بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش - - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش - AHP نمونه موردی: منطقه 22 تهران می پردازد

دانلود رایگان
بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش - AHP نمونه موردی: منطقه 22 تهران چکیده
مجموعه های فرهنگی یکی از کاربری های مهم برای ایجاد تعامل اجتماعی و شکل گیری ساختار زیستی شهری است. زمانی این مجموعه ها به رسالت وجودی خود دست می یابند که در بستر مناسب شهری ومنطقه ای قرار بگیرند که بتواند نقش تعاملی و ترکیبی در بافت شهر را ایفا کند. از این رو مکان یابی مجموعه های فرهنگی به خصوص برای قشر جوان جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر این به علت کمبود اراضی مناسب در شهرها، انتخاب مکان مناسب پیرو الگوهای مدون و مشخص صورت نمی گیرد.یافتن و بررسی این الگوها در مباحث نظری کمتر دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در -نظر دارد با بررسی عوامل موثر بر مکان یابی مجموعه فرهنگی جوانان با نمونه موردی شهر تهران به بررسی شاخص های علمی و عملکردی آن بپردازد. در این تحقیق ابتدا به قوانین و معیارهای موجودمکان یابی مجموعه فرهنگی پرداخته سپس با شناخت کاربری اراضی محدوده سایت انتخاب شده و استفاده از روش AHP موجود در مکان یابی کاربری اراضی شهری، به نتایجی درباره میزان مناسب بودن این سایت برای ساخت مجموعه فرهنگی برای جوانان در منطقه 22 تهران پرداخته می شود
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
AHP


تهران


فضای فرهنگی هنری


روش AHP


ارزیابی مکان


منطقه 22 تهران


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی-هنری به روش AHP (نمونه ...

مقاله بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی-هنری به روش AHP (نمونه موردی: منطقه
22تهران), در سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (3rd International ...

بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش – AHP نمونه ...

4 دسامبر 2016 ... بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش – AHP نمونه موردی: ... از این رو
مکان یابی مجموعه های فرهنگی به خصوص برای قشر جوان جامعه ...

بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش – AHP نمونه موردی

15 نوامبر 2016 ... شبیه سازی روش های بازیافت حرارت خروجی از اگزاست توربین گازجنرال .... بررسی و
ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش – AHP نمونه موردی: ...

مشاهده خبر - ISC

30 آوريل 2015 ... 1P630T1, بررسی نقش کالبدی در حس مکان مسجد ایرانی. 1P631T1 ... 1P638T1,
بررسی و تاثیر ارزش های فرهنگی انسان بر معماری. 1P625T1 ... 1P715T1, ارزیابی
شاخص های فضای تهی (خالی) در معماری با رویکرد معماری ایرانی- اسلامی. 1P717T1 ...
1P916T1, بررسی نقش نماد در هویت بخشی به هنر معماری ایرانی اسلامی.

پذیرش پوستر و انتشار در مجموعه مقالات

6, rmupaP316T3, ارزیابی پارادایم‌های تحقیق علوم انسانی در تحلیل رابطة انسان و
محیط ... 20, rmupaP389T3, تبیین اجتهادی به مثابه روش در پژوهش‌های معماری اسلامی
.... 61, -, جایگاه فرهنگِ پژوهش در بازتعریف مسئلۀ پژوهش در معماری, پذیرش پوستر و
... بررسی دیدگاه ها و نظرات دانشجویان رشتۀ مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان در ...

ارزیابی مؤلفه های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای ...

کارشناس ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه هنر اصفهان،
دانشکده ... منظر سه عامل کاربران فضا، متخصصان و مشاهده مستقیم از فضا به بررسی
و تحلیل گزینه های انتخاب شده بر اساس ... کیفیت های محیطی، رنگ جذابیت و
مطلوبیت به مکان می بخشد ... به منظور ارزیابی 3پژوهش روش تحلیل سلسله مراتبی
دلفی فازی.

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 13, بررسی نگاه سنت گرایی در هنر معاصر (ایران), سحر ملاعبدالصمد, دانشکده هنر ...
15, قابلیت‌ ها وتوانمندی‌ های خط کوفی در فضای تبلیغات فرهنگی, فرزانه ... 30, مکان
یابی مناسب دمپر ویسکوز در سازه های فولادی تحت حرکات نزدیک .... 64, شناسایی و
ارزیابی خطای انسانی مراقبتهای پرستاری بخش اورژانس به روش ...

فایل پایان نامه - دانشگاه صدا و سیما

يک ملاک مهم در ارزيابي موفقيت هر رسانه‌اي، بررسي تعداد و ميزان استفاده مخاطبان از آن
رسانه ... در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام شد، این تحقیق به دنبال بررسی
این مسئله .... اين حالات و حركات مي‌تواند از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت باشد. .....
رادیو مانند تلویزیون چندان وابسته به مکان خاصی مثلاً اتاق نشیمن نیست بلکه در ...

معماری پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همه و همه فعالیت‌هایی می‌باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت ... این
نظریه برای رسیدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. .... د)
احیا هویت فرهنگی و بومی ایجاد فرهنگ پایدار، نیازمند زنده کردن احساس ... توجه به
روش تولید مصالح:اگرچه این عامل به خاطر پنهان ماندن در ساختمان چندان به ...... هنر
بوم‌شناختی.

نمونه موردی شهر شیراز

دانشگاه هنر اسالمی تبریز ... زندگي و هنر به وقوع مي پیوندد، تغییر می کند. ....
پایداری فرهنگی رهیافتی بر خلق فضاهای اجتماعی-فرهنگی )نمونه موردی: بررسی
منظرشه . ..... ارزیابی تـوزیع فضـایی مهـدهای کـودک با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی . ... بررسي رویکردها و روش هاي طرح منظر رنگي شهر براي ارتقاء هویت
رنگي شهرها.

اصل مقاله (849 K) - نامه معماری و شهرسازی - دانشگاه هنر

كاربرد ی بود ه و به روش تركیبی كمّی و كیفی، تأثیر خشک شدن رودخانه بر میزان حس
د لبستگی افراد به. فضاهای شهری ... هدف پژوهش این بررسی تأثیر خشک شدن زایند ه
رود در میزان حس. د لبستگی .... ارزیابی میزان حس د لبستگی افراد به فضاهای شهری
زایند ه رود به دست آید. ... د لبستگی به مكان به فعالیت هایی كه مردم در بستر فرهنگی
...

تبیین مدل هویت مکان-حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن*

دوره ۱۸ شماره۳ پاییز ۱۳۹۲ نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی ... روش تحقیق. روش
تحقیــق در نوشــتار ... از روش تحلیل. محتوای کیفی، به ارزیابی پیاده راه شــهرری، و
ارائه سیاســت ها و ... محیط زیســت خود مطرحند، شکل می گیرند و یا از فضاها ساخته. می
شوند. ... بین معماری، مکان و هویت فرهنگی برقرار می کند و معتقد است. تجربه مکان ...

تأثیر فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویت جنسیتی زنان

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر این فضاهای شهری بر بازاندیشی در هویت جنسیتی
زنان می‌پردازد. این پژوهش به روش پیمایش انجام شده و جامعه‌ آماری آن را کلیه زنان
مراجعه‌کننده به مجموعه‌‌های ... شهربانو» بوده تا زنان شهر بتوانند به انجام فعالیت‌های
اجتماعی، فرهنگی و هنری بپردازند. ... طراحی فضاهای شهری، نگرشی بر فرآیندهای
اجتماعی مکانی.

3-5- ارزش های میراث فرهنگی - ResearchGate

بررسی روش های ارزیابی و استحصال ارزش های میراث معماری و شهری اسلامی .... و هنر نیز
ارزیابی به منظور تعیین ارزش و جایگاه عناصر و فعالیت های فرهنگی و هنری و .....
درست تاریخ اثر و ارزیابی آن شرایط حضور گردشگر و نیز زنده نمودن یک مکان و
فضای ...

1392 3 9 9 94 ساماندهی نظام حرکتی در بافت محله‌های شهری از طریق ...

3 16 سهند لطفی s l - استادیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، ...
عباسزادگان، مصطفی (1381)، "روش چیدمان فضا در طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد"،
... و حس مکان، شهرها به عنوان مکانهای رقابتی ، محیطهایی به لحاظ اجتماعی همه شمول و به
.... "بررسی و ارزیابی پروژه میان گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه ای"،
دو ...

نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدان های شهری ...

دکتری شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ...
تحقیق ضمن بررسی مفهوم دلبستگی و ابعاد آن، با تبیین شاخص های دلبستگی به
مکان، نقش دلبستگی به مکان را در ایجاد ... به مکان و ارزیابی آنها، بتوان الگوی
مناسبی را جهت روش های ... موجبات پیوند انسان با فضا و معنابخشی به فضا را فراهم می
کند.

معرفی کتاب - انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین رشته ...

و کتاب «راهنمای نورپردازی مکان های شهری» جهانشاه پاکزاد, الهام سوری؛ نشر ... موقت»،
«اصول و روش های نورپردازی موقت» و «ارائه چک لیست تهیه و ارزیابی طرح ... اعیاد و
مناسبت ها بهترین فرصت برای ارتقای کیفیت فضای شهری و حفظ هویت فرهنگی
است. ... بخش اول «مبانی نورپردازی موقت» به بررسی و شرح یکایک موارد زیر می
پردازد:.

بخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی | وزارت فرهنگ و ارشاد ...

٥- سه نفر از علما و شخصیتهای فرهنگی و هنری کشور به معرفی وزیر فرهنگ و ....
ذیربط و بررسی و ارزیابی آنها و تهیه و تقدیم گزارشی از این فعالیتها به شورای .....
ماده ٢٣: آئین نامه و روشهای اجرائی این ضوابط نسبت به چگونگی تحقیقات و بررسی
صلاحیت ... تبصره ٢: نام تشکیلات بابد بیانگر حوزه جغرافیایی و خصوصیات
مشترک ...

بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای ...

بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با
تأکید ... درپی پاسخگویی به سؤال‌های مذکور، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از
... فرهنگی مکان با بار (0.87) در مؤلفه عوامل معنایی و شاخص مبلمان شهری (هنری) با بار
...

Analysis of factors affecting the environmental ideas in the ... - Sid

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و فرهنگی بوده اند. این مقاله ... بررسی مولفه های
اثرگذار در ایجاد معنا در محیط بپردازد؛ لذا شناخت. مؤلفه های اثرگذار در القا حس مکان،
خاطره جمعی و حس تعلق و. ارزیابی چگونگی پاسخ فضاهای سنتی به نیازهای انسانی در
جهت .... یکـی از روش هایـی کـه می توانیـم بـه ریشـه عمـق ... ویژگی های هنـري و معماري.

magiran.com: دو فصلنامه پژوهش هنر، شماره 11

18 ا کتبر 2016 ... بررسي و ارزيابي نقش هنر شهري در افزايش ميزان حضورپذيري فضاهاي عمومي با
تاكيد بر گرافيك شهري ... شاخص سازي و به كارگيري آن در تبيين مفاهيم معماري
اسلامي .... بررسي تاتو به عنوان هنر در ساختار فرهنگي و اجتماعي معاصر ... کپی
برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.

ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ

16 ا کتبر 2012 ... از ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮي (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ) ﺑﻄﻮر. ﻛﻠﻲ ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ... ﻫﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻬﺮي ﻣﻜﺎن. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ..... درﻣﺎﻧﻲ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. –. ﻫﻨﺮي. ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ. ﭘﺎرك و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي.

پایان نامه های سال 93

12 ژانويه 2016 ... -بررسی امکانات و ظرفیت های منطقه 8 شهر تهران به لحاظ ایجاد شهر الکترونیک و ... -
مکان یابی احداث پارکینگ های طبقاتی مکانیزه در منطقه 3 شهرداری ... -ارزیابی احداث
تاثیر 5 فضایی فرهنگی ، ورزشی و هنری پردیس تماشا، شهید سلیمانی، ... با هدف
كاهش مصرف سوختهاي فسيلي و جايگزيني روش هاي دوستدار محيط زيست

واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری در راستای خدمت رسانی بهتر به هنرمندان ...

6 نوامبر 2016 ... واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری در راستای خدمت رسانی بهتر به هنرمندان است ... شامل
١٧ مکان از ٣٤ مورد معرفی شده و روش واگذاری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد ... و حقوقی
مورد ارزیابی قرار گرفت و اموال منقول سالن ها به تأیید کارشناس ... سند سینما در
شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌شود · فروپاشی ناشیانه یک کابوس.

ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗ

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺷﻬﺮ. زﻧﺠﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ... ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮه ﻗﺮار. ﮔﻴﺮي
ﻛﺎرﺑﺮي .... زﻧﺠﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ ... روش. AHP. و. GIS . 1-4-. ﺳﻮاﺑﻖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻜﺎن. ﻳﺎﺑﻲ ﻛـﺎرﺑﺮي. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ. ا. ﺳــﺘﻔﺎده از ...... ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، زﻧﺠﺎن . -6 ... )
1380(. ،. ﻛــﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﻴــﻞ. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘـﻪ. اي،. ﻣﺠﻠـﻪ. ﻫﻨﺮﻫﺎي زﻳﺒﺎ،. ﺷﻤﺎره.
10.

در روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻬﺮی یِ ﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻓﻀﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎیِ

روش ﻫﺎیِ. ارزﯾﺎﺑﯽِ. رﻓﺘﺎرﻫﺎیِ. ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻓﻀﺎ. ﻫﺎ. یِ. ﺷﻬﺮی. در روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ. ﯾﺎور رﺳﺘﻢ زاده. 1.
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺞ آزﻣﺎی ... ﭼﻬﺎرﭼﻮب. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ، ﭘﺮداﺧﺘ. ﻪ ﺷﻮ .د
.

توسعه محلی (مشارکت ،توانمند سازی،سرمایه اجتماعی) - bakhtiyaran

13 ژانويه 2014 ... این فضا از فرد و خانواده شروع می شود و تا سطح بین المللی ادامه می یابد. ... بعنوان
بخشی از فضا و نظام توسعه ای مطرح شد که در محدوده جغرافیایی و فضایی مشخص ... و
بررسی هایی است که در قالب روش های ارزیابی مشارکتی به انجام رسیده است. .... در
بررسی و ارزیابی این برنامه ها فقدان بهره گیری از مشارکت مردمی به عنوان ...

نقد کتاب و منش اندیشیدگی در هنر و معماری - نقد کتاب ویژگی های ...

امروزه توجه به مفهوم امنيت شهروندان و روشهای ارتقاء آن، به عنوان يكي از اولويت هاي
اساسي ... جداي از اثرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از برنامه ريزي و طراحي محيط هاي امن
شهري بر ... امنيت، به ارزيابي و امکان دهی به شکل گیری مکان های امن شهری و در عین
حال، مقوله .... مکانی فضا در تعیین سرنوشت آن نقش بسزایی دارند، به تفصیل مورد
بررسی ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ - پژوهشنامه مدیریت ...

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ. : روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ. آوري
اﻃﻼﻋﺎت. آن. ﻪﺑ ..... ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻪ ﺷﻬﺮ. داري ﺗﻬﺮان.

Open J-Gate - هنرهای سنتی اسلامی

نظر به اینکه هنر و معماری یزد در این دوران، افزون‌بر بومی و خالص‌بودن، در اوج ... با
رویکردبهره گیری در میدان های امروز پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات هنرهای سنتی ...
برای افزایش غنای حسی مکان دیده می‌شود که در بخش یافته‌های پژوهش این موارد بررسی
.... در ساخت‌مایه معماری و ساختار فضایی خانه‌های بستکیه و بناهای بستک ارزیابی
گردید.

دانلود فایل » آرشیو فروشگاه - دانلود فایل

بررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش – AHP نمونه موردی: منطقه ۲۲ ...
فروشگاه اینترنتی به زبان php و پایگاه داده mysql که ابتدا در mysql پایگاه داده ...

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت در فضاهای ...

8 آگوست 2013 ... تحلیل کمی روابط بین »احساس امنیت« و »منظر شهری«روش تحقیق علّي و همبستگي
اتخاذ شده است. ... براســاس مدل احساس امنیت در سطح دوم، شــش معیار هویت مکان، ...
نظري و در چهار معیار دیگر پایین تر از میانه نظري ارزیابي شده است. ... عناصر شــکل
دهنده و بخشــی از ادراک کالبدی فضاهاي عمومی شهري به طور مستقیم بر.

ارزیابی کیفی تغییر عناصر شهرکهن ایرانی به شهر مدرن در جهت احیای ...

این مقاله با هدف بررســی تغییر عناصر شهر سنّتی به عناصر شهری مدرن و تبیین
شاخص های ... از متخصصان این حوزه )به روش دلفی( و روش کیفی چک لیســت های دو
دویی طرّاحی شــهری، نشان می دهد ... واژگان کلیدي: فرهنگ، شهر اسالمی، هویّت اسالمی،
عناصر کالبدی، شهر مدرن. .... امر می تواند به مفهوم تبدیل فضا به مکان قابل
شناســایی شــود،.

دکتر امین حبیبی - دانشگاه شیراز

همکاری نامبرده با دانشگاه شیراز ازسال 1385 در بخش معماری دانشکده ی هنر و معماری ...
تبيين و ارزيابي مؤلفه هاي مؤثر بر ارتقاي نقش منظر در پايداري محيط (بررسي ... و
بررسي تئوري هويت مکان " سومين همايش بين المللي عمران معماري و توسعه شهري (
1394) ... ۲۰-حبيبي ا "زيبايي شناسي منظر نيروي اوليه در دستيابي به پايداري
فرهنگي ...

ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺪﳘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ 1393 ﺳﺎل

دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي را درﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ. اﺑﺰار و واﺳﻄﻪ ي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ... ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮي . ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ... داوران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﻪ ي ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎ. (. ﺑﻪ ﺟﺰﻗﺼﻪ ... اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

اولویت های پژوهشی کارگروه هنر و معماري - صندوق حمایت از پژوهشگران و ...

5-ضرورت توجه به شناخت و اهمیت مواریث فرهنگی و هنری ایران با تاکید بر احیاء ،
حفظ و معرفی آنها به جهان. 6- تعیین و ... ارائه ی راهکارهایی برای موسیقایی کردن
فضای صوتی در مکان های عمومی ... بررسی ساختار مطلوب هنری و معماری برای کلان
شهرهای ایران .... گونه شناسی روشهای ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه شهری و کاربری
زمین.

گزارش سومين گردهمايي آموزشي كارشناسان امور فرهنگي

سومین گردهمایی کارشناسان امور فرهنگی استان ها، به پیشنهاد جناب آقای مجدالدین
معلمی، ... كه تعامل بين رابطان فرهنگي و كتابداران بيشتر شود و با بررسي نقاط
ضعف و ... هاي عمومي كشورگفت: در حوزه فرهنگي ارتباط مديران و كارشناسان با فضاي
كتابخانه ... براي تغيير نگرش به كتابخانه هاي سنتي و تبديل كردن آنها به يك مكان
فرهنگي ...

تجسم هنر اسلامي در فرهنگ ايراني در راستاي هويت بخشي به شهر و ...

تجسم هنر اسالمی در فرهنگ ایرانی در راستای هویت بخشی به شهر و فضاهای شهری ...
روش های تجلی نمودن آن ها در محیط شهری. به ... بررسی. خواهد شد و. نهایتا تجلی کالبدی
این مولفه ها در عصر حاضر در طراحی .... ارزیابی پروژه بوستان خورشید در به کارگیری
مولفه های ایرانی اسالمی در طراحی .... بررسی و شناخت مناسب ترین مکان های امداد رسانی.

معاونت برنامه ریزی و توسعه - حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط ...

47) بررسی حضور هنرهای تجسمی در فضای شهری تبریز و اطراف آن ... 62) ارزیابی
تناسب فضائی- مکانی پارکهای شهری با استفاده از GIS ... 132-كاربرد روش سيستمي
در تحليل ابعاد كمي و كيفي مسكن در سكونتهاي غير رسمي ... 167-طراحی معماری مجموعه
فرهنگی، هنری تبریز ( بازنگری مجموعه بازار تبریز) با رویکرد به هزاره سوم

فضای عملکردی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی نقش مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری ...
رضایت از مکان امری چند بعدی و توجه به عوامل متعدد سازنده مکان در تدوین الگوی
ارزیابی ... با توجّه به وجود مشکلات فراوان در مقوله ی فضای سبز در ایران، ارائه ی
روش هایی ... مطالعاتی به فضای عمومی با کیفیت و با نقش اجتماعی فرهنگی و هنری
ارزشمند ...

برج آزادي - معماری برج

بررسی شبکه ارتباطی سواره و پیاده و تاثیرات متقابل ... الگوی هندسی به کاررفته
در طراحی فضای سبز ،از طرفی شبیه به طرح ها و نقش و ... و به ارتفاع 45 متر را در چهار
طبقه پدید آورده و به عنوان نمادی از تداوم فرهنگ ، هنر و ... بیشترین سطوح در عملکردهای
ذکر شده در مکانی غیر از محل قرارگیری برج و در .... تحلیل و ارزیابی نماهای بنا :

.چشم اندازی بر کارکرد فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ...

پیچیدگیهای اجتماعی‚ شرایط زمانی و مکانی و نیاز مخاطبان‚ مقتضی است که در
رویکرد ... در واقع‚ فرهنگ و فضای فرهنگی چونان فضا‚ اطراف ما را کاملاً احاطه کرده و ما
در تمام صحنههای ... تبلیغ سنتّی (تبلیغ به روش منبر‚ وعظ و خطابه)‚ یکی ازمهمترین
روشهای ..... ارزیابی مستمر و حضوری از عملکرد فرهنگی و تبلیغی مبلغان محترم
اعزامی; 3.

فرهنگ فضای مجازی | کانون فرهنگی هنری امام علی علیه السلام

8 ا کتبر 2015 ... تعدادي از پژوهشگران اين تناقض‌ها را به طور مستقيم بررسي مي‌كنند. ... از ديگر
تقسيمات عمده در بحث مربوط به ماهيت و فرهنگ فضاي مجازي اين مسأله .... آنها همچنين
چارچوب جديدي براي ارزيابي تأثير فناوري و ارتباطات بر فرهنگ ارایه كرده‌اند. ...
آرمانشهر: مدينه فاضله عبارت از جامعه اي واقعي يا تصوري، مكان يا دولتي كامل ...

شيوه نامه مقاله: روش و چگونگی تهيه مقالات برای سومين کنفرانس ...

اعالم نتايج نهايی داوري مقاالت دومین همايش ملی معماري و شهرسازي سقز. کد. مقاله ...
ارزیابی جایگاه. " حس تعلق مکانی ... پوستر. 101. بررسی تاثیرات رنگی در
بازنمایی هویت مکانی ... به وسیله تصاویر. ماهواره ای در ... نقش اصول هنری حاکم بر
تصویرنگاری باستانی زیویه در. طراحی شهری ... بررسی مبانی نظری در شکل گیری
مراکز فرهنگی.

بررسی مؤلفه های کیفیّت زندگی در فضاهای شهری )مطالعه موردی: شهر المرد(

15 ژانويه 2015 ... رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان،
پیامدهای ... بررسی مؤلفه های کیفیّت زندگی در فضای شهری المرد می باشد که ... روش
کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطالعات .... رفیعیان
و همکاران )1391(، در مقاله ای به »ارزیابی کیفیّت .... ﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي.

موضوع پایان نامه برنامه ریزی شهری | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته برنامه ریزی
شهری (گرایش های رشته جغرافیا) بپردازیم: بررسی ... بررسی جایگاه فضاهای
فرهنگی هنری در برنامه ریزی شهر تهران بررسی حضور پذیری فضا های عمومی شهری
برای زنان با تاکید بر مولفه ی هویت مکان ... بررسی و ارزیابی روش های مدلسازی
کاربری زمین

فصل دوم- چارچوب نظري، ادبيات تحقيق و شيوه پژوهش - کتابها- مقالات و ...

فضا به مجموعه اي مرکب از انسان ها, فعاليت ها, محيط طبيعي و مصنوعي(مکان) و زمان
اطلاق .... به منظور انجام اين بررسي چند مركز فرهنگي انتخاب شدند و بررسي 197 نفر
... در اين پژوهش استاندارد سازي، وزن دهي و تركيب معيارها بوسيله ي روش ارزيابي چند
.... فرهنگي هنري به ده هزار نفر جمعيت X25- تعداد عرضه محصولات فرهنگي به ده هزار
نفر ...

مهندسی معماری (جدول 2) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی ...

6 آگوست 2016 ... باززنده سازی کالبدی فضایی محلات قدیمی شهر زنجان باتاکید بر هویت محله ای, م/95/
201, 95/03/20 ... طراحی خانه سالمندان بارویکرد حس تعلق به مکان, م/95/201, 95/03/20
... طراحی براساس روشهای مناسب سازی ساخت درساختمان بلند مرتبه, م/95/201 .... سه
رکن پایان نامه حاضر بدین شرح است که ابتدا به بررسی فرهنگ و هنر ...

"بررسی نقش جهانی شدن در شکل گیری" " خاص گرائی های فرهنگی"

بسیج پذیر می شوند و زیر لوای خاص گرائی های فرهنگی به مقا بله ورویارویی و یا ...
به علاوه ما معمولاً فرهنگ خود را به عنوان معیار و مقیاس ارزیابی دیگر فرهنگ ها می دانیم.
.... این تغییر نگرش بدنبال خود تغییر جهان بینی و در نهایت استحاله فرهنگ هنر را
در ... فرآیند جهانی شدن با فشردگی فضا و زمان, رهائی از مکان, نسبی کردن فرهنگ ها ...

طراحي فضاهاي آموزشي با تاكيد بر مطلوبيت ... - سازمان نوسازی مدارس

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ... ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ دز ﻓﻀﺎﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﺎم آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪاﺳﺖ. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل. ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﻘﺎي. داﻧﺶ .... ﻃﺮاﺣﯽ و روﺷﻬﺎي آن .....
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻨﺎ و ﻣﻨﻈﺮ .... ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮي ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ.

ردپای زندگـی در شهر - هنر و تمدن شرق

فـصلنامـه هـنر و تـمدن شـرق. سال دوم| شماره ... بررسی ویژگی ها و عوامل شکل گیری این
فضاها بخشی. از مبانی ... در این پژوهش که با روش مشاهده و با بهره گیری از مطالعات ....
ارزیابی 1000. فضای ... به دنبال یافتن دالیل مکان یابی یک فضای جمعی در فرهنگ.

XML - juas@uk.ac.ir

بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه خانۀ آب به روش AHP. ... بررسی و ارائۀ الگوی
بهینه برای مکان یابی فضاهای سبز شهری با استفاده از روشAHP ... ترجمۀ محمدرضا
تاجیک، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان. ..... ارزیابی کیفیت زندگی در
نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان خاوه شمالی در ..... هنرهای زیبا، شمارۀ 21، صص 21-
16.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... فرهنگي و هنري. 2. ... آثار ارسال شده صرفاًً پس از ارزيابي و تأييد داوران به چاپ. خواهد
رسيد. 5. فصلنامه ... افراد يا مكان ها، كوته نوشت ها و سرواژه ها و توضيحات ... بررسي
تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها .... روش تحقيق در
فلسفه فرهنگ، عقالني و رويكرد مطالعاتي آن فرانگر و داورمآبانه و مسائل.

از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿ

اﺧﯿﺮ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻞ. ﻫﺎي.
زﻧﺪﮔﯽ. ﺷﻬﺮي ... ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي او ﺑﯿﺎن از ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻫﻨﺮي و ﯾـﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
دارد ... روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد .... ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ... ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ.

نقش رعایت عدالت جنسیتی در افزایش کارآیی فضاهای شهری | Institute ...

10 مه 2016 ... امروزه توجه به فضاهای عمومی شهری, ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری یافته و
از ... محور اصلی این پژوهش بررسی عدالت جنسیتی و تاثیری است که در افزایش ....
این فضاها مکان هایی هستند که بیشترین برخوردها و کنش های متقابل میان افراد در آن
..... در مرکز پارک، ساختمان فرهنگی-هنری امام رضا(ع) قرار دارد که شامل ...

مقالات معماری [بایگانی] - صفحه 3 - باشگاه مهندسان ایران

... سیر تحولات فرمی در طراحی معماری بناهای فرهنگی در معماری معاصر ایران(سه دهه ی
پس از انقلاب ... بررسی و ارزیابی میراث کهن شهرسازی ایران با تاکید بر ضرورت
بازشناسی ... بررسي فيزيك و مفاهيم معنوي نور در معماري سنتي ايران با نگاهي به
مساجد و خانه ها ... تاثیر اقلیم در ساختمان سازی، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی
ساختمان ها ...

تحول مکان " Belle de mai- La friche"

این کار کاربرد چارچوب روش شناسی به منظور ارزیابی جنبه های اصلی تحول از مکان ...
این روش که می تواند به فرایند تصمیم گیری و اجماع عمومی کمک کند، بررسی نماییم.
... در آن توسعه خودجوش فضاهای فرهنگی و هنری موقت یکی از تسهیلات فرهنگی اصلی ...

1716 K - دانشگاه شاهد

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ... ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺯ ﻫﻨﺮ ﮐﻤﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. .... ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻟﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭﻧﮕﺎﺭﻱ ﺭﺍ. ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﺔ ﺍﺛﺮ ﺑﺎ ... ﺗﺠﺴﻤﻲ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﺓ ﺍﺛﺮ (ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ)
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ...... ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻧﮕﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ.

دکتر محمدرضا بمانیان - فصلنامه علمی، آموزشی و پژوهشی پژوهش هنر

25 ژانويه 2014 ... محمدرضا بمانیان، 1376 "نگاهی به سیمای شهری ایران در دوره معاصر و تاثیر ... فضاهای
شهری در رفاه و آسایش شهروندان ایران"، همایش هنر و زندگی; علیرضا ... بمانیان/ علی
اکبر تقوایی/ محمدشریف شهیدی، 1387"بررسی بنیادهای فرهنگی، ... زاده / محمدرضا
بمانیان، 1388"مکان و مسکن در منظر اسلام" فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش ...

استاندارهای طراحی دانشکده هنرومعماری - معماری پایدار

قبل از هر چیز به صورت اجمالی به بررسی کلی عملکرد یک فضای اموزشی می پردازیم.
.... بهتر است که در مکان یابی فضا ها،این کارگاه را در طبقات اول و یا در صورت امکان
در ... ساخت ماکت یک روش بسیار مناسب برای انتقال اسان و سریع ذهنیات،ابعاد،محوطه و
… ... دانشکده هنر مریلند مدتهاست که به داشتن ترکیبی از ساختمانهای الکتریکی ...

Urbanism - جزوه کلاس شناخت فضا و تحلیل کالبدی- مکان

عناصر فوق به روش تحلیل محتوا بررسی شدهاند. ... لذا طراحی فضا وابسته است به
شناخت ما از مکان و آنچه حس مکان نامیده می شود. حس مکان اغلب با واژه ... درون بودگی
ارزشی[18]: زمانی که مکان ارزش های فرهنگی را که خلق کرده است، بیان می کند. ...
شولتس معمار نروژی ، در نوشته هایش با رویکرد پدیدارشناسی، معماری را هنر مکان
توصیف مینماید.

فراخوان | سازمان زیباسازی شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور تکمیل ایده پردازی ، طراحی و اجرای بخشی از
پروژه. ... ویژگی های مکانی پروژه و شرایط فرهنگی تهیه شودکه دستیابی به این مهم
نیازمند .... این جشنواره با هدف خلق آثار هنری به روش یکی از رسوم بومی ایران جهت ایجاد
شور و ..... جدول مصوب آنالیز قیمت و نظر کارگروه فنی و ارزیابی اداره نقاشی دیواری به
شرح ...

پایان نامه

ارزیابی و مطالعات الگوی ارتقاء یافته باغ ایرانی به عنوان جایگزین پارکهای شهری
... شناسی رنگ،مبانی دینی، تاریخچه و فرهنگ ایرانی – اسلامی، جهت تدوین ضوابط
رنگ و ... مکان های جاذب طبقه خلاق به کمک طراحی شهری در اصفهان; بررسی و تعریف
شاخص های ... و امکان سنجی بکارگیری هنرهای سنتی شهر اصفهان در هویت سازی فضاهای
شهری.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 36 - بررسی تجربی از یک مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا با استفاده ... ‌شدن
تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده) ... 95 -
ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی ..... 416 - نسبت
میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)

تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها - دانلود پایان نامه

20 ژوئن 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر عنوان : تلفيق آموزش با هنر و
علمي ... 1-5 روش تحقیق : 6 ... 3-6 عوامل موثر در شکل گیری دلبستگی به مکان. ... 3-9
-2 نیل به اهداف و ارزیابی فردی. ... 4-1 بررسی مصادیق معماری: 62 .... باشند و بتوانند
پس از پایان عمر ، به میراث فرهنگی و فضاهای تمثیلی تبدیل شوند .

اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه: فصل اول ...

22 فوریه 2016 ... اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه: فصل اول کلیات طرح
... خلق آثار خود شدند و روش های گوناگونی را در ارائه آثار هنری خود به کار گرفتند. ... در
واقع در هنر قرن بیستم به دلیل تنوع شیوه های هنری و خلق ساختارهای نوین .... و
بررسی فضای تجسمی معاصر به مطالعه و بررسی دو نمایشگاه چیدمان موزه ...

تروریسم؛ ابعاد مکانی و بازتاب‌های جهانی - بنیاد باران

امروزه گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی متعددی شکل‌ گرفته‌ که با ابزارها و روش‌های ... در
این میان، ابعاد مکانی- فضایی تروریسم و حملات تروریستی به منزلۀ پدیده ای
سیاسی، توسط پژوهشگران حوزه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ارزیابی و
تشریح می گردد. ... در نهایت نیز، به بررسی ویژگی‌ها و شرایط مکان‌ها و فضاهای
پرداخته شده است که ...

شصت و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» به چاپ رسید ...

26 ا کتبر 2016 ... به منظور حل این مسئله، پنج روش‌، بررسی و ارزیابی شده است. ... زمان با سه آموزۀ
کلیدی فلسفه هگل یعنی مکان، صیرورت و روح همبسته است؛ ۱. ... تحلیل شناختی
ساختار مفهومی قرآن در چارچوب نظریه فضاهای ذهنی ... علمی پژوهشی ذهن و یا پایگاه
اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.

راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت | مرجع دانلود پایان ...

برای دسترسی به پایان نامه مورد نظر خودتان از منوی بالای سایت روی دسته بندی رشته
... نامه بررسي رابطه سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس
راهنمايي .... پایان نامه رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی
دانش آموزان ... شناسي بالينی : گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان
دختر و پسر ...

يك مدرسه خوب چگونه مدرسه اي است - کشکول من

13 - مدرسه خوب دانش آموز را با مهارتهاي زندگي آشنا كرده به نحوي كه پس از اتمام هر دوره ...
4- فضاي فرهنگي ، هنري و فن آوري براي رفع نيازهاي علمي و تحقيقي دانش آموزا ن مهيا
... به كاوش، بررسي و پژوهش بپردازد و لذا در مسير تعالي و پيشرفت قرار مي گيرد. ...
و استفاده از روش هاي سنتي، مي توانند با تدارك منابع تجربي، عملا دانش آموزان را به ...

فایل پاورپوینت

7- ارجاع بسته مصوب سند ملي آموزش و پرورش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ... -تحول
در محتوا-روش ها-روند و فرایندها ... زمان. • ساعات رسمی آموزش. • کل ساعات یادگیری هفته
و سال. • مکان. • کلاس درس ... 5-ایجاد فضای امن و سالم در مدرسه و محیط یادگیری ...
بررسي وضع موجود تربيت فرهنگي- هنري دانش آموزان و ارزيابي آن براساس مؤلفه هاي
اصلي ...

اصل مقاله - مجله علمی-ترویجی منظر

بدیـن منظـور پـس از مطالعه نمونه هـای مختلف بـا روش ... تحلیـل و ارزیابی شـدند.
بررسـي ایـن نتایـج، نـکات قابل توجهـی را در ارتبـاط بـا رویکردهـا و میـزان موفقیـت.
تالش هــا در ایجــاد مناظــر ... و مضامین ایثار و شــهادت با به کارگیری شــیوه های هنري و.
تبلیغی، .... در فرهنگ و آئین های ایرانی-اسالمی، فضایی نمادین را به وجود. می آورد که
در ...

همایش ملی «معماری و شهرسازی؛ اندیشه، نظریه، روش ها» - معمار نیوز

ارزیابی نقش فرهنگ در ارتقاء کیفیت فرم و فضا ... بررسی، تبیین، شاخصه و
الگوهای رفتاری در ایجاد حس مکان ... تکنولوژی های نوین و نقش آن در دستیابی به
کیفیت اثر معماری ... ارزیابی اثرات زیست محیطی و روشهای جدید آن ... views; اعلام
برگزیدگان مسابقه طراحی سر در ورودی پردیس بین المللی فارابی- دانشگاه هنر -
19,222 views ...

بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر*

نور، به مطالعه فضای گنبدخانه مسجد قبا واقع در شهر تهران می پردازد. ... طراحی بر
اساس دانش ارگونومی« پژوهشکده هنرهای سنتی اسالمیِ پژوهشگاه فرهنگ هنر و
ارتباطات می باشد ... اندازه گیری مورد استفاده، روش تحلیل معنویت فضا از نظر
روشنایی و شیوه اندازه ... مسجد و جهت قبله( جهت ارزیابی رابطه نور روز و معنویت فضا
مورد بررسی قرار.

کانون امام خمینی(ره) » درباره کانون

این کانون در فضایی به وسعت 14000 متر مربع و زیربنای 6000 متر مربع دارای یک
... 1- اختصاص مکان مناسب در کانون به عنوان نمازخانه و با امکانات لازم. ... 2- بر پا
ساختن نمایشگاه عرضه ی محصولات وآثار فرهنگی هنری علمی. .... ارزیابی، اصلاح و
تکمیل برنامه ها . ... 3- نقد، بررسی و اصلاح مستمرّ فعالیت ها و تدوین برنامه و روش های
نوین.

تصویر زنان در آثار تجسمی انقلاب اسلامی ۱۳۹۰/۹/۵

واقعیت این است که جایگاه زن در فرهنگ دینی به عنوان عنصری الهام‌بخش و متعالی است
. ... قابل انکار است، اما به این معنا نیست که جایگاه زن از مکان والای خویش تغییر و
نزول کرده ... برای بررسی زن در آثار دفاع مقدس نیاز به بررسی و تحقیق طولانی است.
... پس مقایسه هنر قبل و بعد از انقلاب به نظرم زیاد معقول نیست چون فضاها بسیار ...

نگاهی به طرح ایجاد بازارچه های صنایع دستی با تکیه بر برنامه ریزی ...

نگاهی به طرح ایجاد بازارچه های صنایع دستی با تکیه بر برنامه ریزی فضایی ... این
بررسی نشان میدهد که ایجاد شهرک و بازارچه های هنرهای سنتی و صنایع دستی مزیت های
فراوانی از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای استانها دارد و با بررسی صنایع
دستی ... به نظر می رسد با استفاده از روش های نوین مکان یابی، (روش تحلیل سلسله ...

نسبت فرهنگ اسلامي ‌با زيبايي، هنر و معماري - کرسی های نظریه پردازی

حکمت و فلسفه هنر و معماري معاصر و راهبردها و کاربردهاي ناشي از آن دچار بحران و ...
شناسي، زيبايي شناسي و فلسفه هنر اسلامي ‌نسبت به مکاتب رقيب از طريق روش «
درون .... اگر معماري را به عنوان يک پديده در نظر بگيريم، شناخت و بررسي هم علت
فاعلي و هم ... زماني و مکاني به طور نسبي و متنوع از اصول ثابت فطري و انساني اجتهاد
نمود و به ...

مدیریت فعالیت فرهنگی - پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

برنامهها مبانی لازم را برای هماهنگی، رهبری، و کنترل فعالیتها به وجود میآورند و با .....
به کار می گیرند و هر برنامه باید در چهارچوب اهداف سازمانی مورد بررسی و ارزیابی قرار
... ب-نتایج ارزیابی را به روش شورایی به بحث بگذاریم که این کار را می توانیم از ....
مکان و موقعیت جغرافیایی، زمان، نوع شرکت کنندگان، سازماندهی برنامهها، همه و همه باید
...

رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس ...

در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ﻫـﺪف از. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻧﺤﻮ. ة. ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ.
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي .... ﺑﻨﺪي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴ. ﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳـﺖ . در
ﺳـﺎل. ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ از ﺗﻜﻨﻴـﻚ. ﻫـﺎ و. روش. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ... از اﻳﻦ رو ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻜـﺎﻧﻲ، رواﺑـﻂ
ﻣﻜـﺎﻧﻲ. ﭘﺪﻳﺪه ... و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ..... ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي ﺑـﻪ ازاي. 10000.

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

پروژه درس سیستم مدیریت اطلاعات (MIS): پیاده سازی