شبيه سازي عددي تنشهاي پسماند در فر آيند - دانلود رایگاندانلود رایگان گراديان دمايي بالايي كه در طي فرآيند ايجاد مي شود باعث بروز تنش هاي حرارتي بالايي در ناحيه اي كوچك از سطح مي شود. اين تنشها تا دماي محيط هم باقي مي مانند و

دانلود رایگان
شبيه سازي عددي تنشهاي پسماند در فر آيند ماشينكاري EDM با استفاده از روش المان محدودگراديان دمايي بالايي كه در طي فرآيند ايجاد مي شود باعث بروز تنش هاي حرارتي بالايي در ناحيه اي كوچك از سطح مي شود. اين تنشها تا دماي محيط هم باقي مي مانند و منجر به ايجاد تنشهاي پسماند درون قطعه كار ميشوند. اين تنش ها مي توانند منجر به ايجاد ترك ها ي ريز در سطح ، كاهش مقاومت و عمر خستگي ، و در نهايت شكست شوند. در اين مقاله يك مدل المان محدودFEM )براي تخمين توزيع درجه حرارت وتوزيع تنش هاي پسماند حرارتي حاصل از فرآيندEDM در سطح قطعه كار، ايجاد شد . سپس نتايج حاصل از شبيه سازي با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شد و مشاهده گرديد كه تطابق خوبي بين نتايج آزمايشگاهي با نتايج شبيه سازي وجود دارد. در ادامه همچنين اثر انرژي پلاس بر روي تنشهاي پسماند بررسي گرديد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ماشينكاري تخليه الكتريكي


EDM


روش المان محدود


FEM


تنشهاي پسماند حرارتي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فهرست مقالات فارسی - dlim.ir

آناليز تنشهاي برشي در ... تهيه مدل عددي براي شبيه سازي ... محاسبه تنشهاي پسماند در ...

مقالات مهندسی مکانیک - ساخت و تولید - مقالات …

تحليل عددي انتقال حرارت در ... شبيه سازي ... بررسي تنشهاي پسماند در شكل ...

انجام پایان نامه

بررسي اثر تنشهاي پسماند ... بررسي كاربردي شبيه سازي و مدل سازي در ... شبيه سازي عددي ...

مدلسازی و شبیه سازی - morteza9595.blogfa.com

... هاي عددي حل و در ... در شبيهسازي ... فر آيند: اين اطلاعات در مورد ...

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

در شبيه سازي مرحله دوم شکل دهي، اثر ايجاد پليسه بر افزايش تنشهاي ... شبيه سازي هاي عددي ...

دکتر مهدی پسته | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه …

... طراحي و شبيه سازي به كمك ... تنشهاي پسماند حرارتي در قالب هاي ... عددي جريان و ...

ایپکو | شركت تحقيق طراحي و توليد موتور ايران …

شبيه سازي گسترش شعله در ... (شبيهسازي تنش‌هاي پسماند ناشي ... شبيهسازي عددي و ...

www.qiau.ac.ir

شبيه سازي قسمتي ... پياده سازي در ... مقادير تنشهاي پسماند در آلياژ ...

wp.kntu.ac.ir

پيش‌بيني تنشهاي پسماند حاصل از ... مدل عددي آبشستگي موضعي در ... شبيهسازي ...

خلاصه عملکرد سال 1383 کتابخانه مرکزی

مرتضي تميزي فر ... قاهري شبيه سازي عددي شکست ... و روي در پسماند ناشي از ...