مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس - دانلود رایگاندانلود رایگان Modeling and Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor

دانلود رایگان
مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییرنام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر
Modeling and Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor
همراه با پاورپوینت و شبیه سازی با متلب
قسمتی از شبیه سازی و نتایج
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاریخچه موتورهای رلوکتانسی


مدل موتور متغیر رلوکتانسی


تولید گشتاور در موتورهای VRM


ساختمان موتور VRM


انواع موتور رلوکتانس متغیر


مزایا ومعایب موتورهای رلوکتانس


شبیه سازی موتور رلوکتانسی


شبیه سازی با متلب


راه اندازی موتور رلوکتانسی


پاورپوینت موتور رلوکتانسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر

7 جولای 2016 ... Modeling and Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor.

مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر ...

22 ژانويه 2017 ... نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییر Modeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor همراه با ...

دانلود شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر - تخفیفستان ...

8 ژانويه 2017 ... نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییر. Modeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor.

مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر - خرید فایل ...

9 نوامبر 2016 ... نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک خودرو 4 فاز رلوکتانس متغییر Modeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor همراه با ...

مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر - دانلود فایل ...

نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییرModeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor همراه با پاورپوینت و شبیه ...

مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر - پروژه ها

نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییرModeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor همراه با پاورپوینت و شبیه ...

تک فایل دانلود پروژه شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر

نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر. Modeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor. همراه با پاورپوینت و شبیه ...

مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر - داک لینک

نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییر Modeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor همراه با پاورپوینت و شبیه ...

للبیت | دانلود پروژه شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر

دسته بندی, برق و الکترونیک. فرمت فایل, شبیه سازی و پاورپوینت. حجم فایل,
1,005 کیلو بایت. تعداد صفحات فایل, 30. مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز ...

مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییر

نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییرModeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor همراه با پاورپوینت و شبیه ...

دانلود شبیه سازی مدل خوردگی میله روتور ماشین

دانلود شبیه سازی مدل خوردگی میله روتور ماشین القایی با متلب چکیده معرفی .....
ماشین های الکتریکی,شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر,دانلود ... دانلود

ﭘﻴﭽﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓ

ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﺷﺪ و داده. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻫﺮ ﻓﺎز و ﺳﺮﻋﺖ. ،. ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﺨﺮاج. ﮔﺮدﻳﺪ
..... 2(. ﻣﺪﻟﻲ از ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ ﺑﺎ. دو. ﻗﻄﺐ. ]14[. -4. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي. 4 -1 -. ﻣﺪل ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﻨﻜﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ ﺗﺤﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺎي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ .... رﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ.

ﺳﺎﺯﻱﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ

ﻳﻚ ﻣﺪﻝ. ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽ. ﻲ. ﺟﻬﺖ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻚ. ﻫﺎﻱ ...
ﺭﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺲ ﻳﻮ. ﻍ. ﻫﺎ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﮐـﻪ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ. ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﺎﺯﻱ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ... ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎﺯﻱ. ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻳﻲ. ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﻌﻴﻮﺏ. ﺗﺤﺖ. ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ،. ﻛﻼﻑ ﺑﻪ
ﻛﻼﻑ ﻭ ﻓﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺎﺯ ... 4. U. ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ. ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. ﺍﺳﻜﺎﻟﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻮ. ﻍ. ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ. ،. ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ. ،.
ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ.

خرید سی دی مجموعه تحقیقاتی موتورهای سوئیچ رلوکتانس (SR) و ماشین ...

یک پروژه جدید و کامل با فرمت word شامل ۱۳۰ صفحه با عنوان. تحلیل و مدل سازی
موتور های سوئیچ رلوکتانس و روش های نوین کنترل آنها. دو پروژه ۴۰ صفحه ای با ... 1-4
. مزایای موتورهای سوئیچ رلوکتانس. ۱-۵٫ معایب موتورهای سوئیچ رلوکتانس ... ۵-۵٫
شبیه سازی رویتگر مد لغزشی جریان و گشتاور مقاوم با کاهش ریپل هیسترزیس
چندگانه.

دانشگاهی - موتورهاي سوئيچ رلوكتانس (SR) و ماشين هاي رلوكتانس ...

12 دسامبر 2012 ... تحليل و مدل سازي موتور هاي سوئيچ رلوكتانس و روش هاي نوين كنترل آنها ... 5-4. شبيه
سازي رويتگر مد لغزشي جريان با روش كاهش ريپل هيستر زيس ... طراحي كنتر لكننده
پيش بين با استفاده از يك فاز براي موتور سوييچ رلوكتانس

آموزش شبیه سازی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی در سیمولینک ...

29 Apr 2016

مدل سازی و شبیه سازی موتور القایی و سنکرون | جستجو - بهتینا

عبارت مدل سازی و شبیه سازی موتور القایی و سنکرون در بین اطلاعات جستجو شده و
نتایج ... فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار
درونشان، استفاده می کنند. ... با توضیحات کاملفایل شبیه سازی ´موتور پله ای نوع
رلوکتانس متغیر : (variable .... ترمز با اعمال ولتاژ مع کنترل سرعت موتور های dc 4-1
.

مدل سازی و شبیه سازی عملکرد موتورهای سوئیچ رلوکتانسی و کنترل آن ...

مدل سازی و شبیه سازی عملکرد موتورهای سوئیچ رلوکتانسی و کنترل آن ها با در ...
انواع مبدل ها پرداخته نشده است و فقط انواع مبدل های متداول در یک جدول با یکدیگر
مقایسه شده اند. ... در فصل 4 دو روش کاهش نوسانات گشتاور مورد بررسی قرار گرفتند
که این روشها ... ( کنترل متوسط گشتاور ) و شکل دهی جریان های فاز ( کنترل لحظه ای
گشتاور ).

برنامه دفاع از پایان نامه - قدرت

طراحي و مدلسازي يك نمونه ترانسفورماتور كابلي. فرزاد كريمزاده. دكتر اصغر اكبري.
دكتر محمد اردبيلي. ۳. طراحي و شبيهسازي موتور رلوكتانسي خطي سه فاز با مغناطيس
...

كاهش ريپل گشتاور در موتور سوئيچ رلوكتانس با استفاده از كنترل ...

نتایج شبیه سازی. ها بر ر ی یک موتور. سوئیچ رلوکتانس. چهار فاز. مقایسه آن با ر
شهای پیشی ... زاویه روشنی بهینه از مدل غیر خطی و. معادله الکتریکی. ولتاژ اعمالی.
به فاز ... جریان. است . معادله ولتاژ هر فاز به صورت کلی. در رابطه. )4(. آورده شده است. )
4(.

طراحی و شبیه سازی درایو موتور رلوکتانس سوییچی با متلب - متلبی

31 ا کتبر 2016 ... طراحی و شبیه سازی درایو موتور رلوکتانس سوییچی با متلب - متلبی شبیه سازی با
... سیستم سیمولینک شده در متلبِ زیر یک درایو SRM 60 کیلووات 4/6 کنترل شده
با جریان را با استفاده از مدل خاص SRM بر مبنای منحنی مغناطیس ... SRM به وسیله
یک مبدل قدرت نامتقارن سه فاز که دارای سه ساق است، تغذیه می شود.

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران

4, 497, طراحی و ساخت سطوح انتخابگر فرکانس, د. ... 17, 510, طراحی و شبیه سازی
یک الگوریتم تعقیب وضعیت ماهواره, د. ..... 146, 639, مدلسازی موتور القایی سه فاز
قفس سنجابی تحت عیب نا هم محوری روتور و ..... 311, 804, کنترل سرعت و کاهش ریپل
گشتاور و نویز صوتی همراه با طراحی تخمینگر سرعت در موتور سوئیچ رلوکتانس, د.

معرفی و دانلود دانلود پروژه شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس ...

2 ا کتبر 2016 ... نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر Modeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor همراه با ...

دانلود فایل راه اندازی موتور رلوکتانسی بایگانی - دانلود فایل

مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییر. مدل سازی و شبیه سازی
یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییرنام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور 4 فاز
.

تحلیل موتور های سوئیچ رلوکتانس و روش های نوین کنترل آنها+موتورهای ...

یک پروژه جدید و کامل با فرمت word شامل 130 صفحه با عنوان تحلیل و مدل سازی
موتور های سوئیچ رلوکتانس و روش های نوین کنترل آنها دو پروژه 40 ... 3-4-1.معادلات
الکترومغناطیسی 3-4-2.تولید گشتاور 3-5.شبیه سازی مدل خطی SRM (مدل گسترش
یافته) 3-6.شبیه .... طراحی کنترلکننده با استفاده از دو فاز برای موتور سوییچ
رلوکتانس

Communications (BSc) - EE Sharif

4- کدينگ کانال در( GPP UMTS (WCDMA ... 9- بررسی و شبيه سازی مدل سينوسی
سيگنال صحبت * ... 26- فيلتر های فاز خطی ديجيتال ... 54- شبيه سازی بلاکهای
سنکرون سازی و رديابی يک سيستم فرستنده/ گيرنده Optical ... 64- طراحی و ساخت
درايور ديجيتال موتور های DC ...... 27- طراحی و ساخت درايور موتور رلوکتانسی
سوئيچی.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات بیست و ...

4. طراحی سیستم کنترل نوین DVR به منظور جبران سازی انواع کمبود ولتاژ در ...
طراحی یک نمونه موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در کولرهای آبی و تحلیل ...
شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی از قوس بازگشتی با مدلهای گوناگون برق گیر اکسید
روی 24. ... سازی فیلتر اکتیو قدرت موازی در سیستم سه فاز چهار سیمه نامتعادل و
اعوجاجی

مقاله برق با شبیه سازی - دنیای پروژه و مقاله

-یک پایدارساز مدل کنترلر پیش بین برای تنظیم ولتاژ یک مبدل بوست .... -شبیه
سازی اینورتر مدل کنترل ولتاژ منبع ولتاژ تک فاز در متلب(دارای فایل شبیه سازی و
.... -آنالیز و توسعه موتورهای رلوکتانس سوئیچ شونده مسیرهای مغناطیسی هیبریدی سه
فاز ..... بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت (مثال 4 الف و ب)قیمت 15،000 تومان.

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ رﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺴﻲ ﺧﻄﻲ ﺷﺶ ﻓﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮو ﻣﺤﺮﻛﻪ ي آ - دانشگاه سمنان

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزي در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ... در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻮﺗـﻮر ﺳـﻮﺋﻴﭻ رﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺴـﻲ ﺧﻄـﻲ ﺷـﺶ ﻓـﺎز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ
ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ... ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺗـﺮي ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺑـﺮاي ﺳـﺮي ﻛـﺮدن ﻣﻮﺗـﻮر ﻫـﺎي ... ]2 -4[. در
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎ ﺷﺎر ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺶ ﻓﺎز. و دو ﻃﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﻛﻪ ي آﺳﺎﻧﺴﻮر.

دانلود پروژه شبیه سازی یک موتور 4 فاز رلوکتانس متغییر - DOCZ.ir

نام پروژه : مدل سازی و شبیه سازی یک موتور ۴ فاز رلوکتانس متغییر Modeling and
Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor همراه با پاورپوینت و شبیه ...

رزومه - دانشکده فنی و مهندسی

طراحی و ساخت موقعیت روتور موتور رلوکتانس سوئیچی با استفاده. از روش مدوالسیون
دامنه ... مدلسازی، طراحی و کنترل حرکت موتور. رلوکتانس ... طراحی اولیه، شبیه سازی و
ساخت. یک موتور/ژنراتور )هیبرید( رلوکتانس. 6. به. 4. با استفاده از ... "M.Asgar, E.
Afjei, A.Siadatan", A swappable single phase switched reluctance motor with ...

طراحي وشبيه سازي يك ژنراتور ديزل- بادي مستقل(خودمدار)

اين مقاله طراحي و شبيه سازي يك ژنراتور ديزل- بادي با واحد ذخيره سازي انرژي ... واحد
ذخيره سازي انرژي جنبشي از طريق موتور رلوكتانسي سه فاز سوئيچي دو .... تصوير 4
شماتيك شبيه سازي شده در SABER رابا مدل SRM ومبدل الكترونيك برق نشان مي دهد.

دانلود با لينک مستقيم تحقيق مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS

14 فوریه 2017 ... 4 . خرید و دانلود پروژه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی ... 7 ژانويه ...
پروژه مدلسازی و شبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبك 9 فاز BLDC ... 5 .
کاملترین فایل ... دانلود فایل ( تحقیق ارائه یک روش مدرن در مدل سازی و تبدیل و
سوئیچ ... 30 ژانويه .... مدلسازی و کموتاسیون در ماشین سوئیچ رلوکتانسی .

یک نوآوری در تبدیل سه فاز به پنج فاز بوسیله یک اتص - تهران

12 جولای 2015 ... یک نوآوری در تبدیل سه فاز به پنج فاز بوسیله یک اتص در تهران. ... شبیه سازی
سیکلوکانورتر تغذییه کننده موتور با انشقاق فاز. DC Motor Speed ... تحلیل (DQ
) مدل سازی 3 فاز موتور القایی با استفاده از محیط Matlab / Simulink ... کنترل 6/4
ژنراتور رلوکتانس سوییچی، با استفاده از دو منبع ولتاژ مختلف

پروژه شبیه سازی مقالات برق در Matlab و . - فروش شبیه سازی متلب ...

فروش شبیه سازی متلب مقاله های درس تئوری جامع ماشین الکتریکی به همراه گزارش
کار ... تحليل (DQ) مدل سازی 3 فاز موتور القایی با استفاده از محیط Matlab /
Simulink ..... شبیه سازی یک موتور 6/4 سوئیچ رلوکتانسی بر اساس محیط Matlab /
Simulink.

projects.doc

4- پيش بيني تقاضاي مصرف انرژي الکتريکي. 5- تجد يد ... 13- مدل استاتيکي بار
در سيستمهاي قدرت و تدوين برنامه پخش بار براي مدل ZIP. 14- طراحي و ... 28- طراحي و
شبيه سازي درايو موتور القايي تک فاز با استفاده از خازن سوئيچ شونده. 29- بررسي
... 34- طراحي و شبيه سازي يک تقويت کننده عملياتي با کارآيي بالا. 35- مباني ...

ترانسفورماتور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ولتاژ القا شده در ثانویه VS و ولتاژ دو سر سیم‌پیچ اولیه VP دارای یک نسبت با ...
میزان تلفات در یک هادی با مجذور جریان عبوری از هادی رابطهٔ مستقیم دارد و بنابر این
..... در صورت محکم نبودن این ورقه‌ها این اثر می‌تواند موجب ایجاد صدایی شبیه وز وز در ...
۱-ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه که از سه ترانسفورماتور تکفاز تشکیل شده‌اند.

PMSM ( ﻧﻮع ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ ﻳﺎ ) ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون

Page 4 ... ﻣﺪل ﻣﺪاري ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﻢ ﭘ ﭽﻲ ﺮ. ﺮ. ﻮ ﻮ. ل. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .... و
ﮔﺸﺘﺎور رﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺴﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ..... از ﻣﺪل ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻴﻤﻮﻟﻴﻨﻚ ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺗﺌﻮري ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - سيستم ...

ﻣﺪﻟﺴﺎزي. و. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. ﺑﺎ simulink. -. ﻣﺪﻟﺴﺎزي. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ. و. ﺑﺎر. -. ﺗﺒﺪﻳﻼت. ﺳﻪ. ﻓﺎز. -. دو. ﻓﺎز. -.
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ... ﻣﺪﻟﺴﺎزي. و. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ. ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻫﺎي. اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. : ﭼﻲ. ﻣﻮن. اوﻧﮓ،. ﺗﺮﺟﻤﻪ.
دﻛﺘﺮ. واﺣﺪي ... داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ. -. واﺣد ﻧﺟف آﺑﺎد. -. اﻣﯾر ﺑﮑﺗﺎش. Oct-15. 4. اﻧﻮع. ﻣﺪل. ﻫﺎي. رﻳﺎﺿﻲ.
: -. ﻓﺸﺮده ... ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. -6. اﺟﺮاي. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪل ﺳﺎده. ﻣﺪار. RLC. :
-1.

شبیه سازی تئوری جامع ماشین الکتریکی با نرم افزار matlab با ترجمه

تحلیل (DQ) مدل سازی ۳ فاز موتور القایی با استفاده از محیط Matlab / Simulink ....
CONTROL OF A 6/4 SWITCHED RELUCTANCE GENERATOR, USING TWO ...
شبیه سازی یک موتور ۶/۴ سوئیچ رلوکتانسی بر اساس محیط Matlab / Simulink ...

شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab بایگانی - فروش شبیه سازی های ...

کد:M11. تحلیل (DQ) مدل سازی ۳ فاز موتور القایی با استفاده از محیط Matlab /
Simulink .... Simulation of a 6/4 Switched Reluctance Motor Based on Matlab/
Simulink ... شبیه سازی یک موتور ۶/۴ سوئیچ رلوکتانسی بر اساس محیط Matlab /
Simulink ...

آپارات - موتور سنکرون مغناطیس دائم

شبیه سازی کنترل ماشین سه فاز سنکرون در نرم افزار matlab · Matlabfile. 295
بازدید. 3:18 ... کنترل برداری یک موتور سنکرون مغناطیس دائم توسط مدل اینورتر
SVPWM · Matlabfile ... کارتن چسب زن - مهران رهبری 09129051658 · فانه صنعت.
4,563 بازدید. 4:57 .... موتورهای سنکرون رلوکتانسی(synchronous reluctance motor
) · امین.

موتورهای سوئیچ رلوکتانس

در ﯾــﮏ ﻣﻮﺗـﻮر رﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺴــﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻻ روﺗــﻮر ﻓﺎﻗـﺪ ﺳــﯿﻢ ﭘـﯿﭻ و ﻣــﻮاد ﻣﻐﻨـﺎﻃﯿﺲ داﺋــﻢ. اﺳــﺖ .... 1-4-. ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﺗﻮر ﯾﮏ. PM-Assist SynRM. ﻫﻤــﺎن ﻃﻮرﮐــﻪ در. ﺷــﮑﻞ. 1-4 ..... ﻐﯿﯿـﺮات. Kwd.
روي ﮔﺸــﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿــﺪي ﻣﻮﺗــﻮر ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ . اﯾــﻦ ﺷــﺒﯿﻪ. ﺳــﺎزي ﻧﯿــﺰ در دو ..... ﻓﺎز. ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎي.
ﺳــﻮﺋﯿﭻ رﻟﻮﮐﺘــﺎﻧﺲ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﺷــﺎن داراي ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﯽ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ... دو ﻣﺪل ﺷﺎر
ﺷـﻌﺎﻋﯽ.

کنترل مستقیم گشتاور موتورهای سنکرون آهن ربای دائم بااستفاده از ...

4- کارشناس ارشد مهندسی برق، شرکت برق منطقه ای خوزستان، اهواز، ایران ... موتور
سنکرون سه فاز در سیستم های قدرت به صورت کنترل کننده قدرت راکتیو .... سنکرون
رلوکتانسی از یک مدل مدار معادل دو فاز به جای مدل سه فاز که پیچیده است .... روش
کنترل مستقیم گشتاور با اینورتر دوسطحی در محیط برنامه متلب شبیه سازی شده که
مدل ...

موتور سوییچ رلوکتانسی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در ای مقاله ابتدا یک مدل حرارتی فشرده از موتورهای سوییچ رلوکتانسی بر مبنای مدار
معادل مقاومتهای حرارتی هدایتی و ... عواملی نظیر تغییر فاز و رفتار بشدت غیرخطی
این موتورها باعث تولید گش. ... مدل سازی و شبیه سازی عملکرد موتورهای سوئیچ
رلوکتانسی و کنترل آن ها با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی .... 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 ·
8 · 9 · 10.

مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي سه فاز در حالت كلي جابجايي ...

مدلسازي و شبيه سازي ماشينهاي القايي سه فاز در حالت كلي جابجايي محور رتور ...
كنترل بدون سنسور موقعيت رتور در يك موتور- ژنراتور رلوكتانسي با ميدان كمكي ...

کنترل مد لغزشی مرتبه دوم موتورهای سوئیچ رلوکتانس - پایان نامه ها

برای حذف این اثر، یک. روش کنترلی معرفی ... این تغيير، توسط سيستم فازی به مد
لغزشی. اعمال گردید. در پایان. شبيه. سازی. ها، مد لغزش مرتبه دوم ... -4. -8. مدل مدار
الکتریکی موتور. سوئيچ رلوکتانس ...... شار فاز در کنترلر مد لغزش مرتبه. دوم به
روش.

شبیه سازی های رشته برق و الکترونیک و رباتیک

9 آگوست 2016 ... دانلود شبیه سازی شکستگی میله رتور در موتور القایی سه فاز با متلب ... مدلسازی و
شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM به منظور بررسی عملکرد
سیستم در شرایط خطا شبیه سازی کنترل مد لغزشی تطبیقی برای موتور خطی
رلوکتانس ... فیلم آموزشی شبیه سازی یک مکانیسم 4 میله ای در اینونتور

پایان نامه شبیه سازی موتورهای پله ای (استپر) به روش شبکه های عصبی ...

پایان نامه شبیه سازی موتورهای پله ای (استپر) به روش شبکه های عصبی. موتورهای
پله ... 1-4-1- موتورهاي پله اي با رلوكتانسي متغير چند طبقه. 1-4-2- مزيت موتور چند
طبقه، نسبت به موتور يك طبقه چند فاز. 1-5- موتورهای ... 5-3-1- مدل عصبی. 5-3-2- مدل
...

ﮔﺸﺘﺎور در ﻣﻮﺗﻮر رﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺴﻲ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﺷﻮﻧﺪه اﻋﻮﺟﺎج ﻛﺎﻫﺶ - daneshir.ir

ﻣﻮﺗﻮر رﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺴﻲ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﺷﻮﻧﺪه، اﻋﻮﺟﺎج در ﮔﺸﺘﺎور، ﻣﺪل ﻧﻤﻮدن ﻣﻮ. ﺗﻮر ... در ﭘﺎﻳﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ. ﺳﻴﻤﺎﻫﺎي وﻳﮋه ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . -1 .... ﮔﺸﺘﺎور در ﻣﻮﺗﻮر رﻟﻮﻛﺘﺎﻧﺴﻲ
ﺳﻮﻳﻴﭻ ﺷﻮﻧﺪه. ﺑ. ﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق. 4. ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻓﺎز از ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ،
.

ابراهیم فرجاه

عليرضا فرزانه, طراحي و اجراي موتورسيکلت الکتريکي با قابليت بهينه سازي ...
زمينه‌هاي ممکن براي ارتقا عملکرد درايوهاي موتور سوييچ رلوکتانس مورد استفاده در ...
فرشيد ناصري, طراحي,آناليز و پياده سازي يک سيستم ترمز بازتوليدي جديد ...
بررسي اثرات هارمونيکها برروي فيوزهاي حفاظتي براساس يک مدل الکتروترمال, ۱۳۸۴.

مدل سازی پارامترهای دینامیکی ژنراتور و سیستم تحریک | جستجو در ...

نتایج جستجوی عبارت مدل سازی پارامترهای دینامیکی ژنراتور و سیستم تحریک از ...
میره و همین قسمته که من ولتاژ 12 ندارم 4\- ولتاژ 12 از باطری بهش مستقیم به تحریک
دادم ... اگر یک موتور الکتریکی را با یک ژنراتور کوپل کنیم و موتور با برق شهر ...
üایجاد یک خطای سه فاز در پای‍‍‍انه های ماشین و مشاهده تغییرات ü تمامی شبیه سازی ها و ...

پایان نامه - ماشین ها و موتورهای الکتریکی

بخش دوم شبیه سازی مدار قدرت و حاصل نهایی مدار فرمان در نرم افزار مطلب انجام کرفته
است که ... فصل دوم: مدلسازي عددي يك ژنراتور القايي ... 4-5 اتصال كوتاه يك فاز به
زمين ...... تحليل و مدل سازي موتور هاي سوئيچ رلوكتانس و روش هاي نوين كنترل آنها.

خبرگزاری تسنیم - سوابق و کارنامه " جعفر میلی‌منفرد" که روحانی روز ...

5 آگوست 2013 ... 4- معاون فنّاوری وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ... "Modeling and
Simulation of Dual Three-Phase Induction Machine under ... 17- جعفر میلی منفرد
، همایون مشـکین کلـک مدلسازی ماشـین القـایی قفـس .... 63- جعفر میلی منفرد، “ شبیه
سازی دینامیکی یک موتور سوئیچ رلوکتانس برای کاربرد در ...

خبرگزاری خانه ملت :: رزومه ارایه شده وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و ...

6 آگوست 2013 ... 4-جعفر میلی‌منفرد، همایون مشکین‌کلک «مدل‌سازی ماشین القایی قفس سنجابی به ...
جعفر میلی‌منفرد و کریم عباس زاده «افزایش بازده موتور القایی سه فاز در ... 16- جعفر
میلی‌منفرد، »شبیه‌سازی دینامیکی یک موتور سوئیچ رلوکتانس ...

امکانات گروه - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

این دستگاه به کمک یک ترانسفورماتور فشارقوی آزمایشگاهی ولتاژ برق شهر را ...
فاز و سه فاز، فیلترهای اکتیو تک فاز و سه فاز، و طراحی محرکه‌های سرعت متغیر بوده
است. ... از جمله فعالیت‌های این گروه تحقیقاتی می‌توان به مدل‌سازی، شبیه‌سازی و ساخت
... موتور های القایی، بهینه‌سازی موتورهای سویچ رلوکتانس، کاهش ارتعاشات در موتور ...

عناوین تعدادی از پروژه های کارشناسی برق - مهندسی برق قدرت - blogfa ...

4- طراحی و ساخت مبدل تشد ید سری. 5- طراحی و ... 26- مدل استاتیکی بار در
سیستمهای قدرت و تدوین برنامه پخش بار برای مدل ZIP. 27- طراحی و ساخت درایور
موتور رلوکتانسی سوئیچی. 28- طراحی و شبیه سازی اینورتر سه فاز با ورودی متغیر
DC. 29- بررسی ... 72- بررسی روشهای محاسبه ATC در شبکه قدرت و اعمال آن به یک
شبکه نمونه *.

آموزش متلب - پروژه متلب

شبیه سازی رفتار یک رله مغناطیسی با متلب ... سیستم الکترومکانیکی با میدان
واسط مغناطیسی را با متلب تحلیل کنیم که مدل ابتدایی یک رله الکترومغناطیسی می
...

دانلود مقالات بیست و دومین کنفرانس برق - سایت نواندیشان

26 ا کتبر 2014 ... ... بررسی و شبیه سازی توزیع ولتاژ اولیه و حالت گذرای سریع سیم پیچ فشار ....
جبران سازی فیلتر اکتیو قدرت موازی در سیستم سه فاز چهار سیمه نامتعادل و .... در
یک موتور- ژنراتور رلوکتانسی با میدان کمکی; مدلسازی و شبیه سازی ...

بررسی ساختمان موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک - هزار و یک دانشجو

شبیه سازی تغذیه موتور DC توسط مبدل تریستوری سه فاز در محیط سیمولینک
متلب ... مدلسازی موتور DC با خروجی توان،ولتاژ و جریان ... اسـت کـه همـواره درحالتی
قرار بگیرد که در آن رلوکتانس داراي کمترین مقدار باشد، هنگام عبور لبه آهنربا از
جلوي شـیار تـا وسـطشیار، موتور .... 4- 1: موتور بدون جاروبک سه فاز با مدار فرمان دو
قطبی…

بانک مقالات - دانشگاه فردوسی مشهد

4, MMI Couplers Effect on Insertion Losses in Arrayed Waveguide Gratings ... 14,
یک ماشین بردار پشتیبان فازی جدید با فاز سازی در دو مرحله, جهانشاه .... 76, تخمین
بلادرنگ پارامترهای موتور القایی توسط فیلتر کالمن بدون کاربرد ... 104, شبیه
سازی pHEMT با استفاده از مدل موازنه ی انرزی کوانتومی, سید ابراهم حسینی،رحیم
فائز.

آموزش نرم افزار مهندسی برق و پایان نامه - دانلود مقالات کنفرانس های برق ...

... استانداردها و تست ها 3- شبيه سازی سيستمهای تغذيه مترو 4- طراحی و ساخت مبدل
تشد ... های GIS 26- مدل استاتيکی بار در سيستمهای قدرت و تدوين برنامه پخش بار
برای مدل ... درايور موتور رلوکتانسی سوئيچی 28- طراحی و شبيه سازی اينورتر سه
فاز با ... برق ایران * 50- تحلیل و شبیه سازی عملکرد موازی مبدلهای رزونانسی و
طراحی یک ...

دانلود رایگان پروژه موتور القایی - سیم پاور

فایل زیر شبیه سازی مدارات کنترل سرعت یک موتور القایی سه فاز موتور القایی. ...
run عموماهمه موتورهای تک فاز فقط برای کاربری های بالای 3/4 hp استفاده می شوند. .....
این مدل کاملا توسط المان های دیجیتال(look-up table) ساخته شده اند که این موضوع
سبب ..... موتورهای پله ای · موتورهای رلوکتانسی · نرم افزار DIgSILENT · نرم افزار
Eplan ...

کنترل بهنگام ضریب توان موتور سنکرون آهنربای ... - دانشگاه آزاد لنگرود

در این مقاله شبیه سازی دینامیکی موتور سنکرون آهنربای دائم ) ... استفاده از بهینه
سازی الگوریتم ژنتیک با هدف ماکزیمم نگه داشتن ضریب توان موتور، بازده موتور را
ب.

طراحی اینورتر سه فاز - دانشنامه یو پی اس

29 سپتامبر 2016 ... اگر یک موتور القائی سه فاز به شبکه ای با ولتاژ و فرکانس ثابت وصــل ... در اين
پروژه ما قصد داريم يک اينورتر 4 سوئيچه با توان حداکثر 5 اسب بخار که در موتور هاي
شبیه سازی اینورتر سه فاز با مدولاسیون PWM – دانلود رایگان مقاله … ... چکیده:
این پایان نامه به معرفی، مدل سازی و کنترل اینورترهای سه فاز چهار ...

TK165: شبیه سازی و کنترل عملکرد یک موتور خطی سنکرون مغناطیس ...

TK165 : شبیه سازی و کنترل عملکرد یک موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم و ...
مطلوب گردد بعلاوه با به کار گیری یک اینورتر سه فاز چهار کلیدی (FSTPI)، جدول
کلید ...

دریافت مقاله

ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮﺋﯿﭻ رﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺲ در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي back- .... ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻮﺗﻮر ... ﺸﺨﺼﻪ ﺷﺎر
ﭘﯿﻮﻧﺪي ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻓﺎز ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮﺋﯿﭻ رﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺲ، در. ﻃﻮل ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻮد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﻧﺸﺎن .... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر
ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ دﺳﺖ. ﻣﯽ. آﯾﺪ . .4. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن pi.

مدلسازی - research-paper.ir

ارائه یک مدل جدید برای تحلیل دینامیکی ژنراتور سنکرون ... مدلسازی و شبیه سازی
ماشینهای القایی سه فاز در حالت کلی جابجایی محور رتور ... روشی جدید در بهبود
تنظیم موقعیت مقاوم موتور DC با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی ..... حلقوی با
ضریب کیفیت بسیار بالا و مقاومت سری پایین برای کاربرد در نوسان ساز مرجع
MHz 4/16.

خلاصه ای از فیلم آموزشی آشنایی با شبیه سازی انواع ماشین های ...

14 مارس 2016 ... شبیه سازی در نرم افزار متلب به سه نوع کلی تقسیم می شود:شبیه سازی ... مختلف (
سنکرون، آسنکرون، مغناطیس دائم، سوئیچ رلوکتانس، استپر و… ... پارامترهای یک
موتور القایی را نمی دانیم در چه حدی هستند از مدل های پیش فرض استفاده می کنیم). ...
سه فاز را به دو فاز تبدیل کنیم، از تبدیل abc به d-q استفاده کنیم.

Project Alpha

Page 4 .... ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺎﺯ ﺭﻗﻴﻖ ﻫﮕﺰﺍﻓﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺩﻭﺍﺭ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ. ٢٥. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻴﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ .... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﻧﺤﻮﻩ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺑﻴﻠﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺗﻮﺭ. ١٠٧ ... ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﺭﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺴﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ... ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ، ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ.

موتورهاي سوئيچ رلوکتانس / موتور SRM - فروشگاه اینترنتی جهان مارکت

تحليل و مدل سازي موتور هاي سوئيچ رلوکتانس و روش هاي نوين کنترل آنها ... 3-4-2.
توليد گشتاور 3-5. شبيه سازي مدل خطي SRM (مدل گسترش يافته) 3-6. شبيه سازي
... طراحي کنتر لکننده پيش بين با استفاده از يک فاز براي موتور سوييچ
رلوکتانس

موضوع پایان نامه برق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج مقاله

طراحی و شبیه سازی یک مبدل Z-source ماتریسی سه فاز ... جاروبک سه فاز. طراحی،
مدلسازی و شبیه سازی یکسوسازهای توان بالا برای مصارف صنعتی ... بهینه سازی
شکل قطب های رتور و استاتور موتور سوییچ رلوکتانس .... طراحی بلوک میکسر برای
یک گیرنده در فرکانس 4/2 گیگا هرتز برای کاربرد WLAN با استاندارد IEEE
802.11/b.

عناوین 94 پروژه کارشناسی برق قدرت

4- طراحی و ساخت مبدل تشد ید سری 5- طراحی و شبیه سازی یکسو کننده 3 فاز به روش
SV-PWM 6- پیش بینی ... 26- مدل استاتیکی بار در سیستمهای قدرت و تدوین برنامه
پخش بار برای مدل ZIP 27- طراحی و ساخت درایور موتور رلوکتانسی سوئیچی 28-
طراحی و ... 72- بررسی روشهای محاسبه ATC در شبکه قدرت و اعمال آن به یک شبکه نمونه
*

اردیبهشت ۱۳۸۹ - جویا برق

16 مه 2010 ... نتايج حاصله از شبيه سازي موتور القايي سه فاز توسط نرم افزار MATLAB حاکي از ...
اين ماشين ازيك ماشين القايي سه فاز معمولي مشتق ميشود براي يك ماشين سه فاز
دوقطبي .... دیاگرام های سیم بندی الکتروموتور ها در 4 مرحله ی زیر محاسبه می شود : .....
ماشين در قاب مرجع روتور و با استفاده از مدار معادل d-q مدل شده است.

1891.doc

بررسي عملكرد موتور القائي سه فاز روتور قفسه اي تحت شرايط ... چكيده: اين مقاله
يك روش جديد به منظور تحليل عملكرد موتور القايي در حالت ناهم محوري مركب ... جمله
ماشينهاي القايي تك فاز [2]، القايي سه فاز [3]، القايي خطي [4] و رلوكتانسي سنكرون [
5] ..... نتايج حل اين معادلات و شبيه سازي عملكرد موتور در نمودارهاي شكل 6 نشان داده
شده و با ...

دانلود مقالات فارسی مرتبط با برق مجموعه ماشین های الکتریکی | متلب ...

31 آگوست 2015 ... مدلسازی و شبیه سازی ماشین های القایی سه فاز در حالت کلی جابجایی محور روتور
دانلود ... محاسبه ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی درصورت وجود نوسانات ولتاژ
... کنترل مستقیم گشتاور و شار موتور سنکرون رلوکتانسی سه فاز ...

پاورپوینت کنترل برداری موتورهای سنکرون آهنربای دائم درونی

دانلود پایان نامه مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده ی موتور سنکرون آهنربای دائم خطی
..... موتورهای سنکرون تک فاز رلوکتانسی اساسا شبیه موتورهای تک فاز القایی بوده
به جز ... در این شبیه سازی یک موتور آهنربای دائم براساس کنترل برداری شار دور
روتور ... شکل1-4: کنترل سرعت توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی روتور سیم
بندی ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب - سایت تخصصی متلب

4 ا کتبر 2012 ... در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند فهرست شده است ... کد مقاله P4 .... بررسی
تأخیر زمانی را بر روی یک سیستم تلهاپریشن در یک ساختار سهکاناله ...... کلید واژه
: اختلاف فاز ، اثر غیر خطی موتور رلوکتانسی ، تشکیل مدل غیر ...

متلب الکتریک|انجام شبیه سازی پروژه برق - پروژه های آماده

طراحی و شبیه سازی کنترل دور موتور القایی به روش شار ثابت .... ارزیابی ژنراتور
سوئیچ رلوکتانس برای استفاده از انرژی باد ... تفاوت کنترل دور ماشینهای BLDC با
اینورترهای 4 سوئیچه و 6 سوئیچه ... مقایسه ی روشهای کنترل موتورهای القایی سه فاز
..... 1 - یک روش جدید در مدلسازی و بهینه سازی شبکه عصبی موجک فازی(دارای فایل ...

کنترل بدون سنسور موتور سنکرون رلوکتانسی - histats.com

موتور سنکرون رلوکتانسی یک روتور فرو مغناطیسی با قطب های برجسته دارد ،
روتور آن فاقد سیم ... استاتور موتور سنکرون رلوکتانسی شبیه استاتور موتور
القایی است. ... 4- به کار گیری هوش مصنوعی در کنترل موتورهای الکتریکی: ...
بنابراین فرضیات بسیاری که در تئوری های کنترل خطی و مدل سازی ماشین های
الکتریکی وجود ...