رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنانچکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف­آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 1200 نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف­ آباد در سال 1392 تشکیل می­داد. از میان این تعداد نمونه­ ای به حجم 300 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1993)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه­یر (1996) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) بود. تجزیه و تحلیل داده ­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار spss-21 در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده­ ها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونه ­ای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافته­ های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه­ ی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفه ­های کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مقیاس­های تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونه­ی معنی­داری توان پیش­بینی تعهد سازمانی را به میزان 16 درصد دارا هستند و مقیاس­های تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به طرز معنی­ داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 10 درصد داراست و زیرمقیاس­های مؤلفه­ ی کیفیت زندگی کاری به گونه­ ی معنی ­داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 37 درصد دارا هستند.
كليدواژه­ ها: تعارض کار-خانواده، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی.
1- کلیات پژوهش
1-کلیات پژوهش..................................... 2
1-1-مقدمه و بیان مسأله.................................. 2
1-2-ضرورت و اهمیت مسأله.............................. 4
1-3-اهداف پژوهش................................................. 6
1-4-سوالات اصلی پژوهش..................................... 6
1-5-فرضیات پژوهش.......................................... 7
1-6-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.....................................7
2-.. مبانی نظری پژوهش و پیشینه
2-1-مقدمه........................................ 11
2-2-تعاریف تعهد سازمانی........................................ 11
2-3-دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی................................... 13
2-3-1- دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت............................................................. 13
2-3-2- دیدگاه اتزیونی...................................... 13
2-3-3- دیدگاه آرجریس.......................................... 14
2-3-4- دیدگاه استاو و سالانسیک (1977).................................. 14
2-3-5- -الگوی آنجل و پری...................................... 15
2-3-6- الگوی مایر و شورمن.................................... 15
2-3-7- -دیدگاه هارتمن و بمیکز.................................... 15
2-3-8- دیدگاه بالفور و وکسلر................................................ 16
2-3-9- الگوی مودی و همکاران................................................... 21
2-3-10- الگوی سه جزئی آلن و مایر....................................... 21
2-4-فرآیند ایجاد تعهد سازمانی:.....................................................22
2-4-1- اریلی و چاتمن............................................. 22
2-4-2- مارتین و نیکولز........................................... 23
2-5-نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی:........................................................23
2-6-عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی:......................................24
2-6-1- دیدگاه استرون........................................ 24
2-6-2-دیدگاه استیرز، پورتر و مودی......................................... 25
2-6-3-مودی و همکاران.................................................... 25
2-7-تعاریف کیفیت زندگی کاری..................................... 27
2-7-1- تعریف ولش.............................................. 27
2-7-2- دیدگاه وک چیو.......................................... 27
2-7-3- تعاریف فارکوهر....................................... 30
2-8-ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری................................................... 30
2-9-الگوهای کیفیت زندگی کاری:.....................................31
2-9-1- الگوی توماس................................................. 31
2-9-2-الگوی والتون............................................. 31
2-9-3- الگوی کاسیو... .....................................32
2-9-4-الگوی هریکو مک بوی........................................ 32
2-9-5- الگوی مورتون....................................... 33
2-10- راههای بهبود کیفیت زندگی کاری.................................... 33
2-11- عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری....................................... 35
2-12- مدلهای تعارض کار-خانواده:...........................................................37
2-12-1- مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی...................................... 38
2-12-2- مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی........................................ 43
2-12-3- مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی................................................ 44
2-13- پیشینه پژوهش:.................................................45
2-13-1- پژوهشهای داخلی:. .......................................45
2-13-2- پژوهشهای خارجی:....................................... 49
2-14- خلاصه فصل................................................................................. 52
3-. مواد و روش پژوهش
3-1-مقدمه ........................................................................................................................54
3-2-روش پژوهش.................................................... 54
3-3-جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا......................................54
3-4-ابزارهای جمع آوری اطلاعات....................................................... 54
3-4-1- پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991).................................... 54
3-4-2- پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)........................................... 55
3-4-3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:................................... 56
3-5-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................. 56
4-. نتایج و یافته های پژوهش
4-1-مقدمه......................................................58
4-2-اطلاعات توصیفی...................................... 58
4-3-یافته های استنباطی........................................ 62
5-. نتیجه گیری و بحث
5-1-مقدمه............................................... 70
5-2-بحث در مورد یافته های پژوهش..................................... 70
5-2-1- سؤالات پژوهش............................................. 70
5-2-2- فرضیه های پژوهش...................................................... 72
5-3-محدودیتها..............................................73
5-4-پیشنهادها....................................73
5-4-1-پیشنهادهای پژوهشی..................................................... 73
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی...................................... 73

فهرست شکل­ها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده

عنوان : تحقیق بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده. تعداد صفحات : ۲۰۸. نوع فایل : ورد و ...

مشاوره - تعارض زناشویی - sali6317.blogfa.com

تعارضات زناشویی. بنا به نظریه سیستمی، سطح اضطراب جاری، شیوه های برخورد با اضطراب، و شدت ...

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده ؛ تهدیدها و چالش ها

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده ؛ تهدیدها و چالش ها محمد رحیمی [1] رادبه پرنده [2] چکیده

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

پارسینه|Parsine

سفر به شمال کشور: سفر به سایر شهرهای کشور: سفر به خارج از کشور: ماندن در شهر محل زندگی(کار ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - خلاصه کتاب مدیریت …

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور زهرا برومند. استاد ارجمند : جناب آقای مهدی ...

نقشه سایت - ravansanji.ir

روانسنجی اولین سایت تخصصی فارسی تست های روان سنجی ، روان شناسی

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بانک رفاه و تبیین ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این حال ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این حال ...

پرسشنامه هوش معنوی - پرسشنامه، تست و آزمون‌های …

پرسشنامه هوش معنوی. معرفی. هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در جهان ...

موسسه آزمون يار پويا - azmonyar.com

خارجی: دارای 5 زیرمقیاس: من مقصر نیستم؛ من قدرت کافی برای مقابله با آن را دارم؛ مشروب نوشیدن ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به ...

قانون کار | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نمودار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی; نمودار اداره کل روابط کار و جبران خدمت; شرح وظایف ...

پارک بازاریابی ایران | مقایسه سبک مدیریت درایران با ...

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

مَسترتز با تضمین کیفیت فعالیت های خود، بهترین گزینه برای دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل ...

parsapolymer.com - پارسا پلیمر شریف

محصولات پارسا پلیمر شریف در 6 خانواده دسته بندی می‌شوند. محصولات با ضربه پذیری بالا در دستۀ ...

مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو درباره ماهیت نفس و

مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو درباره ماهیت نفس و نتایج این دیدگاه‌ها در زندگی پس از مرگ

مددكاري اجتماعي - بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و

بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهراصفهان ...

مددکاری اجتماعی و چالش های آن - مددکاری در ایران

خیلی جالب بود با یک عشقی وارد کلاس های مددکاری می شدی به امید اینکه از اصول و ارزش های ...

رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی کارکنان با سابقه یکی از روهای قابل توجه در بهبود کیفیت نیروی کار در سازمان، کاهش ...

دفتر عشق - گزیده و خلاصه ای از کتاب « هنر عشق ورزیدن

نگاشته : اریک فروم. ترجمه : پوری سلطانی. گزینش و اختصار : صدیق قطبی-----مطالعه ی این ...

پژوهه دين - سايت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان …

پژوهه دين سايت معاونت پژوهشي وآموزشي سازمان تبليغات اسلامي

آریا مارکتینگ، مجله آنلاین بازاریابی،فروش،کسب و کار و ...

آریا مارکتینگ، مجله آنلاین بازاریابی،فروش،کسب و کار و کارآفرینی بازارها سریع تر از دانش ...

رزومه علمی دکتر حسین علی احمدی جشفقانی - دانشگاه علم و ...

"دکتر حسین علی احمدی جشفقانی" استادیار. عضو گروه مهندسی پیشرفت اجتماعی. عضو گروه مدیریت و ...

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

مقیاس بهزیستی در کار . معرفی. این مقیاس در سال 2016 توسط دمو و پاسکال تهیه شده و دارای 29 عبارت ...

چرا خواستگار ندارم | پرسمان دانشجويي - تربیتی و

خوشحاليم از اينكه با فردي هم صحبت هستيم كه براي درست عمل كردن در مواجهه با دغدغه هاي ذهني اش ...

تغییر و تحولات صورت گرفته در DSM 5 - یک‌فراکاو

ويرايش پنجم راهنماي تشخيصی و آماری بيماري­های روانی. به علاوه، وظیفه عمده کارگروه dsm-5 تمرکز ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

مقاله لاتین + ترجمه فارسی آن با عنوان ” فن آوري اطلاعات و ساختن يك زير ساختار شبکه بی سيم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های