اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد - دانلود رایگان



دانلود رایگان شرکت ها براي اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري سودآور در دسترس، تسویه بدهی هاي موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به

دانلود رایگان
اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهرانعنوان تحقیق: اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 118
شرح مختصر:
یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد.در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.
کلید واژه
تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی
فهرست مطالب
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسأله2
1-3- ضرورت تحقیق3
1-4- اهداف تحقیق4
1-5- سوالات تحقیق4
1-6- روش تحقیق4
1-7- قلمرو تحقیق6
1-7-1- قلمرو موضوعی6
1-7-2- قلمرو زمانی6
1-7-3- قلمرو مکانی6
1-8- واژه ها و اصطلاحات كليدي( نظري و عملياتي)6
2-1- مقدمه10
2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن10
2-2-1- تامین منابع11
2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه12
2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه12
2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه12
2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه13
2-2-6- نظریه های ساختار سرمایه15
2-2-6-1- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام نظریه سنتی15
2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا16
2-2-6-3- نظريه نمايندگي و ساختار سرمايه19
2-2-6-4- زمان بندي بازار سرمايه و ساختار سرمايه22
2-2-7- نظريه هاي مرتبط با گزينش بين بدهي هاي عمومي و خصوصي23
2-2-7-2- نظریه هزينه هاي نمايندگي24
2-2-7-3- هزينه سرمايه در بانک ها25
2-2-8- ساختار تأمين مالي در اقتصاد: رتبه بندي هزينه درآمد26
2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی27
2-2-10- تامين منابع مالي از خارج از سازمان27
2-2- 11- عوامل تعيين کننده ساختار تامين مالي29
2-2-12- اصل تطابق در تامين مالي29
2-2-13- تامين مالي و الگوي بازار کامل30
2-2-14- تامين مالي در شرايط انحراف از الگوي بازار کامل30
2-2-15- اهداف تامين منابع از خارج سازمان30
2-2-16- مزايا و معايب تامين منابع از بيرون(گروه مترجمان ميثاق،1385)32
2-2-16-1- مزايا32
2-2-16-2- مشکلات32
2-2-17- روش هاي تامين مالي33
2-2-17-2- تامين مالي ميان مدت و بلند مدت33
2-2-18- منابع تأمين مالي بانک ها در ايران34
2-2-19- انواع روش هاي تامين مالي شرکت ها38
2-2-19-1- منابع تامين مالي از طريق بدهي(استقراض)40
2-2-19-2- بانک هاي تجاري40
2-2-19-3- وام هاي کوتاه مدت41
2-2-19-4- وام هاي ميان مدت و بلند مدت41
2-2-19-5- خط هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي41
2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارايي(وام رهني)42
2-2-19-7- اعتبار تجاري42
2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهيزات42
2-2-19-9- شرکت هاي تامين مالي تجاري43
2-2-19-10- مؤسسات وام و پس انداز(S & SL)43
2-2-19-11- کارگزاری ها43
2-2-19-12- شرکت هاي بيمه43
2-2-19-13- اتحاديه هاي اعتباري44
2-2-19-14- اوراق قرضه44
2-2-19-15- عرضه هاي خصوصي45
2-2-19-16- کمک هاي دولتي45
2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی47
2-2-21- تكنيك هاي تأمين مالي اسلامي48
2-2-22- اصول تأمين مالي اسلامي48
2-2-23- نوآوري ها در تأمين مالي اسلامي49
2-2-24- حسابداری بهای تمام شده تامین مالی50
2-3- پیشینه تحقیق51
2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی51
2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی54
3-1- مقدمه57
3-2- روش پژوهش57
3-3- الگوریتم اجرای تحقیق57
3-4- مدل اجرايي پژوهش60
3-5- جامعه آماري61
3-6- روش و حجم نمونه گيري61
3-7- ابزار گردآوري داده ها61
3-8- روايي(اعتبار) ابزار گردآوري اطلاعات62
3-9- پايايي(قابليت اعتماد) ابزار گردآوري داده ها62
4-1- مقدمه64
4-2- آمار توصیفی64
4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری64
4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری65
4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری66
4-3- دلفی فازی67
4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی79
4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی79
4-4-2- تعیین وزن معیارها79
4-5- اولويت بندي بخش هاي مختلف جامعه آماري با استفاده از تکنيک TOPSIS80
4-5-1- مرحله اول: تشکيل ماتريس تصميم80
4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم81
4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتريس نرم شده82
4-5-4- مرحله چهارم: تعيين راه حل ايده ال وضد ایده آل83
4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها84
4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل85
4-5-7- شاخص شباهت86
5-1- مقدمه90
5-2- تحليل نتايج بخش توصيفي90
5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی91
5-4- نتايج رتبه بندي روش های تامین مالی91
5-4-1- نتايج تعيين وزن معيارها91
5-4-2- نتايج اولويت بندي با روش تاپسيس91
5-5- محدوديت هاي تحقيق92
5-6- پیشنهادات92
5-6-1- پيشنهادات بر اساس يافته هاي تحقيق92
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی93
منابع94
پیوست پرسشنامه98
پیوست نرم افزاری106
فهرست جداول
(جدول2-1) مروري بر ابزار تأمين مالي اسلامي در مقايسه با ابزار تأمين مالي سنتي49
(جدول 4-1) توصیف جنسیت64
(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات65
(جدول 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه تحقیق66
(جدول 4-4) اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی68
(جدول 4-5) فراوانی پاسخ خبرگان69
(جدول 4-6) محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست71
(جدول 4-7) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم73
(جدول 4-8) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان74
(جدول 4-9) اختلاف میانگین فازی زدایی شده75
(جدول 4-10) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم77
(جدول 4-11) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان77
(جدول 4-12) اختلاف میانگین فازی زدایی شده78
(جدول 4-13) ماتریس نظرات افراد در مورد معیار های مورد بررسی79
(جدول 4-14) شماره ماتريس تصميم81
(جدول 4-15) ماتريس بي مقياس شده81
(جدول 4-16) ضرب احتمال(وزن ها) در ماتريس تصميم83
(جدول 4-17) راه حل ایده ال وضد ایده آل84
(جدول 4-18)اندازه فاصله ها از ایده آل85
(جدول 4-19) اندازه فاصله ها از ضد ایده آل86
(جدول 4-20) شاخص شباهت87
فهرست نمودارها
(نمودار 3-1) الگوریتم اجرای تحقیق59
(نمودار 3-2) نرخ سازگاری پرسشنامه62
(نمودار4-1) توصیف جنسیت65
(نمودار4-2) وضیعت تحصیلات66
(نمودار4-3) بررسی وضیعت سن در نمونه تحقیق67
(نمودار 4-4) تعریف متغیر های زبانی68
(نمودار 4-5) وزن معیارها80
فهرست اشکال
(شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق5
(شکل 2-1) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی16
(شکل 2-2) ساختار سرمايه بهينه با توجه به نظريه نمايندگي20
(شکل 3-1) مدل سلسله مراتبي60


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




تامین مالی


رویکرد ترکیبی


AHP_TOPSIS


تحلیل سلسه مراتبی


فروشگاه زنجیره ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


econews.com - خبرگزاری اقتصاد ایران

امیدی به قهرمانی نداریم/فقط هاشمی طبا برای ورزش خوب بود; سعداوی: از یک امتیاز برابر ...

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

مرکز ترجمه تخصصی ترجمه خانه با برخورداری از گروهی از بهترین متجرمین در رشته های مختلف ...

معاونت برنامه ریزی و توسعه - حمایت از پایان نامه های ...

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر ...

نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان قلی پور | بلکا | …

در سبک های کلاسیک بهتر است که این کوسن*ها از همان جنس و بافت روتختی باشند. به هماهنگی ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - ضرورت استفاده از

ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ساناز خاکی نژاد

تعرفه استفاده از اینترنت داخل نصف اینترنت …

وزیر ارتباطات در پاسخ به زمان تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخل، گفت: تعرفه این دو از هم ...

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی …

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

فناوری نانو و بسته بندی ... - icfp.ir

پریناز عسگری: بسته­بندی به عنوان صنعتی با اهمیت در صنایع غذایی مطرح است. اصو لا فیلم ...

دانشکده مدیریت

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1395 مصادف با سه دهه فعاليت مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد. فعاليتي كه از ...

ایمنی صنعتی - مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی …

استفاده از یک سیستم مجهز شده به ایمنی هوشمند برای تصمیم‌گیری‌های عملیاتی بهتر

فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک

توجه: از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها. برچسب های HTML در داخل ...

ابلاغ سیاست‌های کلی «سلامت»

"رهبرانقلاب سیاستهای کلی ""سلامت"" را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند ...

CRM چیست؟ - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان …

مفهوم crm • مجموعه جامعی از فرآیندها و تکنولوژیها برای مدیریت روابط با مشتریان فعلی و ...

پروپوزال ارشد مدیریت مالی - اولویت بندی روش تامین مالی با ...

پروپوزال ارشد مدیریت مالیاولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp ...

دانلود پروپوزال ارشد مدیریت مالی - اولویت بندی روش تامین مالی

... اولویت بندی روش تامین ... بندی روش تامین مالی رویکرد ... لازم از مراجع ...

اولویت بندی و رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تأمین با ...

... اولویت بندی و رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد ... تأمین ...

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار با ...

... اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدیریت ریسک در شرکت صنایع ...

رویکرد ترکیبی ahp swot - farsdaily.ir

اولویت بندی روش تامین ... تامین مالی با استفاده از ... با استفاده از رویکرد ...

ارزیابی روشهای تأمین مالی پروژه های صنعت آب با رویکرد ...

با استفاده از پرداخت ... صنعت آب با رویکرد ... لذا انتخاب روش تأمین مالی مناسب ...

شناسایی و اولویتبندی روش‌های تأمین مالی

شناسایی و اولویتبندی روش‌های تأمین مالی ... و با استفاده از روش ahp ... رویکرد فازی ...

دانلود مقاله بررسی روشهای تامین مالی شرکت ها با

... منابع مالی با هزینه تقسیم بندی ... روش تامین مالی ... با استفاده از یک ...

اولویتبندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی با رویکرد ...

... های تأمین مالی بر ... و اولویت استفاده از ... و با توجه به گروه‌بندی ...

نتایج جستجو برای «پایان نامه مدیریت درمورد اولویت بندی روش ...

نتایج جستجو برای «پایان نامه مدیریت درمورد اولویت بندی روش تامین مالی ... با ما; همه ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های