جداسازی بخشی از ژن LHCB خلرLathyrus sativus با کمک - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی جداسازی بخشی از ژن LHCB خلرLathyrus sativus با کمک آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی می پردازد

دانلود رایگان
جداسازی بخشی از ژن LHCB خلرLathyrus sativus با کمک آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی چکیده
گیاه خلر متعلق به تیره لگومیتوزو جز گیاهان علوفه ای به شمار می رود و نسبت به تنش خشکی بسیار متحمل است. بررسی بانک ژن نیز نشان می دهد که ژن های اندکی از گیاه خلر تعیین توالی گردیده اند. فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در بسیاری از موجودات از جمله گیاهان آلی نوسانات منظم دوره ای را نشان می دهند که در اغلب موارد به صورت 24 ساعته می باشد. این ساعت های زیستی با تغییرات دوره ای مولکول های خاصی همراه است. در گیاهان مشخص گردیده است کهLHCB این نوسانات دوره ای منظم را نشان می دهد و به عنوان ساعات مولکولی در گیاهان شناخته شده است. براین اساس توالی ژن LHCB گیاه خلر براساس آغازگرهای اختصاصی از توالی ژنLHCB گیاه نخودفرنگی، جداسازی گردیده است. تکثیر ژن با توالی ژنومی انجام شد. لذا در همردیفی هم توالی ژنی و هم توالی رونوشت ژن LHCB گیاه نخودفرنگی وارد شدند. بدین منظور از داده های پایگاه اطلاعات NCBI و نرم افزار های مختلف برای شناسایی و مقایسه توالی ها و طراحی آغازگراختصاصی استفاده گردید. از PCR برای تکثیر توالی استفاده شده است. توالی جداشده 603bp طول دارد که 480 نوکلئوتید آن مربوط به نواحی اگزونی و بقیه مربوط به اینترون می باشند. منطقه شناسایی شده واجد دومین متصل شونده به کلروفیل a/b نیز هست.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نخودفرنگی


ژن LHCB


ژن LHCB خلرLathyrus sativus


آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی


جداسازی بخشی از ژن LHCB


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه