مطالعه واکنش اپوکسیدار شدن روغن سویا توسط - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی و مطالعه واکنش اپوکسیدار شدن روغن سویا توسط کاتالیزور ناهمگن روبیدییوم اسید فسفوتنگستنیک و بررسی شرایط واکنش می پردازد

دانلود رایگان
مطالعه واکنش اپوکسیدار شدن روغن سویا توسط کاتالیزور ناهمگن روبیدییوم اسید فسفوتنگستنیک و بررسی شرایط واکنش چکیده
روغنهای گیاهی مواد پایدار، تجدیدپذیر و زیست تخریبپذیری هستند که جایگزین مواد پتروشیمی در برخی کاربردها شده اند. روغن سویا حاوی مقادیر بالای اسید چرب غیراشباع بوده که میتواند به اسید اپوکسی تبدیل شود. روغن سویا شامل7/27 لینولنیک اسید 52/76 لینولئیک اسید 21/19 اولئیک اسید میباشد که بوسیله هیدروژن پراکسید به عنوان دهنده اکسیژن اپوکسیده گردید روبیدییوم اسید فسفوتنگستنیک به عنوان کاتالیزور به کار گرفته شد. اپوکسیدار شدن روغن سویا در نسبت های وزنی مختلف هیدروژن پراکسید انجام شد تا مقدار هیدروژن پراکسید بهینه گردد. پس از تکرار واکنش در دماها و زمانهای مختلف، دمای 25 درجه سانتیگراد و زمان 1 ساعت برای انجام واکنش به عنوان شرایط بهینه انتخاب گردید. بالاترین میزان گروههای اپوکسی برای روغن سویا در زمان 1 ساعت، دمای 25 درجه سانتیگراد و2/339 گرم هیدروژن پراکسید 5/52درصد وزنی بدست آمد. با توجه به انجام واکنشهای جانبی باز شدن حلقه اپوکسی امکانپذیر است و بنابراین گروههای اپوکسی با استفاده از طیفسنجی FT-IR قابل مشاهده است. همچنین کاتالیزور ناهمگن به کار رفته برای اپوکسیداسیون روغن سویا در مفایسه با سایر کاتالیزورهای ناهمگن مایع از سادگی کاربرد برخوردار بوده و دارای برتریهای گوناگونی شامل ارزانی، فعالیت شیمیایی زیاد، بیخطر بودن، سادگی در کاربرد، میباشد
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اپوکسیدار شدن


روغن سویا


اپوکسیدار شدن روغن سویا


کاتالیزور ناهمگن


روبیدییوم اسید فسفوتنگستنیک


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه