پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از - دانلود رایگاندانلود رایگان خرید ودانلود مقاله بسیار جامع درباره پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و شبكه های از سایت حرفه ای civil-file.4kia.ir

دانلود رایگان
پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و شبكه های عصبی مصنوعیمشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی سمانه غضنفری هاشمی - کارشنا س ارشد مهندسی عمران- آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتماد شهیدی - دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله: کلیدواژه ها: نحوه استناد به مقاله: غضنفری هاشمی, سمانه و امیر اعتماد شهیدی، ۱۳۸۸، پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز، دانشگاه شیراز در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (غضنفری هاشمی, سمانه و امیر اعتماد شهیدی، ۱۳۸۸)
برای بار دوم به بعد: (غضنفری هاشمی و اعتماد شهیدی، ۱۳۸۸)


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیش بینی عمق آب شستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های ...

در تحقیق حاضر، عملکرد روش ماشین های بردار پشتیبان در تخمین عمق چاله
آبشستگی اطراف پایه پل بررسی شده و نتایج حاصل با نتایج حاصل از روش شبکههای
عصبی ...

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های ...

یکی از مهمترین نکات هنگام طراحی پایه پل ها (شمع ها)، تعیین عمق چاله آبشستگی در
اطراف آن می باشد . دقیق نبودن روابط تجربی موجود و پیچیدگی مدلسازی فرایند ...

مقاله پیشبینی عمق آبشستگی اطراف پایههای پل با استفاده از شبکه ...

یکی از مهمترین نکات هنگام طراحی پایه پل ها، تعیین عمق حفره آبشستگی در اطراف آن
میباشد. مکانیزم جریان اطراف پایه آنقدر پیچیده است که بدست آوردن یک رابطه ...

مقاله پیش بینی عمق حفره آب شستگی اطراف پایه پل با استفاده از روش ...

آب شستگی یکی از عمده ترین عوامل تخریب پایه پل ها می باشد. بنابراین، تخمین
عمق حفره آبشستگی پایه پل ها جهت جلوگیری از واژگونی آنها از اهمیت زیادی برخوردا...

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه ...

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و
مقایسه نتایج با روابط تجربی. توسط mohsenjoseph · سپتامبر 11, 2017 …

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه ...

یکی از مهمترین نکات هنگام طراحی پایه پل ها، تعیین عمق حفره آبشستگی در اطراف آن
می باشد. مکانیزم جریان اطراف پایه آنقدر پیچیده است که بدست آوردن یک رابطه ...

اﻃﺮاف ﺷﺴﺘﮕﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آب ﮐﺎوي و رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ داده ﻫﺎي ر - فصلنامه علمی ...

ﻫﺎي. داده. ﮐﺎوي و رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ. در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آب. ﺷﺴﺘﮕﯽ. اﻃﺮاف. ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎي. ﭘﻞ. ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺳﺘﺎري. 1 .... در
زﻣﯿﻨﻪ. ي. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪ. ي. ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ژﻧﺘﯿﮏ؛. ﯾﺎﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎران.

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از ... - یاهو فایل

15 ا کتبر 2017 ... پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و
مقایسه نتایج با روابط تجربی. توسط mohsenjoseph · اکتبر ...

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ - دانشگاه سمنان

27 آوريل 2011 ... در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ... ﻗﺪﺳﻴﺎن و
ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. ،. اﺑﻌﺎد ﺣﻔﺮه آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ. اﻃﺮاف. ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ.

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از ... - کافه فایل

پیش-بینی-عمق-آبشستگی-اطراف-پایه-های-پل- پيش بيني عمق آبشستگي اطراف
پايه هاي پل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه نتايج با روابط تجربي ...

پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از ... - زی زی فایل

18 ا کتبر 2017 ... پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از الگوریتم بهینه ... قرار
می‌گیرند تخمین عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های پل می‌باشد.

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده ... - استیوفایل

پيشبيني عمق آبشستگي اطراف پايههاي پل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
ومقايسه نتايج با روابط تجربي Fulltext نويسند‌گان: [ مجتبي حسين نژاد ] - دانشجوي
...

ﻫﺎي آﻣﺎري و ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ - نشریه مهندسی عمران و ...

1 مه 2016 ... ﺒﻮﻟﯽ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا. 17. راﺑﻄﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ داده. ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ .... ﭘﯿﺶ.
ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه ...

پيش بيني عمق آبشستگي اطراف پايه هاي پل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و
مقايسه نتايج با روابط تجربي Fulltext. نويسند‌گان: [ مجتبي حسين نژاد ] ...

TA189: پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از هوش ...

چکیده: پل ها از جمله مهمترین سازه های رودخانه ای هستند. یکی از مؤثرترین عوامل تخریب
پل ها، آبشستگی موضعی اطراف پایه پل می باشد. همه ساله پل های زیادی در سراسر ...

بایگانی‌ها پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ...

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و
شبكه های عصبی مصنوعی پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ...

پیش‌بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از هوش مصنوعی

پل‌ها از جمله مهمترین سازه‌های رودخانه‌ای هستند. یکی از موثرترین عوامل تخریب پل‌ها،
آبشستگی موضعی اطراف پایه پل می‌باشد. همه ساله پل‌های زیادی در سراسر جهان به دلیل
...

ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﺎزی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﻬ - ResearchGate

ﮕﺎﻫﯽ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ روش ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ... ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ. ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻞ. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن. )U(. ، ﻋﻤﻖ.
ﺟﺮﯾﺎن. ) ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑ. ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺳﺎز. ی ژﻧﺘﯿﮑﯽ.
GP.

تخمین عمق آبشستگی در محل پایه¬های پل با استفاده ازمدل ریاضی faster

اساس برای يک طراحی مطمئن، تخمین دقیق از عمق آبشستگی در اطراف پايه. های پل
ضروری به ... پیش. بینی عمق آبشستگی به. صورت زير برنامه به مدل اضافه شده است.

پیش بینی عمق آبشستگی پایه های پل با استفاده از فرمول های تجربی

21 آگوست 2016 ... تخمین حداکثر عمق آبشستگی به منظور ایمنی و طراحی اقتصادی پل لازم و ضروری
است فرمول های زیادی برای پیش بینی ماکسیمم عمق آبشستگی ...

مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل و مقایسه با نتایج ...

پس، این ضروری است که عمق آبشستگی در اطراف پایه های پل پیش بینی شود. ...
صورت جریان دو فازی (آب- ماسه) در نظر گرفته شده و از مدل دو فازی اولرین استفاده
گردید.

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه های پل ...

پیش بینی آبشستگی، می توان از وارد آمدن این خسارات ... به استفاده صفحات
مستغرق ... یکی از روش های کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل ها استفاده از
صفحات مستغرق است. در این تحقیق تاثیر صفحات. مستغرق در کاهش آبشستگی
پایه های مستطیلی با دماغه ی گرد بررسی شد. .... ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻯ 8/5ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺻﻔﺮ ﻭ ﺑﻪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘ ا

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از داده ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ... اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از رواﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ. آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎي ﭘﻞ ... ﮐﻠﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد؛. اﻟﻒ. ) آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ.

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین ... - ellpa

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و
شبكه های عصبی مصنوعی. مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی عمق آبشستگی ...

بندی مصالح بستر با دو دانه ای پل استوانه پایه آبشستگی موضعی ...

آبشستگی موضعی پیرامون. پایه. پل استوانه. ای. با دو دانه. بندی مصالح بستر ....
یکنواخت بر حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع. دایره ... های خود را. با
شبکه. مصنوعی. قابل پیش. بینی دانست. پاسیوک و. استینگر. 3 ... ای با استفاده
از مدل.

ﻫﺎي ﭘﻞ در ﺑﻌﺪي آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎزي ﺳﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺎي ﻃﻮ

ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﺳﻪ. ﺑﻌﺪي آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎي ﭘﻞ در. ﺗﻨﮓ. ﺷﺪﮔﯽ. ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻋﺪدي.
SSIIM. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﺒﯽ. 1 ... ﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن .... SSIIM.
در. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺪان ﺟﺮﯾﺎن و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . در زﻣﯿﻨﻪ. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ.

دانلود مقاله پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی ...

دانلود مقاله پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5 ...
رابطه تجربی دقیق و جامعی برای تعیین بیشینه عمق آبشستگی اطراف پایه پل ...

بررسي توسعه زماني آبشستگي اطراف آبشکن هاي نفوذناپذیر در کانال ...

نفوذناپذیر در کانال مستقیم و پیش بیني. آن با .... عمق آبشستگي اطراف پایه هاي
پل استفاده کردند. ... پل ها هستند و رابطه محدودي در ارتباط با آبشكن ها ارایه شده است.

پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5

پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5. ... آبلی بله
واسطه ی تغییرات شدید در الگوی جریان در اطراف این سازه ها آبشستگی موضعی نامیده
...

اثر آبشکن بر کاهش عمق آبشستگی اطراف پایه پل‌ها در پیچ رودخانه‌ها

19 سپتامبر 2012 ... ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ. ﻫﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ... ﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﺑﺸﮑﻦ، ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣـﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺩﺭ ﻫﻤـﻪ ... ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪﻩ، ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻭ. ﻟﺤـﺎﻅ ... ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺪﻝ. ﻃﻮﻕ ﺑﻪ.

در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎوي ي داده ﻫﺎ روش ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ ﮔﺮوه ﭘ

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪي در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ. ﮔﺮوه. ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎ ... ﻣﺪل
. ﻫﺎ. ي واﻗﻌﯽ ﺑﺮاي. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاف ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در. ﮐﻒ درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺳﺖ
... Wang et al. (2013). ﻋﻤﻖ. آﺑﺸﺘﮕ. ﯽ. ﯾﻪﭘﺎ. ﭘﻞ در ﺷﺮا. ﯾﻂ. آب. زﻻل را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر.

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل ... - فایل بیس

25 آگوست 2016 ... مقاله پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5 ... برای
تعیین بیشینه عمق آبشستگی اطراف پایه پل ارائه نشده است .

پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از الگوریتم ...

به دلیل پیچیده بودن مکانیزم جریان اطراف پایه پل، بدست آوردن یک رابطه ... از طرفی
پیش بینی مناسب عمق آبشستگی در جهت طراحی ایمن و اقتصادی شالوده آنها از اهمیت ...

ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ راﻫﻨﻤﺎي روش ﻣﻮﺿﻌﻲ

رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ ﻣﺒـﺎدرت. ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ....
ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕ. ﻲ. اﻃﺮاف ﭘﺎﻳﻪ. ﻫﺎ. ي. ﭘﻞ. 43. 4-4-1-. رواﺑﻂ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ اﻃﺮاف ﭘﺎﻳﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻣﻨﻔﺮد.
43 ..... ﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ رواﺑﻂ، روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻳـﺎ.

بررسی عملکرد شمع های حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پل ...

ازاین رو پیش گویی الگوی آبشستگی برای ایجاد ایمنی در سازه هایی که در معرض آب
قرار دارند امری ضروری است. ... پایه پل، آبشستگی موضعی، شمع های حفاظتی،
توپوگرافی بسترکلمات کلیدی: ... اطراف پایه اصلی جمع می گردند و به کاهش عمق
آبشستگی کمک می کنند. .... کنترل عمق جریان با استفاده از دریچه کشویی انجام می
گرفت.

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل ... - فایل عالی

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5 ...
تاکنون رابطه تجربی دقیق و جامعی برای تعیین بیشینه عمق آبشستگی اطراف پایه
پل ...

دانلود رایگان مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با ...

31 مه 2015 ... صفحه اصلی مقالات مقاله رشته عمران دانلود رایگان مقاله پیش بینی عمق آبشستگی
اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و شبکه های ...

Mohammad Omranimanesh - Academia.edu

تدوین و ارائه ی مدل پیش بینی عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پلmore ...
تخمین عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده ازالگوریتم بهینه یابی جفت
گیری ...

بررسی تاثير قطر پایه ی استوانه ای شکل بر میزان آبشستگی پایه پل

در آزمایش‌ها از قطر متوسط دانه‌بندی بستر 1.8 میلی‌متر استفاده گردید. ... از جمله ی این
مخاطرات آبشستگی موضعی اطراف پایه ی پل می باشد که اگر در حین محاسبات این ...
پايه مستطيلي شکل بيشترين عمق آبشستگي را ايجاد مي‌کند. ... و قطر متوسط دانه¬
بندی بستر پرداخت و مطالعات خود را با شبکه¬ی مصنوعی قابل پیش بینی دانست 2-
...

پوستری برنامه ارائه مقاالت

6 سپتامبر 2017 ... کیانپور. بررسی آبشستگی پیرامون پایه پل. ها. با. استفاده. از. نرم. افزار flow3d ...
ارائه رابطه برآورد حداکثر عمق. آبشستگی اطراف آبشکنهای. L-. شکل با .... پیش.
بینی. جریان. ماهانه. ورودی. به. مخزن. سد. با. استفاده. از. تحلیل. سری.

ای رودخانه های پل در آبشستگی کنترل مختلف های روش کارآیی بررسی ...

8 مارس 2017 ... روش. های. مختلف. کنترل. آبشستگی. در. پل. های. رودخانه. ای. با. استفاده. از. روش ....
پایه. و. انحراف. خطوط. جریان. اطراف. پایه. به. کف. بستر. و. تشکیل. گرداب ......
بیانگر. توانایی. مناسب. مدل. عددی. در. پیش. بینی. عمق. آبشستگی. در.

بررسی عددی سه بعدی الگوی جریان و تنش برشی بستر اطراف پایه های ...

ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آﺷﻔﺘﮕﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬرﻧﺪه از اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﮥ ﭘﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﺮ ... ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﺑﺘﺪا. ﻣﯿﺪان ﻣ. ﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ. ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار. GAMBIT. ﺷﺒﮑﻪ. ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ... ﻪﻄ.
ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در. اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ارزﻧـﺪه ﻻرﺳـﻦ و. ﺗــﺎچ در ﺳــﺎل. 1956 ... ﻣﻘﻄﻊ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗـﻨﺶ. ﺑﺮﺷــﯽ ﺑــﺴﺘﺮ و ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐــﺎﻫﺶ آﺑﺸــﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑــﻞ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ
اﺳﺖ.

آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل: بررسی اثر زاویه قوس کانال ...

3 مه 2017 ... شما با استفاده از گوگل وارد این سایت شده اید تا «آبشستگی موضعی ... شما در گوگل
به دنبال «مقاله با موضوع بررسی تاثیر ضخامت طوق اطراف پایه پل در کاهش ... پیش
بینی ماکزیمم عمق آبشستگی موضعی درگروه سه پایه ارایه گردید.

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر مهدی اسمعیلی ورکی

پیش‌بینی حداکثر عمق آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از سیستم
استنتاج فازی-عصبی تطبیقی. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، سال 22، شماره 6،
صفحه ...

Solution of Flow Field and Sediment Transition Equations ... - Sid

ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﺟﺮﻳﺎن و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب در اﻃﺮاف ﭘﺎﻳﻪ ي ﭘﻞ ... اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي اﻧﺘﻘﺎل
رﺳﻮب ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ. ،. ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺟﻮاب. ﻫﺎي .... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ.

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه ...

شروع دانلود. پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج با روابط تجربی Fulltext. نویسند‌گان: [ مجتبی
حسین ...

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های ...

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار
پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات
در ...

پایان نامه بررسی آبشستگی و روش های حفاظت پایین دست سازه های ...

این حفره در صورت گسترش در عمق می‌تواند باعث خرابی و در نهایت ریزش پل گردد .
برای بررسی دقیق جریان و پیشبینی آبشستگی موضعی در اطراف پایههای پل، نیاز
به فهم ..... "پیش‌بینی آبشستگی اطراف پایه گروه کج با استفاده از شبکه عصبی و
...

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از ... - نشر

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از الگوریتم بهینه ی
جفت ... به دلیل پیچیده بودن مکانیزم جریان اطراف پایه پل، بدست آوردن یک رابطه ...

مجتبی صانعی - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

9729. (،. " کاهش می،ان آبشستگی تکیه. گاه پل. با استفاده. از آبشکن محافظ. " ، مجله
علوم ... های ری،شی باتغییر عمق بحرانی پایاب و شکل روزنه .... پیش بینی انتقال
بار بستر در ... بررسی آزمایشگاهی اثر شکل طومه بر ایگوی آبشستگی اطراف پایه.

بررسی آزمایشگاهی اثر شکل هندسی پایه پل در کنترل آب‌شستگی ...

گودال چاله فرسایش ایجاد شده در اطراف پایه به شکل و مشخصات هندسی پایه بستگی
دارد. ... فرسایش، پایداری سازه پل را به مخاطره می‌اندازد، پیش‌بینی میزان گود افتادگی
و اتخاذ ... ماسه طبیعی با دانه‌بندی یکنواخت با 2=D50 و ضریب یکنواختی 1/3
استفاده شد. ... در کلیه حالات با افزایش دبی جریان در کلیه موقعیت‌ها، عمق آب‌شستگی
نیز ...

دانلود پایان نامه ارشد: بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت ... - علم یار

8 ژوئن 2016 ... 2-4-2- مروری بر مطالعات عددی آبشستگی پایه پل در جهان و ایران طی چند سال ... 5-2-
بررسی توزیع سرعت، الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های ... در تحقیق پیش رو
، شبیه‌سازی انجام گرفته، با استفاده از نرم افزار ... به طور معمول سه روش کاربردی
برای تعیین و پیش بینی عمق آبشستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

٢ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ... ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺁﺯﺍﺩ ﺫﺭﺍﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ... ﻋﻤﻖ
ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﻋﻤﻖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ..... ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﭘﻴﺶ ...

آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل: بررسی اثر زاویه ... - bistdl.ir

:HTML آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﺮوه ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ: ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ زاوﯾﻪ ﻗﻮس ﮐﺎﻧﺎل و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ. آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ... اﻃﺮاف ﮔﺮوه ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آب زﻻل و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ... درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ اﺛﺮزاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻋﻤﻖ اﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮔﺮوه ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ... ﻗﻮس ﮐﺎﻧﺎل درراﺑﻄﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ
آﺑﺸﺴﺘﯿﮓ ﺷﭙﺎرد راﺑﻄﻪ ای ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ درﮔﺮوه ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اراﯾﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ.

بررسي آزمايشگاهي اثر آرايش گروه شمع‌ها بر عمق آب‌شستگي در پايه‌هاي پل

پيچيدگي مکانيسم آب‌شستگي در اطراف پايه‌هاي پل باعث شده که علي‌رغم پژوهش‌هاي ...
که انجام شده، هنوز معادله مناسبي براي پيش‌بيني عمق آب‌شستگي در دست نمي‌باشد. ...
با استفاده از داده‌هاي به دست آمده، رابطه‌اي جديد براي تخمين اثر آرايش شمع‌ها بر عمق ...

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های ...

در این مقاله از 221 داده آزمایشگاهی که توسط محققین مختلف گردآوری شده هست هستفاده
می شود.این داده ها در حالت با بعد و بدون بعد توسط ماشین بردار پشتیبان , شبکه های ...

بسمه تعالی - دانشگاه مراغه

24 ژوئن 2017 ... تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر میزان تبخیر روزانه با استفاده از. الگوریتم.
Garson ..... شبیه سازی عددی سرعت جریان در اطراف آ. بشکن. T ..... پیش بینی عمق
آبشستگی موضعی پایه های پل های رودخانه هراز با ا. ستفاده. از مدل.

دانلود مقاله پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی ...

13 ا کتبر 2017 ... دانلود مقاله پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی ... جامعی
برای تعیین بیشینه عمق آبشستگی اطراف پایه پل ارائه نشده است.

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه ...

پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و
مقایسه نتایج با روابط تجربی.

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های ...

سیستم مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های
بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی با زبان pdf, دانلود سورس مقاله پیش
بینی ...

پیش بینی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از شبکه های ...

پيش بيني آبشستگي اطراف گروه پايه كج با استفاده از شبكه هاي عصبي ... آنها مي
توان به پل هاي با پايهبا ساختار پرسپترون چند لايه براي پيش بيني حداكثر عمق ...

مجله مهندسي آبياري و آب ايران، شماره 20 - Magiran

بررسي آزمايشگاهي اثر آستانه در كنترل آبشستگي اطراف پايه هاي پل در رسوبات ...
تعيين شدت آشفتگي در كانال قوسي 180 درجه تند با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي

شبیه سازی عددی الگوی جریان و پیش بینی آبشستگی موضعی اطراف ...

سورس پروژه شبیه سازی عددی الگوی جریان و پیش بینی آبشستگی موضعی اطراف
پایه پل دایروی با حفاظت شکاف و صفحات مستغرق با استفاده از نرم افزار ...

ورود به سامانه - انجمن آبیاری و آب ایران

اندازه گیری و شبیه سازی کلر در مخزن سد درودزن با استفاده از مدل HEC-5Q · بررسي
تأثير ... تخمین عمق آبشستگی در محل پایههای پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER

الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه‌ی پل – دانلود منابع علمی مقاله ...

11 جولای 2017 ... آزمایشات با استفاده از پایه پل به قطرهای 5 و 11 سانتی‌متر، عمق آب 15، 25 .... و
همکارانMelville روش تجربی برای پیش‌بینی حداکثر عمق آبشستگی ...

دانلود مقاله پیشبینی عمق آبشستگی اطراف پایههای پل با استفاده از ...

دانلود مقاله پیشبینی عمق آبشستگی اطراف پایههای پل با استفاده از شبکه ...
مکانیزم جریان اطراف پایه آنقدر پیچیده است که بدست آوردن یک رابطه تجربی کلی
که ...

دانلود مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ...

دانلود مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار
پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی. سال انتشار: ۱۳۸۸. محل انتشار: هشتمین ...

بررسی عددی تأثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان ...

با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی در دسترس و به کمک مدل سه بعدیFlow3D ، در ...
ایجاد شده بعد از پایه شده و انتظار میرود عمق آبشستگی در اطراف پایه کاهش یابد. ...
مقایسه آن با تنش برشی بحرانی پیشبینی می‌شود که میزان آبشستگی اطراف پایه
پل در ...

مقاله مدل شبکه عصبی در برآورد عمق آبشستگی اطراف پایه های پل ...

مقاله مدل شبکه عصبی در برآورد عمق آبشستگی اطراف پایه های پل, در Journal of ...
ضروری است برای پیش بینی عمق آبشستگی در اطراف پایه های پل برای مهندسین ...
که عمق آبشستگی در اطراف پایه های پل را می توان با استفاده از BPN پیش بینی کرد
.

دانلود آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل: بررسی اثر زاویه قوس ...

24 مه 2017 ... آبشستگی موضعی پایه های پل یکی ازمهمترین عللی است که ممکن است منجر به ... پل
گردد دراین مطالعه عمق آبشستگی موضعی اطراف گروه سه پایه دایره ای شکل ... برعمق
ابشستگی موضعی گروه پایه با استفاده از زاویه قوس کانالی که پایه ها ... منظور پیش
بینی ماکزیمم عمق آبشستگی موضعی درگروه سه پایه ارایه گردید.

مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های ...

دانلود سورس مقاله پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های
بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی با فایل ورد (word), دانلود سورس مقاله ...

نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران - Symposia.ir

بررسی روابط تجربی حداقل عمق استغراق برروی روزنه زنگوله ای در مدل فیزبکی و
ارزیابی .... بررسی نحوه آبشستگی در اطراف پایه های پل دایروی با آبپایه قطاعی و
کاربرد علم زمین ... پیش بینی آبدهی رودخانه مارون با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی.

پیش بینی عمق حفره آب شستگی اطراف پایه پل با استفاده از روش ...

3 سپتامبر 2017 ... پیش بینی عمق حفره آب شستگی اطراف پایه پل با استفاده از روش رگرسیون ماشین
بردار ... بنابراین، تخمین عمق حفره آبشستگی پایه پل ها جهت …

آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل: بررسی اثر زاویه قوس کانال ...

13 ژانويه 2017 ... بررسی تاثیر ضخامت طوق اطراف پایه پل در کاهش آبشستگی 2017-07-18 ...
ابشستگی موضعی گروه پایه با استفاده از زاویه قوس کانالی که پایه ها ... به منظور
پیش بینی ماکزیمم عمق آبشستگی موضعی درگروه سه پایه ارایه گردید.

آبشستگی موضعی

بررسی پروفیل آبشستگی پایین دست پرش هیدرولیکی با استفاده از ... در پایین
دست سازه های هیدرولیکی، اطراف آبشکن ها، در محل پایه های پل و بطور کلی در هر ......
داد و بدینوسیله عمق ماکزیمم آبشستگی را به صورت تابعی از زمان پیش بینی کرد.

پیش‌بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از هوش مصنوعی

پل‌ها از جمله مهمترین سازه‌های رودخانه‌ای هستند. تاثیر نوع پی سطحی بر رفتار سازه ها
یکی از موثرترین شرایط تخریب پل‌ها، آبشستگی موضعی اطراف پایه پل می‌باشد.

مقاله پیشبینی عمق آبشستگی در پایه های استوانهای شکل با استفاده ...

28 سپتامبر 2015 ... مقاله پیشبینی عمق آبشستگی در پایه های استوانهای شکل با استفاده از ... با پایه
های پل تشکیل سیستم های گردابی داده که این سیتسم ها اطراف ...

سید آرمان هاشمی منفرد - University of Sistan & Baluchestan

بررسی عمق آبشستگی اطراف پایه پل و تاثیر طوق بر میزان آبشستگی ... ارزیابی
تاثیر سناریوهای مدیریتی برمنابع آب منطقه تربتحیدریه با استفاده از مدل Weap
.... مدلسازی کیفی با پیش بینی غلظت فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون موجود در آب،
...

پيص بيني حداکثر عمق آبطستگي تحت اثر موانع، در اطراف پايه پل با ...

20 جولای 2014 ... پيص بيني حداکثر عمق آبطستگي تحت اثر موانع، در اطراف پايه پل با استفاده ... از
این رو، نیاز به روش های پیشرفته پیش بینی هندسه ی انباشت موانع و عوامل ... تخمین
حداکثر عمق آبشستگی پایه پل، با استفاده از مدل های پیشرفته ...

فهرست مقالات (شفاهی) - دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

204, A-10-67-2, برآورد عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل با آرایش مرکب ....
303, A-10-1340-2, پیشبینی عمق سطح ایستابی آبهای زیرزمینی با استفاده از ...