بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران می پردازد

دانلود رایگان
بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران چکیده
بیشتر از نیم قرن هست که در پژوهشهای علمی کشورهای توسعه یافته پایداری مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ولیکن توجه به پایداری درکشور ایران در امر ساخت و ساز ساختمانها با تأخیری قابل توجه همراه بوده و فقط در دو دهه اخیر با برگزاری نشستها و همایشهای مختلف مورد توجه واقع شده است. بنابراین سعی می شود با مطالعه در مورد ویژگی های معماری سنتی و معماری معاصر از نظر پایداری با در نظر گرفتن نکات مثبت و قابل تطبیق با شیوه ی زندگی امروزی و با بهره گیری از مزایای تکنولوژی در طراحی ساختمان ها ، فرصتی فراهم شود که در راستای معماری پایدار گام های بیشتری برداشته شود. روش تحقیق در این مقاله بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش تحلیل و توصیف می باشد. که هدف از این پژوهش بررسی و توجه به معماری پایدار در ساخت و ساز ساختمانهای ایران می باشد. و نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که توجه به پایداری و بکارگیری آن در احداث ساخت و ساز ساختمان ها معاصر بدلیل درآمد زایی و اقتصاد کمتر صورت گرفته و از حد ارائه چند مقاله و کنفرانس فراتر نرفته است.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ساختمان های سنتی


ساختمان های معاصر


معماری پایدار


معماری پایدار در ایران


معماری ایران


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران

مقاله بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران, در کنفرانس
بین المللی علوم و مهندسی (International Conference on Science and ...

بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار ... - ایران دانلود

27 دسامبر 2016 ... بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران. بیشتر از نیم
قرن هست که در پژوهشهای علمی کشورهای توسعه یافته پایداری مورد ...

بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران ...

24 سپتامبر 2016 ... بیشتر از نیم قرن هست که در پژوهشهای علمی کشورهای توسعه یافته پایداری مورد
توجه و تأکید قرار گرفته است. ولیکن توجه به پایداری درکشور ...

بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران

17 ا کتبر 2016 ... که هدف از این پژوهش بررسی و توجه به معماری پایدار در ساخت و ساز ساختمانهای ایران
می باشد. و نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که توجه به ...

بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران ...

5 سپتامبر 2016 ... شناسه فایل بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران,
50269. لینک مشاهده تصویر فایل ...

بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران ...

18 ا کتبر 2016 ... بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران بررسی ساختمان
های سنتی و معاصر و ت,دانلود رایگان برنامه های پولی کافه بازار.

معماری پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با توجه به این نکات مطروحه، سعی داریم به تبیین مفهوم توسعه و طراحی پایدار ...
نگرش و لزوم کاهش مشکلات، ایجاد ساختمان‌های سبز ودر عین حال پایدار باتوجه به
مشکلات ... این نظریه برای رسیدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسی
قرار می‌دهد. ..... در عرصه معماری معاصر ایران و اصول پایدار (در هر دو رویکرد سنتی و
اکولوژیکال) ...

مشاهده خبر - ISC

30 آوريل 2015 ... 1P660T1, بررسی هنر سنتی و مدرن در معماری معاصر ایران .... 1P1233T2, نحوه
استقرار ساختمان نسبت به زمین در معماری بومی حاشیه دریای خزر (نمونه های موردی: خانه
های ... 1P725T3, بازنگری در طراحی مجتمع های مسکونی با توجه به نیاز به ...

www.SID.ir

در این پژوهش به بررسی توسعه. فناوری اقلیمی و انرژی های طبیعی در معماری سنتی
ایران و معماری معاصر پرداخته شده است. بدین منظور .... و توجه به کاربری ساختمان،
سبب ایجاد بناهای بسیار متنوع در سطح کشور شده اند که هر نوع. در موقعیت خود به
بهترین ...

بررسي تطبیقی سير تحول رنگ در معماري معاصر ايران و غرب

نگارستان هفت گنبد - بررسي تطبیقی سير تحول رنگ در معماري معاصر ايران و ... در
مورد ساختمانهاي عمومي و سبك بين المللي معمولاً همان رنگهاي سفيد يا خاكستري به ...
تحولات فرهنگي بوجود آمده در اين دوره سبب توجه به معماري سنتيِ دوره هاي اسلامی شد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻤﺎري ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ اروﭘﺎ در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾ د

ﻣﻌﻤﺎري ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﻌﻤﺎري دوره ﻧﺎﺻﺮي از اﯾﻦ ﺳﺒﮏ. ﻏﺮﺑﯽ، ﺑﻪ .....
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ، وﻟﯽ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﺪه ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد دارد . ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ...
ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ روح ﻧﻮاز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ » ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. دارد ﮐﻪ ﻣﺎ
در ...

مقالات معماری [بایگانی] - صفحه 3 - باشگاه مهندسان ایران

... گیری از معماری سنتی در جهت کاهش مصرف انرژی با توجه به شرایط اقلیمی(
شهرکرمانشاه) ... سیر تحولات فرمی در طراحی معماری بناهای فرهنگی در معماری معاصر
ایران(سه دهه ی ... بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد همسایگی های سنتی ایران
نمونه موردی شهر یزد ... [معماری پایدار] جايگاه دانش روان شناسي محيطي در ساختمان هاي
بلندمرتبه با ...

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران - انجمن علمی ...

مختلف کنترل حرارتی ساختمان به تشریح انواع سامانه هاي ایستا می پردازد. با توجه
به اهمیت ایجاد سرمایش در اقلیم ... در دوره معاصر در قالب فرمهای متفاوت در دو گروه
سامانه های گرمایشی و سرمایشی ایستا مورد استفاده قرار می گیرد. این. مقاله با بررسی
نحوه عملکرد عناصر معماری به کار رفته در معماری سنتی ایران، جهت ایجاد آسایش
حرارتی، ...

معماری سنتی ایرانی تا معماری معاصر ایران - IQNA

از ویژگی بارز معماری سنتی ایران به‌خصوص معماری دوره اسلامی می‌توان به ... با توجه
به اینکه دیدگاه و نظرات بستر حاکمه دوره قاجار از نظر تفکر حاکم و انعکاس ... اگر
بخواهیم معماری دوره قاجار را از زاویه خلاقیت فضایی بررسی کنیم معماری این دوره ...
ساختمان‌های کوچک و معمولی با مراجعه به معماران سنتی اقدام به ساخت همچین بناهایی
می‌کردند.

کنکاشی در اصول طرّاحی فضاهای باز با توجّ ه به پیشینة معماری و ...

ّاحی فضاهای باز با توجّه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران. کنکاشی در ... دو بخش
اول در فرآیند پژوهشی کتابخانه ای و با کنکاش در منابع مختلف، ابتدا به بررسی
ویژگی های ... تحوّل الگوی فضای پر و خالی در معماری معاصر ایران و چالش های حادث شده
در ایجاد فضاهای باز مجموعه های ..... در معماری سنّتی، ساختمان ها و اجزای شهری به طريقی
کنار.

رویکردی به هویت معماری معاصر ایران - ویستا

بررسی وتحلیل عناصروالگوهای تاریخی معماری ایران، نشان میدهدکه این مفاهیم اگرچه
هریک دردوره ... عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی درجهت پیوندبامعماری امروز.

دوره 1 - نشریه علمی – پژوهشی معماری و شهرسازی ایران - مشاهده مقالات شماره

سپس با توجه به کمک شایان تکنولوژی نانو در عرصه بهبود ویژگی های مطلوب مصالح،
با ... افزایش طول عمر ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی و تلفیق هرچه بیشتر
معماری ... و گفتمان معمار، مخاطب و کارفرما از نتایجی است که باید در جامعه معاصر
ایران، در ... بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر
تبریز.

نتایج جست‌وجوی معماری معاصر - طراحی داخلی

طراحی نمای ایرانی، معماری ایرانی، معماری تاریخ معاصر که به دست معماران سنتی
طراحی و ... بررسی تحولات معماری معاصر ایران در دوره‌های مختلف، از نظر چگونگی توجه
به ... اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه
شود، ...

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺰد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﺣﯿﺎط دار ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮم و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺰاي
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ... ﺮان ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . -2 ... ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ در ﯾﺰد. -6.

رهیافت های معماری سنتی تبریز برای ساخت و ساز ایمن پس از زلزله ...

در این راستا یكی از فنونی كه به عنوان راهكار جدی مورد توجه معماران سنتی قرار گرفته
... شهر با بررسی ساختمان های بازمانده از زلزله دریافته بودند كه كالف كشی چوبی با ...
بر خالف پیشرفت های شگرف دانش بشری در دورة معاصر كه طی آن به بسیاری از ...

سنت معماری: پاسخ به نيازها، توجه به محدوديت ها - شهر و منظر

جامعه ی معماران معاصر ایران به دنبال یک معماری اصیل و قابل ستایش هستند. ...
كه دامنه معماري از بدوي ترين شكل سكونت در غارها تا پيچيده ترين نوع ساختمانهاي
امروز را ... به طور مثال برای بررسی” رنگ” به عنوان یک فاکتور معماری در معماری
سنتی ...

معمارکده 2012 - بازگشت به شیوه های سنتی در معماری مدرن

اجرای روش های مناسب در طراحی ساختمان که از هماهنگی لازم با اقلیم منطقه برخوردار باشد
از ... با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های تئوریک انجام شده، یک مجتمع
مسکونی .... برخی از معماران سنتی كه در بعضی از حوزه های معماری معاصر مانند طراحی
مساجد ...

عناصر باارزش معماری بومـی منطقه سـیسـتان بر مبنای مولفه های اقلیمی مع

اجرای ساختمان و نوع برخورد با شرایط سخت و دشوار محیطی )اقلیمی( مورد بررسی قرار
گرفته است. ... همراه لزوم توجه به عناصر ارزشمند معماری بومی و سنتی ضرورت این
تحقیق در خصوص بخش ... عناصر بر مبنای نظریات معماری پایدار دوران معاصر است.

معماری پايدار در ايران معاصر | A++ - A++ | Sustainable Architecture

28 مه 2012 ... (معماری سنتی يزد و يا شاهکارهأيی که در اصفهان ميبينيم) . متٔاسفانه معماران معاصر
ايرانی عمدتٔا به دليل عدم توجه بخش دولتی به هنر و ... در صورتيکه با استفاده از
چهارچوب های اصلی معماری سبز يا پايدار و ... به قول استاد محترم ٓاقای مهندس نادر تهرانی
، اگر معماری را چيزی می بينيم که ذاتٔا با ساختمان سازی در ارتباط است، ...

بررسی ضرورت و میزان بهره مندی نماهای ساختمانهای مسکونی معاصر از ...

بررسی ضرورت و میزان بهره مندی نماهای ساختمانهای مسکونی معاصر از اصول. معماری ...
در خانه های سنتی ایران با طراحی درست و شناخت صحیح از مصالح و عناصر ... معماری
معاصر عدم توجه به اصول معماری بومی سبب ایجاد نابسامانی منظر شهری گردیده است.

ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن دﻫﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺴﺘﻮﻓﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. دﻫﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣ. ﺴﺘﻮﻓﯽ و ﻣﺮﻋﺸﯽ در
ﺷﻮﺷﺘﺮ). ﺣﺎﻣﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ... دﻫﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﻣﻌﻤﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻮﻫﺮاﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﮐﻪ. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ... اي ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روﯾﮑﺮدﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و
.... اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺮب ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻘﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻗﻮي و ﻋﺪم ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻌﺎﺻﺮ، در ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﻌﻤﺎري.

تحلیل معماری معاصر ایران از نظر چیستی هنر مدرن از ... - Nasir-Institute

به مناسبت هایی که می بایست ، گزارشی کوتاه از چگونگی های کلی معماری معاصر
ایران ارائه می ... و یا نتوانستند پایه گذاران بررسی و پژوهشی علمی در باب معماری
ایران شوند که ... با توجه به نقل قول‌هاي مذکور مي‌توان اظهار داشت که هرکدام از اين محققان
از زاويه .... با صنعتی شدن و توسعه دنیای مدرن تقاضا برای استفاده از سازه های با دهانه
های ...

اندیشکده مهرازی آریان - بازتاب سنت در معماری معاصر ایران

به این ترتیب ملاحظه می‌شود كه ملی‌گرایی در معماری با توجه به سبك‌های باستانی تنها
... و سپس به معماری مدرن كه در بعضی از ساختمان‌های اداری و مسكونی آن دوره قابل مشاهده
است. ... به كاربرد برخی از اصول، مفاهیم و عناصر معماری سنتی در معماری معاصر
گسترش ... بررسی شود و دربارة شرایط آتی بررسی‌های لازم انجام شود تا بتوان به
پاسخ‌هایی ...

دانلودمقاله چگونگی حفظ محرمیت در معماری معاصر مسکونی ایران با توجه ...

واژه های کلیدی: محرمیت ،معماری سنتی ،معماری معاصر مسکونی ، قاجاریه، شیراز ...
پژوهش حاضر، قصد بررسی جایگاه محرمیت در شکل گیری خانه های سنتی ایران و
همچنین ... با توجه به آن چه بیان گشت، می توان عنوان داشت که مراد از محرمیت درفضای
معماری و ... معماران ایرانی با ساماندهی اندام های ساختمان در گرداگرد یکیا چند میانسرا،
ساختمان را از ...

آموزه‌های معماری ایرانی و ساختمان سازی مسکونی از دوره قاجاریه تا امروز ...

ساختمان های مسکونی رعیت نشین دوره قاجاریه گرچه نمای بسیار ساده ای داشتند، ولی از
پی ... ساختمان سازی در دوره پهلوی اول از تلفیق معماری سنتی و کشورهای همجوار شمال ...
به این سو و اثر معماری بی هویت در ساختمان سازی های معاصر مورد توجه قرار گیرد و به
... فهرست نقاشان و نگارگران ایرانی / بررسی ویژگی های معماری دوران قاجار / معماری ...

جایگاه معماری بومی در معماری معاصر یزد

15 ژانويه 2014 ... بومی را به صورت مصداقی و عینی در نمونه های معاصر یزد مورد بررسی قرار دهد. ... با
توجه به رویکردهای گوناگون معماری معاصر و مطالعه و بررسی اآثار افراد .... ساختار
سازه در شکل گیری هندسه مؤثر بوده است، ولی عدم وجود تناسبات بین فضاها از ... با
توجه زیاد معمار به جزئیات معماری سنتی، در نقاطی نیز عناصر جدید و بی ...

بررسي فرايند تغييرات رابطه عرصه و اعيان در ساختمان‌هاي مسكوني شهر ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات. راﺑﻄﻪ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ. 1 ...
ﻫﺎي دوران. ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان درﺧﺼﻮص ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪي
ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺴ .... زاده ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي دوره. ﺳﻨﺘﯽ، دوران اﻧﺘﻘﺎل و دوران ﺗﺠﺪد
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در .... دﺳﺘﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﺸﺎن (ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
.

ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻳﺮان در دوران ﮔﺬار

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ دوران ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪرن را ... ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎري در دوره زﻣﺎﻧﻲ
ﺧﺎص ﭼﻨﺪان دﻗﻴﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﺎري و ﺷـﻜﻞ ... ﺷﻮد و از اﻳﻦ رو ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان، ﻛﻪ
روﻳﻜ ... ﻣﻌﻤـﺎري. ﻧﻴﺰ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ. ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮي از ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪرن
ﺗﻘﻠﻴﻞ ... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺳﺎزي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه. اي از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم، ﺑﺴﺎز ﺑﻔﺮوش. ﻫـﺎ و ﺷـﺮﻛﺖ. ﻫـﺎي ...

معماری سنتی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی معماری هتل پنج‌ستاره در یزد با توجه به ویژگی سنتی و بومی منطقه و همسان با
اقلیم ... از نکات برجسته ای که در مورد فرم های ساختمانی گنبدی باید به آن اشاره نمود
... بررسی معماری پایدار با رویکرد معماری ایرانی (مطالعه موردی: سکونتگاه های سنتی)
... بررسی اقلیم معتدل و مرطوب و تأثیر آن بر معماری سنتی و معاصر شهرگرگان ...

11 مورد از برترین ساختمان های موج جدید معماری ایران – رویدادهای معماری

30 جولای 2016 ... به نوشته این گزارش برخی از این ساختمان ها مورد توجه رسانه های خارجی ... در ساختمان
های جدید تهران تبدیل شده است و روشی معاصر از شیوه های سنتی و ...

به یاد چهره های شاخص معاصر معماری ایران(زنده یاد هوشنگ سیحون/حسین ...

6 نوامبر 2015 ... به یاد چهره های شاخص معاصر معماری ایران(زنده یاد هوشنگ سیحون/حسین امانت/کامران
دیبا) ... از تاریخ معماری مدرن و تلفیق آن با معماری سنتی، به یادگار خواهند ماند. توجه
به شخصیتی که بنا برای او ساخته می‌شد، از ویژگی‌های کار هوشنگ سیحون بود. ...
آرامگاه یا بنای یادبود خیام از ساختمان‌های شاخص طراحی شده در ایران است که ...

جایگاه هنر آجرکاری تزیینی در معماری دوره پهلوی اول - نشریه هنرهای زیبا ...

منجر به بروز شکل های جدیدی از تزیینات در معماری معاصر ایران گشته است. این
نوشتار، بدنبال ... بخشی اساسی از هنر ساختمان، مایه های قدیمی دوباره پدیدار. گشت،
مایه هایی که از ... معمـاری متحـول شـده ایـن دوره، چنـدان مـورد توجـه و پـر مهـری. قـرار
نگرفتـه انـد. بـه ... بناچـار عینـا. بررسی و جایگاه هنر آجرکاری تزیینی در معماری دوره
پهلوی اول ...

کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

برنامه ریزی اقلیم- معماری در شهر جیرفت با توجه به شاخص های زیست اقلیم ... بررسی
تاثیر مصالح ساختمانی در نحوه عملکرد اقلیمی ابنیه تاریخی بوشهر با رویکرد ...
بررسی اصول و مفاهیم معماری پایدار در خانه های سنتی ( حوزه مورد مطالعه: خانه های سنتی
...

معماری ایرانی؛ معماری ارگانیک - پیشگامان ساختمان

3 ا کتبر 2016 ... گرچه از معماری ایرانی در سال های اخیر به عنوان معماری سنتی ایرانی یاد می شود. ...
یکی از سبک هایی که در معماری معاصر مغرب زمین بالاخص در آمریکا با استقبال
فراوانی ... توجه به مصالح بوم آورد؛ راز موفقیت هنر معماری ایران ... آن را از زیر مجموعه
های سبک معماری مدرن غرب می دانیم اما با بررسی اصول و مبانی نظری این سبک ...

بازگشت به شيوه هاي سنتي در معماري مدرن - خبرگزاری فارس

12 آوريل 2011 ... طراحي ساختمان هاي همساز با اقليم به گفته هدي افشاري، دانش آموخته ... با توجه به
نتايج به دست آمده از بررسي هاي تئوريك انجام شده، يك مجتمع مسكوني ...

ﻣﻬﺮﻳﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪاري در ﻣﻌﻤﺎري

ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎي. ﻃﺮاﺣـﻲ ﻛﺎﻟﺒـﺪي. ﻣﻌﻤــﺎري. ﻛــﻮﻳﺮ. و ﻣﺼــﺎﻟﺢ و روش. ﻫــﺎي اﺟﺮاﻳــﻲ،.
ﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ ... ﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﺎغ ﻫــﺎي زﻳﺒــﺎﻳﻲ ﺑــﻪ وﺳــﻴﻠﻪ ﻣﻌﻤــﺎران زﺑﺮدﺳــﺖ ﺑــﻪ وﺟــﻮد آﻣــﺪه اﺳــﺖ . اﻗﺎﻣﺘﮕــﺎه.
ﻫــﺎي ... ﭘــﺬﻳﺮي ﺑــﻪ ﻣﻌﻤــﺎري ﻣﻌﺎﺻــﺮ اﻣــ. ﺮوز را دارﻧــﺪ، در دو ... ﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﻧﺪ ..... ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺑـﺮاي. ﺗﻠﻔﻴـﻖ. ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﺤﻴﻄﻲ. و. ﺟﻮي. و. ﺗﺒﺪﻳﻞ آن. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﻫﺎي. ﻓﻀﺎﻳﻲ. و. آﺳﺎﻳﺶ. و
. ﻓـﺮم.

معماری معاصر و فقدان مضامین اسلامی - موعود

24 ژوئن 2015 ... در نتیجه شاهد پیدایش بحران هویتی در سیمای شهرها و ساختمان‌های معاصر ... این امر تا
حد زیادی ریشه در عدم شناخت و توجه به بن‌مایه‌های فرهنگی شهرسازی و معماری اسلامی و
نبود ... در این جا به بررسی بیانات ایشان خطاب به قشر معمار پرداخته‌ایم، قشری ....
سعی کنند با برقراری آشتی میان معماری سنتی و معماری معاصر، ابنیه و ...

پیام ساختمان | تاثیر تکنولوژی بر معماری

در دوران معاصر گروهی از معماران دست تمنا به سوی دنیای غرب گشوده و ابزار و آرایشان را
... بدون تردید نمی‌توان بدون بررسی ویژگی های معماری امروز و بار معنایی که از معماری
در ... صحیح و درک عمیق سازه و توجه دقیق به نقش آن در شکل گیری اثر معماری قرار
گیرد. مطلق انگاشتن معماری سنتی در مواردی موجب پرهیز از نوآوری یا محدود كردن نوآوری
...

بررسی روند و علل بروز عناصر معماری غربی در تهران معاصر با تمرکز ...

در ادامه علل گرایش به نماهای نئوکالسیک از سوی اقشار مرفه تهران معاصر مورد
بررسی قرار ... چگونگی استفاده صحیح از میراث تاریخی معماری در بناهای معاصر را
مورد توجه قرار داده ایم . ... 3-1 پیشینه تحقیق : در زمینه بررسی تحوالت رخ
داده در نمای ساختمان های مسکونی ... سنت مشخص کننده رفتارهای هنجار و ناهنجار در جوامع
سنتی است .

تاثیرپذیری دوره ای نمای ساختمان ها از مد و مصالح رایج در معماری معاصر ...

تاثیرپذیری دوره ای نمای ساختمان ها از مد و مصالح رایج در معماری معاصر تهران. ... در دوره
معاصر تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تغییر روشهای ساختمانی سنتی به مدرن، به
طور ... با بررسی حضوری نماهای ساختمانها در خیابان ها و مناطق مختلف شهر تهران و
مقایسه .... همچنین با توجه به نیاز به تثبیت سنگها در نما با پیچ، خصوصاً در
ساختمان های ...

معماری، فرهنگ و جهانی شدن

ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺣﻮزه ي ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ درﺑﺎره ي ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ... ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ ، ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان، ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻫﻮﻳﺖ. ∗. در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺎ ... ﺗﻮﺟﻪ.
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن،ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺗـﻼش ﻣﻌﻤـﺎران. ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﻳﺮان ... ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺷـﻬﺮي. )
اﻳـﻦ.

پرونده اینترنتی معماری (2) - انسان شناسی و فرهنگ

به وجود آمدن گرایش های جدید در معماری باعث شده توجه به حرکت، در معماری معاصر نیز
امتداد ... بررسی وتحلیل عناصروالگوهای تاریخی معماری ایران، نشان میدهدکه این مفاهیم
..... همانطور که میدانیم آنچه از نظر فنی اساس ساختمانهای سنتی بشمار میآید و شیوة آنرا
...

GhoolAbad \ Yazd General Articles \ یخچال های سنتی

8 ژوئن 2007 ... خلاصه: بررسی اقلیمی، معماری و کاربرد یخچال های سنتی ایران زمین. ... وی سخنرانی
های متعددی در زمینه معماری اقلیمی و معماری معاصر در مجامع دانشگاهی ... با توجه به
اینکه بخش اعظم ایران در منصقه گرم و خشک واقع شده و تابستان ... شکل 3: یخچال
میبد با 15 متر ارتفاع از جمله بلندترین ساختمان های شهر کویری میبد است.

مرکز معماری ایران

دکتر ریبیرو در کارگاه پیش روی، در وهله اول به بررسی آثار معماران معاصر .... سبک
های معماری نوین با معماری سنتی ایرانی استفاده شده است، را مورد بررسی قرار داده است.
به نوشته این گزارش برخی از این ساختمان ها مورد توجه رسانه های خارجی قرار گرفته و ...

تطابق شاخصه های مسکن بومی گیالن با معماری مدرن غرب

27 سپتامبر 2012 ... برای نیل به مقصود از روش بررسی تطبیقی شاخصه های این دو گونه معماری بهره ...
معماری معاصر ایران در دستیابی به گونه ای معماری مدرن توأم با پایداری اقلیمی،
اجتماعی و فرهنگی ... روسیه مورد توجه قرار می گیرد. ..... سازه سنتی در مسکن بومی
گیالن با طراحی آزاد پالن در معماری دوران مدرن غرب تفاوتی اساسی دارد که علت آن.

سایه معماری وارداتی بر سر معماری ایرانی - کانون مهندسین بابل

در گذشته خانواده هاي ايراني در خانه هايي با معماري سنتي و با توجه به تركيب بندي ...
ماست و ما مي توانيم با بررسي آنها به انباني از تجربه و فن ساختمان دست پيدا کنيم
... چرا كه اين خصوصيات به صورت تركيبي معماري التقاطي معاصر را رقم مي زند.

رابطه فرهنگ و معماری )با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران( - جلوه هنر

24 مارس 2014 ... معماری پيوند دارند و از سویی دیگر، به عميق ترین الیه های تفكر معماری ایرانی
مرتبط است. در این مقاله .... را شناسایی و در طراحی به آن ها توجه نماید این تأثير را. می
توان در .... نوآوری و خالقيت هنری بيشتری نسبت به ساختمان های. دیگر وجود .... شكل 9
- بررسی محوربندی در موزه هنرهای معاصر و یك بنای سنتی به عنوان نمونه.

اينجا​ اتلاف ​انرژي ​صفر​است - کاشانه نیوز

در اين مسير نورمن فاستر به عنوان يکي از پيشگامان معماري همساز با ... آزمايشي جهت
توسعه فن آوري هاي پايدار در ساختمان هاي آينده شهر مصدر مورد مطالعه و بررسي قرار مي
گيرد. ... امروزه، با توجه به رويکرد جهاني به مسأله حفظ محيط زيست و توليد انرژي
هاي پاک، ... حفاظ پنجره ساختمان هاي مسکوني، برداشتي معاصر از مشربيه سنتي است
که در ...

نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

دكتر قاسم مطلبی، دكتر مريم قاسمی سيچانی، مهندس الهام هدايتی ساختمان های
چندعملكردی، محيط هايی پويا/ ... مهندس مسلم بيرانوند بررسی اصول حاكم بر طراحی
پايدار در معماری ايرانی/ ... 3- توجه ویژه به انعکاس آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی
.... سنتی که آمد و شد مکرر بین محیط کار و خانه در طول .... آنچه در طراحی فضاهای عمومی
دوره ی معاصر.

مدرنيته و معماري معاصر ايران - پهلوی ها | موسسه مطالعات و پژوهش های ...

لغت مدرنوس، مربوط به آثار هنرمنداني مي شد كه به شكلي نو و بدون توجه به سابقه هنري
... باشد كه مدرنيسم به عنوان گرايش جامعه شناسي و يك سبك هنري بررسي شود بايد به
يك ... اين مساله در جوامع غير مدرن ابعاد مختلفي يافته و در جامعه سنتي ايران، هند، مصر
و ... نبود مباني فكري و تئوريك در معماري، تبديل معمار به ساختمان ساز و نقشه كش، ...

شهرهای زیبا و مدرن از چشم انسان معاصر - برترین ها

14 ژانويه 2017 ... بررسی های ما نشان می دهد ساختمان سازی و به تبع آن نماسازی و طراحی ساختمان در ... همین
معماری دوران عثمانی ها و تلفیق مدرنیته و سنتی است که سالانه .... نکته جالب توجه در
ژاپن این است که هر ساختمان عمر مفیدی دارد، 20 سال برای ساختمان ...

معماری - زندگی من در دغدغه های معماری

مثل جنبه های وابسته به معماری ساختمان و غیر سازه ای در بنا ، دیوارهای غیر باربر و ...
این امور در ساختمانها باشد ، زیرا این جنبه از طرح توجه زیادتری به بخشهای اول فرآیند
نموده است . ... پس بنابراین این یک بررسی از توانائیهای بالقوه درساخت سنتی خواهد
بودو ..... نادر خلیلی نام آشنایی در معماری معاصر ایران است که توانسته اقبالی هم در آن
...

کارهای عمومی ساختمان - هویت در معماری معاصر ایران پای صحبت دکتر ...

به عنوان پژوهشگر و نویسنده کتاب‌هایی همچون «مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب»،
«معماری در دارالخلافه ناصری»، «بررسی اقلیمی‌ابنیه سنتی ایران»، «طراحی اقلیمی»
و. ... بنابراین سبک ساختمان‌های شاخص از 1268 تا 1303 تلفیقی و از 1303 تا پایان
.... با توجه به این توضییحات آیا هویت در معماری امروز صرفا باید با دیدی تاریخی و ...

رسانه مجازی نگاه - تلفیق معماری مدرن و سنتی ایرانی - ايران، طبيعت و ...

معماری شبه مدرنیستی و معماری تاریخ گرا و بوم هم از دیگر سبک های به وجود آمده در
ایران ... بین المللی با عنوان های بررسی امکان پیوند معماری سنتی با شیوه های نوین
ساختمانی ... با توجه به شناخت حاصل شده از معماری مدرن اروپا، اكنون می توان پیامدهای
این شیوه ... به طور كلی تفكرات و زیربنای فكری معماری معاصر ایران عبارتند از: _
تاریخ ...

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران ،معماری و مدیریت شهری ...

5 مارس 2015 ... فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان – بومي سازي سيستم هاي ... روندها و تئوري
هاي نوين تامين مالي شهرداري ها و پروژه هاي شهري در ايران و جهان – بررسي و آسيب
شناسي ... انرژي – چگونگي بهره گيري از معماري سنتي و تجربيات گذشته در جهت ...
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند – ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه ...

بازتاب سنت در معماری معاصر ایران | موسسه پیام رسا تصویر (ژورنال ...

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که ملی‌گرایی در معماری با توجه به سبک‌های ... به معماری
مدرن که در بعضی از ساختمان‌های اداری و مسکونی آن دوره قابل مشاهده است. ... به کاربرد
برخی از اصول، مفاهیم و عناصر معماری سنتی در معماری معاصر گسترش ... بررسی شود
و دربارة شرایط آتی بررسی‌های لازم انجام شود تا بتوان به پاسخ‌هایی مناسب دست یافت.

679 K - فصلنامه مطالعات شهری

در شهرهاي سنتي، نواحي مسكوني به محله های مختلف تقسیم مي شدند و افراد با عالیق ...
عنوان نمادی از نظریه های معاصر از سویی دیگر می تواند در راستای اهداف توسعه ...
شناسایی شده و در نهایت با توجه به همسو بودن اصول و قواعد، دو جریان نوشهرگرایی و ....
با بررسی اصول نوشهرگرایی ..... معیارهای شكل دهنده معماری و فضاهای شهری بافت های
قدیمی.

اصول در مفهوم خانه ایرانی - سازمان نوسازی شهر تهران

مردم واری معماری ایران و رعایت تناسب میان اندام های ساختمانی با اندام های انسان از دیگر
... بی تردید توجه به الگوی معماری سنتی و حفظ ارزش های آن در معماری معاصر می ... در
نتیجه دانستن معنا و مفهوم خلوت و بررسی تاثیر آن در شکل دهی به فضایی که در آن ...

جادوی نور در معماری سنتی ایران

توجـه بـه جنبه هـای معنایـی و فیزیکـی در راسـتای یکدیگـر و اهمیـت بـه نـور روز ...
کلیدواژه ها: اقلیم های چهارگانه، خانه مسکونی،معماری سنتی ایران، نور طبیعی. .... تــا
ســده های هجدهــم و نوزدهــم )دوران معاصــر(، تعییــن ... ساختمان هاســت تــا از نظــر مصــرف
انــرژی کارامــد باشــند. به .... معمـاری گذشـته ماسـت، هـدف در ایـن قسـمت بررسـی
تأثیـر.

گسست های فرهنگی در معماری دوره معاصر ایران |

6 نوامبر 2009 ... معماری امروز ایران را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه و بررسی قرار داد. ... اصول و
ارزش‌ های پیشین، اعم از سنتی و مدرن، سرکشی حقیر‌ترین باورها و پندارها ... انبوه
فعالیت های ساختمانی فاقد اندیشه، آشفته و گاه غیر اصولی که در حال انجام .... و توجه
به پشتیبان‌ های فرهنگی و اعتقادی نمی ‌بیند و معمار معاصر، خود را از ...

ایرنا - 99 درصد معماری ایران و جهان به سبک مدرن طراحی می شود

30 مه 2012 ... وی اظهار داشت: ویژگی دوره اول معماری معاصر ایران تکمیل پروژه های قبل از انقلاب است
... قبادیان با تعریفی از سبک های معماری سنتی و سنت گرایی گفت: معماری ... را
ارایه می دهد، هنوز بیش از 99 درصد از سازه های دنیا به سبک مدرن ساخته می شود. ... وی
سپس با اشاره به توجه و استفاده از سبک معماری پست مدرن در ایران گفت: ...

بازتاب سنت در معماری ایران - انجمن مفاخر معماری ایران

معماری، همانند برخی دیگر از هنرها و پدیده های اجتماعی در ایران تا اوایل دوره قاجار به طور
... ساختمان تلگراف خانه و عمارت بلدیه در میدان توپخانه و عمارت پیرامون میدان حسن ...
که ملی گرایی در معماری با توجه به سبک های باستانی تنها به معماران ایرانی منحصر ...
به کاربرد برخی از اصول، مفاهیم و عناصر معماری سنتی در معماری معاصر گسترش ...

سیر تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای به تکنولوژی ساختمان در ایران پس از انقلاب

بررسي تحول نوع نگاه معماران به تکنولوژي در صنعت و هنر ساختمان در ایران، در دوران
پس ..... نظري در صنعت ساختمان اعمال مي کند و اندك بضاعت حاصل آمده از توجه به اوضاع
.... مي کند، مردم را به روش هاي سنّتي ساختمان سازي، هدایت کنید« )پشت جلد شمارۀ 24
..... گستردۀ نشریات سال 1385 معماري در مورد گرایش هاي معماري معاصر ایران، حکایت
از ...

کنفرانس بین المللی توسعه پايدار، مديريت شهرى، محیط ... - معمار نیوز

جهت دستیابی به اهداف مذکور، «اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و شهرداری منطقه 1 ...
بازسازی بافت تاریخی – معماری و سازه – تاثير معماري بومي بر شهرسازي معاصر ...
شهری – معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند – ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه ...
شهری در بهسازی بافت های فرسوده – بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري –
بررسي ...

برای نسل امروز معماری ‌ایرانی به قهوه‌خانه‌های سنتی خلاصه‌شده است ...

5 روز پیش ... ... سبک های معماری معاصر با دهه های و سده های گذشته، رفتارها و کنش ها و واکنش های
اجتماعی ... وی با اشاره به نحوه معماریِ ابنیه ها و ساختمان های بومیِ سنتی و نمودهای ...
منطقه و راهکارهای موثر برای احیای مجدد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. .... که
به عنوان کارکرد اصلی این سبک از معماری قابل توجه است، معطوف به مجموعه ...

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 13, بررسی نگاه سنت گرایی در هنر معاصر (ایران), سحر ملاعبدالصمد ... 30, مکان یابی
مناسب دمپر ویسکوز در سازه های فولادی تحت حرکات نزدیک ... 50, مطالعات تاریخی و
تصویر سازی بازار سنتی شهر همدان, سحر علمدار ..... 237, بررسی مسئولیت روسای
دیپلماتیک در پرتو مسئولیت کیفری با توجه به پرونده عمرالبشیر ...

مجموعه مقالات گردآوری شده اینترنتی - معماری معاصر ایران

8 ا کتبر 2007 ... مهندس دیبا در ادامه سخنانش تعدادی اسلاید از ساختمان ها و یا طرح های آماده اجرا نشان داد ...
بررسی وتحلیل عناصروالگوهای تاریخی معماری ایران، نشان میدهدكه این مفاهیم اگرچه ...
عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی درجهت پیوندبامعماری امروز.

بررسی معماری تلفیقی - مرمتگر

"بدون تردید ریشه های معماری نوگرا و معاصر ایران از زمان آشنایی ایرانیان با ... و از این
زمان است که اولین نمونه های ساختمان هایی که از عناصر معماری غربی ... را از زاویه
فضایی ارزیابی کنیم و به خلاقیت های فضایی در معماری توجه کنیم معماری ... تغییر
در پلان ساختمان،تلفیق عناصر و اشکال و مصالح غرب با معماری سنتی مانند به
کارگیری ...

اصل مقاله (6750 K) - دو فصلنامه مطالعات هنر بومی - دانشگاه مازندران

معاصر سازی. » .1. نویسنده ... های مردم. شناسانه. ی این مکان تاریخی سنّتی می. شود.
با توجّه. به دقّت معماران ایرانی در انتخاب محل مناسب به منظور ایجاد هر بنا و بهره ... چند
بنای استثنایی فرهنگی، تربیتی و درمانی، از ساختمان کاریزها )کهریز( و. آسیاب ....
اصول نظری، حاصل کارهای میدانی سیر شناخت بنا به عنوان مرجع اصلی و بررسی و.

معماری سنتی گیلان - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

شناسایی ویژگی های معماری سنتی حوزه جلگه شرقی گیلان و طراحی یک نمونه ... از بین
رفتن و حذف این سازه ها از محیط و بافت منطقه و جایگزین شدن آنها با سازه های جدید با ...
بر این مساکن مورد مطالعه قرار گیرد علل تظاهر معماری ویژه منطقه و توجه به نیازهای ... در
این راستا هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی‌های معماری بومی، سنتی و زمینه‌گرا در ...

سایه معماری وارداتی بر سر معماری ایرانی

در گذشته خانواده های ایرانی در خانه هایی با معماری سنتی و با توجه به تركیب ... در نگاه
اول بسیاری از شهرهای كشورهای دنیا را به لحاظ نوع ساختمان سازی ها به ... بررسی های
كارشناسی نشان می دهد كه مصالح به كار رفته در معماری سنتی كاهگل، چوب و گل بوده اند.
.... چرا كه این خصوصیات به صورت تركیبی معماری التقاطی معاصر را رقم می زند.

کاتالوگ ۴ نقد برتر بخش دوم - فرارسانه - هنر معماری

دوران پهلوی اول در معماری معاصر ایران، مجوعه‌ای از خاطرات، یاد‌آوری‌ها و فراموشی‌هاست. ...
حاضر که به شناخت جنبه‌های مختلف نقد هنری، و بررسی نمونه‌ای از دوره‌ی معاصر می‌پردازد
، به .... اکنون چندین ساختمان دیگر به آن اضافه شده‌است و برخی از ساختمان‌های قدیمی،
... و این گرایش بر اساس آموخته‌های معماران در خارج از ایران و توجه به زمینه‌های تاریخی ...

معماری ایراني - معماری معاصر ایران پهلوی دوم و دوران انقلاب

اين بناها برخلاف بناهای پيشين كه معماران سنتی طراحی شده اند كه در ابتدا غير ايرانی
... به طور كلی معماری ايران را در اين دوران معاصر می توان به چند دوره تقسيم كرد : ...
ايجاد شدند توجه به معماری گذشته به صورت تكرار سطحی و ظاهری بناهای معماری ايران به
... گذشته ای می دانست بدين ترتيب ساختمانهای دولتی و بناهای عمومی كه نمود تحكيم ...

متن کامل تمام مقالات «همایش ملی خانه ایرانی» - 70 مقاله

خانه سنتی. خانه معاصر. تحول خانه ایرانی در گذار تاریخ. رویکرد کالبدی - سازه ای: ...
بررسی نقش های کلیدی آب و نور در معماری ایرانی; به کارگیری عایق های حرارتی به ...
شودان،الگوی معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک; ضرورت توجه به کودکان در برنامه ...

ستاري ساربانقلي، حسن - دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﻬﻤﺎن، ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ، ﺣﻖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻏﯿﺮه در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ .... ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و اﺣﯿﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ، و در. ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎري ... ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﺳﻨﺘﻬﺎي ﺣﺴﺘﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم .... ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣ. ﺮﯾﻢ وي ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﺪ. (».