شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با فشار نوساني درقالب Xشكل شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با فشار نوساني درقالب Xشكل
در سالهاي اخير، هيدروفرمينگ لوله بدليل كاهش وزن و افزايش استحكام قطعات مورد توجه صنايع خودرو سازي و هواپيما سازي قرار گرفته است. به اين دليل دانش فني براي توليد قطعات با كيفيتو دقت بهتر در اين روش در حال گسترش است. يكي از روش هاي موثر براي بهبود فرايند هيدروفرمي ...
دریافت فایل

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبیه سازی اجزای محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوساني در ...

ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻓﺮﻣﻴﻨﮓ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ. ﻓﺸﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻌﺒﻪ اي ﺷﻜﻞ. 50 cm. ٣. 1-.
ﻣﻘﺪﻣ. ﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻓﺮﻣﻴﻨﮓ ﻟﻮﻟﻪ روش ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ دادن ﻟﻮﻟﻪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه
...

SID.ir | شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله با فشار ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی شبيه سازي اجزاي محدود فرايند
هيدروفرمينگ لوله با فشار نوساني در قالب جعبه اي شکل.

شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله

شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با فشار نوساني درقالب
Xشكل شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با فشار نوساني
درقالب ...

مقاله شبیه سازی المان محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله برای بررسی ...

مقاله شبیه سازی المان محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله برای بررسی تاثیر فشار
داخلی سیال در تولید سه راهی T شکل, در نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید (
09th ...

مقاله شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله با فشار نوساني ...

1 سپتامبر 2013 ... چكيده در سال هاي اخير فرايند هيدروفرمينگ لوله براي كم كردن وزن و افزايش استحكام
قطعات، مورد توجه صنايع خودروسازي قرار گرفته است. به اين دليل، ...

مطلب بعدی شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با ...

10 ژانويه 2017 ... شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با فشار نوساني درقالب
Xشكل در سالهاي اخير، هيدروفرمينگ لوله بدليل كاهش وزن و افزايش ...

تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ و تحليل المان محدود فرم دهی هيدروليک لوله ...

واژگان کلیدی: هیدروفرمینگ لوله، شبیه سازی المان محدود، لوله های چند لایه .... از جمله
مزایای شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ قبل از طراحی و ساخت ابزارهای مورد نیاز، ...

ﻗﺎﻟﺐ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻓﺮﻣﻴﻨﮓ ﺔ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮﺷﺪﮔﻲ ﮔ

ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻫﻴﺪروﻓﺮﻣﻴﻨﮓ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر داﺧﻠـﻲ ﻧﻮﺳـﺎﻧﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟﻌﺒـﻪ. اي. ﺷـﻜﻞ،. ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود و. ﺑﻪ.
ﺻﻮرت ﺳ. ﺑ ﻪ. ﻌﺪي ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﺷﺪه و. ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﺮﺷـﺪﮔﻲ ﮔﻮﺷـﻪ. ، ﻗﺎﻟﺐ. ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪه.

شبیه سازی اجزای محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله :: سایت تخصصی ...

8 آگوست 2015 ... در سال های اخیر فرایند هیدروفرمینگ لوله برای کم کردن وزن و افزایش استحکام قطعات
، مورد توجه صنایع خودروسازی قرار گرفته است. به این دلیل، دانش ...

شبیه سازی هیدروفرمینگ لوله با اباکوس 4fem.ir - آپارات

23 مارس 2014 ... 4fem.ir تحلیل و شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ لوله که توسط نرم افزار اجزا محدود
اباکوس انجام شده و شامل فایل پاور پوینت و دیاگرام مربوطه است.

ﻻﮔﺮاﻧﮋي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اوﯾﻠﺮي – ﻫﯿﺪرو ﻓ - دانشگاه آزاد اسلامي ...

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اوﯾﻠﺮي. – .... ﮐﻠﻤﺎ. ت ﮐﻠﯿﺪي. : ﻫﯿﺪروﻓﺮﻣﯿﻨﮓ ﺑﺎ روش. ﮐﻨﺘﺮل. ﺣﺠﻢ، ﺷﺒ. ﯿﻪ
ﺳﺎزي اﺟﺰاي. ﻣﺤﺪود. ، ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎل ..... ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﯿﺪروﻓﺮﻣﯿﻨﮓ ﻟﻮﻟﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺒﺴﺎط آزاد.

شبیه سازی المان محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله

شبیه سازی المان محدود فرایند هیدروفرمینگ لولهشبیه سازی المان محدود فرایند ...
شبیه سازی هیدروفرمینگ لوله با اباکوس 4fem.ir; جستجو. شبیه سازی هیدروفرمینگ
...

شبیه سازی اجزای محدود - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

امروزه فرآیند هیدروفرمینگ لوله به طور وسیعی در صنایع توسعه یافته است و برای
تولید قطعات لوله‌ای با سطح مقطع‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فرآیند،
...

شبیه سازی اجزای محدود - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسي تجربي و شبيه‌سازي اجزاي محدود اثر سختی و ضخامت لايه پلي‌یورتان بر
شکل‌دهي ... دهی قطعات مخروطی در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از شبیه سازی اجزای
محدود و ... در سالهای اخیر استفاده از هیدروفرمینگ لوله در صنایع مختلف خصوصا
صنایع ...

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

اصول فرایند هیدروفرمینگ و شکل‌دهی به کمک فشار سیال از اوایل قرن بیستم مورد ....
در شبیه سازی اجزا محدود فرایند بالج آزاد گرم لوله، از اثرات ناهمسانگرد لوله صرف ...

طراحی یونیت هیدروفرمینگ و شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ برای ...

در تحقیق حاضر ضمن بررسی انواع فرایند هیدروفرمینگ لوله، تحلیل تئوری فرآیند
... شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ به روش اجزا محدود قادر است اطلاعاتی را پیرامون ...

مقاله پیش بینی پدیده چروکیدگی و پارگی در فرایند هیدروفرمینگ ...

25 فوریه 2017 ... ... پیش بینی پدیده چروکیدگی و پارگی در فرایند هیدروفرمینگ لوله در قالب جعبه
ای شکل و تعیین مسیر بهینه فشار با استفاده از روش اجزای محدود pdf ... سه بعدی در
نرم افزار صریح دینامیکی 1-ABAQUS 6.9 شبیه سازی شده است.

اصالح مسیربارگذاری فشار داخلی و تغذیه محوری در فرایند ...

هیدروفرمینگ لوله، فشار داخلی، تغذیه محوری، استفاده از چروک، شبیه سازی اجزای
محدود. چکیده ... کچ ]10[ به کمک شبیه سازی اجزای محدود اثر مسیر بارگذاری را بر.

مقالات مشابه با مقاله: شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله ...

پيش بيني پديده چروكيدگي و پارگي در فرايند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي
شكل و تعيين مسير بهينه فشار با استفاده از روش اجزاي محدود. نویسنده(گان): ...

شبیه سازی هیدروفرمینگ لوله با اباکوس 4fem.ir - Dalfak.com

تحلیل و شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ لوله که توسط نرم افزار اجزا محدود اباکوس
انجام شده و شامل فایل پاور پوینت و دیاگرام مربوطه است.جهت در.

Solid Mechanics - پروژه پایانی مکانیک جامدات و ساخت و تولید

2-1-5 آشنایی با شبیه سازی و تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ با نرم افزار ... 2-1-6
تعریف مسئله : شبیه سازی اجزای محدود تولید قطعه T شکل به روش هیدروفرمینگ لوله.

نتیجه جستجو - شبیه سازی اجزای محدود

شبیه سازی اجزای محدود - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو. ...
مدل سازی اجزای محدود و پیش بینی عیوب در فرایند هیدروفرمینگ لوله تحت نیروی ...

رزومه - محمود موسوی مشهدی - دانشگاه تهران

... قالب در فرآیند تولید لوله با ساختار فوق ریز دانه به روش اجزاء محدود، مصطفی
غدیری، ... بهینه سازی در فرایند تیوب هیدروفرمینگ، فاروق محمدی، کاربردی، دانشگاه
تهران، ... شبیه سازی عملیات حراتی کوئنج به روش اجزای محدود، کیا والفی، کاربردی،
...

بررسی تجربی و شبیه سازی هیدروفرمینگ لوله های دولایه آلومینیوم-مس ...

فرآیند هیدروفرمینگ جهت شکل‌دهی این لوله‌ها استفاده می‌گردد. در مقاله حاضر، ابتدا
شبیه‌سازی فرآیند شکل‌دهی لوله دولایه آلومینیوم- مس با استفاده از روش اجزای محدود با
...

مجموعه مقالات کنفرانس مکانیک و مکاترونیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

212 مدل سازی اجزاء محدود غیرخطی اتصالات هوشمند حافظه‌دار · 215 مطالعه ... 226 اعتبار
سنجی شبیه سازی عددی انتقال حرارت در مجرای خنک کاری پره توربین گاز .... 10460
بررسی تاثیر سیستم های فشاری مختلف بر فرآیند هیدروفرمینگ کم فشار لوله

دانشجویان ارشد و دکترا

4, اکبر نيکويی, كارشناسي ارشد, شبيه سازی فرايند هيدروفرمينگ لوله T شکل‏ ...
بررسی تجربی و شبیه سازی اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با دمش گاز در قالب ...

مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خمکاری لوله جدار نازک به روش

20 مه 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خمکاری لوله جدار نازک ...
خمکاری لوله، هیدروفرمینگ لوله، فشار داخلی، شبیه‌سازی اجزای محدود.

شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با فشار نوساني ...

در سالهاي اخير، هيدروفرمينگ لوله بدليل كاهش وزن و افزايش استحكام قطعات مورد توجه
صنايع خودرو سازي و هواپيما سازي قرار گرفته است. به اين دليل دانش فني براي ...

پروژه شبیه سازی اجزا محدود شکل دهی فلزات اباکوس انسیس

16 آگوست 2016 ... پروژه شبیه سازی اجزا محدود شکل دهی فلزات اباکوس انسیس ... ورق های فلزی
هیدروفرمینگ شبیه سازی اجزاء محدود نورد سرد پیش بینی مناطق پارگی در فرایند
شکل دهی به وسیله شبیه سازی اجزاء محدود با استفاده از مکانیک آسیب مدلسازی و
تحلیل فرآیند کشش ... بررسی و بهینه سازی ارتعاش لوله به شراایط مختلف جریان

لیست پایان نامه های کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه گلپایگان

10, 9, مدل سازی فرایند کشش عمیق قطعات دارای شکل عمومی ... 12, 11, تخمین فشار در
فرایند هیدروفرمینگ ورقهای فلزی, احمد عاصم پور, مسعود باقر زاده ...... 262, 261,
شبیه سازی المان محدود فرآیند چرخکاری لوله Tube spinning, دکتر رضوی, محمدرضا ...

طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ T شکل با اعمال ...

ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ ... ﻧﺎﺯﻙ.
ﺷﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻓﺮﻣﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷـﺒﻴﻪ. ﺳـﺎﺯﻱ. ﺍﺟﺰﺍ. ﻱ. ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺭﮔ. ﺬﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺭﺍ
...

بررسی تجربی و عددی حد شکل‌دهی در فرایند هیدروفرمینگ لوله‌های فلزی

TJ277 : بررسی تجربی و عددی حد شکل‌دهی در فرایند هیدروفرمینگ لوله‌های فلزی ...
پارگی در فرایندهای شکل دهی ورق ها و لوله ها به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل محدود
کننده، با ... در بخش تجربی از این تحقیق، از بین آزمون های مختلف شبیه سازی شده
تعداد 10 ... نانوکامپوزیت پایه پلیمری، مدل سازی چندمقیاسه، تحلیل اجزای محدود، المان
حجمی ...

Archive of SID - متلب سایت

ﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﭘﻠﻪ. اي در. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻫﻴﺪروﻓﺮﻣﻴﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺷـﺪه. ﺑـﺮاي .اﺳـﺖ. ﻗﺎﻟﺐ. ﺋ ارا. ﻪ ﺷﺪه
، ﺑ. ﻪ. روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﺷﺪه. ،. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ در درون ﺣﻔﺮ. ﻗﺎﻟﺐ ة. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ.

ME16 -مطالعه فرآیند هیدروفرمینگ لوله و بررسی پارامترهای موثر بر آن

هیدروفرمینگ لوله مزایای زیادی را از قبیل یکپارچه سازی قطعات ، هزینه های ابزار
پردازی کمتر بدلیل قطعات ... فصل سوم : مدلهای تحلیلی و شبیه سازی در
هیدروفرمینگ. 3-1 مقدمه45. 3-2 کاربرد آنالیز المان محدود در بهینه سازی فرایند
هیدروفرمینگ...48.

Forming simulation - Abaqus - YouTube

13 May 2014

شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با فشار نوساني ...

شبيه سازي اجزاي محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله دولايه با فشار نوساني درقالب
Xشكل. در سالهاي اخير، هيدروفرمينگ لوله بدليل كاهش وزن و افزايش استحكام قطعات
مورد ...

شبیه سازی اجزای محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله دولایه با فشار نوسانی ...

19 آگوست 2016 ... در سالهای اخیر، هیدروفرمینگ لوله بدلیل کاهش وزن و افزایش استحکام قطعات مورد
توجه صنایع خودرو سازی و هواپیما سازی قرار گرفته است. به این دلیل ...

mp4.ir - پروژه شبیه سازی اجزا محدود شکل دهی فلزات اباکوس انسیس

1 آگوست 2016 ... ... ورق های فلزی هیدروفرمینگ شبیه سازی اجزاء محدود نورد سرد پیش بینی مناطق
پارگی در فرایند شکل دهی به وسیله شبیه سازی اجزاء محدود با استفاده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک پیشنهادی موضوعات بررسی ...

(در حین فرآیند اکستروژن مستقیم لوله با ماندرل به روش شبیه سازی. -8. بررسی
سیالن ماده) ... نمونه سازی سریع قطعات با استفاده از فرایند جوشکاری اصطکاکی
اغتشاشی. -2. جوشکاری ... شبیه سازی المان محدود فرایند جوشکاری اصطکاکی
اغتشاشی نقطه ای جهت تعیین اندازه دانه. -7 ... فرایندهای. هیدروفرمینگ و خمکاری به
طور همزمان. 13.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک – ساخت و تولید - شریف یار

... بهبود پرشدگی گوشه های قالب در هیدروفرمینگ قطعات لوله ای با مقطع مربعی ... در
چروکیدگی در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی به کمک شبیه سازی اجزاء محدود ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود مجموعه مقالات مهندسی مکانیک

شبیه سازی سه بعدی فرایند شکل دهی افزایشی دونقطه ای ورق الومینیومی به روش
اجزای ... نوسانی بر نیروی شکل دهی در فرایند هیدروفرمینگ لوله در قالب جعبه ای
شکل .... 47-شبيه سازي اجزاي محدود توليد قطعه T شكل آلومينيومي به روش
هيدروفرمينگ لوله

تحلیل و شبیه سازی شکل دهی فلزات | لابراتوار تخصصي شبيه سازي ...

شکل دهی گرم ورق های فلزی; هیدروفرمینگ; شبیه سازی اجزاء محدود فرایند نورد سرد ...
چرخکاری لوله با شبیه‌سازی المان محدود; بررسی شبیه سازی فرایند اکستروژن داغ ...

g.payganeh@srttu.edu

ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙ. ﯿﻮﺗﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎزي ﺳﯿﻒ. آﺑﺎدي،. اردﯾﺒﻬﺸﺖ
..... در. ﻫﯿﺪروﻓﺮﻣﯿﻨﮓ. ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي. ﺳﻪ. ﻻﯾﻪ. ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ. ﺑﻪ. ﮐﻤﮏ. روش. اﺟﺰاي. ﻣﺤﺪود. -. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ.

95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات

8 ژوئن 2014 ... 32-شبیه سازی سه‌بعدی فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای ورق آلومینیومی ... بر
نیروی شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله در قالب جعبه ای شکل ... 47-شبیه سازی
اجزای محدود تولید قطعه T شکل آلومینیومی به روش هیدروفرمینگ لوله

مریم شکروی، محمد - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه کاشان

محمد هنر پیشه، "شبیه سازی المان محدود دو بعدی وسه بعدی نورد سرد ورق های سه لایة ......
شبیه سازی اجزای محدود پیش فرم لوله و فرآیند هیدروفرمینگ تولید سه راهی فولاد ...

دکتر جواد مرزیان راد - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی خودرو

جواد مرزبان راد و محسن قدس، "مدل سازی المان محدود فرایند کلینچ به منظور بررسی ...
میر جواد پیمانو جواد مرزبان راد،" شبیه سازی اجزاء محدود و آزمایشی هیدروفرمینگ لوله ای
...

کارشناسی ارشد

3, مقايسه خواص متالورژيكي قطعات استاندارد آلومينيم 413 ريخته‌گري شده بروش
Ablation ... 28, شبیه سازی خستگی بازوی گیربکس لوکوموتیو مترو به روش المان
محدود و .... 103, بررسی تجربی و المان محدود چین خوردگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله
های ...

نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید - سیمپوزیا

شبیه سازی فرآیند نورد سرد دو قفسه ای ورق مسطح به روش اجزای محدود .... شبیه سازی
المان محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله برای بررسی تاثیر فشار داخلی سیال در تولید
...

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در - دوﻻﯾﻪ - iranjme.ir

ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﺗﮏ. ﻻﯾﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و دوﻻﯾﻪ ﻓﻠﺰي ﻣﺲ. -. آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ. دﻫﯽ داغ ﺑﺎ دﻣﺶ ﮔﺎز ﻣﻮرد ....
ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي اﺟﺰاي. ﻣﺤﺪود. در. ﻧﺮم. اﻓﺰار. اﻧﺴﯿ ﺲ. 2. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ. در ﺷﮑﻞ. دﻫﯽ. ﻫﯿﺪروﻓﺮﻣﯿﻨﮓ. ﻟﻮﻟﻪ.

1st International Conference on Mechanical and ... - OPARS Books

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﺟﺰﺍء ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﮔﺎﺯﯼ ﺯﻳﻤﻨﺲ ﻣﺪﻝ V۹۴۰۲ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﺤﻔﻄﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺁﻥ. ۱۲ ....
ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﯼ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻓﺮﻣﻴﻨﮓ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ T ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﯼ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﯽ. ۱۲۲۱.

1035 K - مهندسی متالورژی

فرآيند های هيدروفرمينگ در سال های اخير، به خاطر نياز بيشتر. به قطعات س بک در
... شود كه شرايط كشش دو محوری را روی مواد لوله ای شبيه سازی. كند. برای اين منظور از ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه ... - Nasir-Institute

... سطح خارجی لوله; اثر قطر نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابه جایی نانوسیال در
لوله .... موثر بر روی ضخامت در فرایند شکلدهی چرخشی، با استفاده از شبیه سازی
اجزای محدود ... بررسی تحلیلی پدیدهی چروگیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق
بوسیله ی ...

شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ كم فشار لوله در قالب مثلثي

شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ كم فشار لوله در قالب مثلثي ... هيدروفرمينگ لوله
يكي از كاربردهاي هيدروفرمينگ مي باشد و يك روش عالي در ساخت قطعات ... شبيه سازي
اجزاء محدود و نمونه سازي تجربي فرايند هيدروفرمينگ لوله دو جداره به روش اعمال فشار ...

Esimlab Group | LinkedIn

لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب Engineering Simulation Laboratory.
Location .... پیش بینی مناطق پارگی در فرایند شکل دهی به وسیله شبیه سازی اجزاء
محدود با استفاده از مکانیک آسیب ... بررسی نیروهای غلتک در فرآیند چرخکاری لوله
با شبیه‌سازی المان محدود ... طراحی بهینه فرآیند هیدروفرمینگ برای تولید قطعات

دانلود حدود 100 مقاله تخصصی مهندسی مکانیک - سایت مهندسی مکانیک

23-تحليل فرآيند اکستروژن پيچشي در قالب با سطح مقطع بيضوي با استفاده از
روش ... نوساني بر نيروي شکل دهي در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل
... 47-شبيه سازي اجزاي محدود توليد قطعه T شكل آلومينيومي به روش هيدروفرمينگ لوله
.

پروژه شبیه سازی هیدرو فرمینگ با اباکوس-Abaqus -شکل دهی فلزات

27 جولای 2016 ... شکل دهی گرم ورق های فلزی هیدروفرمینگ شبیه سازی اجزاء محدود فرایند نورد ... شکل
دهی در فرآیند پرس بررسی نیروهای غلتک در فرآیند چرخکاری لوله ...

Resume (CV) of MR. Doctor Javad Shahbazi Karami

6, بررسی تجربی و شبیه سازی عددی فرایند ساخت و تست مقامت فشاری یک سازه
کامپوزیتی ... آن با عیوب شکل دهی در لوله X-شکل فرآیند هیدروفرمینگ گرم (
Download Paper) ... 13, بررسی و شبیه سازی فرآیند انفجار زیرآب با هدف شکل دهی
قطعات صنایع هوایی ... 19, شبیه سازی المان محدود تیر از جنس مواد حافظه دار (
Download Paper) ...

دانلود مقاله هیدروفرمینگ لوله

دانلود مقاله شبیه سازی المان محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله برای بررسی تاثیر ... در
قطعه ی هیدروفرمینگ سه راهی T شکل به روش اجزا محدود و مقایسه با نتایج تجربی ...

انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی و آموزش های خاص - سایت ثبت آگهی ...

پیش بینی مناطق پارگی در فرایند شکل دهی به وسیله شبیه سازی اجزاء محدود با
استفاده از مکانیک آسیب مدلسازی و تحلیل ... بررسی نیروهای غلتک در فرآیند
چرخکاری لوله با شبیه‌سازی المان محدود ... طراحی بهینه فرآیند هیدروفرمینگ برای
تولید قطعات

پایان نامه - کلوب

20 جولای 2016 ... آنچه لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب انجام میدهد: شکل دهی گرم ورق های
فلزی هیدروفرمینگ شبیه سازی اجزاء محدود فرایند نورد سرد

دانلود مقاله شبیه سازی اجزای محدود - Getpaper.ir

دانلود مقاله شبیه سازی اجزای محدود فرایند هیدروفرمینگلوله دولایه با فشار نوسانی ...
دانلود مقاله پیش بینی پدیده چروکیدگی و پارگی در فرایند هیدروفرمینگ لوله در ...

86 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شكل دهي فلزات ...

17 دسامبر 2012 ... ... تاثير اصطكاك بين سنبه و ورق در شبيه سازي فرايند كشش عميق در تحليل ...
اجزاي محدود توليد قطعه T شكل آلومينيومي به روش هيدروفرمينگ لوله ...

تکنولوژی هیدروفرمینگ - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

6 مارس 2010 ... 2-1) فرآیند هیدروفرمینگ با دیافراگم لاستیکی ..... فرآیند هیدروفرمینگ ورق مشابه
فرآیند هیدروفرمینگ لوله است. ...... برای تنظیم خودکار اجزاء محدود شبیه سازی فرآیند
شکل دهی، منطقه ایستای با یک الگوریتم مشخص شده است.

مقاله پيش بيني خواص مكانيكي ورق آلومينيومي در فرآيند نورد - رز بلاگ

15 فوریه 2017 ... مقاله پیش بینی خواص مکانیکی ورق آلومینیومی در فرآیند نورد سرد با ... مقاله… ...
سازی اجزا محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله در قالب مثلثی به کمک پیش فرم، امیر . ...
ﺗﻨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﻧﻮرد ﺳﺮد، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ روش اﺟﺰا ﻣﺤﺪود ، آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، اﻻﺳﺘﯿﮏ .

مهندســـــــــــــی مکانیــــــــــک - مقالات

12-بهينه سازي چند منظوره پارامترهاي ماشينکاري در فرايند تراشکاري با استفاده ... 1
-تحليل و پيش بيني شکست جوش هنگام جوشکاري روي خطوط لوله تحت فشاردر
عمليات هات تپ ... 8-محاسبه ضريب شدت تنش و زاويه رشد ترک با شبيه سازي اجزاء
محدود ..... 300, شبيه سازي اجزاي محدود و بررسي تجربي قطعات مخروطي به روش
هيدروفرمينگ ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر علی باستی

39- B Hoseinpour, N Amanifard, A Basti, Simulation of Cold Rolling Process
Using ... باستي ، مجید علي طاولي، طراحی بهینه فرآیند هیدروفرمینگ برای تولید
قطعات ... علی باستی ، مجید علی طاولی، فرمولبندی و شبیه سازی اجساءمحدود فرایند
نورد سرد ... 30- علی باستی، سامان یاسري، مطالعه ي اجزاي محدود و تجربی کرنش ها در
قطعات ...

موضوعات پیشنهادی دپارتمان مهندسی مکانیک - موسسه علمی پژوهشی نصیر

... سطح خارجی لوله; اثر قطر نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابه جایی نانوسیال در
لوله .... موثر بر روی ضخامت در فرایند شکلدهی چرخشی، با استفاده از شبیه سازی
اجزای محدود ... بررسی تحلیلی پدیدهی چروگیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق
بوسیله ی ...

ترجمه مقاله بررسی اثرات پیش تشکیل طی چند مرحله از هیدروفرمینگ ...

دانلود مقاله انگلیسی تاثیر پیش تشکیل طی چند مرحله از هیدروفرمینگ لوله آلیاژ
لوله آلومینیوم ... کلمات کلیدی: هیدروفرمینگ، لوله، قبل از تشکیل، آلیاژ آلومینیوم،
چین و چروک، شبیه سازی ... 3- انالیز عناصر محدود ... هیدروفرمینگ لوله فرآیندی برای
تولید مولفه های سبک وزن بخصوص اجزای خودرو است که باعث کاهش هزینه و وزن میشود.

تي يها محسن لو - Yumpu

تي يها محسن لو يها نشريه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك تحليل تجربي شبيه.

پایان نامه - Home

کیا والفی. شبیه سازی عملیات حرارتی کوئنچ بروش اجزای محدود. Preview ... فرشید
حاجی زاده. بررسی و تحلیل عددی فرآیند هیدروفرمینگ سریع لوله آلومینیومی.

abaqus - کتیا طراح برتر

جزوه آموزش تحلیل اجزاء محدود یک قاب دو بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS،
مشتمل ... طراحی پیچ و جوش در اتصال لوله به زمین; انتخاب نحوه اتصال لوله به تابلو و
طراحی آن ..... در ادامه قسمت های مختلف فرآیند شبیه سازی شامل هندسه قطعات، چگونگی
المان .... چرا که در فرآیند هیدروفرمینگ، شکل دهی توسط سنبه ای انجام می شود که قطعه
را در ...

عنوان پایان نامه بهینه سازی پارامترهای موثر بر روی نیروی عمودی در عملی

شبیه سازی جریان مواد در نورد لوله های بدون درز به روش پیلگر گرم ... بررسی و پیش
بینی اثر پارامترهای موثر در فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ ورق آلومینیومی ....
بررسی تجربی و اجزای محدود تاثیر پارامترهای هندسی و فرآیند بر روی پارگی ورق های
دو ...

زمینه های پژوهشی مهندسی مکانیک | مطالب آموزشی | پرتال جامع مکانیک ...

اثر قطر نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابه جایی نانوسیال در لوله 11. .... بررسی
تحلیلی پدیده¬ی چروگیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بوسیله ی سنبه ی ...
بررسی خمش سه¬نقطه¬ای با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود معیارهای آسیب نرم و
برشی

Cv of Faculty Members

نام, : هادي. نام خانوادگي, : همايي. سال تولد, : وضعيت تاهل, : مجرد. مدرک تحصيلي, : سال
استخدام, : مرتبه علمي, : بخش, : مهندسي مکانيک. دانشکده, : فني ومهندسي. آدرس, :.

131 عنوان مقاله اولين كنفرانس ملي شبيه سازي سيستمهاي مكانيكي ...

شبيه سازي اجزاي محدود پديده برگشت فنري در فرآيند شكل دهي افزايشي دو نقطه اي
براي تحليل و ... شبيه سازي فرايند هيدروفرمينگ كم فشار لوله در قالب مثلثي

بررسي تجربي و عددي حد شکل‌دهي در فرايند هيدروفرمينگ لوله‌هاي فلزي ...

1-4-1-1- كاربرد نمودار حد شكل‌دهي در طراحي قطعه و تحليل اجزاء محدود 10 1-4-1-2-
كاربرد ... فصل سوم: شبیه¬سازی اجزای محدود فرایند هیدروفرمینگ لوله 32 3-1- مقدمه
33

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 42 - شبيه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمايی در سيستم های تهويه ...
66 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با .... 144 - تحلیل
جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب ...... 3612 - بررسی اثر
پانچ متقابل در قابلیت شکل پذیری هیدروفرمینگ Y شکل لوله ها (چکیده)

مهندسی مکانیک _ ساخت و تولید

13 فوریه 2016 ... از مسائل مهم ديگر در فرآيند هيدروفرمينگ لوله، توليد قطعه کار با گوشه هاي ... واژگان
کليدي:هيدروفرمينگ لوله،لوله هاي پله اي،شبيه سازي اجزاي محدود، ...

دیده بان علم ایران – Iran Science Watch » مقالات هفتمین همایش ملی ...

3 ا کتبر 2016 ... شبیه سازی عددی مبدل حرارتی فین تیوب با نرم افزار فلوئنت تحلیل ارتعاشی ...
بررسی اجزاء محدود فرآیند انبساط لوله با استفاده از سنبه مخروطی

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

4388 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش ... 4405
- تحلیل اجزای محدود غیرخطی اتصال کف ستونها با تقویت کننده های ...... 6216 -
مدلسازی تغییر شکل لوله بر اساس پارامترهای بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ (
چکیده)