ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنانچکیده
کلید واژگان: ظرفیت سنجی ،درامد های غیر مشاع،ضمانتنامه،کارمزد ،تکنیک برنامه ریزیSWOT،مدل تصمیم گیریAHP
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ل
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4- اهداف تحقیق.. 8
1-5- سوال تحقیق.. 9
1-6- قلمرو مکانی تحقیق.. 9
1-7- قلمرو زمانی تحقیق.. 9
1-8- طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل. 9
1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها10
1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت :10
1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی):10
1-9-3-کارمزد بانکی:11
1-9-4-ضمانتنامه بانکی 11
1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC)11
1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق.. 13
1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم)14
2-1-مقدمه. 15
2-2- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق.. 16
2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت.. 16
2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت.. 17
2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی.. 20
2-2-4-خدمات بانکی.. 20
2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)21
2-2-6- سود اوری.. 23
2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت.. 24
2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت.. 25
2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی.. 26
2-2-8-کارمزد بانکی.. 27
2-2-9- ضمانت نامه بانکی.. 28
2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC)29
2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده29
1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی 29
2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی)32
2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها33
2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده33
2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها34
2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی.. 35
2-3-7-نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی)37
2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه. 40
2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه. 41
2-10- جمع بندی.. 42
3-1- مقدمه. 45
3-2- روش تحقیق.. 46
3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد تحقیق.. 47
3-4- نمونه و نمونه گیری.. 48
3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات.. 48
3-5-1- مصاحبه. 48
3-5-2- مطالعات علمی(كتابخانه اي)48
3-6- نحوه انجام محاسبات تحقیق.. 49
3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT. 49
3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE. 55
3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE. 57
3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP. 58
3-6-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP):58
3-6-2-2-اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي.. 59
3-6-2-3- مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 60
4-1-برخی مبانی نظری تحقیق.. 65
4-2-پیاده سازی مدل تحقیق.. 67
4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT)67
4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE)72
5-1-مقدمه. 76
5-2-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT)78
5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی.. 78
5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)84
5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی.. 84
5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP)87
5-5- اجرای مدلAHP. 88
5-6- استراتژیهای ترکیبی.. 98
5-7-نکته 1. 101
5-8-نکته 2. 102
5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 103
منابع و ماخذ. 104
منابع فارسی.. 104
منابع لاتین.. 107
پیوست ها109
فهرست اشکال
شکل1-1- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق.. 13
شکل1-2- مراحل اجرایی تحقیق.. 14
شکل3-1- نمایش یک سلسله مراتب یک مسئله تصمیم. 61
شکل5-1-تشکیل درخت سلسله مراتبی.. 88

فهرست جداول
جدول2-1- جدول تعیین اهداف عملیاتی 25
جدول2-2-تقسیم بندی موضوعی ادبیات تحقیق.. 43
جدول3-1 جدول تجزیه و تحلیل SWOT. 51
جدول3-2- تجزیه و تحلیل قوت و ضعف، فرصت و تهدید(SWOT )بهبود یافته. 54
جدول3-3- جدول EFE سازمان. 56
جدول3-4- جدول IFEسازمان. 58
جدول 3-5-ارزش گذاري شاخص ها62
جدول4-1- تعیین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی(تعیین ظرفیت)75
جدول5-1- جدول استراتژی تهاجمی(SO)79
جدول5-2- جدول استراتژی تنوع(ST)80
جدول5-3- جدول استراتژی گرایش به تغییر(WO)68
جدول5-4- جدول استراتژی تدافعی(WT)83
جدول5-5- ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها91
جدول5-6- ماتریس نرمال شده و تعیین وزن نسبی شاخص ها91
جدول5-7-ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص قابلیت اجرا92
جدول5-8- ماتریس نرمالایز شده ماتریس قبل. 93
جدو5-9- ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص هزینه. 94
جدول5-10- ماتریس نرمالایز شده بر اساس شاخص هزینه. 94
جدول5-11- ماتریس تعیین اوزان نهایی.. 97


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانک ملت> ضمانت نامه - bankmellat.ir

ضمانت نامه ارزی بانک ملت ... (فروش کالا/ ارائه خدمات) ... (و یا ارائه ضمانتنامه متقابل ...

فروش دانلودی بانک شماره های معتبر تلگرامی با …

مقالات مرتبط: خرید آنلاین پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه ...

دانلود تحقیق در مورد ضمانتنامه بانکداری | دانلود …

ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه ... ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، lc ...

پایان نامه تأثیر توانمندسازی و هوش عاطفی کارکنان …

... پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، lc ،…) ...

SID.ir | ظرفيت سنجي بانک ملت براي کسب درامد از …

... ارائه خدمات ... بانک ملت براي کسب درامد از محل کارمزد ارائه خدمات (کارمزد ضمانتنامه ...

خرید فایل( طرح توجیهی خدماتی خدمات بینایی سنجی

... سنجی بانک ملت برای ارائه ... ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه ...

بانک ملت> استعلام ضمانت نامه

بانک ملت در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تسهیل در ارائه خدمات به ...

feixiansi.com

پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات ... مدیریت ظرفیت ... بانک قرض ...

فارس نتورک - خدمات حرفه ای

... سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات ضمانتنامه، lc . 26 دانلود فایل پایان نا ظرفیت سنجی بانک ...

جدیدترین نسخه هات اسپات شیلد + کرک - دانلود …

ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، lc ،...) با تاکید بر سود اوری و ارائه ...