بررسي عملكرد رله پيلوت در شبكه فوق توزيع - دانلود رایگاندانلود رایگان در تاسيسات الكتريكي مانند شبكه انتقال انرژي ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات ديگر برقي در اثر نقصان عايق بندي و يا ضعف استقامت الكتريكي ٍ دينامي

دانلود رایگان
بررسي عملكرد رله پيلوت در شبكه فوق توزيععنوان تحقیق: بررسي عملكرد رله پيلوت در شبكه فوق توزيع
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 118
شرح مختصر:
در تاسيسات الكتريكي مانند شبكه انتقال انرژي ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات ديگر برقي در اثر نقصان عايق بندي و يا ضعف استقامت الكتريكي ٍ ديناميكي و مكانيكي در مقابل فشارهاي ضربه اي پيش بيني نشده و همچنين در اثر ازدياد بيش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهايي پديد مي آيد كه اغلب موجب قطع انرژي الكتريكي مي گردد.
اين خطاها ممكن است بصورت اتصال كوتاه ٍ اتصال زمين ٍ پارگي و قطع شدگي هادي ها و خورده شدن و شكستن عايق ها و غيره ظاهر شود.
شبكه برق بايد طوري طرح ريزي شود كه از يك پايداري و ثبات قابل قبول و تا حد امكان مطمئني برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق براي مدت كوتاهي باعث مختل شدن زندگي فردي و قطع شدن برق كارخانه هاي صنعتي و مصرف كننده هاي بزرگ ٍ موسسه هاي علمي و پژوهشي به مدت نسبتاٌٌٌ طولاني موجب زيانهاي جبران ناپذير مي شود لذا قطع شدن و يا قطع كردن دستگاهها و تجهيزات الكتريكي معيوب از شبكه لازم است ولي كافي نيست.
بايد تدابيري بكار برده شود كه برق مصرف كننده اي كه در اثر بوجود آمدن عيب فني از شبكه قطع شده است در كوتاه ترين مدت ممكنه مجدداٌ تامين گردد.
وظيفه رله اين است كه در موقع پيش آمدن خطا در محلي از شبكه برق ٍ متوجه خطا شود ٍ آنرا دريابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههاي خبري را آماده كند و يا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام كند و سبب قطع مدار الكتريكي شود.
در اين نوشته سعي شده است رله هاي حفاظتي پيلوتي ٍ اساس كار آنها و همچنين طريقه ارسال اطلاعات در اين رله ها مورد بررسي قرار گيرد.در شش فصل اول از آوردن عكس و مطلب در مورد رله هاي واقعي پرهيز شده است در فصل هشتم رله هاي مربوط به حفاظت پيلوتي پستهاي اختصاصي مترومورد بررسي قرار گرفته است.
فهرست مطالب
مقدمه 5
فصل اول : فلسفه رله گذاري حفاظتي 6
1-1) رله گذاري حفاظتي چيست؟ 7
2-1) وظيفه رله گذاري حفاظتي 9
3-1) اصول رله گذاري حفاظتي 9
4-1) حفاظت در مقابل ديگر حالتهاي غيرعادي 13
فصل دوم : انواع رله 14
1-2) انواع رله برحسب مورد استعمال 15
2-2) انواع رله بر مبناي كميت اندازه گيري شده 17
فصل سوم : حفاظت تفاضلي21
1-3) انواع سيستمهاي حفاظت تفاضلي 22
2-3) عوامل موثر در طراحي 25
3-3) تجهيزات كمكي 29
1-3-3) رله هاي چك كننده يا راه اندازي 29
2-3-3) تجهيزات نظارت پيلوت 30
4-3) روشهاي انتقال اطلاعات درحفاظت 32
5-3) منحني مشخصه ايده آل طرحهاي حفاظت تفاضلي توسط سيم پيلوت 33
فصل چهارم : رله هاي پيلوتي سيمي 34
مقدمه 34
1-4) مزيت پيلوت 34
2-4) پيلوتهاي قطع كننده و سد كننده 35
3-4) رله گذاري پيلوتي سيمي با جريان مستقيم 36
4-4) رله گذاري پيلوتي سيمي با جريان متناوب 37
5-4) برتري دستگاههاي پيلوتي سيمي از نوع جريان متناوب بر جريان مستقيم 41
6-4) محدوديتهاي دستگاههاي پيلوتي سيمي با جريان متناوب 41
7-4) مراقبت از مدارهاي پيلوتي سيمي 41
8-4) قطع از راه دور با سيمهاي پيلوت 42
9-4) مشخصات موردنياز براي سيم پيلوت 42
10-4) سيمهاي پيلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ 42
فصل پنجم : رله هاي پيلوتي با جريان كارير و ميكرو موج 44
مقدمه 45
1-5) پيلوت با جريان كارير 45
2-5) پيلوت ميكروموج 46
3-5) رله گذاري مقايسه فاز 46
4-5) رله گذاري مقايسه سو 50
فصل ششم : حفاظت خط با رله هاي پيلوتي 53
مقدمه 54
1-6) رله گذاري با پيلوت سيمي 54
2-6) رله گذاري با پيلوت جريا، كارير 54
3-6) ميكروموج 56
1-3-6) كانال ميكروموج 61
2-3-6) قطع از راه دور 61
فصل هفتم : رله هاي حفاظتي در پستهاي فشارقوي 63
مقدمه 64
1-7) ضرورت اتصال به زمين – نوتر 64
2-7) ضرورت برقراري حفاظت 65
3-7) انواع سيستمهاي اوركارنتي 65
4-7) رله هاي ولتاژي 69
5-7) حفاظت فيدركوپلاژ 20 كيلوولت 69
6-7) حفاظت فيدرترانس 20 كيلوولت 69
7-7) حفاظت REF 69
8-7) رله ديفرانسيل 70
1-8-7) چند نكته در مورد رله ديفرانسيل 70
2-8-7) رله ديفرانسيل با بالانس ولتاژي 72
9-7) حفاظت جرياني براي ترانسفورماتور 75
10-7) حفاظت باسبار 75
11-7) حفاظت خط 77
12-7) رله دوباره وصل كن 80
13-7) Synchron-check 82
14-7) سيستم inter lock , inter trip 82
فصل هشتم: حفاظت پيلوتي پستهاي اختصاصي متروي تهران 85
مقدمه 86
1-8) مشخصات رله حفاظتي سيم پيلوت MBCI 89
2-8) حفاظت ديفرانسيل فيدر 90
3-8) رله ناظر MRTP 93
4-8) رله نشان دهنده جريان آني ترانسفورماتور MCTH 95
5-8) رله جريان زياد لحظه اي و استارت MCR 7 9
6-8) رله تشخيص بي ثباتي و قطع داخلي MVTW 9 9
7-8) ترانسفورماتور جداكننده 103
8-8) ولتاژ و جريان پيلوت 103
9-8) ستينگهاي خطا براي فيدرهاي معمولي 104
10-8) عملكرد مينيمم براي خطاهاي زمين با بار سرتاسري 105
11-8) ترتيبات سوئيچ گيرهاي نوع شبكه اي 106
12-8) ولتاژ تحريك شده ماكزيمم مسير بسته پيلوت 107
13-8) اطلاعات فني رله MBCI 108
منابع 109


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رله پیلوت


شبکه فوق توزیع


رله گذاری حفاظتی


رله گذاری


رله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه