دانلود پایان نامه فلزات : ویژگیها،طبقه - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه فلزات : ویژگیها،طبقه بندی،تکنولوژی و شکل دهی در 101 صفحه با فرمت DOC و قابل ویرایش

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه فلزات : ویژگیها،طبقه بندی،تکنولوژی و شکل دهیدانلود پایان نامه فلزات : ویژگیها،طبقه بندی،تکنولوژی و شکل دهی
پایان نامه فلزات : ویژگیها،طبقه بندی،تکنولوژی و شکل دهی در 101 صفحه با فرمت DOC و قابل ویرایش سرفصل ها:

1- موادفلزي. 7
1-1-ويژگيهاي اصلي فلزات.. 7
2-1 ساختمان اتمي فلزات.. 8
3-1-بررسي حالتهاي انحلالي فلزات.. 10
4-1-انجمادكريستالي. 11
1-4-1-سرعت انجمادكريستالي (KG )11
2-4-1- تعداد مراكز تشكيل بلور يا كريستال (KZ)12
3-4-1-مادون انجماد (DT)12
5-1 روش هاي تحقيق درباره ساختمان فلزات وتشخيص معايب احتمالي. 13
1-5-1-بررسي ماكروسكپي ساختمان فلزات.. 13
1-1-5-1-تجزيه ساختماني و گرافيكي با اشعه ايكس و اشعه گاما13
2-1-5-1-آزمايش مغناطيسي. 14
3-1-5-1-روش جوشاندن قطعات در روغن. 14
4-1-5-1-آزمايش به روش اچ كردن. 14
5-1-5-1-روش كنترل توسط فشار15
2-5-1-بررسي ميكروسكپي ساختمان فلزات.. 15
6-1-خواص عمومي فلزات.. 16
1-6-1-خواص فيزيكي فلزات.. 16
1-1-6-1- قابليت ذوب.. 16
2-1-6-1- قابليت هدايت الكتريكي. 16
3-1-6-1-قابليت هدايت حرارتي. 16
4-1-6-1- خاصيت مغناطيسي. 17
5-1-6-1-وزن مخصوص.. 17
2-6-1-خواص شيميايي فلزات.. 17
3-6-1-خواص مكانيكي فلزات.. 17
1-3-6-1- استحكام17
2-3-6-1-قابليت مفتول شدن. 18
3-3-6-1-قابليت تورق. 18
4-3-6-1-سختي. 18
5-3-6-1-سفتي. 18
1-4-6-1-قابليت ريخته گري فلزات.. 19
2-4-6-1-قابليت چكش خواري فلزات.. 20
3-4-6-1-قابليت جوشكاري فلزات.. 20
4-4-6-1-قابليت انجماد ماشيني. 20
7-1- طبقه بندي فلزات.. 20
1-7-1- فلزات آهني. 20
1-1-7-1- آهن. 21
2-1-7-1- آهن تجارتي خالص.. 22
3-1-7-1-فولاد22
1-3-1-7-1- فولا د كربني. 23
2-3-1-7-1-فولاد آلياژي. 24
1-2-3-1-7-1-نيكل و كروم26
2-2-3-1-7-1-منگنز27
3-2-3-1-7-1-واناديوم، موليبدن وبورون. 28
4-2-3-1-7-1- عناصر ديگر همراه فولاد28
3-3-1-7-1-انواع محصولات فولادي. 29
1-3-3-1-7-1-محصولات كار نشده فولادي. 29
2-3-3-1-7-1-محصولات كار شده فولادي. 30
4-1-7-1-چدن. 30
1-4-1-7-1-چدن معمولي. 31
1-1-4-1-7-1-چدن سفيد31
2-1-4-1-7-1-چدن خاكستري. 31
3-1-4-1-7-1-چدن مختلط. 31
2-4-1-7-1-چدن مخصوص.. 31
3-4-1-7-1-چدن هاي فرو آلياژ31
4-4-1-7-1-چدن نرم (ماليبل )31
5-4-1-7-1-چدن كروي. 32
6-4-1-7-1- چدن هاي تغيير يافته32
2-7-1-فلزات غير آهني. 32
1-2-7-1- آلومينيوم32
2-2-7-1-مس.. 33
3-2-7-1-روي. 34
4-2-7-1-قلع34
5-2-7-1- سرب.. 34
6-2-7-1-كادميوم35
7-2-7-1-آنتيموان. 35
8-2-7-1-منيزيم. 36
9-2-7-1-نيكل. 36
10-2-7-1-تيتانيوم36
2- تکنولوژي ساخت و روشهاي مختلف شکل دهي. 38
1-2-ريخته گري. 38
1-1-2-ريخته گري با قالبهاي موقت.. 39
1-1-1-2-مدل هاي ريخته گري. 39
2-1-1-2-ريخته گري با قالب هاي ماسه نمناك. 40
3-1-1-2-ريخته گري با قالبهاي سيليكات سديم –گاز كربنيك.. 42
4-1-1-2-ريخته گري با قالب گيري پوسته اي. 42
5-1-1-2- ريخته گري با مدل ذوب شدني (ريخته گري دقيق)45
2-1-2- ريخته گري با قالب هاي دائمي. 48
1-2-1-2- ريخته گري ثقلي (ريژه)49
2-2-1-2-ريخته گري تحت فشار49
3-2-1-2-ريخته گري گريز از مركز51
4-2-1-2-ريخته گري مداوم52
2-2-فورجينگ:53
1-2-2-چكش ها و پرسهاي فورج. 54
2-2-2-قالب هاي فورج. 55
3-2-متالوژي پودر (گرد فلز كاري)56
4-2-ورق كاري. 58
1-4-2-انواع ورق. 58
2-4-2-رسم و پياده كردن نقشه بر روي كار58
3-4-2-برش ورقهاي فلزي. 59
1-3-4-2-قيچي ها59
2-3-4-2-سنبه ماتريس برش. 62
3-3-4-2-سنبه ماتريس كشش.. 65
4-2-2-خم كاري. 66
1-4-4-2-ابزارهاي خم كاري دستي. 66
2-4-4-2-ابزارهاي خم كاري ماشيني. 67
5-4-2- اتصالات.. 69
1-5-4-2- اتصالات موقت.. 69
2-5-4-2-اتصالات دائم70
5-2- تراشكاري. 71
6-2-جوشكاري. 72
1-6-2- جوشكاري با برق. 72
2-6-2- جوشكاري با اكسي استيلن. 73
3-6-2- جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ. 73
4-6-2-جوشكاري مقاومتي. 74
5-6-2-لحيم كاري. 75
1-5-6-2- لحيم كاري نرم75
2-5-6-2 لحيم كاري سخت (زرد جوش كردن)75
7-2-روشهاي خاص شكل دهي. 75
1-7-2-روش انفجاري. 76
2-7-2- روش تخليه الكتريكي. 76
3-7-2-شكل دادن الكترومغناطيسي. 77
3- ابزارهاي جانبي. 78
1-3- برنده ها78
2-3-براده بردارها78
1-2-3- اره ها78
1-1-2-3- اره دستي. 79
2-1-2-3-اره هاي ماشيني. 79
2-2-3-سوهان. 80
1-2-2-3- سوهانهاي تخت معمولي. 80
2-2-2-3-سوهانهاي خاص.. 80
3-2-2-3-سوهانهاي سوزني. 81
4-2-2-3-سوهانهاي درشت.. 81
5-2-2-3-سوهانهاي ماشيني. 81
3-2-3-قلاويز و حديده82
1-3-2-3-قلاويز82
2-3-2-3-حديده83
4-2-3-فرزها84
5-2-3-الماسها و تيغه هاي برش و فرم85
6-2-3-مته ها85
7-2-3-قلم ها86
8-2-3-سنباده86
4-جيگ و فيكسچرها87
1-4-جيگها (راهنماها)87
2-4-فيكسچرها (قيدها)88
5-راههاي حفاظت در برابر خوردگي. 89
1-5-طراحي. 89
2-5- حفاظت كاتدي. 90
3-5 اندودكاري. 91
1-3-5-رنگ كاري. 91
2-3-5-غوطه وري. 91
3-3-5-فلز افشاني. 91
4-3-5- اندودهاي پلاستيكي و لاستيكي. 92
4-5-آبكاري. 92
5-5-نوار پيچي. 92
6- استانداردها93
7-برنامه ريزي، نقشه هاي توليدي، بازرسي و كنترل. 98
9-منابع و مآخذ100

پس از ثبت ایمیل در محل مشخص شده پایین مطلب
و ادامه عملیات خرید لینک دانلود نمایش داده شده
و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود پایان نامه


فلزات


شکل دهی


طبقه بندی فلزات


ویژگیهای فلزات


تکنولوژی


پروژه


DOC


روشهای تولید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)