مدولاسیون QAM - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پژوهش به بررسی مدولاسیون QAM می پردازیم. به بررسی ابعاد مختلفی از مدولاسیون QAM خواهیم پرداخت.در ابتدا به تعریف مختصری از مدولاسیون و در ادامه مدولا

دانلود رایگان
مدولاسیون QAMعنوان تحقیق: مدولاسیون QAM
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 83
شرح مختصر:
در این پژوهش به بررسی مدولاسیون QAM می پردازیم. به بررسی ابعاد مختلفی از مدولاسیون QAM خواهیم پرداخت.در ابتدا به تعریف مختصری از مدولاسیون و در ادامه مدولاسیون QAM را به طور کامل مورد مطالعه قرار می دهیم.
مدولاسیون در مهندسی عبارت است از سوار کردن سیگنال اطلاعات (سیگنال باند پایه∗ یا پیام) بر روی سیگنال معمولاً فرکانس بالاتری (سیگنال حامل∗) به منظور افزایش برد سیگنال و بهره وری انتقال و استفاده بهتر از پهنای باند کانال. در مدولاسیون یکی از خواص سیگنال حامل (مثلاً دامنه، فرکانس، فاز یا ...) با توجه به تغییرات سیگنال پیام تغییر داده می شوند. به طور کلی فرایند گنجاندن سیگنال حاوی اطلاعات در سیگنالی دیگر را مدولاسیون می نامند.همچنین اخذ سیگنال حاوی اطلاعات دمدولاسیون نام دارد.
کلیدواژه: مدولاسیون ، مدولاسیون QAM ، سیگنال ، مخابرات
فهرست مطالب
چکیده أ
مقدمه2
اهمیت و ضرورت مدولاسیون. 3
انواع مدولاسیون. 3
مدولاسیون FM.. 5
مدولاسیون خطی. 6
مدولاسیون DSB.. 7
مدولاسیون تک کنار باندی (SSB)7
مدولاسیون VSB.. 8
مدولاسیون QAM.. 9
تعريف مدولاسیون QAM.. 12
مودم QAM.. 14
بخش فرستنده15
مبدل انالوگ به ديجيتال. 16
بخش :Mapping. 17
بخش Filtering. 20
فيلتر FIR.. 21
بخش Modulation. 21
بخش گیرنده21
دمدولاتور I-Q.. 22
ديجيتال کردن ديتا23
محاسبه احتمال خطا23
محاسبه احتمال خطا براي مدولاسيون 16QAM.. 24
صورت فلکی یا Constellation مدولاسیونهای ترکیبی. 28
کاربردها و ویژگی های QAM.. 30
مخابرات بيسيم. 31
مولتي پلکسينگ (تسهيم)32
شرح کلي ساختار مخابراتي. 33
ساختار کلي سيستم مخابراتي. 33
ساختار گيرنده سيستم مخابراتي. 35
بلوک دياگرام کامل سيستم گيرنده مخابراتي. 38
مدلاسيون دامنه و فاز40
مدلاسيون فاز40
PCM بيتي يک سيگنال آنا لوگ... 40
مدولاسيون (FSK ):41
شکل هاي ديگر FSK.. 42
کاربردها43
روش FSK.. 44
مدلاتور FSK :45
VCO.. 45
کنترل فرکانس در VCO.. 46
اسيلاتور کريستالي کنترل شونده با ولتاژ:46
کاربردهاي VCO.. 46
مباني عملکرد PLL :47
فناوري دسترسي:49
مدولاسیون و آشکارسازی. 50
مدولاسیون دامنه ای:51
زوج تفاضلی جفت شده از راه امیتر (ECP)بعنوان یک ضرب کننده آنالوگ:52
اصلاح با استفاده از تفاضل:56
مدولاتور های :AM.. 59
دمدولاسیون دامنه ای (AM Demodulation)62
مدولاسیونفرکانسی:64
تحلیل کیفی. 68
تحلیل کمی. 68
دمدولاسیون فرکانسی:70
منابع. 76
فهرست اشکال شکل 1: مدولاسیون QAM.. 13
شكل2: بلوك دياگرام فرستنده-گيرنده15
شکل3:امواج ورودی و خروجی به ADC.. 16
شکل4:دیاگرام فضای حالت 16QAM.. 18
شکل5:نمایش مولفه Iو Q در حوزه زمان. 19
شکل6:: مشخصه فیلتر نایکوئیست ایده ال با پاسخ ضربه بدون ISI20
شکل7: دیاگرام فضای حالت 16QAM.. 24
شکل8: دیاگرام فضای حالت 64QAM.. 25
شكل9: منحنی احتمال خطای 16QAM و 64 QAM بر حسب N0/Eb. 26
شکل10: صورت فلکی. 28
شکل11: سیگنال 8-QAM.. 29
شکل12: صورت فلکی سیگنال 16-QAM بدون حضور نویز. 29
شکل 13: صورت فلکی سیگنال 16-QAM با حضور نویز. 30
شکل14: ساختار سیستم مخابراتی. 33
شکل 15: گیرنده سیستم مخابراتی. 35
شکل16: بلوک دياگرام کامل سيستم گيرنده مخابراتي. 38
شکل 17: مدولاسیون PM,FM.. 39
شکل 18: مدولاسیون فاز40
شکل 19: مدولاسیون FSK.. 42
شکل20: موج ورودی و خروجی ED:64
شکل21: نحوه پیاده سازی VCO.. 66


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدولاسیون


مدولاسیون QAM


سیگنال


مخابرات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه