بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کارچکيده
واژه های کليدی: همسویی استراتژیک، اولویت های رقابتی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عملکرد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول.. 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مساله و تبیین موضوع. 3
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4
1-4- کاربردهای تحقیق.. 5
1-5- اهداف تحقیق.. 5
1-6- فرضیه های تحقیق.. 6
1-7- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش... 6
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش... 7
1-8-1- مشخصه های محیطی کسب و کار. 7
1-8-2- اولویت های رقابتی.. 7
1-8-3- ساختار زنجیره تامین.. 7
1-8-4- عملکرد كسب و كار. 8
فصل دوم. 9
2-1- مبانی نظری.. 11
2-1-1- محیط کسب و کار. 11
2-1-2- اولویت­های رقابتی.. 16
2-1-3- طراحی و ساختار سازمانی.. 20
2-2- تئوری های طراحی سازمان. 26
2-3- تئوری های اقتضایی طراحی سازمان. 28
2-4- ساختار زنجیره تامین.. 30
2-4-1- زنجیره تامین ناب و چابک... 34
2-4-2- عملکرد کسب و کار شرکت... 40
2-5- پیشینه تحقیق.. 43
2-5-1- مطالعات داخلی.. 43
2-5-2- مطالعات خارجی.. 44
2-6- جمع بندی.. 46
فصل سوم. 48
3-1- روش تحقیق.. 49
3-2- جامعه آماری.. 50
3-3- نمونه آماری و روش نمونه­گیری.. 50
3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 50
3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار. 52
3-4-2- ابعاد اولویت های رقابتی.. 52
3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین.. 52
3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار. 53
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه. 53
3-5-1- روایی.. 53
3-5-2- پایایی.. 54
3-6- روش تجزیه و تحلیل 55
3-6-1- مدل يابي معادلات ساختاري.. 55
3-6-1- 1- نرم افزار مورد استفاده. 56
3-6-1-2- شاخص های برازش در آموس... 58
3-6-2- آزمون نرمال بودن داده­ها60
3-6-3- ضریب همبستگی.. 60
فصل چهارم. 61
4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 62
4-1-1- آمار توصیفی سوالات.. 69
4-2- آمار استنباطی.. 70
4-2-1- نتايج بررسي روايي.. 71
4-2-2- نتايج بررسي پايايي.. 76
4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش... 77
4-3- يافته هاي تحقيق.. 78
4-3-1- مدل معادلات ساختاري.. 78
4-3-2- تحليل مدل های ساختاري.. 80
4-3-3- بررسي فرضيه هاي اصلی تحقيق.. 82
فصل پنجم. 85
5-1- بحث و نتیجه گیری.. 86
5-1-1- فرضیه اصلی.. 87
5-1-2- فرضیه­های جانبی.. 89
5-1-2-1- فرضیه جانبی 1. 89
5-1-2-2- فرضیه جانبی 2. 89
5-1-2-3- فرضیه جانبی 3. 89
5-1-2-4- فرضیه جانبی 4. 90
5-1-2-5- فرضیه جانبی 5. 90
5-1-2-6- فرضیه جانبی 6. 90
5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش... 90
5-2-2- پیشنهاد پژوهشی.. 92
5-3- محدودیت ها93
منابع ومآخذ.. 94
منابع فارسی.. 95
منابع انگلیسی.. 95
پیوست ها. 100
پرسشنامه. 101

فهرست جداول
جدول 2- 1- وجوه تمايز بين الگوي سازماني ارگانيک و مكانيک... 27
جدول2-2-مقايسه زنجيره عرضه نابوچابك:مشخصات متمايز كننده (میسون جونز و دیگران، 2000). 36
جدول2-2-مدل تحولي: خلاصه تغييرات در نوع زنجيره عرضه (جانسون، 1993). 39
جدول 4-1- عنوان پاسخ دهندگان. 63
جدول 4-2- مشخصات کسب و کار پاسخ دهندگان. 64
جدول 4-3- تعداد مراحل اصلی پردازش و وضعیت یک پارچگی.. 64
جدول 4-4- فعالیت های مرتبط با سرویس اصلی.. 65
جدول 4-5- تعداد کارکنان در شرکت (تعداد و درصد). 65
جدول4-6- عمر فعالیت شرکت های پاسخ دهنده66
جدول 4-7- موقعیت کلی شرکت ها در بازارهای اصلی خود. 67
جدول 4-8- تعداد رقبای کاری اصلی.. 67
جدول 4-9- تعداد تامین کنندگان. 68
جدول 4-10- تعداد مشتریان. 68
جدول 4-11- آمار توصیفی متغیرهای مشاهده شده. 70
جدول 4-12- نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول (CFA) برای گویههای پرسش نامه. 72
جدول 4- 14- شاخص های برازش مدل های تحلیل عاملی تأییدی.. 76
جدول4-15 - ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي اصلي تحقيق.. 77
جدول 4-16- میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها78
جدول4-17- شاخص های برازش مدل نظری تحقیق.. 80
جدول4-18- خلاصه نتایج آزمون روابط.. 82

فهرست شکل ها
شکل2-1- تغییر در اولویت های رقابتی تولید(تینگ چی، 2006). 18
شکل 2-2- ساختار مکانیکی در مقابل ساختار ارگانیکی (تایچی، 1997). 23
شكل 2-3- مقايسه رويكردهاي ناب و چابك در شرايط عدم قطعيت(تینگ چی، 2009). 37
شکل 2-4- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیره تامین چابک و ناب (کریستوفر، 1998). 40
شکل 2-5 – مدل تئوری پژوهش با اقتباس از مدل تینگ چی و همکاران (2009). 47
شکل 4-1- عنوان پاسخ دهندگان. 63
شکل4-2- عمر فعالیت شرکت های پاسخ دهنده66
شکل 4-3- مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول تحقیق.. 71
شکل 4-4 مدل برازش شده تحقیق برای شرکت های با عملکرد بالا. 79
شکل 4-5- مدل برازش شده تحقیق برای شرکت های با عملکرد پایین.. 79


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط …

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ...

معماری سبز چیست؟ - معماری بستک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش ...

مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن مولفین: دکتر روح الله تولایی ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق الکترونیک ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فقط مشاوره در انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس کاردانی کارشناسی ارشد دکتری ...

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

توزیع ۱۶۱ شرکت مورد بررسی براساس امتیاز کسب شده در نمایه سلامت سازمانی (ohi)

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی و بهره وری مقدمه : محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

شهر هوشمند

اهداف شهر هوشمند هم سو با اهداف توسعه پایدار است و حرکت به ‌ سوی هوشمند کردن شهرها ...

آشنایی با روش های آنالیز مواد [بایگانی] - باشگاه …

آشنایی با روش های آنالیز مواد در این تاپیک قرار خواهد گرفت . ...

اصفهان

به گزارش ایمنا، پس از اینکه بارندگی های پاییز و زمستان سال گذشته به اندازه ای نبود که ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

توضیح: یکی از ویژگیهای آینانیوز که با لطف مخاطبین فهیم و صاحب ذوق آن تا به امروز سبب ...

نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر ...

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط …

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ...

معماری سبز چیست؟ - معماری بستک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش ...

مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن مولفین: دکتر روح الله تولایی ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق الکترونیک ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فقط مشاوره در انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس کاردانی کارشناسی ارشد دکتری ...

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

توزیع ۱۶۱ شرکت مورد بررسی براساس امتیاز کسب شده در نمایه سلامت سازمانی (ohi)

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی و بهره وری مقدمه : محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...