بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در .... در سال 1394-1393 P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر نسبت به والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر از میانگین نمرات بیشتری در اختلالات شخصيت اجتنابي، نمايشي، خودشيفته برخوردار بودند (05/0>P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. مادران کودکان عقب مانده ذهنی در مقایسه با پدران کودکان عقب مانده ذهنی در اختلالات شخصیت وسواسي و پدران در اختلالات شخصیت ضد اجتماعي، ديگرآزارگر، اسکيزوتايپال، مانيک، نشانگان باليني، وابستگي به الکل و وابستگي به مواد نمرات بیشتری گزارش کرده اند (05/0>P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. بر اساس یافته های تحقیق والدین کودکان عقب مانده ذهنی از علایم بیشتر اختلالات شخصیت رنج می برند.
کلیدواژه های تحقیق: نيمرخ روانی، والدین کودکان عقب مانده ذهنی، اختلالات شخصيت،
فهرست مطالب
عنوان....................................................................................................................صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
1- 1 مقدمه.......................................................................................................................1
2-1 بیان مساله...................................................................................................................2
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش..............................................................................................4
1-4- اهداف تحقیق..............................................................................................................7
1-4-2- اهداف اختصاصی......................................................................................................7
1-5- سوال های تحقیق.........................................................................................................7
1-6- متغیرهای تحقیق..........................................................................................................7
1-7- تعاریف متغیرهای تحقیق..............................................................................................7
1-7-1- تعاریف مفهومی........................................................................................................7
1-7-2- تعاریف عملیاتی.......................................................................................................10
فصل دوم :ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه.........................................................................................................................12
2-2- عقب ماندگی ذهنی.......................................................................................................12
2-2-1- ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای کم توانی ذهنی............................................12
2-2-3- ویژگی های عقب ماندگی ذهنی..................................................................................12
2-2-4- عقب مانده ذهنی آموزش پذیر....................................................................................13
2-2-5- عقب مانده ذهنی تربیت پذیر....................................................................................14
2-3نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی..........................................................................14
2-4- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین..............................................................15
2-5- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط زناشویی والدین.....................................................18
2-6- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط اعضای خانواده......................................................19
2-7- نیمرخ روانی و شخصیت..................................................................................................20
2-7-1- نظريه مك كري و كوستا درباره ابعاد شخصيت بهنجار...................................................21
2-8- اختلال شخصيت............................................................................................................22
2-8-1-نظريه اختلال شخصيت ميلون......................................................................................23
2-8-2- نظريه ميلون درباره اختلالات شخصيت........................................................................23
2-8-3- تقسيم بندي اختلالات شخصيت.................................................................................25
2-8-3-1- خوشه Aاختلالات شخصيت.................................................................................26
2-8-3-2- خوشه Bاختلالات شخصيت..................................................................................28
2-8-3-3- خوشه Cاختلالات شخصيت...................................................................................31
2-9- مروری بر مطالعات پیشین..............................................................................................33
2-9-1- تحقیقات داخلی.........................................................................................................34
2-9-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................38
فصل سوم:روش پژوهش
3-1- مقدمه...........................................................................................................................44
3-2- روش پژوهش................................................................................................................44
3-3- جامعه آماري.................................................................................................................44
3-4- روش نمونه گيری و حجم نمونه........................................................................................44
پرسشنامهچندمحوريبالينيميلون سه (MCMI-III)...........................................................45

فصل چهارم :تحلیل داده ها
4-1- مقدمه...........................................................................................................................51
4-2- آمار توصیفی..................................................................................................................51
4-3- سوال های تحقیق...........................................................................................................54
4-4- جمع بندی یافته های تحقیق..........................................................................................69
فصل پنجمبحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه........................................................................................................................70
5-2- بحث و تفسیر..............................................................................................................71
5-3- نتیجه گیری.................................................................................................................75
5-4- محدوديت هاي تحقيق..................................................................................................75
5-5- پيشنهادهاي کاربردی.....................................................................................................76
5-6- پیشنهادهای پزوهشی.....................................................................................................76
منابع و مآخذ ...................................................................................................................................................79
پیوست ها ........................................................................................................................................................86


فهرست مطالب
جدول3-1- مقیاس ها ،علامت اختصاری و تعداد ماده ها MCMI-III.......................................47
جدول 3-2-روش نمره گذاری MCMI-III.........................................................................48
جدول 4-1- فراواني، درصد ويژگي هاي جمعيت شناختي........................................................52
جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف و توزیع کجی و کشیدگی اختلالات شخصیت.............................................................................................................................................53
جدول 4-3 – میانگین و انحراف معیار نمرات اختلالات شخصیت در والدین کودکان با و بدون کودک عقب مانده ذهنی.....................................................................................................................55
جدول 4-4- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی............................................................................................................................56
جدول 4-5- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی.........................................................................................................58
جدول 4-6– میانگین و انحراف معیار نمرات اختلالات شخصیت در والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر..........................................................60
جدول 4-7- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در دو گروه والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر...............................61
جدول 4-8- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر...........63
جدول 4-10- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در در والدین پدر و مادر......................................................................................................................................66
جدول 4-11- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی.........................................................................................................68


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فریبا یزدخواستی

dorsacms design by pascalsystem group ... کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد

میگنا - مقاله / اختلال اوتیسم - نسخه قابل چاپ

اختصاصي ميگنا-چکیده: هدف: این مطالعه با هدف بررسی متون مربوط به ویژگیهای کودکان اوتیستیک ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

جراحی زیبایی بینی (همه چیز درباره جراحی زیبایی …

جراحی بینی یکی از رایج ترین و شایع ترین جراحی های پلاستیک و زیبایی میان زنان و مردان ایرانی ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

شرح کامل دوران بارداری به صورت هفته به هفته - …

در صورتی که نشانه ها و بیماریهای ناشی از حاملگی تا کنون بروز نکرده باشند، در این هفته ...

جراحی زیبایی بینی و هر آنچه باید درباره جراحی …

هر آنچه باید درباره جراحی زیبایی بینی بدانیم. صورت در معرض دید ترین قسمت بدن ماست و بینی در ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

چکیده هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی(dbt) در کاهش نشانه‌های adhd و ...

مرکز پژوهشها - واژه های مصوب فرهنگستان زبان و

واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شماره ٤٣٥٤٩/ ١٠٤٧٨٢ ...

فریبا یزدخواستی

dorsacms design by pascalsystem group ... کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد

میگنا - مقاله / اختلال اوتیسم - نسخه قابل چاپ

اختصاصي ميگنا-چکیده: هدف: این مطالعه با هدف بررسی متون مربوط به ویژگیهای کودکان اوتیستیک ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

جراحی زیبایی بینی (همه چیز درباره جراحی زیبایی …

جراحی بینی یکی از رایج ترین و شایع ترین جراحی های پلاستیک و زیبایی میان زنان و مردان ایرانی ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

شرح کامل دوران بارداری به صورت هفته به هفته - …

در صورتی که نشانه ها و بیماریهای ناشی از حاملگی تا کنون بروز نکرده باشند، در این هفته ...

جراحی زیبایی بینی و هر آنچه باید درباره جراحی …

هر آنچه باید درباره جراحی زیبایی بینی بدانیم. صورت در معرض دید ترین قسمت بدن ماست و بینی در ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.