بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان ....چكيده
اين تحقيق اهدافي را دنبال مي كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان ..... براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از:
1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
2- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
3- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
4- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
روش گردآوري داده ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان .... بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود250 نفر مي باشد.روش نمونه گيري بصورت غیر تصادفی بوده و بر اين اساس تعداد 130پرسشنامه توزيع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد. در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنين در بخش ساير يافته هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .
کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان ....

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
2-1. مقدمه ....................................................................................................................14 2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات ......................................................................................... 14 2-2-1. تاریخچه ....................................................................................................14 DBMS) .................................................................25
TPS) .........................................................................25
KWS) .............................................................25
MIS) ...........................................................................25
DSS) ........................................................................26
EIS) ........................................................................26
2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ...................................................... 26 2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری ...........................................................................28 2-3-1. تاریخچه ......................................................................................................... 28 2-3-8-1-1. مزایای مستقیم ......................................................................................................34 2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم ..............................................................34 2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی .........................................................34 2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری................................................................... 36 2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون.......................................................... 37 2-3-10-1. مدیران .............................................................................................................37 2-3-10-2. کارمندان................................................................................................. 37 2-3-10-3. مشتریان ................................................................................................................... 37 2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه................................................................................... 37 2-3-10-5. بشریت ..............................................................................................38 2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: .................................................................................. 38 2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری..................................................................................................... 38 2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری................................................................... 39 2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی............................................................. 41 2-3-13-4. پست الکترونیکی ............................................................................................ 41 2-3-13-6. فاکس..................................................................................................................... 42 2-3-13-7. کنفرانس صوتی ....................................................................................... 43 2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی........................................................................... 47 2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو وبررسی .......................................................................... 47 2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات................................................................ 47 2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی............................................................................................... 48 2-4. بخش سوم: مفاهیم مرتبط با فرهنگ سازمانی ....................................................................... 50 2-4-1. ويژگيهاي فرهنگ سازماني .......................................................................................51 2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی .............................................................................52 2-5. بخش چهارم : وضعيت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش .....................................53 2-6-1-2. پايان نامه 2 ................................................................................................................ 59 2-6-1-3. پايان نامه 3 ................................................................................................................... 59 2-6-1-4. پايان نامه 4.......................................................................................................... 60 3-1. مقدمه 67.......................................................................................................................... 3-4. جامعه آماری .................................................................................................................70 3-8 . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات و متغير ها ......................................................74 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-2-1. جنسيت......................................................................................................................... 79 4-2-4.سطح تحصيلات..................................................................................... 81 4 -4-2. بررسي موجوديت عوامل مستقل در جامعه آماري................................................................... 105 4-4-2-1. وجود فرهنگ سازماني مناسب ..............................................................106 4-4-2-2. وجود زير ساختهاي نرم و سخت افزاري مناسب............................................................ 107 4-4-2-3. دستيابي به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان .........................................................108 4-4-2-4. تشريح دقيق گردش كار دستي براي اجراي بهتر سيستم مكانيزه ..................................109 4-4-3. مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجرای عوامل مستقل در مدارس شهرستان .... 110........................... فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5 -5. پیشنهادها بر اساس محدودیتها............................................................................. 116 5-6. پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده............................................................................................ 117 فهرست منابع غیرفارسی............................................................................................... 159 چکیدۀ انگلیسی ....................................................................................................................... 160
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست شکل ها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی‌ تاثیر congestion charge بر میزان کاهش ترافیک در ساعات پیک در معابر پر رفت و آمد شهری ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس …

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - سیستم

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - سیستم های نوین در ساختمان سازی -

همایش های نفت ، گاز و پتروشیمی : همایش ها ، …

اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی و فناوری نانو 25 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

رزومه فارسی دکتر حمید رضا احدی - دانشگاه علم و …

مشخصات فردی : نام خانوادگی: احـدی. نام: حمید رضا. مرتبه علمی : استاد یار. مدیر گروه ...

علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده شبکه سازی یک توافق رسمی میان چندین کتابخانه یا سایر سازمان ها جهت مشارکت در یک ...

ارتباطات مردمي - saamad.ir

سامانه تلفنی 111 درآن واحد از دو قابلیت برقراری "ارتباط زنده"on line(آن لاین) و"غیر زنده"off ...

تجارت الکترونیک و موانع رشد آن در ایران - حق

تجارت الکترونیک و شاخه های متعدد آن در قرن حاضر از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد.

درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین …

درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن ترجمه: حمید بهمنیاری چکیده: ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی، 26 و 27 بهمن ماه 1389 توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

چکیده. برای بررسی نهادینه شدن کتابخانه های عمومی در ایران ابتدا نیاز به تعریفی جامع ...

ایرانیوم - نظامی - iraniom.blogfa.com

آموزش مبتدی کار با سلاح در این قسمت می خواهم آموزش مبتدی كار با انواع اسلحه های معروف ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

قرارداد فروش اتومبیل. شماره سریال …………….. خودرو شماره ……………… ماده ۱ : طرفیـن ...

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اعتراف …

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اعتراف دیرهنگام ظریف فعالان فضای مجازی با هشتگ # ...

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی‌ تاثیر congestion charge بر میزان کاهش ترافیک در ساعات پیک در معابر پر رفت و آمد شهری ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس …

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - سیستم

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - سیستم های نوین در ساختمان سازی -

همایش های نفت ، گاز و پتروشیمی : همایش ها ، …

اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی و فناوری نانو 25 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

رزومه فارسی دکتر حمید رضا احدی - دانشگاه علم و …

مشخصات فردی : نام خانوادگی: احـدی. نام: حمید رضا. مرتبه علمی : استاد یار. مدیر گروه ...

علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده شبکه سازی یک توافق رسمی میان چندین کتابخانه یا سایر سازمان ها جهت مشارکت در یک ...

ارتباطات مردمي - saamad.ir

سامانه تلفنی 111 درآن واحد از دو قابلیت برقراری "ارتباط زنده"on line(آن لاین) و"غیر زنده"off ...

تجارت الکترونیک و موانع رشد آن در ایران - حق

تجارت الکترونیک و شاخه های متعدد آن در قرن حاضر از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد.

درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین …

درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن ترجمه: حمید بهمنیاری چکیده: ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1