12
2- 2- 2- اقسام نقد 14
2- 2- 2-1- نقد روان شناختی 15
2- 2- 2-2- نقد اخلاقی 16
2- 2- 2-3- نقد جامعه شناختی 16
2- 2- 2-4- نقد فنی 17
فصل سوم: دگردیسی شعر فارسی از عهد مشروطه به بعد
3- شعر در عهد مشروطه 19
3- 1- نوگرایی و ظهور شعر نو24
3-2- دگردیسی شعر در حوزه زبان 26
3-3- دگردیسی شعر در حوزه ی فرم و ساختار29
3-4- دگردیسی شعر در صورخیال 33
3-5- دگردیسی شعر در حوزه معنا و محتوا34
3-6- دگردیسی شعر در حوزه ی قالب 35
3-7- شعر و انقلاب اسلامی 38
3-7-1- تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی بر شعر39
3-7-2- وضعیت قالب ها در شعر انقلاب اسلامی 43
فصل چهارم: بررسی شاخص ها و ویژگی های غزل انقلاب اسلامی در شعر قادر طهماسبی (فرید)، علیرضا قزوه، مرتضی امیری اسفندقه و غلامرضا کافی
4-1- قادر طهماسبی 48
4-1-1- زندگی نامه 48
4-1-2- معرفی آثار49
4-1-3- بررسی اجمالی شعر فرید 51
4-1-4- برجستگی های غزل فرید 54
4-1-4-1- ویژگی های لفظی 54
4-1-4-2- ویژگی های معنایی 61
4-2- علیرضا قزوه70
4-2-1- زندگی نامه 70
4-2-2- معرفی آثار71
4-2-3- بررسی اجمالی شعر قزوه72
4-2-4- برجستگی های غزل قزوه76
4-2-4-1- ویژگی های لفظی 76
4-2-4-2- ویژگی های معنایی 83
4-3- مرتضی امیری اسفندقه 89
4-3-1- زندگی نامه 89
4-3-2- معرفی آثار89
4-3-3- بررسی اجمالی شعر امیری اسفندقه 90
4-3-4- برجستگی های غزل اسفندقه 92
4-3-4-1- ویژگی های لفظی 92
4- 3- 4- 2- ویژگی های معنایی 98
4-4- غلامرضا کافی 105
4-4-1- زندگی نامه 105
4- 4- 2- معرفی آثار105
4-4-3- بررسی اجمالی شعر کافی 107
4-4-4- برجستگی های غزل غلامرضا کافی 113
4-4-4-1- ویژگی های لفظی 113
4-4-4-2- ویژگی های معنایی 119
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری 126
فهرست منابع 130


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شعر معاصر


غزل انقلاب اسلامی


قادر طهماسبی


علی رضا قزوه


شعر


شعر در اسلام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه