اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگریچكيده :
كلمات كليدي : تبليغات شفاهي، ارزش ادراك شده، ريسك ادراك شده، رضايت، تمايلات رفتاري
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1 -بيان مسئله. 2
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق.. 2
1-3- گزاره هاي تحقيق.. 3
1-4- فرضیه های تحقیق.. 4
1-5- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 4
1-6- روش كلي تحقيق.. 4
1-7- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق.. 5
1-8- قلمرو زمانی تحقیق.. 5
1-9- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 5
1-10- روش گردآوری اطلاعات وداده ها5
1-11- روش تحليل داده ها5
1-12- موانع ومحدودیتهای تحقیق.. 6
1-13- چارچوب كلان نظري تحقيق.. 6
1-14- نقشه راه. 10
1-15- پیشینه تحقیق.. 11
1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 12
2-1- مقدمه. 14
2-2- ارتباطات شفاهی.. 15
2-2-1- ارتباطات.. 15
2-2-2-مهارت ارتباطی.. 15
2-3- تبلیغات شفاهی و ابزار آن. 20
2-3-1-اهمیت تبلیغات شفاهي.. 23
2-3-2- متغیرهای تبلیغات شفاهی.. 25
2-3-3- ارتباطات.. 25
2-4- تمایل رفتاری.. 28
2-4-1- تکرار بازدید. 28
2-4-2-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده29
2-5- ارزش ادراک شده. 30
2-5-1- ارزش ادراک شدهو تبلیغات شفاهی.. 31
2-6- ریسک ادراک شده. 33
2-7- رضایت.. 36
2-8- مدل های مختلف در زمینه تبلیغات شفاهی.. 40
2-8-1- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران. 40
2-8-2- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری.. 40
2-8-3- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران. 41
2-9- مروری بر تحقیقات پیشین.. 42
2-10- مدل پيشنهادي تحقيق.. 45
3-1- مقدمه. 46
3-2- روش تحقيق.. 46
3-3- متغيرهاي تحقيق.. 47
3-4- روشهاي جمع آوري اطلاعات.. 47
3-5- روايي و پايايي پرسشنامه. 49
3-5-1- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. 49
3-5-2- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه. 50
3-6- جامعه و نمونه آماري.. 51
3-7- قلمرو مکاني تحقيق.. 51
3-8- قلمرو زماني تحقيق.. 51
3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 51
3-9-1- مدل معادلات ساختاري.. 52
3-10- ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر. 53
3-11- مراحل مدل معادلات ساختاري.. 53
3-12- جمع بندی.. 58
4-1- مقدمه. 59
4-2- بررسي توصیفی مشاهدات.. 60
4-3- بررسي توصیفی متغیرها66
4-4- تحلیل اسنباطی یافته ها67
4-5-بررسي شرايط لازم براي تحليل عاملي.. 68
4-6- اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری.. 69
4-7-تفسير و تعبير مدل. 72
4-8- بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. 75
4-9- نتایج تحلیل عاملی تاییدی (مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق)77
4-10- تحلیل فرضیه های تحقیق.. 79
4-11- فرضیه های تحقیق.. 80
5-1-مقدمه. 85
5-2- فرايند تحقيق.. 85
5-3- نتيجه گيري.. 86
5-4- نتيجه گيري كلي.. 88
5-5- پيشنهادهاي كاربردي.. 88
5-6- پيشنهادهاي پژوهشي.. 90
5-7- محدوديت هاي تحقيق :91
منابع فارسي.. 92
پیوست ها100

فهرست شکل­ها
شکل 2-1- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی فلاویان و همکاران................................................................................................ 40
شکل 2-2- مدل توسعه تبلیغات ششفاهی مثبت مولیناری و همکاران...............................................................................................41
شکل 2-3- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران............................................................................................. 42
شکل 2-4- مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................................................ 45

فهرست جداول
جدول 2-1- تعاریف ارتباط شفاهی.......................................................................................................................................... 18
جدول 2-2- ابعاد ریسک ادراک شده......................................................................................................................................... 34
جدول 3-1- ترکیب سؤالات پرسشنامه........................................................................................................................................ 48
جدول 4-1- نتایج توصیفی ویژگی های دموگرافیک......................................................................................................................... 60
جدول 4-2- شاخص های توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق........................................................................................................ 66
جدول 4-3- نتایج آزمون لوگموگروف اسمیرتوف برای متغیرهای پژوهش............................................................................................... 69
جدول 4-4- مقادیر قبول شاخص های برازش.................................................................................................................................. 73
جدول 4-5- شاخص های برازش مدل............................................................................................................................................ 74
جدول 4-6- ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب روایی مدل.............................................................................................................. 75
جدول 4-7- نتایج عاملی تأییدی.................................................................................................................................................. 77
جدول 4-8- ضرایب مسیره آماره t و نتیجه زمینه تحقیق.................................................................................................................... 80

فهرست نمودار
نمودار 2-1- ساختار اجتماعی مشتریان........................................................................................................................................ 22
نمودار 4-1- وضعیت دموگرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان................................................................................................................... 62
نمودار 4-2- وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان.............................................................................................................................. 62
نمودار 4-3- وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگان........................................................................................................................ 63
نمودار 4-4- دفعات سفر به ایران..................................................................................................................................................... 63
نمودار 4-5- شکل پاسخ دهندگان................................................................................................................................................... 64
نمودار 4-6- تأهل پاسخ دهندگان.................................................................................................................................................... 64
نمودار 4-7- درآمد مصرف کنندگان.................................................................................................................................................... 65
نمودار 4-8- هدف از سفر.............................................................................................................................................................. 65
نمودار 4-9- وضعیت های متغیرهای تحقیق......................................................................................................................................... 67
نمودار 4-10- مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد................................................................................................................... 70
نمودار 4-11- مدل تحقیق در حالت معناداری..................................................................................................................................... 71


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خبرگزاری اقتصاد ایران

روحانی در نشست خبری مشترک با الهام علی اف: امیدواریم مسئله قره باغ به زودی حل شود

فان وسرگرمی

متن آهنگ جدید اشوان بنام من آدم رویای تو نیستم : من آدم رویای تو نیستم من فکر و ذکرم پرت این ...

بیان مسایل سیاسی روز

اعتماد: مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی روز گذشته به اظهارات معاون اول قوه قضائیه مبنی بر ...

سیاسی - seemorgh.com

گزارش‌ها حاکی از آن است که کوشنر ارتباطات قوی با غول رسانه‌ای دنیا یعنی "رابرت مورداک" و ...

عظمت خانم؛ شیرزنی در نهضت جنگل

عظمت خانم از زاویه‌ای دیگر هستی فیروزپور تاریخی كه در زمانه خود مدون نشده باشد، همواره پس ...

فلسفه | علوم اجتماعی | ارتباطات | رسانه

فلسفه | علوم اجتماعی | ارتباطات | رسانه - نگاهی کوتاه به 130 متفکر حوزه ارتباطات و رسانه ...

موزه های عجیب ایران و جهان - آکا

موزه ای برای سوپ ژاپنی. دیگر همه می دانند ژاپنی ها چقدر به فرهنگ و آداب و رسوم شان احترام می ...

پس لرزه های غزل

مگذار که دور از رخت ای یار بمیرم یک سر بگذر بر من و بگذار بمیرم مردن به قفس بهتر از آن است که ...

پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا به امروز حامی ملت مظلوم فلسطین بوده است و این حمایت‌ها باعث ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ذاتاً ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ذاتاً ...

ای قلم سوزلرینده اثر یوخ - مسائل سیاسی روز

حجت‌الاسلام سيد عباس نبوي با اشاره به القاي اختلاف ميان رئيس‌جمهور و مقام معظم رهبري توسط ...

سوالات مصاحبه استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک …

شروع به کار: نقل قول : نادر در : ۹۵/۰۳/۰۲ ۰۷:۳۷:۴۳. اولین روز کاری خوبی داشتم بایگان بهم نصیحت ...

سارال خبر | سایت مستقل خبری - تحلیلی شهرستان …

سایت مستقل تحلیلی - خبری سارال خبر به عنوان پایگاه خبری مرجع شهرستان دیواندره در زمینه ...

نجیب الله شفاهی

نجیب الله شفاهی. اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی خبری که انعکاس دهنده فرهنگ واقعی مردم ...

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و …

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه راهنما و اخبار ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

آموزش و پرورش ایران وجهان

آموزش و پرورش ایران وجهان - آموزشی،فرهنگی ،خبری ،سیاسی و اجتماعی- داود غفاری - به روز شده در ...

ارتباط - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ارتباط انسانی. بشر گفتاری و تصویر زبان می‌تواند به عنوان یک سیستم از نمادها (گاهی اوقات به ...

دانلود کتب فرهنگی مذهبی

به منظور کاهش حجم، کلیه کتاب ها توسط نرم افزار winrar فشرده سازی شده اند، لذا جهت استفاده از ...

جدیدترین خبرهای شهرستان اسلام آباد غرب | خبر …

بیگدلی نماینده خدابنده به وزیر نیرو: نبود آب شرب در روستاهای خدابنده حاجی دلیگانی نماینده ...

روش تحقیق

تكليف شماره 4 " موسيقي و تاثير آن بر ذهن و يادگيري افراد" ( توجه: پاسخگو موظف است به هر يك از ...

استاد علی اکبر رائفی پور راز خود را فاش کرد… - …

مطالب مرتبط. دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روایت عهد ۴۱ با موضوع :” نگاه مسیحیت صهیونیسم به

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

توضیح: یکی از ویژگیهای آینانیوز که با لطف مخاطبین فهیم و صاحب ذوق آن تا به امروز سبب پایایی و ...

علی بن ابی‌طالب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علی بن ابی‌طالب (به عربی: علیّ بن أبی طالب؛ زادهٔ ۱۳ رجب ۳۰ عام‌الفیل برابر با ۲۳ قبل از ...

هفته نامه بین المللی آذرایران(چهارزبانه)

به گزارش فارس به نقل از شبکه راشاتودی، مسئولان شهر لندن طرحی را اجرا می‌کنند که بر اساس آن ...

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

یک وکیل وب سایت شخصی محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری است که با هدف : :: کمک به ارتقاء دانش ...

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - …

انتخاب قصه هاي مناسب . مسئله ي انتخاب كردن قصه، با توجه به انبوه موادي كه در اختيار قصه گوست ...

مجموعه مقالات و موضوعات روانشناسي [آرشيو] - Page 5 ...

مقدمه: تعلق و وابستگي به جسمانيت وعادت کردن به آن ، دليل بسياري از مشکلات روحي يا حتي از دست ...