ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیهچکیده کلید واژه: هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، عملکرد ، ارزیابی عملکرد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول. 4
1-1-مقدمه. 4
1-2- بيان مسأله. 5
1-3-اهميت وضرورت تحقيق.. 6
1-4- اهداف تحقیق.. 7
1-4-1-هدف اصلي.. 7
1-4-2-اهداف فرعي.. 7
1-5-فرضیه های تحقیق.. 8
1-5-1-فرضیه اصلي.. 8
1-4-2-فرضيه هاي فرعی:8
1-6-تعریف متغیرهای تحقیق.. 8
1-6-1-هوش فرهنگی.. 8
1-6-2- هوش فرهنگی فراشناختی.. 9
1-6-3- هوش فرهنگی شناختی.. 9
1-6-4- هوش فرهنگی انگیزشی.. 9
1-6-5- هوش فرهنگی رفتاری.. 9
1-6-6- عملکرد. 10
1-6-7- ارزیابی عملکرد. 10
1-7-قلمرو تحقیق.. 10
1-7-1-قلمرو مکانی.. 10
1-7-2-قلمرو زمانی.. 10
1-8- روش تحقیق.. 10
1-9- روش گردآوری اطلاعات... 10
1-10- ابزار گردآوری اطلاعات... 11
1-11- جامعه آماری.. 11
فصل دوم. 13
مقدمه. 13
بخش اول: ارزيابي عملكرد. 14
2-1- مقدمه. 14
2-2- عملكرد. 14
2-3- ارزيابي عملكرد. 20
2-4- فلسفه ارزيابي عملكرد. 21
2-5- اهداف ارزيابي عملكرد. 21
2-6- فرآيند ارزيابي عملكرد. 24
2-7- معيارها و شاخص ها27
2-8- چه كسي عملكرد را ارزيابي مي كند. 28
2-9- روش ها متداول ارزیابی عملکرد. 30
2-10- مسائل موجود درارزیابی عملکرد. 35
2-11-مقدمه. 41
2-12-فرهنگ... 42
2-13- فرهنگ و رفتار سازمانی.. 43
2-14-مفهوم هوش... 44
2-15- هوش چند وجهی.. 46
2-16- هوش فرهنگی.. 48
2-17- ابعاد هوش فرهنگی.. 52
2-17-1- هوش فرهنگی شناختی.. 55
2-17-2- هوش فرهنگی فراشناختی.. 57
2-17-3- هوش فرهنگی انگیزشی.. 59
2-17-4- هوش فرهنگی رفتاری.. 62
2-18- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی.. 64
2-19- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی.. 66
2-20- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش... 68
2-20-1- هوش عمومی یا ضریب هوشی:68
2-20-2- هوش اجتماعی:68
2-20-3- هوش عاطفی:69
2-21- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی.. 70
2-21-1- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی.. 70
2-21-2- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها71
2-21-3- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد. 71
2-21-4- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین.. 71
2-21-5- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند.72
2-22- پرورش هوش فرهنگی.. 73
2-23- ويژگي هاي مورد نياز براي هوش فرهنگي.. 75
2-23-1- قضاوت هاي همراه با تعمق.. 75
2-23-2- هويت چند ديدگاهي.. 75
2-23-3- اهميت شرايط و موقعيت... 76
2-23-4- شايستگي زبان شناختي.. 76
2-24-تمايزهاي مفهومي هوش فرهنگي با ساير مفاهيم مشابه. 76
2-24-1- شخصيت... 76
2-24-2- سواد فرهنگي.. 77
2-24-3-شايستگي فرهنگي.. 78
بخش سوم: هوش فرهنگي و عملكرد. 79
2-25- ارتباط هوش فرهنگي با عملكرد. 79
بخش چهارم: پيشينه تحقيق.. 81
2-26- پيشينه تحقيق.. 81
2-26-1- پيشينه تحقيقات داخلي.. 81
2-26-2- پيشينه تحقيقات خارجي.. 82
بخش پنجم: چارچوب مفهومي.. 85
2-27- چارچوب مفهومي.. 85
بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه. 87
2-28- مرکز مدیریت حوزه های علمیه. 87
فصل سوم. 89
3-1- مقدمه. 89
3-2- فرآیند اجرای تحقیق.. 89
3-3- روش تحقیق.. 91
3-4- متغیرهای تحقیق.. 91
3-4-1- متغیر مستقل.. 91
3-4-2- متغیر وابسته. 91
3-5- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها91
3-6- روایی و پایانی پرسشنامه. 94
3-6-1- تعیین روایی پرسشنامه. 94
3-6-2- تعیین پایانی پرسشنامه. 94
3-7- جامعه آماری.. 95
3-8- روش نمونه گیری.. 95
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده97
فصل چهارم. 99
4-1- مقدمه. 99
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش... 100
4-2-1- سن.. 100
4-2-2- میزان تحصیلات... 101
4-2-3- سابقه خدمت... 102
4-2-4- سِمت(پست) سازمانی.. 104
4-2-5- وضعیت تاهل.. 105
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها106
4-3-1- آزمون همبستگی اسپیرمن.. 106
4-3-1-1- آزمون فرضیه اصلی.. 107
4-3-1-2- آزمون فرضیات فرعی.. 108
4-3-1-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 108
4-3-1-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 109
4-3-1-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 110
4-3-1-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 111
4-3-2- آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 112
4-3-3- آزمون کولموکروف – اسمیرنف... 113
4-3-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 114
4-3-4-1- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی.. 114
4-3-4-2- وضعیت هوش فرهنگی شناختی.. 114
4-3-4-3- وضعيت هوش فرهنگي انگيزشي.. 115
4-3-4-4- وضعيت هوش فرهنگي رفتاري.. 115
4-3-4-5- وضعيت هوش فرهنگي.. 115
4-3-4-6- وضعيت عملكرد. 116
فصل پنجم. 119
5-1- مقدمه. 119
5-2- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.. 119
5-2-1- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن.. 119
5-2-2- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن.. 119
5-2-3- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف - اسمیرنف... 120
5-2-4- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 120
5-3- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق.. 120
5-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 121
5-5-محدودیتهای تحقیق.. 121
منابع و مآخذ. 123
منابع فارسی:123
منابع لاتین:125
ضمائم و پیوست ها131
فهرست جداول فهرست نمودارها فهرست اشکال

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

انگیزش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

می‌توان نتیجه گرفت عملکرد فرد در سازمان تنها تابعی از تواناییهای وی نیست بلکه انگیزش هم در ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

مرکز ترجمه تخصصی ترجمه خانه با برخورداری از گروهی از بهترین متجرمین در رشته های مختلف ...

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های علمی ...

میگنا - مديريت ارتباط با افراد خودشيفته (نارسیسم)

من با این مقاله موافق نیستم چون همیشه تاریخ را یک نفر بوده که تغییر داده است شما با این جور ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

پایان نامه دکتری مدیریت، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مدیریت ورزشی، انجام پایان نامه ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

مدیریت با هوش اخلاقی امیرشفیعی و مجتبی احمدی محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

مدیریت با هوش اخلاقی امیرشفیعی و مجتبی احمدی محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری اخلاقی، هوش، زیرا می تواند ...

پارسی نیوز

پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری ... «مشرق نیوز» اما با بررسی قیمت گوشی ها در سال گذشته در ایام خرید نوروزی و مقایسه آن با ماه ...

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

عنوان پایان نامه: طراحی ربات فوتبالیست با استفاده از سیستم نوریاب ‎ قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

کارشناس ارشد مدیریت رسانه هستم، علاقه وافری به رسانه‌ها دارم. دنیا برای من، کار، زندگی و امید تعریف شده است. زیستن و ...

متن مدیریت مدرسه محور - مهارت

الگو های گوناگون مدیریت مدرسه محور (1) معلمان: شواهد نشان می دهد که مدیرت مدرسه محوربیشتر بر روی معلمان تاثیر داشته ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه تخصصی erp انجمن انفورماتیك ایران

(به مرکز رزرواسیون گروه هتلهای هما در شهرهای تهران …

رزرو اينترنتي هتل در سراسر جهان، رزرو هتلها بصورت آنلاين به همراه پرداخت اينترنتي، هتل پرسپولیس شیراز ، رزرو هتل ...

مدیریت دانش چیست - parsmodir.com

پژوهشگاه پارس مدیر. مرکز آموزش روش تحقیق و نرم افزارهای تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع - تجهیز پژوهشگران با اطلاعات لازم ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

بررسی روند تکاملی متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی در موقعیت های مختلف سازمانی : مقدمه تلاش ها و اقدامات مرتبط با ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد. تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - تئوري سازمان در عمل

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛ ... نوشته شده در ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ساعت 12:18 توسط مهدي ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

2 . چرادانش آموزان علاقه زیادی به درس ندارند - هم کلاسی

مقدمه. نخستین نکته ای که معلمان باید بدانند این است که انگیزش انسانی یک موضوع بسیار پیچیده است صدها روان شناس زندگی خود ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد. آخرین مقالات. مقاله ترجمه شده ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - تئوري سازمان در عمل

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛ Email: mahdiyarahmadi@gmail.com

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

2 . چرادانش آموزان علاقه زیادی به درس ندارند - هم کلاسی

نکات احتیاطی و دام های ممکن. منتظر نشوید دانش آموزان اشتباه کنند تا پس از آن، از خطا ها به ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. مقاله ترجمه شده اقتصاد ۲۰۱۷; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها ...

کافی نت دانشجویان - لیست مقالات و پایان نامه های …

پایان نامه :مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با همسالان در ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی. آشنایی با رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی وتازه ترین اخبار ...

آریا مارکتینگ، مجله آنلاین بازاریابی،فروش،کسب و …

"مجله‌ی فرچون در سالگرد 75 سالگی تاسیس خود، در گزارشی "75 کتابی که برای مدیریت کسب‌وکار خود ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ذاتاً ...

فناوری آموزشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را ...