بررسی مزايای اقتصادی شبکه های نسل آينده - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی مزايای اقتصادی شبکه های نسل آينده می پردازد

دانلود رایگان
بررسی مزايای اقتصادی شبکه های نسل آينده چکیده
نحوه ارتباط مردم در سالهای اخیر بواسطه وجود اینترنت تغییر کرده و مردم خواهان ارتباط بهنگام هستند. با وجود اینترنت این ارتباطات بصورت چندگانه در آمده است که همگی باید بصورت واحد، تبدیل شود. رقابت فشرده و افزایش حجم ترافیک دیتا، ارائهدهندگان سرویسهای مخابراتی را ناگزیر به بازنگری شبکه موجود کرده است. راه حل این مسئله پیادهسازی شبکه های نسل آینده در شبکه تلفنی است. در این میانشبکهای که بتواند با تولیدات نسل جدید هماهنگ شود یک شبکه پویا نامیده میشود. قابلیت ارائه سرویسهای مختلف به صورت مبتنی بر بسته و قابلیت کنترل و مدیریت از یک نقطه را دارا است. این تحقیق به معرفی قابلیت های شبکه های نسل آینده و دلایل پیادهسازی آن، در شبکه میپردازد. تاکید شبکه های نسل آینده بر تعیین استراتژیگذر از سیستم فعلی، خصوصاً سوئیچ مدار، به سمت سوئیچ نرمافزاری میباشد و یکتمایز آشکار را بین مضامین انتقالی و خدماتی مشخص میسازد و بر اساس اعلانات صورت گرفته معرفی یکنواخت خدمات جدید در آن امکان- پذیر خواهد بود . به هنگامی که یک فراهمآورنده خدمات خواسته باشد تا سرویس جدیدی را راهاندازی کند، این سرویس به صورت مستقیم در لایه سرویس مربوطه، بدون توجه به لایه انتقال، تعریف میگردد. این بدان معناست که سرویسها مستقل از تکنولوژی انتقال هستند
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اقتصاد


شبکه


نسل آينده


مقاله علمی پژوهشی


مقاله isi


مقاله شبکه


مزايای اقتصادی شبکه


مرجع دانش پارس


دانلود مقاله فارسی


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه