تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....چکیده :
کلمات کلیدی: تأثیر، فرزندان، فرایند تصمیم گیری، انتخاب مقصد ، سفر تفریحی ، سن و جنس ، دیدگاه والدین
فهرست
عنوان صفحه
فصل یک : طرح و کلیات تحقیق.. 11
1.1مقدمه. 12
1.2بیان مسئله. 13
1.3اهمیت و ضرورت موضوع. 16
1.4گزاره های تحقیق.. 20
1.4.1 پرسش های اصلی و فرعی.. 20
1.4.2فرضیه های تحقیق.. 20
1.4.3هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 20
1.4.4شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 21
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. 23
2.1مقدمه. 24
2.2تصمیم گیری کلی.. 25
2.3تصمیم گیری مصرف کننده. 29
2.3.1تئوری های کلاسیک.. 29
2.3.2تئوری های پست مدرن. 30
2.4مراحل تصمیم گیری.. 32
2.5تصمیم گیری خانوادگی.. 35
2.5.1پیوستگی گروه. 40
2.5.2توزیع نقش ها40
2.6تصمیم گیریسفر تفریحی و تعطیلات در خانواده43
2.7فرزندان و تعطیلات.. 46
2.8فرزندان و تصمیم گیری.. 48
2.9تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری.. 51
2.10تأثیر فرزندان بر مرحله ی تصمیم گیری.. 56
2.11تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری تعطیلات.. 58
2.12متغیرهای تأثیر گذار بر تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 60
2.12.1سن فرزندان. 60
2.12.2جنسیت فرزندان. 61
2.12.3استراتژی های تأثیری فرزندان. 62
2.13تأثیر فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 62
2.14سفرهای تفریحی خانوادگی.. 63
2.15 مدل برای فرایند تأثیرفرزندان برای انتخاب مقصد :64
فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 76
-1. 3مقدمه. 77
3-2. روش انجام پژوهش... 77
3-3. محدوده مکانی و زمانی تحقیق.. 77
3-4. جامعه آماری پژوهش... 78
3-5. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 78
3-6. روش گردآوری داده ها79
3-6-1 مطالعه كتابخانه اي.. 79
3-6-2 مطالعه پیمایشی.. 80
3-7اعتبار سنجی ابزار. 80
3-8. روش تحلیل داده ها81
فصل چهارم :یافته های پژوهش... 82
-4.1 مقدمه. 83
4.2 بررسي ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 84
4.3 مقصد آخرین سفر خانواده ها89
4-4. ویژگیهای سفر خانواده ها96
4.5 آزمون فرضیه های تحقیق.. 104
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری.. 108
5.1 مقدمه. 109
5.2 یافته ها110
5.3پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 116
پیوست ها117
Abstract:120
فهرست منابع ...........................................................................................................................................121
فهرست جدولها
جدول شماره 3- 1: دسته بندی سوالات مطرح شده در پرسشنامه. 80
جدول شماره 4- 1: توزیع فراوانی تعداد پرسشنامه های گردآوری شده 83
جدول شماره 4- 2: توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان 85
جدول شماره 4- 3: توزیع فراوانی تعداد دفعات سفر به مقصد موردنظر 90
جدول شماره 4- 4: توزیع فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر 90
جدول شماره 4- 5: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر 91
جدول شماره 4- 6: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد سفر 92
جدول شماره 4- 7: توزیع فراوانی مخالفت کننده برای مقصد سفر انتخاب شده 94
جدول شماره 4- 8: توزیع فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر 95
جدول شماره 4- 10: توزیع فراوانی زمان تصمیم به مسافرت خانواده ها96
جدول شماره 4- 11: توزیع فراوانی نگرش خانواده ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر 97
جدول شماره 4- 12: توزیع فراوانی نگرش خانواده ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر 98
جدول شماره 4- 13: توزیع فراوانی نگرش خانواده ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر 98
جدول شماره 4- 14: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن به سفر 99
جدول شماره 4- 16: توزیع فراوانی جستجو کننده اطلاعات در مورد مقصد سفرهای تفریحی 100
جدول شماره 4- 17: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد 101
جدول شماره 4- 18: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی جذاب بودن مقصد 103
جدول شماره 4- 19: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه اول پژوهش 104
جدول شماره 4- 20: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه دوم پژوهش 105
جدول شماره 4- 21: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد 106
جدول شماره 4- 22: نتایج آزمون کا-اسکوئر در آزمون فرضیه چهارم پژوهش 106
جدول شماره 4- 23: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه پنجم پژوهش 107

فهرست شکلها
شکل شماره 4- 1: نمودار درصد فراوانی نسبت پاسخگویان با دانش آموز. 87
شکل شماره 4- 2: نمودار درصد فراوانی تعداد فرزندان.. 87
شکل شماره 4- 3: نمودار درصد فراوانی تحصیلات پدران.. 87
شکل شماره 4- 4:نمودار درصد فراوانی سطح تحصیلات مادران.. 88
شکل شماره 4- 5:نمودار درصد فراوانی تعداد شاغلان در خانواده. 88
شکل شماره 4- 6:نمودار درصد فراوانی شغل پدران.. 88
شکل شماره 4- 7:نمودار درصد فراوانی شغل مادران.. 89
شکل شماره 4- 8: نمودار درصد فراوانی تعداد دفعات سفر به آخرین مقصد. 90
شکل شماره 4- 9: نمودار درصد فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر. 91
شکل شماره 4- 10: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر. 92
شکل شماره 4- 11: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد. 93
شکل شماره 4- 12: نمودار درصد فراوانی مخالفت کننده با مقصد مورد نظر. 94
شکل شماره 4- 13: نمودار درصد فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر. 95
شکل شماره 4- 15: نمودار درصد فراوانی زمان تصمیم به مسافرت.. 96
شکل شماره 4- 16: نمودار درصد فراوانی نگرش خانواده ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر. 97
شکل شماره 4- 17: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن سفر. 99
شکل شماره 4- 19: نمودار درصد فراوانی جستجو کننده اطلاعات.. 100
شکل شماره 4- 20: نمودار مجموع امتیازات اولویت دلایل اصلی انتخاب مقصد. 102
شکل شماره 4- 21: نمودار مجموع امتیازات اولویت جذابیتهای مقصد. 103


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

اخبار > موضوعاتی را که شما نمی توانید انتخاب کنید. (بروز شده تا پایان بهمن ماه 1395)

برنامه‌ریزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیران، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری. تصمیم‌گیری، رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین ...

نقش پدر و مادر در تربیت و آموزش فرزندان و لزوم …

اهمیت مشاوره خانواده و آموزش فرزندان ... نقش انجمن اولیا و مربیان مدارس،والدین ،پدر ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ...

Understanding Power

طایفه و تقلب! مهراد احمد mehradA@ طایفه امروزه اساسی ترین مرز در مناطق کمتر توسعه یافته از ...

تماس با ما | اتحادیه طلا

تمایل دارم با وب سایت همکاری داشته باشم از چه راهی اقدام کنم؟ سوالات متداول. باعث ...

مجموعه مقالات و موضوعات روانشناسي [آرشيو] - Page 5 ...

احساس خود ارزشمندی :: - روانشناسی شخصیت , نظریه پردازان شخصیت، همگی بر این عقیده اند که ...

خبرنگار - خلاصه کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی …

پیشگفتار دغدغه پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران، همچنان ...

همه چیز درباره مغز و عوامل موثر بر آن [آرشیو] - سایت …

در مورد مغز انسان بيشتر بدانيم مغز انسان حدود 1500 گرم وزن داشته كه كلاً داخل جمجمه قرار ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران ...

خانوووووووومی دوستت دارم

باز هم بلوغ. سن بلوغ، دورانی است که بسیاری از والدین فرزندان خود را تنبل می‌نامند.

حمیدرضا فلاح - » سؤالات آزمون ورودی حوزه های علمیه …

چندسالی می گذرد که مطالب مختلفی در مورد حوزه و ورود به حوزه علمیه در وبلاگم برای جوان ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

پیشنهادهای تایید‌شده - fad.tehran.ir

مرحله چهارم نامه شماره 606446 مورخ 95/05/17: ردیف: كد پيشنهاد: عنوان پيشنهاد: امتياز پيشنهاد

آبان 1392 - آموزش و پرورش ایران وجهان

دوست و برادر فرهیخته ام جناب آقای نظری انتصاب بجا ، شایسته ؛ مدبرانه و درخور تقدیر ...

سوالات و پاسخ نامه تشریحی دین و زندگی پیش …

سوالات و پاسخ نامه تشریحی دین و زندگی پیش دانشگاهی شش درس اول کتاب جدیدالتالیف چاپ 91

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر ...

روش تدریس معلّم و راه کارهایی برای تقویت آن در …

» دستورالعملهایی برای اثر بخشی معلمان در فرآیند تدریس » چگونه می توان اثر بخشی معلمان ...

پورتال ( پرتال ) حقوق

Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ) مقطع ...

شمیم مهر (مدیران متوسطه بروجرد) شمیم مهر

بسمه تعالی. هر دم از این باغ بری می رسد طرح پنجشنبه بدون کتاب در مدارس آنچه مسلم است در ...

مشکلات یادگیری و رفتاری

ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی: فرایند ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی ، فرایندی ...

ارتباط با ما | ایثار خبر

سلام لطفاً يك ايميل هم براى ارتباط با سايت در قسمت ارتباط با ما درج شود .

آذر 1389 - راه زندگی

تعریف اخلاق وضرورت آن درزندگی انسان · تعریف اخلاق اخلاق بر وزن افعال ...

بارداری شیرین - صفحه 1

بارداری هفته به هفته هفته1: شمارش هفته های حاملگی از روز اول آخرین پریود شروع می شود ...

مدرسه هوشمند

پیام تبریک مدیریت دبیرستان غیردولتی هوشمند دخترانه راه دانش سرکار خانم جمال پور

چهره خوانی.روانشناسی چهره.زبان .حرکات بدن.مهارتهای …

سرگزمی و جالب. ... 1- نابهنجاری های ناشی از نقیصه های ذهنی 2- نابهنجاری های ناشی از مشکلات ...

پله پله تا ملاقات خدا - انواع تست ها و فال هاي جالب

برای انجام این فال به سه عدد طاس کوچک و همچنین صفحه ای شبیه به تصویر بغل احتیاج دارید.

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف ...

جستار - وعده‌های الهی - KHAMENEI.IR

پیش از هر چیز لازم میدانم از همه‌ی دست‌اندرکاران این فرایند پرچالش، در همه‌ی دوره ...