بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از اين تحقيق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داد

دانلود رایگان
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانیعنوان تحقیق: بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 104
شرح مختصر:
هدف از اين تحقيق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارتهای ارتباطی آموزش دادهشد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاري مجدداً اجرا گرديد .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته است سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P>0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی شود ولی در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار است.
كلمات كليدي : مهارت هاي ارتباطي ، سازگاري ، سازگاري اجتماعي ، دختران دبیرستانی
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………...………………….…. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه………………………………………………...…………………….…. 3
1-2 بیان مسئله ………………………………………………..........................……5
1-3 ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………........…….8
1-4 تعاریف متغیرها…………………………...……………….........………………10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه………………………………………………………....................….....…13
2-1 مبانی نظری ………………………......…………………………………..……13
2-2-عواملمؤثردربروزاختلالاترفتاريدردوراننوجوانی…………..........………..……24
3- 2- مفهومسازگاري…………………………………………...……..……...……28
2-4 انواع سازگاری…………………………………………...…………...……40
2-5 مهارتهای ارتباطی……………………………………………...………...……51
2-6- پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری………....……………...…56
2-7 فرضیه پژوهش …………………………………………......………………61
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه…………………........................…………………………....…………63
3-2 روش پژوهش…………………………………………..................……………63
3-3 جامعه آماري و نمونه پژوهش………………………………...……....……………63
3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………….........…………………......……………64
3-5 ابزار و روش گردآوري اطلاعات………………………………........………………64
3-6 ابزار پژوهش……………………………………………….......………………65
3-7 تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….......……68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه…………………………………………...............………….......…………70
4-1- فرضیه اصلی پژوهش…………………….....…………………......……………70
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………….............………………75
5-2.بحث ونتیجه گیری ………………………………………......…………………75
5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی……………………………….......………………78
5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79
5-2-3.شاخص روابط خانوادگی………………………………......………………….80
5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81
5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81
5-2-6.شاخص روابط اجتماعی ……………………………………………...….……82
5-3.نتیجه گری کلی از تحقیق……………………………………………..………… 83
5-4.پیشنهادات…………………………………………………………...........……84
5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.…………..…………..………………………84
5-6 محدودیت های پژوهش…………………........….…........………………………85
منابع
منابع فارسی ……………...............……………...................................…………87
منابع انگلیسی ……………...............……………...................................…………93
چکیده انگلیسی………...............…….......………...................................…………95
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف29
جدول 1-4: ميانگين، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پيشآزمون ابعاد سازگاری اجتماعی71
جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72
3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون72
جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاري اجتماعی73


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مهارتهای ارتباطی


سازگاری


سازگاری اجتماعی


دختران دبیرستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روانشناسی و مشاوره - بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان نابینا دکتر احمدبه‌پژوه

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت …

چکیده. آنچه که در این پژوهش گردآوری شده است پژوهشی علمی به منظور بررسی میزان تأثیرات مستقیم ...

بررسی تاثیر مثبت و منفی تلویزیون بر کودکان – …

مقاله حاضر به قابلیت های تلویزیون و برنامه های کودکان و نوجوانان اشاره نموده، سپس برخی از ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

کاربران ارجمند، سلام و عرض ادب خداوند را شاکریم که براساس سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش و ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

پروژه کارآفرینی کارخانه صنایع شیر ایران تاثیر کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی بر ...

بررسی رابطه توکل بر ... - Fars News Agency

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

Iranian Journal of Medical Education - مجله ایرانی آموزش ...

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | هزینه انتشار. بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ...

مهارت های روانی در ورزش - iranskating.com

مهارت های روانی در ورزش. موضوع : مهارت های روانی در ورزش . مهارتهای روانی. ویژگی های ذاتی یا ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy)

کتاب تفکر و مهارت های آن با رویکرد شناختی نویسنده: ابراهیم برزکار آدرس تهیه کتاب: تهران ...

میگنا - راهكارهايي براي افزايش مهارت هاي اجتماعي در …

برخی از مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی در قرن بیست: * مهارت تفکر انتقادی: منظور از تفکر ...

میگنا - راهكارهايي براي افزايش مهارت هاي اجتماعي در …

برخی از مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی در قرن بیست: * مهارت تفکر انتقادی: منظور از تفکر انتقادی، انتقاد ...

مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21

بودجه آموزش و پرورش ایران در بخش آموزش و پرورش که در هر کشورى کلید توسعه پایدار و مبناى رشد و پیشرفت جامعه ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; 1: تحلیل سیال ...

بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) - …

مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اول : بیـــــــــــــــــــش ...

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها …

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش : • پژوهش های کاربردی در ...

مدرسه عالی کسب و کار ماهان|دوره MBA|دوره DBA|دوره های …

دوره mba ،دوره dba وMBA Online به سبک مدرسه کسب و کار ماهان:برند تخصصی در برگزاری دوره های mba ... هر مدیری از نقاط ضعف ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

نگاهی به اثرگذاری مثبت و منفی تلویزیون بر

راهکارهای ارائه شده برای حذف آثار منفی تلویزیون بر خانواده، بیشتر بر نظارت دقیق‌تر، کاهش تماشای تلویزیون و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

همایش های اسفند ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها …

دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها 19 اسفند ماه 1395

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران ... اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود ...

صفحه کارگروهی سلامتی کودک و فناوری های جدید- …

هدف از راه اندازی صفحه سلامتی کودک و فناوری های جدید . هدف از راه اندازی این صفحه ارائه مطالب و تجربیات ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

خانه مشاوره پایان نامه مهر ایران، مرکز مشاوره ،تحقیق،آموزش و سفارش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

توسعه نرم‌افزاری چابک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

توسعه چابک نرم‌افزار یا توسعه نرم‌افزاری چابک گروهی از متدهای توسعهٔ نرم‌افزار مبتنی بر تکرار و به شکل ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

صفحه کارگروهی سلامتی کودک و فناوری های جدید- …

هدف از راه اندازی صفحه سلامتی کودک و فناوری های جدید . هدف از راه اندازی این صفحه ارائه ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

خانه مشاوره پایان نامه مهر ایران، مرکز مشاوره ،تحقیق،آموزش و سفارش انجام پایان نامه ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

توسعه نرم‌افزاری چابک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

توسعه چابک نرم‌افزار یا توسعه نرم‌افزاری چابک گروهی از متدهای توسعهٔ نرم‌افزار مبتنی بر ...