مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع - دانلود رایگاندانلود رایگان از آنجائيكه بكارگيري روش هاي اصولي و علمي مانور در شبكه هاي فشار متوسط ، تأثير بسزايي در كاهش زمان خاموشي دارد ، وجود يك دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقا

دانلود رایگان
مدیریت اتفاقات در شبکه توزیععنوان تحقیق: مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 84
شرح مختصر:
از آنجائيكه بكارگيري روش هاي اصولي و علمي مانور در شبكه هاي فشار متوسط ، تأثير بسزايي در كاهش زمان خاموشي دارد ، وجود يك دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع در سطح شركت هاي توزيع برق الزامي مي باشد. بدين منظور با بهره گيري از تجربيات گذشته ، دستورالعمل مانور شبكه هاي فشار متوسط در قالب ‹‹ نظام نامه عمليات مانور شبكه هاي فشار متوسط ›› تهيه شده است .
فهرست مطالب
چکیده. 1
ضرورت تدوين نظام نامه مانور شبكه فشار متوسط... 2
فصل اول.. 3
تعاريف.... 3
1- شبكه :4
2- مانور :4
3- مركز كنترل :4
4- مسئول كنترل شبكه :4
5- مأمور مانور :4
6- نقطه مانور :4
7- نقطه شروع كار :5
8- منطقه ( امور ) معين :5
9- شركت معين :5
10- عيب زودگذر :5
11- عيب ماندگار :5
12- ولتاژ مجاز آزمايش شبكه :5
13- فيدر :5
14- دستگاه آزمايش شبكه :5
15- فرم اجازه كار :6
16- شبكه داراي سيستم اتوماسيون :6
17- اولويت ويژه مقطعي :6
18- اولويت ويژه دائم :6
19- اتصال زمين :6
20- تعميرات شبكه :6
21- تفنگ پرتاب سيم زمين :6
فصل دوم:7
تشخیص وجود خطا7
تجهیزات و تکنولوژی های جدید:8
○ سيستم اتوماسيون.. 8
○ ريكلوزر و سكشنالايزر. 8
○ آشكار سازهاي خطا9
○ رله هاي ثانويه. 9
○ سيستم GPS.. 9
○ سيستم حفاظت خطوط هوايي منشعب از پست زميني... 10
○ سيستم هشداردهنده قطع المان كات اوت ، بريكر ، كليد فشار ضعيف و بازشدن درب پستها10
فصل سوم. 11
روشهای مختلف آزمایش شبکه های توزیع.. 11
روشهاي مختلف آزمايش شبكه هاي فشار متوسط... 12
الف: روش آزمايش شبكه 20 كيلوولت با استفاده از دستگاه تستر :12
الف-1- انتخاب محل انجام آزمايش..... 12
الف-2- استقرار در محل آزمايش..... 12
الف-3- شروع عمليات آزمايش شبكه. 13
تفاوت شبكه سالم و معيوب با توجه به تغييرمكان عقربه وسايل اندازه گيري موجود بر روي دستگاه تستر :14
ـ شبكه مورد آزمايش سالم است.... 14
مرحله سوم اعمال ولتاژ.
مرحله دوم اعمال ولتاژ.
ـ شبكه مورد آزمايش معيوب است.... 15
ب ـ روش آزمايش انواع شبكه هاي فشار متوسط... 17
ب-1- آزمايش تكه كابل يا خط هوائي فاقد انشعاب... 17
ب-2- آزمايش شبكه داراي انشعاب... 18
* آزمايش شبكه هوائي داراي انشعاب... 18
* آزمايش شبكه هاي كابلي و مختلط داراي انشعاب... 19
ب-3- آزمايش شبكه داراي لوازم اندازه گيري... 19
ب-4- آزمايش يك ترانسفورماتور مشكوك به عيب.... 20
  • اندازه گيري مقاومت اهمي سيم پيچهاي ترانسفورماتور. 20
  • اندازه گيري مقاومت عايقي ترانسفورماتور. 21
ج ـ نكات مهم در آزمايش شبكه. 22
فصل چهارم. 24
عملیات مانور شبکه توزیع.. 24
عمليات مانور در شبكه. 25
○ نقطه مانور. 25
5- الف- مانور به منظور سرويس ، نگهداري و تعمير تجهيزات شبكه. 27
5- ب- مانور به منظور تشخيص نقطه عيب و رفع خاموشي در شبكه. 28
5- ب-1- روش مانور در زمان وقوع عيب در شبكه هوائي... 28
* مانور شبكه هوائي داراي تجهيزات قطع كننده و حفاظتي... 29
  • عمليات مانور در شبكه هوائي در حالت وقوع عيب زودگذر. 29
□ محل بروز عيب زودگذر بعد از ريكلوزر باشد.. 30
□ محل بروز عيب زودگذر قبل از ريكلوزر باشد.. 30
  • عمليات مانور در شبكه هوائي در حالت وقوع عيب ماندگار. 30
□ محل بروز عيب ماندگار بعد از ريكلوزر باشد.. 31
◙ محل بروز عيب ماندگار بر روي انشعاب داراي سكشنالايزر باشد.. 31
◙ محل بروز عيب ماندگار بر روي انشعاب داراي فيوز كات اوت باشد.. 31
◙ محل بروز عيب ماندگار بر روي انشعاب فاقد تجهيزات حفاظتي باشد.. 32
◙ محل بروز عيب ماندگار بر روي خط اصلي باشد.. 32
□ محل بروز عيب ماندگار قبل از ريكلوزر باشد.. 33
* مانور شبكه هوايي فاقد تجهيزات حفاظتي... 35
5- ب-2- روش مانور درزمان وقوع عيب در شبكه كابلي... 37
5- ب-3- روش مانور در زمان وقوع عيب در شبكه مختلط... 39
5- ج- مانور به منظور جايگزيني پستهاي فوق توزيع از دست رفته. 41
5- د- مانور به منظور تغيير آرايش نرمال شبكه در مواقع اولويت هاي ويژه. 43
○ اولويت ويژه مقطعي... 43
○ اولويت ويژه دائم.. 44
5- ر- مانور به منظور پاسخ به درخواست هاي ديسپاچينگ فوق توزيع.. 45
5- و- مانور بـه منظور بي برق نمودن تأسيسات جهت احداث و بـرقراري جريان شبكه هاي جديدالاحداث... 46
  • مانور به منظور بي برق نمودن تأسيسات جهت توسعه و احداث شبكه. 46
  • مانور به منظور برقراري جريان شبكه هاي جديدالاحداث... 46
5- ز- مانور به منظور تعديل بار فيدرهاي فشار متوسط... 48
5- ح- مانور به منظور جلوگيري از خسارات جاني و مالي در مواقع اضطراري... 49
5- ط- مانور در شبكه هاي داراي اتوماسيون.. 50
☼ راهكارها و پيشنهادات... 51
فصل پنجم.. 52
مدل عملیات مانور یک شبکه توزیع نمونه. 52
مدل تصميم گيري عمليات مانور يك شبكه فشار متوسط نمونه. 53
دستورالعمل چگونگي مانور در شرائط بحران از دست رفتن يك پست 20/63 كيلوولت به علل مختلف . 57
فصل ششم.. 59
عیب یابی خطوط زمینی (کابلی)59
مقدمه:60
عیب یابی کابل... 62
شرح قسمتهای ایمنی و اتصال زمین خودرو عیب یاب... 62
مواردی که هنگام شروع بکار باید رعایت شود. 63
شرح دستگاه عیب یاب... 63
الف) کابل برق ماشین عیب یاب... 63
کابل اصلی دستگاه عیب یاب... 64
شرح قسمتهای داخل ماشین عیب یاب... 64
دستگاه رفلکتور. 65
دستگاه تست HV.... 66
دستگاه تخلیه الکتریکی... 67
دستگاه مولد فرکانس صوتی FLS.. 68
مراحل عیب یابی کابل 20کیلو ولت.... 69
امتحان فاز بریدگی... 69
مراحل عیب یابی کابل فشار ضعیف.... 70
دستگاه تستر. 70
فصل هفتم.. 72
ایمنی در مانور شبکه های توزیع و الزامات مربوط به مامورین مانور. 72
ايمني در مانور شبكه هاي فشار متوسط... 73
○ فهرست لوازم ايمني انفرادي :74
○ فهرست لوازم ايمني گروهي :75
◙ مقررات ايمني قبل از انجام كار. 75
◙ مقررات ايمني حين انجام كار. 76
◙ مقررات ايمني بعد از انجام كار. 76
◙ الزامات ايمني مأمورين مانور77


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدیریت اتفاقات


شبکه توزیع


شبکه


کنترل شبکه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع - دانلود فایلهای …

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع. عنوان تحقیق: مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع فرمت فایل: word ...

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

اسکلت‌ ترزا می و ترامپ در کنسرت خواننده زن آمریکایی. کد مطلب: 448503 اسکلت‌ ترزا می و ...

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع - یارا فایل

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع. 84 صفحه در قالب word . فهرست. چکیده. 1. ضرورت تدوین نظام نامه ...

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع + doc | لوکس دنلود

فایل ,دانلود ,شبکه ,اتفاقات ,مدیریت ,مدیریت اتفاقات ,شبکه توزیع ,برای دانلود ,فایل ...

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع | هزار و یک دانشجو

فصل هفتم. ايمني در مانور شبكه هاي فشار متوسط. نظر به اهميت ويژه رعايت اصول ايمني در ...

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع دسته: برق بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 658 کیلوبایت ...

Techweb - سیستم مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

فایل ضمیمه شامل سه بخش سیستم مدیریت اتفاقات,کاربرد سیستم اتوماسیون در سیستم مدیریت ...

دانلود پروژه کارشناسی ارشد : مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع ...

دانلود پایان نامه : مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع. برای مطالعه چکیده و قسمتی از پایان ...

مقاله نمونه ای از مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات در شبکه ...

مشخصات نویسندگان مقاله نمونه ای از مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات در شبکه های توزیع ...

برچسب ها - اتفاقات برق

... طی یکماه اخیر مدیریت... توزیع ... مدیریت اتفاقات به صورت ... اخیر شبکه توزیع برق در ...

وب سایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان …

افتتاح 9 طرح برق رسانی در جزیره قشم. همزمان با ایام دهه فجر 9 طرح برق رسانی در جزیره قشم ...

فان وسرگرمی

متن آهنگ جدید امیر عظیمی بنام ماهی قرمز : چقد خوبه حالم با حال تو چقد حرف دارم از این ...

اخبار و حواشی شبکه های ماهواره ای

اخبار و حواشی شبکه های ماهواره ای | ... سحرخیز که اقدام مسئولین شبکه من و تو را در هک ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

تعيين ارزش اطلاعات در توجيه سيستمهاي پشتيبان تصميم . چكيده استفاده از سيستمهاي ...

متن مدیریت مدرسه محور - مهارت

الگو های گوناگون مدیریت مدرسه محور (1) معلمان: شواهد نشان می دهد که مدیرت مدرسه ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

تحقیق کنید کاروفناوری نهم. تحقیق کنید صفحه 98 کاروفناوری نهم پودمان خودرو. در گروه خود ...

سایت خبری تحلیلی شریان - آخرین وضعیت رضا رشیدپور در

آخرین وضعیت رضا رشیدپور در بیمارستان. رضا رشیدپور هنگام اجرای برنامه هوشیاری خود را ...

زندگي سالم در محيطي سالم

در کشور ما قوانین‌ و آیین‌ نامه‌‌های‌ متعددی‌ در زمینه‌ آب‌، هوا، فاضلاب‌، مواد ...

شبکه خبر (irinn.ir) | خبر فارسی

تورنمنت بین المللی کبدی با حضور تیم هایی از کشورهای مختلف در خرمشهر در حال برگزاری است.

شبکه خبر (irinn.ir) | خبر فارسی

تورنمنت بین المللی کبدی با حضور تیم هایی از کشورهای مختلف در خرمشهر در حال برگزاری است.

پیام بشرویه

آنچه مردم بشرویه فریاد زدند و در این ۴سال گوشی نشنید/سهم بشرویه از توسعه راه ها فقط یک ...

آریاتندر ، سامانه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده + …

سامانه اطلاع رسانی اخبار مناقصه ها و مزایده های ایران + استعلام بهاء

وب سایت رسمی شرکت کرمان موتور

جی ۵ اتومات (۱۸۰۰ سی سی) طراحی پینین فارینا ایتالیا. امکانات: کیسه هوای راننده و سرنشین ...

از تاخیر روحانی در صحن تا عذر عارف برای مصاحفه با …

از تاخیر روحانی در صحن تا عذر عارف برای مصاحفه با رئیس‌جمهور

انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اسفندیار امینی در گفت‎وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادعای دبیر خانه کشاورز اصفهان ...

دستگیری گروهی از شعاردهندگان در مراسم «روز کوروش» در ...

صالحی از دستگیری عوامل اصلی تجمع روز جمعه در پاسارگاد فارس خبر داد و گفت: اقدامات این ...

سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ما در دوره‌ خودمان ویدیو را ممنوع و در همان دوره، خودمان آن را آزاد کردیم. عده ای می ...

ورزش سه‌ :: صفحه اصلی

آزمون نیمکت‌نشین برابر زلاتان(عکس) سردار آزمون در بازی امشب برابر منچستر یونایتد در ...

یک ابزار - مرجع ابزار وبلاگ و سایت

شما لینک چندم در نتایج گوگل هستید ؟ افرادی که علاقمند به بهبود جایگاه سایت خود در گوگل ...