مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد .. 3
1-1- اعمال کبد. 4
4
.. 5
6
. 6
.. 7
1-4-1- عوامل ایجاد کننده استرس اکسیداتیو ( عوامل پرواکسیدان )13
1-4-2-آسیب اکسیداتیو به DNA.. 14
1-4-3- اکسیداسیون پروتئین ها15
1-4-4-پراکسیداسیون چربی ها15
1-4-5- مراحل دفاع آنتی اکسیدان. 17
1-4-6- سازش با استرس اکسیداتیو. 18
1-4-7-جلوگیری از تشکیل رادیکال های آزاد و یا متوقف کردن روند تولید آنها18
1-4-7-1- آنتیاکسیدان های پروتئینی.. 18
1-4-7-2- آنتی اکسیدان های غیر پروتئینی.. 22
1-4-8- عوامل مؤثر بر سیستم آنتیاکسیدان. 25
سن.. 25
بیماری ها25
تغذیه و شرایط محیطی.. 26
فصل دوم: مواد و روش ها
.. 68
... 68
69
70
. 71
. 74
. 74
. 77
فصل سوم: نتايج
3-5- فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسکوتاز (SOD) در هموژن بافت کبد در زمانهای مختلف بعد از تیمار حیوانات 94
P450 به Nاستيل-P بنزوكینون ايمين (NAPQI) تبديل مي­شود. اين متابوليت فعال در مرحله بعد با اتصال به گلوتاتيون، باعث كاهشGSH كبدي وايجاد آسيب اكسيداتيو در سلول­ها مي­شود. با توجه به تجويز روزانه مقادير زيادي از داروها توسط پزشكان، در سالهاي اخير توجه زيادي به اثر گياهان در درمان و پيشگيري مسموميت ناشي از داروها معطوف شده است. يكي از اندامهاي درگير بدن با مقادير بالاي اكسيدانها و مواد سرطان­زا، كبد است كه تركيبات آنتي­اكسيداني مي­تواند اثرات مفيدي برسلامت اين عضو داشته باشد. گیاه مرزه رشینگری داراي خواص آنتي­اكسيدان مي­باشد بدين جهت در تحقيق حاضر نقش اسانس بدست آمده اين گياهدر تعديل سطح پارامترهاي دخيل در استرس اكسيداتيو وسيستم دفاع آنتي اكسيداني در رت­هاي بالغ تحت تيمار با استامينوفن مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روشها: 60 سر رت نر بالغ ن‍ژاد ويستار به طور تصادفي به 12 گروه تقسیم شدند. گروه كنترل تنها300µlDMSO به صورت درون صفاقی ( ip ) دريافت كردند.
mg/kgbwاستامينوفن به صورت ip تزريق گرديد. گروه تيمار با اسانس گياه مرزه ، دوز mg/kgbw20 اسانس را روزانه به مدت 14 روز به صورت ip دريافت كردند و سپس استامینوفن را همانند گروه قبل دریافت کردند.
SGOT) وSGPT)، آلكالين فسفاتاز(ALP)و بیلی روبین در پلاسما اندازه گیری شد. همچنین میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ، گلوتاتیون پراکسیذاز(GPX) ، گلوتاتیون ردوکتاز (GR) و سوپر اکسیددیسموتازSOD))، در هموژن بافت کبد بررسی شد.
mg/kgbw منجر به افزایش سطح AST پلاسما می شود و تیمار حیوانات با اسانس مرزه از افزایش فعالیت این آنزیم در پلاسما توسط استامینوفن جلو گیری میکند . با این وجود تزریق استامینوفن تغییری در سطح ALT و ALP و بیلی روبین ایجاد نمی کند . همچنین نتایج نشان می دهد که تزریق استامینوفن منجر به کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان SOD، GPX، GR در هموژن بافت کبد شده است و تیمار حیوانات با اسانس گیاه مرزه از کاهش فعالیت این آنزیم ها جلوگیری کرده است. همچنین مطالعات پاتولوژیک تشان می دهد که استامینوفن منجر به ایجاد آسیب هایی نظیر کانون های نکروتیک در بافت کبد شده که این آسیب ها در اثر تیمار با اسانس مرزه کاهش یافته اند.
نتيجه گيري: با توجه به یافته های اين تحقيق مي توان نتيجه گيري كرد كه تيمار رت­ها با دوز mg/kgbw500 از استامينوفن، منجر به آسيب سلول هاي كبدي از جمله نکروز این سلول ها که احتمالا بخشی از آن به دلیل کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان می باشد . همچنین اسانس مرزه با حفظ فعالیت این آنزیم ها منجر به کاهش میزان آسیب های بافت کبد شده است.
شرح و بیان مسئله و ضرورت پژوهش استامینوفن یک داروی متداول ضد درد و تب است که در دوز بالا موجب نکروز کبدی و کلیوی در انسان وحیوان می­شود در عرض دهه گذشته مصرف استامینوفن بشدت افزایش پیدا کرده است، حدود 40% داروهایی که مصرف می شوند، حاوی استامینوفن هستند.(Laura. et. ut. 2003) علت این موضوع را می­توان به متابولیسم آسان، امکان تهیه و قیمت ارزان آن نسبت داد و البته پزشکان از عوارض مسمومیت با این دارو و جزئیات درمان آن اطلاعات کافی نداشته و بیش از این دارو را در اختیار همگان قرار می­دهند.(Rowden. et. al. 2005 ) از آنجایی که آسیب کبدی ناشی از استامینوفن میتواند منجر به مرگ شود، دستیابی به ترکیبی که بتواند اثر آن را خنثی کند ضروری به نظر می­رسد. استفاده از گیاهان داروئی برای درمان بیماری ها از دیرباز در جوامع بشری معمول بوده و تا حدود نیم قرن پیش گیاهان یکی از مهم ترین منبع دارو برای درمان دردها به شمار می­رفتند. 1-کبد: کبد از نظر بافت شناسی
  1. وريدچه مركز لبولي (CENTRAL VENULE)
  2. صفحات سلول كبدي
  3. سلول كبدي يا هپاتوسيت
  4. سينوزونيدهاي كبدي
1-1- اعمال کبد
  1. فيلتراسيون و ذخيره سازي خون
  2. متابوليسم كربوهيدرات­ها، پروتئين­ها، چربي ، هورمون­ها و مواد شيميايي وارد شده به بدن
  3. ساخت صفرا
  4. ذخيره ويتامين­ها و آهن
  5. ساخت فاكتورهاي انعقادي
1-2-اعمال متابولیک کبد 1-2-1- متابولیسم کربوهیدرات­ها 1-2-2- متابولیسم چربی 1-2-3- متابولیسم پروتئین­ها

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اسانس گیاه مرزه


گیاه مرزه


مقاله پزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی ... - 1

فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل اول: كليات و مقدمه. شرح و بیان مسئله و ضرورت
پژوهش... 2. کبد. 2. کبد از نظر بافت شناسی.. 3. 1-1- اعمال کبد. 4. 1-2-اعمال
متابولیک ...

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های ... - فایل تک

5 دسامبر 2016 ... مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد. فهرست
مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات و مقدمه شرح و بیان مسئله و ...

خرید فایل، تحقیق، مقاله، پایان نامه، طرح توجیهی

مقاله بررسی پرتره اسانس رستنی مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد.
فهرست مطالب آغاز برگ فصل اول: کلیات و مقدمه شرح و بیان مسئله و ضرورت پژوهش.

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ...

13 دسامبر 2016 ... مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد. فهرست
مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات و مقدمه شرح و بیان مسئله و ...

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ...

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد. فهرست
مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات و مقدمه شرح و بیان مسئله و ضرورت پژوهش…

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های ... - طراحی محیطی

20 دسامبر 2016 ... مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد. فهرست
مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات و مقدمه شرح و بیان مسئله و ...

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ...

5 مارس 2012 ... شناسه فایل مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی
کبد, 52792. لینک مشاهده تصویر فایل ...

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ...

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبدفهرست
مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات و مقدمه شرح و بیان مسئله و ضرورت پژوهش... 2.

گیاه مرزه – دانلود مستقیم

دانلود فایل مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی
کبد در زمینه پزشکی عمومی و اسانس گیاه مرزه,گیاه مرزه,مقاله پزشکی. Posted on می
...

معرفی و دانلود فایل مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت ...

18 جولای 2010 ... نام این فایل : مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی
کبد. موضوع فایل: پزشکی عمومی. موضوعات دیگر پیشنهادی ...

بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه¬ها با کاربرد اسانس¬های ...

در این پژوهش، تاثیر اسانسهای گیاهان آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی بر میزان
فعالیت آنزیم پراکسیداز در ... بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه¬ها با
کاربرد اسانس¬های گیاهی آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی
.

مجموعه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی - سیویلیکا

مجموعه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی (National Conference on Medicinal Plants)
سال 1392 در شهر ... ضریب تاثیر (IF) کنفرانس: درحال پردازش ..... استخراج و بررسی
ترکیبات فنلی وخاصیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه دارویی مرزه بختیاری( ....
بررسی اثر عصاره متانولی گیا ه مفرو برمیزان فعالیت برخی آنزیم های
آنتیاکسیدانی در ...

اولین کنگره بین المللی حشره‌شناسی ایران

کد مقاله : 1320-IICE (R2). نویسندگان: چکیده مقاله: بررسی فعالیت آنزیم های سم زدا
در اثر کاربرد غلظت های مختلف اسانس مرزه رشینگری ... و آنزیم های هیدرولازی در پاسخ
فیزیولوژیک لاروهای شب پره آرد به کاربرد اسانس های گیاهی نقش مهمی ایفا می کنند.

امکان دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

مجموعه مقالات اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در پایگاه استنادی مقالات
کنفرانسهای کشور ( سیویلیکا ) نمایه سازی و منتشر گردید. مجموعه مقالات اولین
همایش ...

دسترسی به مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

نقش تنش شوري بر صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياهان دارويي · بررسي ....
شناسايي تركيب هاي تشكيل دهنده اسانس در گياهان دارويي اويشن و مرزه ... بررسي
تاثير دگرآسيبي عصاره آبي قياق بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت كاتالاز و
گوايكول ...

همایش ملی گیاهان دارویی - Symposia.ir

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ... اثر
تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی مرزه (
Saturejahortensis L.) .... بررسی تاثیر اسانس گیاه ترخون Artemisia drarcunculus
( Asteraceae ) و .... اثر محلول پاشی هگزاکونازول بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی
اکسیدان و ...

فعالیت پراکسیداز - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه¬ها با کاربرد اسانس¬های گیاهی آویشن
... تاثیر اسانسهای گیاهان آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی بر میزان فعالیت ...

فعاليت آنتي اكسيداني – گیاهان دارویی

بررسی فعالیت آنزیم پراكسیداز در برخی میوه ها با كاربرد اسانس های گیاهی آویشن ...
كاربرد اسانس های گیاهی آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی نویسنده(گان): عبداله
احتشام ... موسوی زاده، مجید علیخانی كوپایی، چکیده: در این پژوهش، تاثیر اسانس های
گیاهان آویشن باغی، مورد و… مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ نظرتان را ثبت نماییدمقالاتتوسط : مدیر
سایت ...

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ...

به منظور بررسی و مقایسه اثر نانو کود کلات آهن و کود کلات آهن بر فعالیت آنزیم های
آنتی ... مرزه satureja hortensis گیاهی علفی، یکساله از تیره نعنا عیان است. ... با
این وجود هنوز اطلاعات اندکی در رابطه با نقش آهن در تولید متابولیت های ثانویه وجود
دارد(10). .... 1386،بررسی تاثیر آهن بر محتوی اسانس گیاه ریحان (L.asilicumb
ocimum).

مروری بر اثرات ضدمیکروبی عصاره کاکوتی و مرزه - گروه کارخانجات ...

مروری بر اثرات ضدمیکروبی عصاره کاکوتی و مرزه [ پرینت مقاله ] .... اجزاء موجود در
ادويه‌ها و گياهان دارويی که نقش مهمی در فعاليت ضدميکروبی دارند شامل ... آنزيم‌ها از
قبيل ATPase در غشاي سيتوپلاسمي جاي گرفته‌اند و بوسيله مولكول هاي چربي در مرز
.... بهداد و همکارانش (۱۳۹۲) در بررسي اثر ضدقارچي اسانس چند گياه دارويي در كنترل
قارچ ...

نتایج داوری مقالات

بررسی سطوح مختلف اسانس گیاه درمنه شیرین بر پارامترهای رشد ماهی اسکار .....
اثرات ضد میکروبی و انتی اکسیدانی عصاره گیاه مرزه به عنوان مواد نگهدارنده طبیعی
بر ..... تاثیر دما وبرخی یون های فلزی بر فعالیت آنزیم تریپسین تخلیص شده از
ضمایم ...

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان. ... مقاله
بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم · پاور پوینت آموزش طراحی اسلیمی.

تأثیر اسانس مرزه خوزستانی بر pH پس از کشتار و ... - دانشگاه لرستان

مقاله تحقیقی. Original ... فعالیت آنزیم کاتاالز در عضله سینه پرندگان دریافت
کننده آب حاوی اسانس، باالتر از گروه های ... مرزه خوزســتانی از جمله گیاهان دارویی است
که افزودن اسانس آن ... بر 20 جوجه )در مجموع 720 جوجه سویه آرین( در طی 42 روز بررسی
شد.

جامعه گیاه درمانی ایران > بانک اطلاعات > گیاهان دارویی > مرزه

عنوان مقاله. نشریه. نویسنده. شماره. قابل مشاهده. فایل اصلی. 1. اثر مرزه بر درمان
ديسمنوره ... نقش ضد قارچي اسانس گياه مرزه بر Alternaria citri ... فعاليت ضد
ميكروبي اسانس گياه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهي ..... بررسي
فعاليت آنزيم پراكسيداز در برخي ميوه ها با كاربرد اسانس هاي گياهي آويشن باغي، مورد
و مرزه ...

دانلود فایل » آرشیو طراحي قالب بهينه در فرآيند كشش مفتول با مقطع ...

مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد .... مقاله
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تاناستوم پارتنیوم بر هورمون های جنسی · مقاله ...

دانشگاه پیام نور فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی ...

هدف از این تحقیق مطالعه اثر نانوذره اکسید روی بر پایداری و ساختار آنزیم لیزوزیم ...
غلظت نانوذره اکسید روی فعالیت آنزیمی و پایداری حرارتی لیزوزیم کاهش یافت. ...
پروتئین محلول اثر بگذارند، بلکه نقش مهم و حیاتی در جذب سطحی مواد نانو دارند. ...
نور 2 مقاله پژوهشی بررسی تأثیر مصرف همزمان آب فاقد دوتریوم و اسانس گیاه مرزه بر
...

تاثیر نانو کلات آهن با کلات آهن بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی ...

انجام گرفت. Satureja hortensis کالت آهن معمولی بر عملكرد و رشد گياه دارويی مرزه ...
تاريخ دريافت مقاله:90/06/15 ... رشد و فعاليت آنزيم های آنتی اکسيداتيو بررسی و
مقايسه شد. ..... بررسی تاثير آهن بر محتوی اسانس گياه ريحان )L.asilicumb ocimum(.

مقالات منتشر شده در همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران ...

12 فوریه 2015 ... بررسی تاثیر تنظیمکننده های رشد گیاهی بر باززایی گیاه داروئی زیره سیاه ۱۳۷ ...
بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بر روی پاتوژن های بیماری‌زای
گیاهی ۱۵۵ .... بررسی اثر تنش خشکی برطول دوره های فنولوژی گیاه دارویی مرزه ....
اثر محلول پاشی هگزاکونازول بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ...

+ برنامه راهبردي باشگاه - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مقالات: ... بررسی ترکیبات شیمیایی، خاصیت آنتی باکتریال و فعالیت آنتی
اکسیدانی ... اثر تجویز اسانس گیاه مرزه خوزستاني بر شدت آسیب کلیوی ناشی از
تجویز .... تاثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان
...

بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز و ارتباط آن ...

مونوترپن کارواکرول عمده ترین ترکیب اسانس گیاه مرزه خوزستانی را تشکیل می دهد
... همچنین بیان ژن آنزیم - دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR) در ...
برای بررسی بیان ژن DXR به صورت نیمه کمی در مقایسه با کنترل داخلی، در .... در
تنظیم بیوسنتز مونوترپن کارواکرول نقش داشته و میزان فعالیت آنزیم مذکور در
سطح ...

ﻣﻘﺪﻣﻪ

آﻧﺰﯾﻢ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﺮزه satureja hortensis. ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ، ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ از ﺗﯿﺮه ﻧﻌﻨﺎ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮ
. زه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻨﻮب ... در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼت آﻫﻦ و ﻧﺎﻧﻮ آﻫﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در .... ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻫﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه رﯾﺤﺎن. )L.asilicumb ...

Archive of SID

اکسیدانی و ضد میکروبی در عصاره و اسانس گیاهان دارویی، در. سال ... فعاليت
ضدباکتریایي. اسانس چند. گياه دارویي. انحصاري ایران. عليه باکتري ... تاریخ
دریافت مقاله ... های مرزه معمولی، مرزه بختیاری ، مرزه خوزستانی ، آویشن دنایی و آویشن
کرمدانی ..... چنین آنزیم ... شناسایی ترکیبات موثره و بررسی هر کدام یک از آن
ترکیبات در.

magiran.com: مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران،

راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... بررسي تاثير روشهاي مختلف خشك كردن (طبيعي، آون و
ميكروويو) بر زمان خشك كردن، درصد و اجزاي اسانس گياه دارويي مرزه (Satureja
hortensis L) .... شناسايي تركيب هاي تشكيل دهنده اسانس و بررسي آناتوميكي گياه
Oliveria .... اثر غلظت هاي مختلف مس بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان و تركيب هاي
فنلي در ...

فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات شیمیائی اسانس بخش‌های هوائی ...

در این میان تیره Labiatea از نقطه‌نظر اسانس موجود در بخش‌های مختلف گیاهان متعلق به
آن ... از S. hortensis یا مرزه اهلی که مرزه تابستانی هم نامیده می‌شود و تنها گونه مرزه است
که ... بررسی تاثیر انباشتگی Cr+۳ و Cr+۶ بر رشد و میزان کلروفیل در گیاه
جعفری ... مطالعه تاثیر نماتود مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) بر فعالیت
آنزیم ...

صفحه شخصی دکتر محمدتقی گلمکانی - دانشگاه شیراز

روغن ها و چربی های خوراکی– اسانس و عصاره – استخراج با روش های نوین ... کمک
مايکروويو بر ميزان ترکيبات موثره و فعاليت ضد ميکروبي اسانس برگ ... ۱۵-
گلمكاني م، مزيدي س (1393) بررسي كاربردهاي مختلف اسانس هاي گياهي صنعت غذاي
سبز 1:33-35 ...... ۱۱۷-آژند آ، گلمكاني م "بررسي نقش عوامل موثر بر بازدهي استخراج
آنزيمي روغن از ...

گیاهان دارویی - مقاله

بررسی پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل ... در این مطالعه،
بیشترین فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی SOD، CAT و APX در .... تیم پژوهشی
شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فصلی از یک کتاب را با عنوان “نقش گیاهان
اسانس دار ..... فعاليت آنتي اکسيداني با روش بتاکاروتين و قدرت احياي فريک
اسانس مرزه ...

بررسی اثر ضد قارجی برخی از اسانس گیاهان دارویی بر قارچ ...

21 نوامبر 2012 ... پایان نامه ها - رشته مهندسی کشاورزی . » ... منظور بررسی تاثیر اثر اسانسهای گیاهی
در جلوگیری از رشد قارچ A.Flavus ، از 7 اسانس گیاهی استفاده شد. از میان اسانسهای
گیاهی 7 اسانس آویشن، نعناع، اکالیپتوس، رازیانه، باریجه، رزماری، مرزه مورد ....
بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای رشد و فعالیت آنزیمی گیاه آویشن در ...

فایل اگسل زمان و نوع ارایه

1, شماره مقاله در ایزی چیر, نوع ارائه, نوع سخنرانی, ارائه دهنده, نویسندگان, عنوان مقاله ...
تاثیر عصاره آبی چای سفید بر گلوکز و پروفایل های چربي در رت های دیابتیک ....
42, 630, زیبا ماحوزی لطف الله خواجه پور, بررسی اثر عصاره برگ گیاه مریم گلی بر
..... فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنیل اکسیداز طی روند تشکیل کالوس گیاه
...

خلاصه طرح هاي اتمام يافته مركز - مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي

همچنین تاثیر نوع گال بر میزان و نوع تانن و ترکیبات فنلی تاکنون بررسی نشده
است. ... بررسي اثر اسانس گياه مرزه خوزستاني (Satureja Khuzestanica) و عصاره
برگ ..... فعاليت آنزيم پراکسيداز با استفاده از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملاً
...

گیاه - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

1 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی ..... و
ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis (چکیده) .....
332 - تاثیر کوتاه مدت مدیریت پسماند گیاه جو بر فعالیت آنزیم های اوره آز و ...

فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران منتشر شد | شبکه ملی ...

شماره 1 از دوره 32 فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر با انتشار 15 مقاله علمی و
پژوهشی منتشر شد. ... ۱ : بررسی بازده و ترکیب های اسانس شش توده از مرزه رشینگری
(Satureja ... ۴ : تاثیر نانو کلات آهن بر کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی (. ... ۱۳ :
بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه های ...

مرکز تحقیقات ایمنی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی - دانشگاه علوم ...

فرآورده. هاي. طبيعي. و. گياهان. دارويي. به. طور. علمي. مورد. بررسي. بيشتر. قرار .....
عنوان مقاله. نحوه. ارائه. صفحه. مقايسه دو گونه عناب. متداول در روستاي شاهرخت از توابع
بخش .... پسمانده اسانس گيري شده مرزه خوزستاني و برگ بلوط براي بستر پرورش
مرغ گوشتي ... هاي آبي بابونه، كنگر فرنگي، انسيون و زبان گنجشك بر فعاليت
آنزيم ...

انجمن راسخون - بانک مقالات زیست شناسی

21 مه 2012 ... بررسي ترکيب شيميايي اسانس گياه مارگريت از تيره مرکبان در مراحل مختلف نمو و
مقايسه .... ساکارز و BAP، هر دو، بر تغييرات وزن تر ريزغده ها نقش دارند. ..... نشان داد
که حداقل غلظت بازدازنده (MIC) اسانس مرزه بختياري بر روي باکتريها و قارچهاي مورد
آزمايش در .... تعيين فعاليت آنزيم ها بوسيله روش DNS انجام شد.

مقالات منتخب - همایش تکنوفود 2 - روش های افزایش ماندگاری مواد غذایی

31 جولای 2016 ... فردمسئول و ارائه دهنده مقاله: دکتر نورمحمد پور عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و ...
نقش آنتي اکسيداني و ضد انجماد پپتيد حاصل از ژلاتين پوست تاس ماهي آمور در عضله
ماهي " ... بررسي فعاليت ضدباکتريايي اسانس گياه کرکينه Stachys .... ارزيابي
کارآيي آنزيم پکتيناز در فرآيند تصفيه ي شيره ي انگور "

دانلود

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. ؛. ﻳﺎﺳﻮج. ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ... و ﻋﺼﺎره. ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳﺖ .... ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ. ﻧﻘﺶ. ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ. ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ...... ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﺎﺯﻫﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎ.

ليست دفاعيه هاي سال ۹۳

عنوان پایان نامه ... 9, هدی رشیدیان, بررسی تاثیر بیماری تیروئیدیت هاشیموتو بر
پنج فاکتور ویتامین A،روی .... 52, پریوش نوری, بررسی اثر رژیم غذایی DASH
برسطح سرمی ایریزین،پروفایل لیپیدی و فعالیت آنزیم پاراکسوناز در زنان چاق ، ...
55, پریسا محسن پور, بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره ای میوه ی گیاهان سیب ،به ،
توت ...

مقاله در مورد تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد، ترکیبات ...

در سال 1388 ،آزمایشی به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف منبع نیتروژن بر ... ۱-
بررسی میزان اسانس و اجزاء تشکیل دهنده اسانس در گیاه دارویی مرزه. ۲- بررسی
ترکیبات فنلی موجود در گیاه. ۳- بررسی میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در گیاه
دارویی مرزه . ..... در دانه های خردل سیاه، گلیکوزید سینگرین به وسیله آنزیم میروزین
هیدرولیز می ...

پروپوزال بررسي ترکيبات اسانس و فعاليت آنتي اکسيداني در

20 نوامبر 2016 ... دانلود پروپوزال بررسی ترکیبات اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی در . 2 . ... جهت
انجام پروپوزال و پایان نامه در رشته گیاهان دارویی و زیست شناسی گیاهی با من . ... اثر
شوري آب آبياري بر فعاليت آنزيم اوره آز خاك ريزوسفري در مرحله گلدهي .... پایان نامه
بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون .

ﻣﺮزه ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﺷﯿ ( - مجله تولید گیاهان زراعی

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐ. ﻤﯽ. و ﮐﯿﻔﯽ. ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ. ﻣﺮزه. ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ. (.
Satureja ... و ﻏﻨﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻓﻨـﻮﻟﯽ ﮐـﺎرواﮐﺮول در اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ. ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
. ﻗﺎﺑﻞ.

بررسی تاثیر اسانس الکلی گیاه مرزه خوزستانی بر روی بیان ژن ...

عمده فعالیت ضدمیکروبی این گیاه اساساً. به دلیل ... هدف از این مطالعه بررسی تاثیر
اسانس ... اسانس،. تغییرات بیان این ژن. به. روش. Real time PCR. مورد بررسی قرار ...
مقاله. پژوهشی. Downloaded from ijmm.ir at 11:06 IRST on Sunday January 8th
2017 ..... با آنزیم. DNase. ت. یمار شدند. تیمار. RNA. با استفاده از کیت. Fermentas
.

CV - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اثر سرما بر مقدار آنزيم پراكسيداز در 9 ژنوتيپ يونجه يكساله (Medicago spp.) ...
فعاليت ضد ميكروبي اسانس گياه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از
گلدهي ... مقاله كوتاه بررسي ميزان آلودگي دو كلن صنوبر از گونةPopulus deltoides به
ابريشم باف ناجورLymantria ... نقش قارچهاي همزيست اندوفايت در اكوسيستمهاي مراتع
ايران.

تولیدات گیاهی - مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

لیست مقالات ... 15 - بررسی تاثیر دو اسانس گیاهی آویشن و نعناع فلفلی در کنترل
قارچ بیماری .... 92 - ارزیابی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و اسید آمینه (وکسال )
بر میزان فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و میزان اسید آمینه پرولین گیاه ...
115 - بررسی اثر اسانس مرزه و زیره سیاه بر کنترل قارچ Aspergilus parasiticus بر
...

پاک کردن محدودیت ها - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

شناسایی و خالص سازی نسبی آنزیم tomatinase در جدایه‌های قارچ Fusarium ... عامل
پژمردگی آوندی گوجه فرنگی و بررسی نقش آن در بیماریزایی جدایه های مختلف این
قارچ ... فعالیت قارچ کشی عصاره چند گیاه دارویی علیه Fusarium oxysporum f. sp. ...
اسانس 10 گیاه دارویی و مع ... نمایه ها: اسانس · Rss |. مرزه · Rss |. فعالیت ضد قارچی ·
Rss |.

Parivash Kordbacheh - Tehran University of Medical Sciences

بررسي عصاره آبي گياه سير بر بيان ژن هاي موثر بر آپوپتوز(Bir 1P, Bax ) در مخمر
كانديدا آلبيكنس .... بررسي فعاليت آنزيمي انواع بينابيني ترايكوفايتون روبروم
و ... مطالعه نقش احتمالي سوسري هاي آلماني به عنوان ناقلين عفونت هاي قارچي
بيمارستاني ..... بررسي اثرات ضد قارچي اسانس گياه مرزه ( Satureje khuzetanica )
در منطقه ...

مهرداد ایرانشاهی - پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیف, کد رهگیری, عنوان, سمت, وضعیت طرح, پایان نامه .... 36, 89009, بررسی تاثیر
امبلی پرنین جدا شده از گیاه Ferula switziana بر تمایز منوسیت های ... 38, 88820,
سنتز و بررسی قدرت مهاری فعالیت آنزیم 15- لیپواکسیژناز و مطالعه رابطه ..... 136,
88163, بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس ها، عصاره های حاصل از دوگیاه مرزه (Satureja
...

دامپزشکی - همایش ملی باریجه

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﻮدر ﺳﯿﺮ، آوﯾﺸﻦ، ﻣﺮزه و زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در. ﻣﺮغ
ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮕﺬار، ..... وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن آوﯾﺸﻦ دﻧﺎﯾﯽ، ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﯿﺎري و ﮐ.

انجام پایان نامه پروپوزال مقاله علوم دامی انتخاب موضوع - پایگاه علمی ...

تاثیر اسانس و پودر مرزه برعملکرد وفراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان
غربی ... تعیین ترکیبات شیمیایی و فنولی برگ های برخی از گیاهان حاوی تانن و
تولید ..... جدا سازی قارچ بی هوازی Caecomyces از رومن گوسفند و بررسی فعالیت
آنزیمی ...

پژوهش‌هاي تازه درباره خواص ضد سرطاني گياهان

13 سپتامبر 2015 ... در این بررسی مشخص شد که کلیدونین باعث مهار قوی آنزیم «تلومراز» که ... ضد سرطان
«گیاه مامیران کبیر» است و از این طرح پژوهشی تاکنون دو مقاله در مجلات ISI به چاپ
رسیده است. ... کریسین در مهار رشد سلول‌ های سرطانی نقش مؤثری دارد و باعث کاهش ...
کارواکرول که از گیاه مرزه استخراج می شود، اثرات ضد سرطانی دارد اما ...

اثر اسانس روغنی مرزه خوزستانی بر میزان چربی‌های سرم و شاخص‌های ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. اﺛﺮ. اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ. ﻣﺮزه ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ. ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ. ﻫﺎي ﺳﺮم و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي آﺗﺮوژﻧﯿ. ﮏ. در
ﻣﻮش. ﻫﺎي. ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ... ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﻫﺎ و. آﻧﺰﯾﻢ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺬف رادﯾﮑﺎل. ﻫﺎي آزاد و. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﭼﺮﺑﯽ. ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﻣﯽ. ﺷﻮد و. در ... اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ و داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑ. ﻪ ﺟﺎي داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰي و ...
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ و ... ﺷﺪه ﻧﻮع ﯾﮏ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ آﻟﻮﮐﺴﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. ﮐﺎر. ﻣﺮزه
...

poster time.xls (84.50 kb)

1, لیست مقالات پوستر پذیرفته شده برای نصب در روز چهارشنبه 94/3/7 ... جیرههای
غذایی حاوی ذرت، گندم با و بدون آنزیم بر و عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، ریخت
شناسی روده ... 19, سمانه اکبری, 83922, مقایسه اثر عصاره ی اتانولی گیاهان دارویی
مرزه و آویشن با آنتی ... 28, ثریا سمائی, 48816, بررسی تاثیر عصاره اتانولی گیاه
نعناع ...

پی دی اف کشاورزی - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در ...

دانلود فایل pdf تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر روند رشد و عملکرد ذرت تحت شرایط ...
دانلود فایل pdf بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط
زراعی ... دانلود فایل pdf بررسی فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و تجمع یون
های فلزی ... دانلود فایل pdf اثرات اسانس های گیاهی، نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات
...

Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives ...

مقاله بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر · مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه
بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد · مقاله بررسي اثرات منيزيم خوراکي در ...

Practical Power Electronics Applications, Experiments and Animations

مقاله بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر · مقاله بررسی نقش اسانس گیاه مرزه
بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد · مقاله بررسي اثرات منيزيم خوراکي در ...

دانشگاه شهید باهنر کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی » دکتر شهرام ...

مقاله های مجله ... پورسيدي، شهرام, بررسي نقش حفاظتي نيتريک اکسيد در کاهش آثار
سميت ... پورسيدي، شهرام, بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانلی فلفل قرمز ...
retroflexus) و مرزه (Satureja hortensis) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس ...
ذوالعلی،جعفر, سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره بذری گیاه خلر (Lathyrus sp.).

اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎرﻳﺠ

2 ا کتبر 2015 ... ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﺎرﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ در رت .... ﺑﺮرﺳـﻲ. آﻳﻤـﺎن
. (Ayman). و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸـﺎن. داد ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺻـﻤﻎ ﻋﺮﺑـﻲ،. ﻧﻜﺮوز ﻛﺒﺪي و .... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎرﻳﺠﻪ ..
. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎي. ﻛﺒﺪي در ﭘﻼﺳﻤﺎ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .... ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﻣﺮزه. از.

اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد - پژوهشهای تولیدات دامی

42. روزﮔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ. 300. ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن. اﺳﺎﻧﺲ. ﻣﺮزه. ،.
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﺟﻮﺟﻪ ... در ﺟﯿﺮه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽ ... روﻏﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢ.
ﻫﺎي ... ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ. ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .اﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺿ. ﺪ درد
،. ﺿﺪ.

کلینیک شفانوش - معرفی گیاهان دارویی

19 آوريل 2016 ... بطوریکه میوه و ریشه این گیاه را درآب می جوشاندند و جوشانده و عصاره آن به افراد
دیابتی خورانده می شد. ..... میان ماکروملکولها، و نیز توقف واکنشهای آنزیمی دچار صدمه
میگردد. ... اصلاح نباتات در مقاله ای به بررسی اثرات سرما بر گیاهان پرداخته است.
..... محققان تاثیر گیاه مرزه را بر افزایش فعالیت فاکتورهای انعقادی خون در ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

DR90 Bacillusو بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن Fulltext 14. آنالیز و
کاربرد ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare ... آنزیم
ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) و کاربرد آن در صنایع غذایی Fulltext ... اثر
دگرآسیبی عصاره برگ گردو بر رشد، نمو، میزان فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی
مرزه ...

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت¬های ثانویه و اثرآنتی ...

فقط برای دمو-تکه هایی از صفحات فرد پایان نامه -برای دانلود متن کامل به سایت
مراجعه ... بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیتهای ثانویه و اثرآنتیاکسیدانی
گیاه نعنا ... شده و در نهایت فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره گیاه در غلظتهای مختلف با
استفاده از .... نوع سلولی این آنزیم مسئول تجزیه هیدروژن پراکسید و اسیدهای چرب
هیدرو ...

پایان نامه خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ...

5-1- ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری: ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، .... گیاه
می‌تواند تاثیر بسزایی در تفاوت داشتن ترکیبات شناسایی شده در اسانس گیاه
داشته باشد. .... نسبت به ساختار فضايی ترانس باعث فعاليت ضدميکروبی
شديدتری می‌شود و ...

و ﭘﺮوﻟﯿﻦ در ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ، ﻣﺤﺘﻮاي رﻧﮕﯿﺰه رو

28 مه 2015 ... ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي. و ﭘﺮوﻟﯿﻦ در ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ. ﻣﺮزه .(. Satureja hortensis L. ) در ﺷﺮاﯾﻂ. ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ... اﺛﺮ
ﺟﯿﺒﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت روﯾﺸﯽ، ﻣﺤﺘﻮاي رﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ... ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ .... ﮔﯿﺎﻫﺎن. ﻣﺎﻧﻨﺪ. رﺷﺪ.
و. ﻧﻤﻮ،. ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ،. ﺟﺬب. و. اﻧﺘﻘﺎل. ﯾﻮن. ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. .... ﺎﻋﺖ، ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ در ..... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
آﻧﺰﯾﻢ. اﯾﻨﻮرﺗﺎز. در. ﮔﯿﺎه اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﻪ. اﯾﻦ. اﻣﺮ. ﻣﻮﺟﺐ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻫﮕﺰوزﻫﺎي.

دانلود کد مقالات

9, 8, آزیتا رخشنده جو، رحیم علیمحمدی حسن نورافکن, بررسی عملکرد اسانس ... 16,
15, اديبه اطميناني، فايقه اطميناني, نقش آسكوربات در پاسخ به تنش غير ...... و
انگلند بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی مرزه تحت شرایط هیدروپونیک .....
379, 378, مرتضی شهریاری*، نجمه صاحب زاده و آرش زیبایی, اثر ترکیبات گیاهی روی
آنزیم ...

پایان نامه، مقاله، ترجمه، پروژه - تیفا

نوآوری های ورزش: ادراک، اندازه گیری و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده ۳۵,۰۰۰تومان ...
اثر انرژی دانه و هورمون برجسته بر روی فعالیت آنزیم چرخه گلی اکسیلات در درخت ...
بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژيکی و مقایسه مهمترین مواد مؤثره عصاره گیاه ......
بررسی پارامترهای جوانه زنی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تأثیر پرایمینگ بذر
...

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی و علوم دامی | مرجع دانلود پایان نامه با ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته کشاورزی ، دامپروری ، تولیدات گیاهی ...
پایان نامه: بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی
فیلم ... دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک
درماءالشعیر .... پایان نامه ارشد: اثر فعالیت مورچه ها و آهوان بر ویژگیهای بیولوژیکی و
آنزیمی خاک در ...

نقش مس در گیاه و علائم کمبود آن

نقش مس در گياه مس در گياه بيشتر در فعاليت هاي آنزيمي دخيل است . ... دانلود مقاله
تاثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشا لوبیا قرمز رقم درخشان در ... دانلود مقاله
"اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه " ·
دانلود مقاله " بررسی سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر فسفر تولید نشا و عملکرد
...

In vitro Assessment of Herbal Extract - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

بررسی. تأثیر. ترکیبات فنلی بر. فعالیت ضدباکتریایی عصاره گیاهان دارویی:
ارزیابی in vitro ... تاریخ پذیرش مقاله. : 05. /. 02. /. 1395 .... اسطوخودوس، رزماری،
نعناع، مرزه، بادرنجبویه، زوفا، مرزنجوش. و پونه ... پارتنوئیدی آن نقش. مهمی. در .....
تداخل. در. عمل. غشاء. سیتوپالسمی و. پروتئین. های. غشایی. ،. واکنش. با. آنزیم. ها. و.
کاهش.

آرشیو مقالات - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1 - بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانلی ریشه گیاه باریجه بر روی چند باکتری
بیماری زا ... 13 - بررسی تاثیر وسایل کمکی راه رفتن بر ثبات و جلوگیری از زمین
خوردن درافراد سالمند .... 64 - بررسی اثرات درمانی گیاه مرزه از منظر طب سنتی ... 105 -
بررسی فعالیت الکتریکی عضلات اطراف زانو در افراد مبتلا به سندرم درد ...

مركز فناوري اطلاعات و اطلاع رساني كشاورزي

در شرايط کشت گلخانه‌اي آفات، عوامل بيماري‌زاي گياهي و علف‌هاي هرز نيز با توجه به
دسترسي ... در اين تحقيق بررسي کارايي يازده عامل بيولوژيک شامل پنج شکارگر و
چهار ..... حداکثر دورکنندگي اسانس آويشن و مرزه در آزمايشگاه روي کنه تارتن دونقطه اي
.... تغيير رنگ پوست ميوه، مقدار ويتامين ث، ميزان فعاليت آنزيم پلي‌فنل اکسيداز ...

Tabtiz university of medical sciences

شاخص هاي آهن و فعاليت آنزيم سرولوپلاسمين در مردان سالم .... بررسی وضعیت تغذیه
ای و تاثیر سطح فعالیت بدنی بر آن در دانشجویان علوم تغذیه دانشگاه ..... بررسي
ميزان تغييرات ويتامين ث در جراحي هاي فك و صورت (مقاله جهت پوستر) .... بررسي
اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان لاوان، مرزه،اکالیپتوس و آویشن برروی میکروبهای
مولد ...

قدیر نوری قنبلانی - دانشگاه محقق اردبیلی

7- شناسايي و بررسي تنوع زيستي مهره داران استان اردبيل ... تاثیر اسانس سه گياه
دارويي بر شاخصهاي تغذيهاي سوسک کلرادوي سيب زميني، (Leptinotarsa .... استاد
راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شيرزاد رمضانی تحت عنوان " ارزيابی ... تاثیر
گیاهان میزبان مختلف روی شاخص های تغذیه ای و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم
...