جداسازی و شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی جداسازی و شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی اسینتوباکتربومانی از نمونه های بالینی بیمارستان سینا تبریز در سال 1390به روش Multiplex PCR می پردازد

دانلود رایگان
جداسازی و شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی اسینتوباکتربومانی از نمونه های بالینی بیمارستان سینا تبریز در سال 1390به روش Multiplex PCR چکیده
آسینتوباکتربومانی، از مهمترین پاتوژن های فرصت طلب بیمارستانی بوده که باعث ایجاد عفونت های وسیعی در افراد با سیستم ایمنی ضعیف می شود. این باکتری باعث ایجاد عفونت های وسیعی از جمله باکتریمی ، سپتی سمی ، پنومونیا ، آندوکاردیت ، مننژیت ، عفونت های زخمی، پوستی، بافت های نرم بدن و عفونت دستگاه تنفسی و دستگاه ادراری می شود . متاسفانه ، امروزه حضور سویه های مقاوم به چند دارو باعث ایجاد نگرانی در دنیا شده است. هدف از این مطالعه ، جداسازی و شناسایی برای جلوگیری از اپیدمی شدن عفونت های ایجاد شده توسط آن در بیمارستان سینای تبریز بود. در مجموع از 2211 نمونه جمع آوری شده از بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان بعد از انجام تست های بیوشیمیایی و روش Multiplex PCR ، تعداد 59 سویه آسینتوباکتربومانی با استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتیپی شناسایی شد
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فنوتیپی


ژنوتیپی


اسینتوباکتربومانی


Multiplex PCR


بیمارستان سینا تبریز


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه