بررسی جوشکاری همزن اصطکاکی اتصال آلیاژآلومینیوم - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی جوشکاری همزن اصطکاکی اتصال آلیاژآلومینیوم 7075 و تیتانیوم خالص تجاری می پردازد

دانلود رایگان
بررسی جوشکاری همزن اصطکاکی اتصال آلیاژآلومینیوم 7075 و تیتانیوم خالص تجاری چکیده
اتصال تیتانیوم خالص تجاری و آلیاژ آلومینیوم 1876 در سرعت دورانی 5518 دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 18 میلیمتر بر دقیقه به صورت لب به لب توسط جوشکاری همزن اصطکاکی با موفقیت در این تحقیق انجام شده است . استحکام کششی و سختی بررسی و میکرو ساختار با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت.همچنین فازهای موجود در ناحیه جوش توسط پراش اشعه ایکس شناسایی گردید. ناحیه جوشبه صورت مخلوطی کامپوزیتی از ذرات آلومینیوم و تیتانیوم میباشد که این ذرات نقش مهمی در افزایش سختی و استحکام کششی ایفا میکند. همچنین ناحیه جوش دارای سه ناحیه میباشد. سختی در ناحیه جوش برابر 638 ویکرز میباشد بدین معنی که سختی در این ناحیه نسبت به فلز پایه تیتانیوم و آلومینیوم به ترتیب % 3 و % 18 افزایش یافته است که به خاطر تغییر شکل پلاستیکی ایجاد شده و همچنین ترکیب بین فلزی تیتانیوم - آلومینیوم به وجود آمده در ناحیه جوش میباشد
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جوشکاری


آلیاژ


آلومینیوم 7075


تیتانیوم


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


تیتانیوم خالص تجاری


جوشکاری همزن اصطکاکی


مرجع دانش پارس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه