رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی با بهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان ....چکیده
21 تجزیه و تحلیل شد و نتایج بدست­آمده نشان داد که بين ميانگين خلاقیت سازمانی با بهره وری وظایف سازمانی دو جنس تفاوت معني داري مشاهده نمي شود اما بين ميانگين خلاقیت سازمانی با بهره وری وظایف سازمانی بر حسب سن و تحصیلات و سابقه کاری تفاوت معني داري مشاهده مي شود.
واژه­های کلیدی:خلاقیت سازمانی، ویژگی های جمعیت شناختی، بهره وری وظایف سازمانی
فهرست مطالب
1-1- بيان مسأله. 4
2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 7
3-1- اهداف­ پژوهش.... 8
1-3-1- اهداف اصلی.. 8
2-3-1- اهداف­ فرعی.. 9
4-1- سوالات پژوهش.... 9
5-1- متغيرها ي پژوهش و تعاريف مفهومي وعملياتي آن­ها9
1-5-1- تعاريف مفهومي متغييرها9
2-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها .........10
فصل دوم: مرور پیشینه پژوهش
مقدمه. 12
1-2- مبانی نظری موضوع پژوهش.... 13
1-1-2- بهره­وری سازمانی.. 13
1-1-1-2- تعاریف... 13
2-1-1-2- تاریخچه بهره وری.. 15
3-1-1-2- اهمیت بهره وری.. 15
4-1-1-2- هفت C بهره وري.. 16
5-1-1-2- عوامل مؤثر بر بهره وري.. 17
1-5-1-1-2- عوامل خارجی.. 17
2-5-1-1-2- عوامل داخلی.. 17
6-1-1-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. 18
7-1-1-2- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری.. 20
8-1-1-2- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها 22
2-1-2- خلاقیت سازمانی.. 24
1-2-1-2- تعاریف... 24
2-2-1-2- ویژگی­های خلاقیت... 28
3-2-1-2- تفاوت خلاقیت و نوآوری تغییر. 29
4-2-1-2- ویژگی­های شخصیت خلاق.. 30
5-2-1-2- نقش خلاقیت در بهره­وری سازمان و توسعه نیروی انسانی.. 33
6-2-1-2- انگیزش و خلاقیت و بهبود عملکرد. 34
7-2-1-2- آموزش عمومی خلاقیت سازمانی 35
8-2-1-2-شرایط ایجاد خلاقیت سازمانی.. 36
9-2-1-2-تکنیک­های خلاقیت 36
1-9-2-1-2- تکنیک چرا 36
2-9-2-1-2- تکنیک یورش فکری.. 37
3-9-2-1-2- تکنیک شش کلاه فکری 38
4-9-2-1-2- تکنیک گروه اسمی.. 39
5-9-2-1-2- تکنیک الگو برداری از طبیعت... 40
6-9-2-1-2- تکنیک دلفی.. 40
7-9-2-1-2- تکنیک TKG 40
3-1-2- ویژگی­های جمعیت­شناختی.. 42
1-3-1-2- تعریف... 42
2-3-1-2- مهمترین ویژگی­های جمعیت­شناختی.. 42
1-2-3-1-2- تجربه کاری.. 42
2-2-3-1-2-الگوی نقش.... 42
3-2-3-1-2-تحصیلات... 43
4-2-3-1-2- سن.. 43
5-2-3-1-2- نظام آموزشی.. 44
6-2-3-1-2-جایگاه اجتماعی.. 45
2-2- مبانی عملی موضوع پژوهش.... 45
1-2-2- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور 45
2-2-2- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور 46
فصل سوم: روش­شناسی
مقدمه. 48
1-3- روش پژوهش.... 48
2-3- جامعه آماری گروه نمونه و روش نمونه­گیری.. 48
3-3- ابزار گردآوری داده­ها49
4-3- روش اجرا و چگونگی گردآوری داده­ها51
5-3- روش آماری.. 51
فصل چهارم: یافته­های پژوهش
مقدمه. 53
1-4-توصیف داده­ها53
2-4- تحلیل داده­ها58
1-2-4- سوال اول پژوهش.... 58
2-2-4- سوال دوم پژوهش.... 59
3-2-4- سوال سوم پژوهش.... 59
4-2-4- سوال چهارم پژوهش.... 60
5-2-4- سوال پنجم پژوهش.... 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
مقدمه. 63
1-5- بحث در نتایج.. 63
2-5- محدودیت­های پژوهش.... 67
1-2-5- محدودیت­های در اختیار محقق.. 67
1-2-5- محدودیت­های خارج از اختیار محقق.. 67
3_5_ پیشنهادها67
1_3_5_ پیشنهادهای کاربردی.. 67
2_3_5_ پیشنهادهای پژوهشی.. 68
منابع
منابع ....ی.. 70
منابع انگلیسی.. 74
پیوست
پیوست شماره 1: پرسشنامه خلاقیت رندسیپ... 76
پیوست شماره2 : پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی.. 79
چکیده انگلیسی.. 81
فهرست جداول
جدول1-4: توزيع جنسيت گروه نمونه. 53
جدول 2-4: توزيع سن گروه نمونه. 54
جدول 3-4:توزيع تحصیلات گروه نمونه. 55
جدول 4-4:توزيع سابقه کاری گروه نمونه. 56
جدول5-4: شناسایی شاخص هاي توصيفي میزان خلاقیت سازمانی کارکنان.. 57
جدول 6-4: شناسایی شاخص هاي توصيفي ميزان بهره وری وظایف سازمانی کارکنان.. 57
جدول 7-4: نتایج آزمون کولموگرف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای
پژوهش.... 57
جدول 8-4: رابطه بين خلاقیت سازمانی با بهره­وری وظایف سازمانی کارکنان.. 58
جدول 9-4:مقايسه خلاقیت سازمانی کارکنان مرد با زن.. 59
جدول 10-4: مقايسه بهره وری وظایف سازمانی کارکنان مرد با زن.. 59
جدول 11-4: مقايسه خلاقیت سازمانی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان بر حسب جنسیت... 60
جدول 12-4:مقايسه خلاقیت سازمانی کارکنان بر حسب سن.. 61

فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-4: درصد جنسيت گروه نمونه. 53
نمودار شماره 2-4: درصد سن گروه نمونه. 54
نمودار شماره 3-4: درصد تحصیلات گروه نمونه. 55
نمودار شماره 4-4: درصد سابقه کاری گروه نمونه. 56


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


www.khuisf.ac.ir

فرم درخواست برگزاری سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ; فرم ...

تحقیقات کارآفرینی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف. مرکز کارآفرینی دانشگاه امیر کبیر. مرکز کارآفرینی ...

روانشناسی صنعتی چیست - aftabir.com

روان شناسی صنعتی و سازمانی دانش بررسی رفتار انسان ها در محل کار است این دانش می کوشد ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

معاونت برنامه ریزی و توسعه - حمایت از پایان نامه های ...

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان: مراقب شاهزادگان تاجدار سازمان خود باشید!/ واکاوی جانشین پروری و مدیریت ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران ...

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه …

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه هاي علم اطلاعات و دانش شناسي - علم ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

www.khuisf.ac.ir

فرم درخواست برگزاری سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ; فرم ...

تحقیقات کارآفرینی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف. مرکز کارآفرینی دانشگاه امیر کبیر. مرکز کارآفرینی ...

روانشناسی صنعتی چیست - aftabir.com

روان شناسی صنعتی و سازمانی دانش بررسی رفتار انسان ها در محل کار است این دانش می کوشد ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

معاونت برنامه ریزی و توسعه - حمایت از پایان نامه های ...

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان: مراقب شاهزادگان تاجدار سازمان خود باشید!/ واکاوی جانشین پروری و مدیریت ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...