عنوان:مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد مدیریت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
عنوان:مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد مدیریت ریسک های وارده از طرف تامین کنندگان
مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد مدیریت ریسک های وارده از طرف تامین کنندگان مطالعه موردی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات نیروگاهی مپنا ( توگا )
چکیده:
امروزه بسیاری از شرکتها برای کسب مزیت هزینه ای و سهم بازار، تمهیدات مختلفی چون برون سپاری تولید و تنوع محصولی را اتخاذ می نمایند. این تمهیدات زمانی موثر می باشند که در شرایط پایدار قرار داشته باشیم. اما خود این تمهیدات می توانند باعث شوند تا یک زنجیره تامین تحت تاثیر انواع گوناگون ریسک، مانند چرخه های نامطمئن اقتصادی، تقاضای غیر قطعی مشتری و حوادث انسانی و طبیعی، آسیب های فراوانی را متحمل گردد. لذا به فراخور افزایش روزافزون این تمهیدات، نیاز به مطالعه راهکارها و استراتژی های مختلف برای مدیریت ریسک زنجیره تامین بطور روزافزونی در دستور کار شرکتهای برتر قرار گرفته است. ریسک های وارده به زنجیره تامین، به تناسب عامل وارد کننده ریسک، انواع مختلفی را شامل می شوند. یکی از ریسک های بالقوه در زنجیره تامین، ریسک های وارده از تامین کنندگان می باشد. با توجه به اینکه مقوله مدیریت ریسک زنجیره تامین از جمله مقولات مطالعاتی و کاربردی نسبتا جدید می باشد، بدیهی است که در خصوص یکی از زیر شاخه های آن یعنی مدیریت ریسک های وارده از تامین کنندگان در زنجیره تامین، مطالعات چندانی انجام نشده باشد. در این مقاله قصد داریم موضوع مدیریت ریسک زنجیره تامین را از منظر مدیریت ریسک هایی که از ناحیه تامین کنندگان وارد می شود مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا رویکرد های مختلفی که تا کنون در خصوص مقوله مدیریت ریسک زنجیره تامین در مقالات مختلف ارائه شده است را بررسی و یکپارچه نموده و سپس از طریق انجام یک مطالعه موردی در یکی از شرکت های اصلی تامین کننده تجهیزات نیروگاهی در ایران ( شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات نیروگاهی مپنا(توگا) )، یک روش شناسی 5 مرحله ای جهت مدیریت بر ریسک های وارده از ناحیه تامین کنندگان ارائه می گردد. هدف اصلی این مقاله این است که ضمن مرور و یکپارچه سازی رویکرد های مختلف به مقوله مدیریت ریسک زنجیره تامین، یک زمینه روشن از آنچه که تا کنون در این خصوص ارائه شده است را تدوین نموده و سپس با انجام یک مطالعه موردی، تمرکز بیشتری روی مقوله مدیریت ریسک های وارده از ناحیه تامین کنندگان در زنجیره تامین نموده و از طریق ارائه یک روش شناسی، راه کارهای مختلفی را برای مدیریت و کاهش این ریسک ها ارائه نماییم.
لینک مقاله در سیویلیکا:
http://www.civilica.com/Paper-DOMESTICDEV01-دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ. وﻗﻮع آﺗﺶ. ﺳﻮزي
در ﯾﮑﯽ از .... ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

مقاله مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد مدیریت ریسک های وارده از ...

مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد مدیریت ریسک های وارده از طرف تامین
کنندگان ... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا
مورد ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮاﺟ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮاﺟﻬ. ﻪ. ﺑﺎ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ زا. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از. ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي ...
ﮐــﻪ ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﺑــﺰاري ﮐﺎرآﻣــﺪ ﺑــﺮاي ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣــﻮادث ووﻗﻔــﻪ در زﻧﺠﯿــﺮه ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﻮرد.

مدیریت ریسک زنجیره تأمین پروژه ها در خطوط انتقال گاز: رویکرد ...

با عنایت به اهمیت فزاینده بحث ریسک در زنجیره تأمین در دهه اخیر به طور عام و در
پروژهها به شکلیخاص، در این پژوهش ... برای اینمنظور با استفاده از رویکرد تئوری
برخاسته از دادهها، پروژههای خط انتقال گاز در استان فارس توسط ... عنوان مقاله [English]
.

مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجه با

Title : ( مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجه با نقاط آسیب زا با
... تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی ...

مقالات ISI مدیریت زنجیره تأمین : 197 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مدیریت زنجیره تامین محصول تازه با برون سپاری تدارکات ... Value-based
performance and risk management in supply chains: A robust optimization
approach.

دانلود مقاله : مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی

مقاله ISI انگلیسی شماره 773 - ترجمه شده - موضوع : مدیریت ریسک - 11 صفحه - سال ...
مدیریت ریسک - زنجیره تأمین - تحقیق تجربی - ارزیابی عملکرد - شرکت های
فرانسوی ... SCM با ریسک های مختلفی روبرو است و نیازهای خاصی را می طلبد و به
تکنیک ها ... SCRM بایستی به عنوان یک دستورالعمل مدیریتی تلقی شود و به گونه
ای باشد.

دانلود مقاله و خرید ترجمه:زنجیره تامین پایدار : رویکرد مدیریت ریسک

مقاله ترجمه شده: سال انتشار: 2016 - زنجیره تامین پایدار : رویکرد مدیریت ریسک -
Sciencedirect - Elsevier ... ترجمه فارسی عنوان مقاله: ... به ایجاد بینش در مورد
چگونگی پایداری در ارتباط با ریسک میپردازد و انرا به شیوه ایی یکپارچه بیان
میکند .

انتخاب تأمین کنندگان بر مبنای ریسک با استفاده از روش ELECTRE ...

بر این اساس، معدن سنگ آهن جلال آباد به عنوان گزینه دارای ریسک کمینه و معدن شرق
ایران به عنوان ... مدیریت ریسک زنجیره تأمین با رویکرد مدیریت ریسک‌های وارده از
طرف ...

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﻳﺴﻚ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ...

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ. ۱ [. ]. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺭﻳﺴﻜﻬﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ
ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻋﻀﺎء ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ. ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻛﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ...

فرآیند زنجیره تامین با استفاده از ی ژی کاهشی مناسب در مقابل ریسک ها ...

تامین با رويكرد برقراری هماهنگي بین اعضای زنجیره ی تامین برای کاهش زيانها در کل
... مديريت ريسک زنجیره تامین به عنوان موضوع مهمي در تحقیقات مديريت عملیات ...

مدیریت زنجیره تامین scm + لجستیک چیست ؟ pdf | مقاله زنجیره تامین ...

4 سپتامبر 2016 ... رویکرد مدیریت زنجیره تامین ، رویکردی است که در سالهای اخیر بر ... پایان نامه
زنجیره تامین و استفاده از چند کتاب زنجیره تامین به عنوان منبع خدمت شما علاقمندان
معرفی شود. ... ممکن برای کنترل عملیات مرتبط با مدیریت زنجیره تامین pdf می باشد
. ... در کتاب مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت چنین ریسک هایی جهت کاهش ...

ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ي ﻫﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﻨﺪي ﺷﻨﺎﺳ

رﯾﺴﮏ. ﻫﺎ. ي. زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮ. ي
... زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺖ. 1[. ]. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. رﯾﺴﮏ. ﻫﺎ. ي درون. ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده. از روﯾﮑﺮدﻫﺎي ...
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ. ،. ﺑﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ آﺳـﯿﺐ. ﭘـﺬﯾﺮي. ﮐـﻞ. زﻧﺠﯿﺮه ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺄﻣﯿﻦ.

مدیریت زنجیره تأمین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه‌ریزی و کنترل مواد و ...
مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ...
مدیریت ریسک زنجیره تأمین; رهگیری در زنجیره تأمین; مهندسی مجدد زنجیره تأمین ...
موضوعات مرتبط با ترابری و توزیع · مهندسی صنایع · واژگان مدیریت زنجیره تأمین.

ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده ...

بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت‌ های ...
با چنین نگرشی رویکردهای «زنجیره تامین» و «مدیریت زنجیره تامین» پای به ....
تونسل و آلپان تحقیقی با عنوان مدیریت و ارزیابی ریسک برای شبکه ‌های زنجیره
تامین ...

مدیریت زنجیره تامین : (Supply Chain Management)

4 مارس 2015 ... مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل. کاال. و
اطالعات می ... اشاره شده با عنوان های ... مدیریت ریسک زنجیره تامین.

جدیدترین مقالات رشته مدیریت با ترجمه - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه
ترجمه + ... بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد دیماتل –
خاکستری ... و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکت و مدیریت ریسک به عنوان
متغیر مداخله گر ...

مدیریت ریسک زنجیره تامین ه با رویکرد شناسایی و مواجه ... - مدیریت فردا

مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با ..... و
محدودیت های منبع یابی ، مهمترین عواملی هستند که به عنوان نقاط آسیب زا،شرکت. "
الف.

ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با ...

ارزيابي ريسک يکي از مراحل مهم مديريت ريسک بوده و با توجه به وجود ريسکهاي ...
ریسک معرفی شده توسط خبرگان، به عنوان مدل مفهومی پایان نامه قرار داده شده است. این
50 ریسک توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 ریسک ... واژگان
کلیدی: ارزيابي ريسک، زنجيره تامين، لوازم خانگی استان تهران، دلفی، DANP،
ویکور ...

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار با ...

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدیریت
ریسک در شرکت صنایع. الکترواپتیک صاایران با استفاده از روش تصمیم گیری ...

ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک در زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل

لذا مديريت ريسک زنجيره تامين براي کاهش شکستهاي ناشي از ريسکهاي مختلفي .... و
موردي و مرور ادبيات پرداختهاند و موضوعاتي از قبيل کاربرد رويکردهاي مدلسازي و ...
خصوصاً ريسکهاي زنجيره تامين با استفاده از روش تحليل تاکسونومي - به عنوان ...

دانلود

عنوان. رساله دکترا. ": مدیریت دانش و مدل سازی سازمان. -. ارائه مدلی تلفیقی در مدل
سازی دانش سازمانی ... مدیریت زنجیره تامین) لجستیک، مدیریت موجودی، قابلیت
همکاری،. مدیریت ریسک .... نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فرایند
تحلیل شبکه.

PDF[تحقیق مدیریت زنجیره تأمین (SCM)]—فروشگاه اینترنتی ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ...
organizations ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮۀ ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ....
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 23 اﺳﻼﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ: ...
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ « ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت pdf ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ.

مدیریت زنجیره تامین - پایگاه مقالات علمی مدیریت

2 آگوست 2014 ... عنوان مقاله: ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با .... امروزه فواید و
مزایای به‌کارگیری رویکرد ناب برای بسیاری از رهبران و مدیران ...

فصلنامه مديريت زنجيره تامين، شماره 36 - Magiran

12 مه 2013 ... انتخاب تامين كننده ها در زنجيره تامين با رويكرد توليد بر مبناي سفارش با در نظر
گرفتن ارزش در معرض ريسك ... مبنا3 با درنظر گرفتن شرايط ريسك ارائه و از ارزش در
معرض ريسك4 به عنوان يك شاخص اندازه گيري ريسك استفاده شده است. ... مديريت
لجستيك متحرك (سيار)(مطالعه موردي: گروه شركت هاي تيوا سلولز)

ارائه مدل تحلیل پوششی داده های دو سطحی در مدیریت ریسک زنجیره تأمین ...

از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با بهره گیری از نظر خبرگان وزن دهی شدند. سپس
به. منظور ارزیابی ... مدیریت ریسک زنجیره تأمین یک رویکرد مدیریت استراتژیک.

تحلیل و کنترل ريسک مالي با استفاده از مدیریت استراتژیک هزینه ...

واژه های کلیدی : ریسک مالی، مدیریت استراتژیک هزینه، کنترل ریسک و هزینه ...
زنجيره ارزش، در كل چرخه عمر محصول با تحلیل ریسک مالی، کنترل ریسک را ممکن می
سازد. ... به عنوان فرآیند راهبردی هزینه و استقرار سیستم مدیریت استراتژیک هزینه
است که ... در این رویکرد هدف طراحي محصولي است كه با يك بهاي تمام شده بر مبناي هدف،
قابل ...

همه آنچه باید درباره مدیریت زنجیره تامین پایدار بدانید – بخش اول - نوماتک

14 آگوست 2017 ... مدیریت زنجیره تامین پایدار چیست؟ مدیریت پایدار به کمتر شدن ریسک های زیست
محیطی و اجتماعی در کسب و کار اطلاق می شود. مدیریت زنجیره تامین ...

SID.ir | مدل رياضي منبع يابي چند هدفه استوار- فازي: رويکردي در ...

... چند هدفه استوار- فازي: رويکردي در مديريت ريسک زنجيره تامين ايران خودرو. ...
عنوان نشریه: پژوهش هاي مديريت در ايران : بهار 1390 , دوره 15 , شماره 1 (پياپي 70) ; از
... براي تصميم گيرنده مبهم است، مدل با رويکرد ابداعي به مدل استوار- فازي تبديل مي
...

تحقیق مدیریت زنجیره تامین و ریسک اختلال در زنجیره تامین

پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین و ریسک اختلال در زنجیره تامین دارای ۶۲
صفحه ... به عنوان نهاده‌های ایزوله شده رقابت کنند و واضح است که کارکردن با یکدیگر
در یک ... با چنین نگرشی رویکردهای زنجیره تامین[۶] و مدیریت آن پا به عرصه وجود
نهادند.

اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و - اتاق بازرگانی

ﻋﻨﻮان. : ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ. رﻳﺴﮏ در زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. اﺳﺘﺎد راهﻨﻤﺎ .... 11.
ﻓﺳﺻل دوم. –. ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧظرى. ﺑﺧش اول. ﻣﺮورﯼ ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮت رﻳﺴﮏ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮﻩ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ...... ﻣﺪﻳﺮ
ﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ رﻳﺴﮑﻬﺎﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎ روﻳﮑﺮد ﺑﺮﻗﺮارﯼ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎﯼ.

ﻦﯿ ﺗﺎﻣ ﺮه ﯿ زﻧﺠ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ي ﺑﺮا ﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟ ﭼﻨﺪ ﺷ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت. ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺎﻣﯿﻦ، اراﺋـﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﯿــﺪاﻧﯽ و ﻣــﻮردي و ﻣــﺮور .... ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑـﺎ اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد در زﻣﯿ .... ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮاي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ در زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺎﻣﯿﻦ.

مدیریت زنجیره تامین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن

National Conference of Approach to Accounting, Management & Economics.
مدیریت زنجیره تامین، شبیه سازی و بررسی فرآیندهای اصلی آن ... زنجیره تامین
مشتمل بر تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدی. ل کاالها ... لجستیک بع عنوان
مزیت رقابتي ...... ریسک. زنجیره. تخمین. ایران. خودرو. ،«. فصلنامه عل. مي وپژوهشي
مدیریت ،دوره.

توسعة چندین مدل قیمتگذاری در زنجیرة تأمین سبز تحت ریسک با ...

مدیریت زنجیرة تأمین سبز، رویکردی زیستمحیطی در مدیریت زنجیرة تأمین است که
هدف آن، کاهش ریسک های زیستمحیطی در دورة عمر ... توسعة چندین مدل قیمتگذاری در
زنجیرة تأمین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریة بازی ها ... عنوان مقاله [English].

طراحی مدل سنجش تاب‌آوری زنجیره‌ تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ...

طراحی مدل سنجش تاب‌آوری زنجیره‌ تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. ...
نتایج اجرای مدل نشان داد که متغیرهای انعطافپذیری، فرهنگ مدیریت ریسک، همکاری، ...

سنجش تاب‌آوری زنجیره‌ تأمین با رویکرد سیستم‌های پیچیده سازگار ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی مفهوم تاب‌آوری در زنجیره‌ تأمین صنعت ... هدف
مهم و با توجه به در نظر گرفتن رویکرد سیستم‌های پیچیده سازگار به عنوان نظریه
اصلی ... مدیران را در تجزیه و تحلیل تاب‌آوری و انتخاب استراتژی اثربخش کاهش
ریسک ...

مدیریت - انجام پایان نامه و خدمات آماری پایان نامه | شیرازتز

مدیریت امنیت و ریسک در زنجیره تامین Security and Risk Management in ... برخی
از موضوعات پیشنهادی دکتری حوزه های مدیریت، حسابداری، صنایع و اقتصاد : ...
ارزیابی عملکرد، تحلیل کارایی و اندازه گیری بهره وری با رویکرد تلفیقی BSC,
DEA

زنجیره تامین سبز

GSCMبه عنوان یک نوآوری مهم،به سازمان در توسعه استراتژی هایی برای رسیدن به اهداف
... ده دلیلی که شرکت ها باید رویکرد سبز و انطباق با مدیریت زنجیره تامین سبز را
... رقابت و فشارهای زنجیره تامین; انطباق با قوانین و کاهش ریسک; کسب شهرت نام ...

مقاله ارائه مدل برنامه ریزی چند هدفه فازی برای ارزیابی عملکرد تامین ...

بنابراین اشتراک مساعی به موقع و صحیح اطلاعات در تمامی زنجیره تامین. ... رابطه
تنگاتنگ ریسک و مشاهده پذیری زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین تاثیرگذار
است. ... و تکنولوژی، مدیریت ریسک، ایمنی صنعتی و مهندسی فاكتورهای انسانی،
مدیریت و ... مدیریت ریسک زنجیره تامین؛ با رویکرد مدیریت ریسک هایی که از ناحیه
تامین ...

مدیریت زنجیره تامین scm درصنعت نیروگاهی - مقاله ERP

با توجه به اينكه مقوله مديريت ريسك زنجيره تامين از جمله مقولات مطالعاتي و كاربردي
... در ابتدا رويكرد هاي مختلفي كه تا كنون در خصوص مقوله مديريت ريسك زنجيره تامين
... البته آثار اوليه مقوله ريسك در موضوعات خريد و ( Lee سالهاي ١٩٩٧ توسط فيشر و ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش .... 76,
76, تجزیه وتحلیل مالی شرکت فرآورده های نسوزآذر با رویکرد استراتژیک در دوره ...
101, 101, بررسی الگوهای تامین مالی و عوامل موثر بر انتخاب آنها در شرکتهای .... 172,
172, بررسی تاثیر تئوری نمایندگی بر مدیریت منابع ریسک زنجیره عرضه از
دیدگاه ...

بهبود مدیریت عملکرد زنجیرۀ تأمین

مدیریت زنجیره تأمین/ شاخص هاي عملکرد كليدي (KPI)/ ماتریس هزینه تبدیل KPI.
چکیده: بهبود عملکرد زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای كسب مزيت هاي
رقابتی ... این مقاله چارچوبي را با استفاده از رويكرد منظمي برای بهبود اجرای شاخص
های ..... برای هر استراتژی تناوبی، هزینه با اثرش و احتمال وابسته ریسک ها را مقایسه
می کند.

باسمه تعالی عنوان : مدیریت زنجیرۀ تأمین و تولید ناب تیرماه 91 ...

... باشد؛ برقراری تعادل به علت ریسک کهنگی(مازاد موجودی) یا کمبود، دشوارتر نیز
می‌شود. ... با چنين نگرشى، رويكردهاى زنجيره تامين و مديريت آن پا به عرصه وجود نهاد.
... او و همكارانش توليد ناب را تقريبا به عنوان تركيبي از مدل توليد سنتي (FORD) و
كنترل .... در رويكرد توليد انبوه طراحي کامل محصول توسط خود شرکت توليدكننده يا ...

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز - علم یار

18 ژوئن 2016 ... عنوان پایان نامه. شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد
تصمیم گیری های ... تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : .... همراه با کاهش
تاثیرات و ریسک های زیست محیطی می باشد، در حالی که همراه با این اقدامات ...

مروری بر مدیریت ریسک شرکت در زنجیره تامین - خانه ISI ایران

دانلود رایگان مقاله isi مدیریت 2015 مدیریت ریسک و اثر آن بر زنجیره تامین شرکت
... رویکرد- مروری برمنابع که یک چهارچوب کلی را بدست داده و پس از آن طبقه بندی
ریسک ... این ایده خوبی است با این حال بحران ها همیشه ناشی از طبیعت,انسان های مخرب
و یا ... در بخش بعدی انواع خطرات روبروی زنجیره تامین به عنوان موانع خطر شناخته می
شود.

دوره عالی لجستيک و مديريت زنجيره تأمين (DBA in Logistics

دوره عالی لجستيک و مديريت زنجيره تأمين (DBA in Logistics and Supply chain
Management) ... این دوره به عنوان یک دوره عالی و حرفه‌ای به طور خاص برای افراد دارای
تجربه و مهارت در مدیریت انواع ... بهینه‌سازی زنجیره تأمين با این رویکرد منجر به
ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد. ... 6, اصول مهندسي مالي و مدیریت ریسک, 30.

اصل مقاله - پژوهشنامه بازرگانی

در همین راستا رویکرد ها و نگرش های جدیدي. پیرامون موضوع تأمین، با عنوان مدیریت
زنجیره تأمین گسترش یافته، به گونه ای که زمینه .1خلق نگرشي جدید در حوزه مدیریت
...

مديريت زنجيره تأمين بر مزيت رقابتي و عملکرد هاي ند ي تأثير فرا ...

با توجه به گسترش روز افزون رویکرد مهدیریت زنجیهره ... کنونی نیازمند هماهنگی
دقیق برای تدار مواد اولیه و تحویل به موقع بهه مشهتری ... دهند که مدیریت اثربخش
زنجیره تأمین با اثرگذاری مثبت بر ..... احتمالی حداکثر و میزان ریسک و مخاطره حهداقل
مهی.

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت صنعتي - ایران پژوهان

-تحلیل ریسک اعتباری و طراحی بهینه مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با
استفاده ... -کاربرد رويكرد داده كاوي در مديريت بر اطلاعات مشتري در مديريت زنجيره
تأمين ... 4-رتبه بندی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تکنیک
های ...

مدیریت روابط با تامین کنندگان - عصر بانک

25 فوریه 2015 ... با پیاده‌سازی سیستم مدیریت روابط تامین کنندگان و اتخاذ رویکرد مشارکتی در ...
در نظر گرفتن جریان برگشت که تحت عنوان « زنجیره تامین حلقه بسته» ... درگیر در
زنجیره تامین به اهمیت مدیریت ریسک تامین کنندگان توجه کنند.

مدیریت زنجیره تامین ونقش تکنولوژی اطلاعاتی در بهبود عملیات اجرایی

10 آوريل 2015 ... این مقاله را به عنوان هدیه نوروز سال 94 به دوستان نوافرین وکارافرین ... با چنین
تفکر وشرایط کسب وکار، رویکردهای مدیریت زنجیره تامین پا به عرصه وجود نهاد . ...
تخصص با مشتریان یا تامین کنندگان ؛ غیر قابل قبول و دارای ریسک ...

نقش مديريت زنجيره تأمين در تجارت الکترونیک - طراحی سایت درنیکا

3 نوامبر 2015 ... در واقع مديريت زنجيره تامين فرآيندي است كه متغير بوده و بايد آنرا با ... مديريت
موجودي انبار و انتقال صحيح اطلاعات وارسال به موقع آن اشاره كرد ... زنجیره تامین قرار
گرفته و شاخص اصلی برای ارزیابی آن میزان ریسک احتمالی می شود. ... تمام جلوه هاي
تجارت با هر رويكرد و سياستي داراي خصايص زير مي باشند : خريداران .

لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین

در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگیهای محیطهای جدید تولیدی و طبیعت ...
مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان ...
هنگامیکه یک شرکت بااین چالش مواجه می شود و ریسک پیشرفت آن را می پذیرد، مدیران
آن باید ...

کتاب مدیریت ریسک و برون سپاری در زنجیره تامین

30 ژانويه 2017 ... کتاب مدیریت ریسک و برون سپاری در زنجیره تامین انتشارات نخبگان ... کتاب
اصول و مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد فعالیت های ...

:: مدیریت زنجیره تامین - Change Manager

19 فوریه 2011 ... مدیریت زنجیره تامین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب ... داشته باشند
؛ با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. .... عوامل
ریسک: اگر زنجیره تامین به درستی طراحی و عناصر تشکیل دهنده ...

انجام پروژه مدیریت - UTC.ir

انجام پروژه مدیریت و پروپوزال مدیریت و انجام کلیه خدمات رشته مدیریت. ... جهت تنظیم
پروپوزال در این مرجع جستجو کرده و موضوعات و تحقیقات انجام شده در حوزه مورد نظر خود
را بررسی نمایند. ... كاركنان با نقش میانجی گری اعتماد سازمانی در سازمان تامین
اجتماعی غرب تهران ..... شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسك زنجیره تامین در صنعت
خودرو

اصول و مفاهیم مدیریت ریسک - بانک سینا

نامطلوب نوسانات، برای مديريت ريسک هايی که با آن مواجهند،. اهميت زيادی قائل ...
گسترش زنجیره شعب در مناطق پر بازده اقتصادي ... در اين رويکرد، ريسک ها بصورت
جامع، يکپارچه. و مستقل ... نداشتن ابزارهاي مدیریت ریسک نمي توانیم موضوعات
مربوط را نادیده .... ریسک نقدینگی دارایی که با نام ریسک2و ریسک نقدینگی تأمین
مالی.

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی

25 نوامبر 2016 ... شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم ... امروزه
مدیریت زیست محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ..... مرز هاي
سازمان محدود نمی شود، دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان دیدگاهی ... منظور
دستیابی به منافع و بازار های وسیع تر، همراه با کاهش تاثیرات و ریسک ...

پاورپوینت مدیریت زنجیره‌های تامین - خرید و فروش کتاب

23 جولای 2017 ... زنجیره تأمین بر تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (
استخراج) تا ... مدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه‌ریزی و
کنترل مواد و اطلاعات ... مدیریت ریسک زنجیره تأمین ... این پیکره دانشی به‌مرور زمان
تکامل یافته و در حال حاضر به عنوان کتاب ” راهنما برای پیکره دانش […].

عنوان مقاله: ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با ...

24 آگوست 2014 ... هدف اصلی مدیریت زنجیره تأمین، کاهش ریسک زنجیره تأمین، کاهش هزینه ... در این مقاله
یک الگویی برای انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان با رویکرد ...

زنجیره تامین سبز | بهینه گستر صنایع آرمان

8 ژانويه 2016 ... در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه گیری از تغییرات مذکور دریافتند که ...
مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل ...
مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ...
زنجیره تامین ، مدیریت ریسک زنجیره تامین ، رهگیری در زنجیره تامین ، مهندسی ...

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک برون سپاری - مادسیج

5 مارس 2014 ... طرح /روش/رویکرد- این رویکرد ترکیبی روش تجزیه و تحلیل ریسک کیفی را که ... و
کاهش ریسک را به منظور ارزیابی ریسک برون سپاری زنجیره تامین با هم ادغام می کند.
ارزیابی ریسک کیفی به مدیران ریسک ، ارائه ی یک نمایش تصویری از ... جهت کمی
سازی ریسک در زنجیره تامین به طوری که اثربخشی برون سپاری را ...

زنجیره تامین ناب و مدلی برای ارزیابی ناب بودن زنجیره تامین - مدیریار

امروزه فواید و مزایای به‌کارگیری رویکرد ناب برای بسیاری از رهبران و مدیران
بنگاه‌های اقتصادی مشخص و محرز شده و به عنوان پارادایم مدیریتی ناب در ... مقصودی که
با استفاده از مدل‌ها وابزارهای ارزیابی زنجیره تامین ناب ناب میسر می‌شود. ..... مدیریت
نوآوری · مدیریت ریسک · مدیریت تبلیغات · مدیریت بازاریابی · مدیریت بازرگانی ·
مدیریت ...

بسته مقالات زنجیره تامین سبز - پی پرجو| مرجع مطالب دانشگاهی - مقاله

این بسته شامل ۳۴ مقاله در رابطه با مدیریت زنجیره تامین سبز است. ... بسته مقالات
زنجیره تامین سبز شامل موضوعات زیادی است که برخی از آنها در زیر آورده شده است:
ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز با رویکرد MCDM فازی (۲۰۱۳) ... مدیریت ریسک
در شبکه های عملیاتی زنجیره تامین سبز با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو(۲۰۱۵)

پروفایل شخصی - محمد مهدی مظفری - دانشگاه بین المللی امام خمینی

رج, عنوان مقطع و رشته تحصیلی, از تاریخ, تا تاریخ, محل تحصیل, فایل مرتبط,
پیوند مرتبط ... ٢, انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی دلفی ... ٣, Identifying and evaluating E-procurement in supply chain risk
by Fuzzy .... ٢٣, نگاهی بر فرآیند بهینه سازی زنجیره ی تامین از طریق مدیریت دانش,
١٣٩٢ ...

بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ...

رويكرد مديريت استراتژيك بر مبناي تعامل مديران در همه سطوح سازماني و كسب و كار
..... و نيازهائي كه سازمان در صدد تامين آن بر مي آيد مي تواند بر اساس آن ماموريت سازمان
را .... از قرار گيري در شرايط با ريسك بالا خودداري كند، در چنين شرايطي استراتژي
هائي ... با استراتژي مناسبي همراه نباشد سر آغاز ركود و اضمحلال سازمان نيز رقم خواهد
خورد ...

مدیریت اجرایی همدان - موضوعات پیشنهادی پایان نامه در حوزه مدیریت ...

مدیریت اجرایی همدان - موضوعات پیشنهادی پایان نامه در حوزه مدیریت استراتژیک - ...
مدل ارزیابی عملکرد در مراکز تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی داده ها و
... در مدیریت ریسک زنجیره تامین; ارایه چارچوب تدوین استراتژی های منابع انسانی با
...

گروه مشاوران کسب و کار رویکرد | مدیریت و برنامه ریزی زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین، علم و فن مدیریت و برنامه ریزی ارتباطات موثر میان عناصر
تشکیل ... است، اهمیت مدیریت و برنامه ریزی زنجیره تامین به عنوان یک مبحث
چندبعدی که با انعطاف پذیری، بهره وری، کاهش هزینه ها، مدیریت ریسک، سطح و
کیفیت خدمات و ...

نمایش موارد بر اساس برچسب: پایان نامه کارشناسی ارشد - موسسه آموزش ...

20 جولای 2016 ... ارائه يك مدل برنامه ريزي تولید چند محصولي-چند دوره اي در زنجيره تأمين ... شناسائی و
تحليل الزامات سازمان های پروژه محور در دستيابی به مديريت پروژه ها با رويکرد ... با
عنوان مدیریت ریسک در پروژه های بازسازی ( مطالعه موردی : بازسازی ...

مديريت امور فناوري و اطلاعات/Dr. Jalal Rezaeenour - دانشگاه قم

مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1390)، توسعه فرآيند مديريت دانش با رويكرد
تحليل ... پژوهشنامه مطالعات مديريت زنجيره تامين، سال اول، شماره اول، پاييز 1395،
صص. ..... بر مكان، چهارمين همايش بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و
كامپيوتر. 43. ... سعيده رنجبر ، فاطمه صوفيوند ، جلال رضايي نور(1393)، بررسي
اثر ريسك و ...

بهترین دوره های کارشناسی ارشد را مدیریت زنجیره تامین 2017/2018‏

با مدارس عالی تماس بگیرید ، ببینید 26 درجه کارشناسی ارشد را مدیریت زنجیره ...
مانند مدل سازی زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ریسک و امنیت وجود دارد.
..... و تحلیل داده ها، شیوه های مدیریت نوین و رویکردهای، و فشار رقابت جهانی، قرار داده
شده اند حق ... علاوه بر این، بارسلونا به عنوان یکی از شهرستانها اصلی تدارکات اروپا
...

مقالات رشته مدیریت استراتژیک - ورد پیپر

عنوان فارسی: مدیریت ریسک های پروژه های مهندسی کلان با استفاده از شبکه ی باور ....
مقاله isi رابطه ی بین مشارکت کاربران و موفقیت سیستم: یک رویکرد اقتضایی
همزمان .... اثر مالی مبنا و کمیته ی مدیریت زنجیره ی تامین همواره مورد توجه بوده است.

نقطه اشتراک مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین با توجه به مفاهیمی که در زمینه های مختلف بدست آمده است مانند
بازاریابی ،. مدیریت عملیات ... این رویکرد. چند رشته ای که ... عالوه بر این یک محقق
برجسته یک زمینه را. به عنوان. " مجموعه ای از حوزه ها ... دارد و در عین حال از ریسک های.

مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی ... - پارس ترنس

عملکرد زنجیره‌تامین را به عنوان تابعی از سه فاکتور در هریک از سه سطح ریسک ...
این مقاله به پژوهش بر SCRM توسط آزمایش رویکرد یکپارچه مدیریت ریسک با .... ها:
ابزارهای مالیزنجیره تامینزنجیره تامین یکپارچهمدیریت ریسکمدیریت ریسک
زنجیره ...

مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات - پورتال سامان

اهداف نرم افزار مدیریت زنجیره تامین مدرن کاهش عدم اطمینان و ریسک در زنجیره تامین
است. با وجود آن، به طور مثبتی بر سطوح موجودی، زمان چرخه، فرایندهای تجاری و سرویس
های .... به عنوان مثال، پشتیبانی فناوری اطلاعات از سیستم های برنامه ریزی و تولیدی
را ... این رویکرد ساختمان مدل یک سیستم را دقیقاً با قوانین نه گانه OPT هماهنگ کرده و
...

مدیریت زنجیره تامین SCM - مدیریت سرآمد ایرانیان

27 جولای 2013 ... لجستیک و مدیریت زنجیره تامین SCM و کاربردهای آن. ... در حالیکه به عنوان رویکردی
نوین در تجارت، تعداد در حال افزایشی از کارخانجات به اهمیت ... داشته باشند ؛ با چنين
نگرشي ، رويكردهاي زنجيره تامين و مديريت آن پا به عرصه وجود نهاد . ... مايع و اقلام فله
اي، خدمات و فناوريهاي لجستيك مواد خطرناك، داراي ريسك و ويژه، ...

Decision making and Analysis

زنجیره تأمین یک فعالیت قدم به قدم نبوده بلکه یک فرآیند مدیریت تغییر است. ...
با ریسک های برون سپاری چگونه مقابله کنیم؟ ... حسابداری به عنوان یک سیستم
اطلاعاتی عبارتست از فرآیند تشخیص، اندازه گیری، ثبت و پردازش ... خط مشی ها و
رویکردهای مناسبی را برای کمینه سازی آثار زیست محیطی محلی و جهانی اتخاذ و اجرا می
کنند.

TN454: ارائه مدل زنجیره دو سطحی تأمین کننده - پایانامه های دانشگاه ...

از اولین مراحل و گام های اساسی برای مدیریت زنجیره تأمین صنعت فولاد کشور، ...
سپس با معرفی مجموعه جامعی از معیارها (14 معیار)، ارزیابی و رتبه بندی ریسک ها در
مجتمع ... های فرایند تأمین، بالاترین رتبه ریسک را به خود اختصاص دادند و به عنوان
بحرانی ... استراتژی مناسب با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی(
مطالعه ...

سازی های کوچک و متوسط صنعت قطعه ی تامین در شرکت مدل تعاملی ...

از یک رویکرد، مدیریت زنجیره. ی تامین ر. ا. مي. توان ایجاد هماهنگي میان فعالیت ...
روابط با کل زنجیره. ی تامین. زنجیره، زماني ضعیف مي. شود که یکي از پیوندها، بدون
توجه ... به عنوان واحدهای فرعي یا پشتیبان در زنجیره .... وابستگي معموالً به موجب
میزان اهمیت یکي از طرفین برای طرف مقابل، به دالیلي همچون حجم کسب و کار، میزان
ریسک.

ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از ...

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ، ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ، اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪ‪‬ ... ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه از ﯾﮏ ﻣﺪل ) (ERP اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ، ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره و
ﺳﯿﺰده ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)