مطالعه انتقال حرارت جابه جایی در هم نانوسیال آب - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی مطالعه انتقال حرارت جابه جایی در هم نانوسیال آب /Al2o2 در لوله با سطح مقطع غیر مدوره می پردازد

دانلود رایگان
مطالعه انتقال حرارت جابه جایی در هم نانوسیال آب /Al2o2 در لوله با سطح مقطع غیر مدوره چکیده
لوله های با سطح مقطع غیر دایره ای به طور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. ام در شرایطی که از لوله های مدور استفاده نمی شود عملکرد انتقال حرارتی کاهش پیدا می کند . اگر چه، می توان انتقال حرارت را با استفاده از نانوسیال به عنوان سیال انتقال حرارتی در این لوله ها بهبود بخشید. در این تحقیق،انتقال حرارت جابه جایی نانوسیال آب / AL2O3داخل لوله مسی با سطح مقطع مربعی در جریان در هم تحت شرایط شار حرارتی ثابت به طور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. عدد ناسلت نانوسیال در غلظت های متفاوتی از نانوذرات و در عدد پکلت های متفاوت مشخص شده شده است. نتایج نشان می دهد کهضریب انتقال حرارت با افزایش غلظت نانوذرات و عدد پکلت افزایش می یابد
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حرارت


نانوسیال


Al2o2


انتقال حرارت جابه جایی


نانوسیال آب


لوله با سطح مقطع غیر مدوره


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه