كنترل فعال ارتعاشات تير يكسرگيردار چرخان با - دانلود رایگاندانلود رایگان در اين مقاله، كنترل فعال ارتعاشات تير چرخان با استفاده ازميراكننده تكانهاي مورد بررسي قرار ميگيرد. تير چرخان به صورت يك تير يكسرگيردار اويلر برنولي در نظر

دانلود رایگان
كنترل فعال ارتعاشات تير يكسرگيردار چرخان با استفاده از ميراكننده تكانهايدر اين مقاله، كنترل فعال ارتعاشات تير چرخان با استفاده ازميراكننده تكانهاي مورد بررسي قرار ميگيرد. تير چرخان به صورت يك تير يكسرگيردار اويلر برنولي در نظر گرفته ميشود كه يك ميراكننده تكانهاي روي آن نصب شده است. ميراكننده تكانهاي 1 از يك محرك پيزوالكتريك تشكيل شده كه قادر به اعمال نيروي مناسب جهت كنترل ارتعاشات تير است. اين نيروي كنترلي با استفاده از خاصيت انقباض انبساط بلور پيزوالكتريك و ولتاژ كنترلي ارسال شده به آن شكل ميگيرد. بررسي تحليلي اين موضوع با توجه به مدلسازي مناسب سيستم متشكل از تير و ميراكننده تكانهاي ميسر خواهد بود كه به طور كامل در متن مقاله آمده است. در مدلسازي تير از اصل هميلتون و روش مودهاي فرضي استفاده شده و ميراكننده تكانهاي نيز به صورت يك سيستم يك درجه آزادي جرم فنر ميراكننده و جرم ثانويه مدل شده است. بدين ترتيب مجموعهاي از معادلات ديفرانسيل كوپل به هم حاصل ميشود كه بيانگر ديناميك سيستم بوده و در تحليلهاي كنترلي مورد استفاده قرار ميگيرند. در پايان، يك قانون كنترل ديناميكي براي توليد فرمانهاي انبساط و انقباض محرك پيزوالكتريك ارائه شده است كه به طور موثر ارتعاشات سر تير را ميرا ميكند


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تير چرخان، ميراكننده تكانهاي،كنترل فعال ارتعاشات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه