كاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بيسيم با استفاده - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی كاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بيسيم با استفاده از شبكه های عصبی SOM می پردازد

دانلود رایگان
كاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بيسيم با استفاده از شبكه های عصبی SOM چکیده
امروزه، در شبکههای حسگر بیسیم، پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر خوشهبندی از طریق تقسیم گرههای همسایه به خوشههای مجزا و انتخاب سرخوشههای محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ایستگاه مبنا و سعی در مصرف متوازن انرژیتوسط گرههای شبکه، بهترین کارایی را از لحاظ افزایش طول عمر و حفظ پوشش شبکهای در مقایسه با سایر روشهای مسیریابی به دست میآورند. با این وجود، همه پروتکلهای خوشهبندی ارایه شده تاکنون، تنها نزدیکی جغرافیایی)همسایگی( را به عنوان پارامتر تشکیل خوشهها در نظر گرفتهاند. در این تحقیق، یک پروتکل جدید خوشهبندی متمرکز مبتنی بر انرژی با استفاده ازشبکه عصبی نقشه خودسازماندهی برای شبکههای حسگر بیسیم ارایه میشود که قادر به خوشهبندی گرههای شبکه بر اساس سطح انرژی و مختصات گرهها میباشد. این پروتکل با استفاده از تعداد مشخصی از گرههای پرانرژی در شبکه و اعمال آنها به عنوان وزن نورونهای نقشه خودسازماندهی، نزدیکترین گرههای کمانرژی را جذب گرههای پرانرژی میکند؛ به طوری کهخوشهها لزوماً از گرههای مجاور تشکیل نشده و در واقع براساس دو پارامتر سطح انرژی و همسایگی، خوشههایی با انرژی متوازن تشکیل خواهند شد. به علاوه یک تابع هزینه جدید به منظور تصمیمگیری در انتخاب گرههای سرخوشه، پیشنهاد شده است که سعی در ترکیب معیارهای مختلف موثر در انتخاب بر اساس میزان اهمیت آنها دارد. کارایی برتر این پروتکل از لحاظ افزایشطول عمر مفید شبکه و حفظ بهتر پوشش شبکهای در مقایسه با پروتکلهای پیشین نظیر LEACH و LEA2C و نیز تاثیر تابع هزینه پیشنهادی بر کارایی آن )با شبیهسازی( به اثبات رسیده است
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
SOM


كاهش مصرف انرژی


شبكه های حسگر بيسيم


شبكه های عصبی


شبكه های عصبی SOM


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم) فرمت : word . تعداد صفحه : 28. قیمت : مبلغ ۷ هزار تومان

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

برای اولین بار تبدیل فایل های‏ pdf ‎ یا عکس از متن های فارسی و یا هر زبان دیگر دنیا به فایل ...

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و …

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های شیمی سال 1395 - کنفرانس های شیمی سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و ...

www.iust.ac.ir

495 1381. 496 1381. 497 1380. 498 1380. 499 1381. 500 1380. 501 1381. 502 1380. 503 1381. 504 1381. 505 1381. 506 1381. 507 1380. 508 1381. 509 1381. 510 1381. 511 ...

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم) فرمت : word . تعداد صفحه : 28. قیمت : مبلغ ۷ هزار تومان

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

برای اولین بار تبدیل فایل های‏ pdf ‎ یا عکس از متن های فارسی و یا هر زبان دیگر دنیا به فایل ...

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و …

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های شیمی سال 1395 - کنفرانس های شیمی سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و ...

www.iust.ac.ir

495 1381. 496 1381. 497 1380. 498 1380. 499 1381. 500 1380. 501 1381. 502 1380. 503 1381. 504 1381. 505 1381. 506 1381. 507 1380. 508 1381. 509 1381. 510 1381. 511 ...

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم) فرمت : word . تعداد صفحه : 28. قیمت : مبلغ ۷ هزار تومان

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

برای اولین بار تبدیل فایل های‏ pdf ‎ یا عکس از متن های فارسی و یا هر زبان دیگر دنیا به فایل ...

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و …

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های شیمی سال 1395 - کنفرانس های شیمی سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و ...

www.iust.ac.ir

495 1381. 496 1381. 497 1380. 498 1380. 499 1381. 500 1380. 501 1381. 502 1380. 503 1381. 504 1381. 505 1381. 506 1381. 507 1380. 508 1381. 509 1381. 510 1381. 511 ...