دانلود پایان نامه مجموعه هاي مركزي و شعاع ها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه مجموعه هاي مركزي و شعاع ها درگراف هاي مقسوم عليه صفر از حلقه هاي جابجايي 10صدانلود پایان نامه مجموعه هاي مركزي و شعاع ها درگراف هاي مقسوم عليه صفر از حلقه هاي جابجايي 10ص فهرست
عنوان...................................................................................................................
پيش گفتار ..............................................................................................................
خلاصه ي مطالب .....................................................................................................
1فصل اول ............................................................................................................
1-1مقدمه ...........................................................................................................
1-2پيش نيازها .......................................................................................................
تعاريف .................................................................................................................
قضيه ها...............................................................................................................
2فصل دوم ...........................................................................................................
2-2مركز ..............................................................................................................
2-3 ميانه ............................................................................................................
2-4 مجموعه هاي غالب ...........................................................................................
منابع ............................................................................................................................
خلاصه ي مطالب
برآن شدم تا با تلاش مستمر مطالبي را از نظر گراميتان بگذرانم كه بديع باشد و قابل ارائه، اميدوارم رضايت خاطر شما خوانندگان گرامي را جلب نمايم. دراينجا خلاصه اي از مطالبي كه مطالعه خواهيد كرد آورده شده است.
دريك حلقه ي جابجايي و يكدار R، گراف مقسوم عليه صفر، ، گرافي است كه رأس هاي آن مقسوم عليه هاي صفر غيرصفر R مي باشند كه درآن دو رأس مجزاي xو y مجاورند هرگاه xy=0. اين مقاله اثباتي براين مطلب است كه اگر R نوتري باشد آن گاه شعاع ،0،1 و يا 2 مي باشد و نشان داده مي شود كه وقتي R آريتن مي باشد اجتماع مركز با مجموعه {0} اجتماعي از ايده آل هاي پوچ ساز است. زماني كه مركز گراف مشخص شده باشد مي توان قطر را تعيين كرد و نشان داده مي شود كه اگر R حلقه ي متناهي باشد آن گاه ميانه زير مجموعه اي از مركز آن است. زماني كه R آريتن باشد با به كاربردن عناصري از مركز مي توان يك مجموعه ي غالب از ساخت و نشان داده مي شود كه براي حلقه ي متناهي ، كه F ميدان متناهي است، عدد غالب مساوي با تعداد ايده آل هاي ماكسيمال مجزاي R است. و همچنين نتايج ديگري روي ساختارهاي بيان مي شود.
واژه هاي كليدي
مجموعه هاي مركزي؛ حلقه ي جابجايي؛ مقسوم عليه صفر؛ گراف مقسوم عليه صفر
فصل اول 1-مقدمه
حلقه ي جابجايي و يكدار R داده شده است. گراف مقسوم عليه صفر، ، گرافي است كه رأس هاي آن مقسوم عليه هاي صفر غيرصفر حلقه R مي باشند، بين دو رأس مجزاي x و y يال وجود دارد اگر وفقط اگر xy=0 باشد. گراف مقسوم عليه صفر حلقه ي R با نشان داده مي شود. اين تعريف از ابتدا توسط livings ston (1999) و anderson بيان شد كه تعداد زيادي از ويژگي هاي اساسي مورد بررسي قرار گرفت. تعريف اصلي توسط Beck (1988) و Nasser (1993) و Auderson بيان شد كه همه ي عناصر حلقه به عنوان رأس هاي گراف انتخاب...
قبل از مطالعه ي مطالب اصلي مقاله دانستن قضاياي زير الزامي است:
قضيه 20.2.1]قضيه 2.2؛2[ فرض كنيد R يك حلقه ي جابجايي باشد، آن گاه متناهي است اگر و تنها اگر R متناهي باشد يا حوزه صحيح باشد. به ويژه اگر آن گاه R متناهي است و ميدان نمي باشد.
برهان :فرض كنيد =Z(R)*متناهي و ناتهي است. آن گاه x,y غير صفر از 1R وجود دارد كه xy=0. فرض كنيد I=ann(x) آن گاه متناهي است و براي هر . اگر R نامتناهي باشد آن گاه وجود دارد كه نامتناهي است و براي هر ، (r-s)y=0 بنابراين نامتناهي است و اين يك تناقض مي باشد پس R بايد متناهي باشد.
قضيه 21.2.1]قضيه 2.3؛2[ فرض كنيد R يك حلقه ي جابجايي باشد. آن گاه همبند است و و مجاور باشند. اگر xy=0 آن گاه d(x)y)=1. حال فرض كنيم ، اگر x2=y2=0 آن گاه x-xy-y مسيري به طول 2 مي باشد...
-مركز
ثابت شد كه شعاع گراف مقسوم عليه صفر از يك حلقه ي جابجايي 0، 1و 2 است. مشخص كردن مركز گراف هدف بعدي مي باشد. همانطور كه از نتايج قبل انتظار مي رود دانستن دو نكته زير الزامي است.
اگرشعاع گراف مقسوم عليه صفر، صفر باشد آنگاه گراف يك رأس دارد. پس مركز داراي انتها يك رأس مي باشد.
اگرشعاع گراف مقسوم عليه صفر، 1 باشد آن گاه عناصر مركز دقيقاً همان عناصر با خروج از مركز 1 مي باشند.
لم 1.2.2 فرض كنيد (R,M) يك حلقه ي جابجايي و يكدار آريتني و موضعي باشد كه حوزه صحيح نيست اگر x يك عضو از مركز باشد آن گاه...
منابع
. 1- Anderson , D. D , Nasser , M . (1993) . Becks Gloring of a commitativering J
Algebra 159:500-514
2-Anderson , n , D , f
living stone , p . s . (1999) . the zero – dirisor graph of a commiutative ring .j . algebra 217: 434-447
3- anderson , d.f., frazier .a ., laure , a., living ston , p.s. (2001).the zero divizor grap[h of a commiutative ring ?? lecture notes in pure and appl . math 202 new york : marsel dekker , pp . 61- 22
4- beck , I . ( 1988) . coloring of commutative rings .j algebra 115: 208 – 226
5- berg , c . ( 1976) . graphs and hyperg raphs . new york ; american el sevier publishing co inc .
6- cannon , g, a , neue burg , k ,m red mond , s.p .(2005) .zero – devisor graphs of nearrings and semi groups . nearings and near fields doredrecht : springer , pp . 189-200
7- de meyer , f schneider , k . ( 2002 ) . automorphims and zero divisor graphs of commutative ring . internal . j . commutative ring 1(3) : 93 – 106 .
8- de meyer , f ,mekenize , t schneider ,k . (2002) . the zero – devisor graph of a commutative semi group . semigroup forum 65(2): 206-214
9- kaplan sky , I . (1974) . commutative rings . washington . nj ploy gonal publishing house .
10- redmond , s. p . (2002) –the zero – devisor graph of a non communtative ring . inter nat . j . commitative ring 1(4) :203-211
11- redmond , s, p . (2003) . : an ideal – based zero devisor graph of a commutative ring . comm . algebra 31(9) : 4425 –4443.
12-redmond , s, p (2004) . structure in the zero – devisor graph of a non commutative ring . houston j . math . 30(2) : 345-355.
13- smith , no . (2002) planav zero –devisor graph . internat .j . commutative ring 2(4) : 177-188.
14- vizing , v , g , (1967) . the number of edges in a graph of a given radius . soriet math . dokl . 8.535-536.
15- west , d b . (2001) . introduction to graph theory . znded . upper saddle river , nj : prentice hall.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مجموعه هاي مركزي و شعاع ها


حلقه هاي جابجايي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

محیطی امن و مناسب جهت رفاه محققین و دانشجویان برای دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه ...

پارسی نیوز

پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری ... «مشرق نیوز» اما با بررسی قیمت گوشی ها در سال گذشته در ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق الکترونیک ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

اخبار و تازه ها و قوانین نظام مهندسی ، دنیای مهندسی

روشی که داده‌ها و پرسش‌ها را بین ایستگاه پایه و جایی که پدیده هدف ملاحظه شده است، جا ...

آتش نشانی, ایمنی ,حریق , آموزش , عکس , - دستور …

فهرست مقدمه تعاريف ضوابط ايمني محوطه و محوطه سازي ضوابط مربوط به تاسيسات و طراحي ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

گفته هاي اين اقا كذب محضه! ما ترك هستيم هم از نظر نژادي و هم از نظر زباني اين كه تركان ...

كازرون نما | سايت جامع شهرستان كازرون

اخبار کازرون شخصیت ها و بزرگان کازرون تاریخ کازرون جغرافیای کازرون

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي - - بدو علم ... همچنین 24 فروند بالگرد SA-342K Gazelles در میانه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي - - بدو علم ... همچنین 24 فروند بالگرد SA-342K Gazelles در میانه ...

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره ...

صفحه کارگروهی سلامتی کودک و فناوری های جدید- …

هدف از راه اندازی صفحه سلامتی کودک و فناوری های جدید . هدف از راه اندازی این صفحه ...

وبلاگ روانشناسی شفای درون - اختلالات روانپزشکی و

افسرده‌خویی یک نوع اختلال حال و وضع روانی است. مشخصه افسرده‌خویی، افسردگی مزمن است ...

مقالات علمي رياضي [آرشيو] - P30World Forums - انجمن …

سال ها پيش در يكي از كلاس هاي رياضيات مدارس آلمان، آموزگار براي اينكه مدتي بچه ها را ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

امروزه کمبود زمین و قیمت بالای آن در شهرهای بزرگ، ایجاد فضای سبز را با مشکلاتی مواجه ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

نقشه اي که با عمليات نقشه برداري بسيار دقيق تهيه مي شود و ميزان خطاي آن کمتر از حد مجاز ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

محیطی امن و مناسب جهت رفاه محققین و دانشجویان برای دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه ...

پارسی نیوز

پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری ... «مشرق نیوز» اما با بررسی قیمت گوشی ها در سال گذشته در ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق الکترونیک ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

اخبار و تازه ها و قوانین نظام مهندسی ، دنیای مهندسی

روشی که داده‌ها و پرسش‌ها را بین ایستگاه پایه و جایی که پدیده هدف ملاحظه شده است، جا ...

آتش نشانی, ایمنی ,حریق , آموزش , عکس , - دستور …

فهرست مقدمه تعاريف ضوابط ايمني محوطه و محوطه سازي ضوابط مربوط به تاسيسات و طراحي ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

گفته هاي اين اقا كذب محضه! ما ترك هستيم هم از نظر نژادي و هم از نظر زباني اين كه تركان ...

كازرون نما | سايت جامع شهرستان كازرون

اخبار کازرون شخصیت ها و بزرگان کازرون تاریخ کازرون جغرافیای کازرون

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي - - بدو علم ... همچنین 24 فروند بالگرد SA-342K Gazelles در میانه ...