هدف و روش های مرمت و حفظ بناهای تاریخی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق هدف و روش های مرمت و حفظ بناهای تاریخی

دانلود رایگان
هدف و روش های مرمت و حفظ بناهای تاریخیچکیده
نفس مرمت همراه با ایجاد تغییر در آثار تاریخی است و البته زمان نیز خود آثار را دگرگون می کند و در خواص آن ها تغییر می دهد. اما چگونه بایستی میزان این تغییرات را کنترل کرد تا باعث دگرگونی بیش از حد آثار نشویم؟ آیا بایستی در مرمت به دنبال آن چیزی باشیم که هنرمند قصد خلق اش را داشته است؟ از کجا می توان اطمینان یافت که نیت هنرمند چه بوده است؟ از سویی تأثیر اثر هنری وابسته به شرایط زمانی خلق اثر، شرایط مکانی نمایش اثر و پس زمینه ی کاربردی است که اثر هنری در آن خلق شده است و در مرمت اثر و نمایش آن بایستی این نکات را در نظر داشت. اما از سویی اگر استاندارهای مبانی نظری مرمت را سختگیرانه انتخاب کنیم. هرگز نمی توان به اجرای مناسب دست زد (فصلنامه مرمت و پژوهش، 1386: 27)
هدف مرمت حفظ اثر هنری است. حفظ یک جسم مصنوع که ساختارش ناگزیر در طول زمان دگرگون می شود. در فرآیند مرمت، هدف آن است که مفاهیم و ارزش های گذشته و از دست رفته در اثر گذر زمان و مداخلات، تا حد امکان به اثر بازگردانده شود. مفهوم مرمت را چه به صورت بخشی اساسی در مفهوم فراگیر حفاظت، و چه در برگیرنده تمام مفاهیم حفاظت به حساب آوریم، به هر حال تلاش و هدف اصلی آن نگهداری، کند کردن روند فرسایش یا طولانی کردن عمر و آشکار سازی ارزش های تاریخی و زیبایی شناسی آثاری است که از انسان ها و تمدن ها باقی مانده است (حناچی, 1385: 34).

مقدمه
حفاظت و مرمت در معنای فلسفی، به معنای نگه داشتن و حفظ حقیقت بودن اثر و جلوگیری از نابودی آن است. در اصطلاح فلاسفه، وقتی ویژگی های آثار تغییر می کند، جوهرشان به همان صورت اولیه باقی می ماند. هر ساختن و آفرینشی، خود نوعی حفاظت و مرمت است و مرمت، شناخت خودِ اصلی یا حقیقت و رمز اثر در ورای ظاهر اثر است مرمت پیش از آنکه فقط کنشی برای نگهداری اثر باشد، مقوله ای فرهنگی و شناختی است، یعنی برای حفظ یک اثر باید اصل آن را فهمید. مرمت اثر هنری به معنای درک دوبارهً حقیقت آن در دنیای جدید و نسبت های متحول شده است. هنر خود کشف حقیقت است، اما حفاظت و مرمت درک دوباره همان کشف دوباره، خلاقیت و پویایی نیز وجود دارد. (پیروز حناچی،1385: 2) نخستین گام در انجام یک فرآیند علمی، شناخت و به دست آوردن عوامل مؤثر برفرآیند است. معمولاً برای حفاظت و مرمت هر اثر، باید عواملی مانند خلاقیت و کیفیت طرح، فن ساخت، قدمت، بهره وری، مدیریت نگهداشت، چگونگی ادغام دوباره اثر در محیط یا وضعیت اثر در رابطه با بستر محیطی را در نظر گرفت. دستیابی به این عوامل، نتیجه چهار قرن بحث و تحقیق تاریخی، هنری و فلسفی بوده که به دو تحول علمی مربوط به هم بستگی داشته است. یکی دگرگونی در گذر زمان، اندیشه و هویت تاریخی؛ و دوم اصالت و خصوصیاتی که یک اثر را در گذر زمان و مفهوم هنر، "معتبر" و "منحصر بفرد" کرده است.
در قران مجید، سوره یوسف، آیهً 64 حفاظت در معنای جامع و در گسترهً عالم در رابطه با حضرت حق چنین آمده است: فالله خیر حافظاً و هو ارحم الراحمین، اما خداوند بهترین حافظ است و او مهربان ترین مهربانان است (تفسیر قران، بهاء الدین خرمشاهی، 1374) در اینجا حفاظت در ارتباط با تعالی و توجه به پویایی تمام عالم امکان است.
هدف و روش ها
پیشینه حفظ و مرمت به چه زمانی باز می گردد و برای یافتن پاسخ تا کجا باید در گذشته جستجو کرد؟ می شود نقطه شروعی برای آن متصور نبود و به نوعی کار را آسان کرد، یا حفظ و مرمت را مفهومی مدرن دانست که ریشه نظریه ها و تئوری های آن به نیمه ی دوم قرن هجدهم می رسد، یا با اندکی اغماض حداکثر به قرون وسطی. اما اگر اندکی بیشتر در گذشته جستجو کنیم در می یابیم اندیشه ی حفظ و مرمت همواره در گذشته ی آدمی حضور داشته است.

1- روزگار باستان، مرمت یک آیین:
انسان ابتدا اشیای دور و بر خود در طبیعت را همانگونه که بود، برای رفع نیاز خود برگزید. (دورانت، تاریخ تمدن، جلد 1، ص 17.) با شناخت از طبیعت او دریافت با کمی تغییر می تواند آنهارا کار آمد تر سازد، پس آن ها را از ساختار طبیعی خارج کرد، انسان، سازنده شد و به درک بهتر مفهوم اشیا پرداخت و بدین ترتیب آثار انسانی پدید آمد (دبیری نژاد، موزه دیروز امروز فردا، ص 21.) و بطور طبیعی مجبور شد که روش تعمیر این اشیای کاربردی را نیز بیاموزد. نمونه ی چنین اشیا و برخوردی چنین را می توان در سطل مفرغی متعلق به عصر برنز که در موزه بریتانیا نگهداری می شود مشاهده کرد. در همان دوران باستان بارها سعی کرده بودند که به روش پرچ نگاری با ورقه های مفرغی سطل مذکور را تعمیر کنند. نشانه هایی از انجام اعمال حفاظتی و درمانی بر روی ساخته های انسانی گذشته، به منظور دوام بخشی آن ها، از گذشته های دور بدست آمده است. آلن اشناب (Alain Schnapp ) در مقاله ای نشان می دهد نبونید آخرین پادشاه بابل در قرن ششم پیش از میلاد، در تحقیقاتی شبه باستان شناسانه سعی می کند مکان صحیح معبد ابابر را که توسط یکی از اجداد دورش حمورابی ششمین پادشاه سلسله ی اول بابل پایه گذاری شده، یافته و دوباره آن را احیا کند. (Price,P250 ). در مصر نیز آثاری از مرمت یادمان ها در گذشته، دیده می شود. برای مثال بازو و پای شکسته ی مجسمه رامسس دوم در معبد ابوسیمبل به دستور وارثان او مورد تعمیر قرار گرفته است. در این کار خرده های مصالح اصلی حفظ شده و بر روی بلوک های سنگی ساده محکم شدند.
تصویر 1- مجسمه رامسس دوم در معبد ابوسیمبل حدود 1257 ق. م

ایده آلیسم و تأثیر آن بر هنر و مرمت آثار:
تسلط اندیشه ایده آلیسم بر هنر غرب در دوران تمدن یونان و روم باستان سبب شکل گیری نگرش نسخه برداری از طبیعت در عرصه هنر گردید. نگرش مذکورتحت تأثیر مستقیم اندیشه افلاطون شکل پذیرفت. براساس این ایده هر چقدر نسخه برداری از طبیعت کامل تر و بی نقص تر باشد هنر بهتری به دست می آید. یونانیان که پیروان بی چون و چرای این اندیشه بودند سبک خلق هنری منحصر به فرد شدند که تحت عنوان هنر کلاسیک معرف همگان می باشد. تمدن روم و هنر آن ها نیز متأثر از هنر یونان باستان و فلسفه ایده آلیسم بود این فلسفه بر نحوه تعمیر و مرمت شاهکارهای هنری نیز تأثیر ژرف داشت به گونه ای که در مرمت آثاری که به نحوی از بین رفتند، باززنده سازی اثر، ملاک عمل قرار داشت. آن ها هنر یونان را می ستودند. به جنبه های تاریخی آثار کاری نداشتند و ستایش آن ها به واسطه زیبایی و تناسب موجود در آن ها بود. هنگامی که برای تهیه سلاح و نیز با کمبود فلز روبرو بودند بعد از اینکه کپی مرمری می ساختند آن ها را ذوب و از مذاب آن جهت ساخت جنگ افزار استفاده می نمودند. (تصویر 2)

تصویر 2- دیسک پران اثر میرون. کپی رومی از روی اصل برنزی و یونانی اثر مربوط به سده 450 قبل از میلاد. موزه ملی رومانو، رم

با این طرز تفکر، آثار تخریب شده را تخریب و یا بازسازی می نموده و تا حد امکان به اصل اثر یعنی آن چیزی که هنرمند قصد داشته، نزدیک می گردانده اند. هرچند دستیابی به نیت هنرمند غیر ممکن خواهد بود. (کلینی، پدرام، 1386: 7 و 8)
در روم باستان مقررات خاصی وجود داشت که همگونی بناهای جدید را با بناهای قدیمی تضمین می کرد. مهارت در ساخت و ساز و تعمیر بناهای قدیمی از مهم ترین این قوانین بود که توسط ویترووسدر اولین قرن ق. م تدوین شده بود. او می گوید:" معماران باید دانش وسیعی از تاریخ داشته باشند تا مفاهیم سمبولیک عناصر ساختمانی را مورد توجه قرار دهند، یک معمار کارآزموده باید یک خاطره ی قوی تر در طرحش داشته باشد". وقتی هادریان، پانتئون را در قرن دوم میلادی در فرمی تازه مرمت کرد در حقیقت بازسازی کرد کتیبه ای بر پیشانی بنا گذاشت مبنی بر اینکه ساختمان هنوز اثری است از معمار اولیه در 150 سال قبل تر.....


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هدف


روش


حفظ


مرمت


آثار باستانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آثار لاکی درب ها و سقف های دوره قاجار

• شناخت نقاشی های لاکی روی چوب سقف و درب های برجای مانده از دوره قاجار آثار نقاشی های روی ...

معاونت برنامه ریزی و توسعه - حمایت از پایان نامه های ...

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

روش تحلیل سیاسی - مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان

روش تحلیل سیاسی. در این وبلاگ قصد ما اشنا شدن با روش تحلیل سیاسی وارائه تحلیل های هفتگی است

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها و

کنفرانس های تاریخی و گردشگری سال 1395 - کنفرانس های تاریخی و گردشگری سال های گذشته - اطلاع ...

dashtak-sport - بافت تاریخی و قدیم شیراز

dashtak-sport - بافت تاریخی و قدیم شیراز - سایت ورزشکاران دشتک ابرج

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه 95 ...

کاخ‌موزه سعدآباد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بناها و سازه‌های مجموعه ساختمان بهمن (کاخ بهمن. این کاخ از بناهای دوران پهلوی دوم، از جمله ...

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و ...

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و عمران بزرگترین بانک اطلاعاتی ...

حامد_معرفي كامل رشته هاي دانشگاهي - معرفی رشته های ...

کاردانی باستان شناسی دیباچه: هدف دوره کاردانی باستان‌شناسی، تربیت افرادی است که دانش و ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

دکتر مفیدی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و ...

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi , noghrekar.

اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه - پرشین کد …

کسانی که نقشه های هتل ، بیمارستان ، موزه ، فرهنگ سرا ، دانشگاه ( دانشکده های معماری )، مدرسه و ...

تخمین رتبه رشته های هنر و زبان - کنکور

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود ...

گروه معماری پارساکد | مرجع دانلود معماری

یکی از ضعف های سبک زندگی های امروزی، فاصله ی روزافزون ما از طبیعت است و علت آن گسترش پدیده ی ...

ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی | میهن بنا

_استاندارد‌های طراحی _برنامه فیزیکی _سرانه‌ها و استانداردهای طراحی _ابعاد و اندازه‌ها

شنب غازان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شَنْب‌ِ غازان، غازانیّه و یا شامِ غازان (تلفظ محلی: شام‌ْغازان) نام یکی از محلّه‌های ...

باغ های دیدنی تهران - beytoote.com

در شهر ترافیك و دود هم می شود دل به طبیعت داد.كافی است كمی از كلیشه‌های زندگی مدرن فاصله ...

مناقصه های ساختمان و ابنیه

ساختمان ، ابنیه ، محوطه سازی ، سدسازی ، پروژه های دریایی ، اسکلت فلزی و استخر

ضوابط و معیار های طراحی فضاهای آموزشی ( دانشکده ، …

Apr 07, 2011 · 2.عكس و اسلايد: اموزش تصویری یکی از اصول بسیار مهم و موثر در اموزش بخصوص اموزش معماری ست.

کارنامه های پذیرفته شدگان آزمون سراسری 91 رشته …

انجام پایان نامه مشاوره و انجام پایان نامه مشاوره و انجام رساله نگارش و چاپ مقاله isi و isc ...

فارس منتشر کرد متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به ...

الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران | نقــــــش ...

مقدمه. ایران در مرز میانه گرایش های شدید مذهبی و باورهای تاریخی و فرهنگی و آیینی از یک سوء و ...

مترجم سیدخلیل مرتضوی ( کوردستان)

+نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 17:31 توسط مترجم سیدخلیل مرتضوی |

کارنامه های پذیرفته شدگان آزمون سراسری 91 رشته …

انجام پایان نامه مشاوره و انجام پایان نامه مشاوره و انجام رساله نگارش و چاپ مقاله isi و isc ...

فارس منتشر کرد متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به ...

الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران | نقــــــش ...

مقدمه. ایران در مرز میانه گرایش های شدید مذهبی و باورهای تاریخی و فرهنگی و آیینی از یک سوء و ...

مترجم سیدخلیل مرتضوی ( کوردستان)

+نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 17:31 توسط مترجم سیدخلیل مرتضوی |

پرثوه نامه

حمام كهنه. حمام كهنه در محدوده شمال شرقی شهر مینودشت و در انتهای خیابان سیدجمال الدین اسد ...