ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای - دانلود رایگاندانلود رایگان خرید ودانلود مقاله بسیار جامع درباره ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی مناطق آلوده حاصل ا از سایت حرفه ای civil-file.4kia.ir

دانلود رایگان
ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مركزی استان آذربایجا
عنوان مقاله: ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مركزی استان آذربایجا
چکیده: مواد و روش ها: در اين بررسي کيفيت شيميايي آب چاه هاي منطقه، به ويژه از نظر آلودگي يون هاي نيترات، سولفات، کلر و سديم، تغييرات مکاني و زماني و منشا آن ها در آب هاي زيرزميني دشت برازجان، مطالعه شده است. نمونه هاي آب زيرزميني از 12 چاه، در ماه هاي فروردين و مرداد سال 1391 جمع آوري گرديده و جهت تعيين پارامترهاي هيدروشيمي و آلودگي مورد سنجش قرار گرفته است. در طول نمونه برداري سعي شد از روش هاي استاندارد نمونه برداري EPA 2006 استفاده شود.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصله، آلودگي شديد نيتراته (تا بيش از 160 ميلي گرم در ليتر) آب هاي زيرزميني بخصوص در بخش جنوبي دشت به وسيله فعاليت هاي کشاورزي و همچنين چاه هاي جذبي و ورود آب آلوده از مرغداري ها رخ داده است. همچنين نتايج نشان داد که غلظت يون هاي Cl- در 66 درصد نمونه ها، Na+در 59 درصد، 100SO42- درصد و NO3- در 42 درصد از نمونه هاي آب زيرزميني بيشتر از مقادير استاندارد مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله بايستي در استفاده از کودهاي شيميايي مديريـت مناسب اعمال گردد و از ورود فاضلاب هاي خانگي، کشاورزي و صنعتي بدون تصفيه به منابع آب منطقه ممانعت به عمل آيد.
كليد واژه: دشت برازجان - آلودگي - آب زيرزميني - غلظت نيترات


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1