دانلود تحقیق بررسي تطبيقي مباني نظري توسعه - دانلود رایگاندانلود رایگان توسعة اقتصادي همواره متضمن منافع مادي و تكنولوژي و آزاديهاي متنوع است و از طرف ديگر بي‌عدالتي، تخريب فرهنگي، مسائل زيست محيطي و تخريب طبيعت و از همه مهمتر

دانلود رایگان
دانلود تحقیق بررسي تطبيقي مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانعنوان تحقیق: بررسي تطبيقي مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 52
شرح مختصر:
توسعة اقتصادي همواره متضمن منافع مادي و تكنولوژي و آزاديهاي متنوع است و از طرف ديگر بي عدالتي، تخريب فرهنگي، مسائل زيست محيطي و تخريب طبيعت و از همه مهمتر بي محتوي شدن زندگي و عدم معياري براي يافتن حقيقت و ارزشهاي واقعي را به ارمغان آورده است.
در بيان تبيين مفاهيم توسعة اقتصادي بيش از همه چيز بايد انسان و ارزشهاي والاي انساني محور قرار گيرد. اگر تعيين سيماي انسان و ارزشهاي انساني و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهاي توسعه قرار گيرد، ديگر هر تعريفي از توسعه كه صرفاً اقتصادي، فني، سازماني يا مديريتي باشد، كافي نخواهد بود. در اين شرايط ما نياز به حكمتي داريم كه با علوم ما سنخيت داشته باشد. حكمتي كه ديدگاه وسيع تري را از هدفهاي زندگي انساني و تلاشهاي انساني ارائه كرده و براي فرموله كردن الگوي توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمينه هاي مختلفي در غرب باعث توسعه اقتصادي شد. دستاوردهاي علمي و صنعتي غرب، محصول تلاشهاي انسان غربي در تلقي جديد از خدا و دين و دنيا است و محصول يك فرايند تاريخي چند قرني است. از اين جهت، شناخت توسعه اقتصادي در غرب مستلزم شناخت مباني هستي شناسي، انسان شناختي، جامعه شناختي ، سياسي و اقتصادي است.
فرض موجود در اين تحقيق اين است كه علت اساسي توسعه اقتصادي در غرب ، عمل عقلايي و پويايي علم و تكنولوژي كه خود ناشي از درك جديد نيست. انسان و ارزشهاي انساني است. در اين راستا نگاهي به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تطبيق ديدگاه اسلام با مباني توسعه اقتصادي در غرب، خطوط كلي توسعه اقتصادي مبتني بر رشد، عدالت، پايداري و كارايي مطلق را جلوه گر مي سازد.
هدف اين تحقيق نيز عبارتند شناخت مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بيشتر به مباني اقتصادي از ديدگاه اسلام مي باشد.
فهرست مطالب
مقدمه .................................................................................................................... 1 بخش اول : كليات ................................................................ 3 فصل اول : مفاهيم رشد وتوسعه ............................................................... 3 الف – تعريف رشد ........................................................................... 3
ب – تعريف توسعه ........................................................................... 3
فصل دوم : تعاريف توسعه اقتصادي درغرب ........................................... 5 الف- توسعة سرمايه داري .............................................................. 5
ب – توسعه از ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال .................................. 5
ج – تعريف اومانيستي و اصالت انسان ............................................ 6
فصل سوم : تئوري توسعة اقتصادي از ديدگاه انديشمندان ................... 8 الف – آدام اسميت ............................................................................ 8
ب – جان استوارت ميل .................................................................... 10
ج – كارل ماركس ............................................................................. 11
د- آرتور لوئيس ............................................................................... 13
فصل چهارم : معيارهاي اندازه گيري توسعه اقتصادي ............................ 15 الف- درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي .............................................. 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملي ....................................................... 15
ج – رفاه اجتماعي ............................................................................. 16
د – شاخص هاي اجتماعي ................................................................. 16
بخش دوم: مباني نظري توسعه اقتصادي درغرب و تطبيق آن با قانون اساسي. 17 فصل اول : مباني خداشناسي ................................................................... 17 الف – علت پيروزي دنياگرايي .......................................................... 18
1- نارسايي مفاهيم كليسايي در مورد خدا و ماوراء الطبيعه .... 18
2- خشونت هاي كليسا ............................................................... 19
ب – راه حل غرب براي نجات دين ................................................... 19
1- تفكيك بين قضاياي ايماني و عقلي ........................................ 19
2- فلسفة دئيسم يا خداشناسي طبيعي ....................................... 20
فصل دوم : مباني انسان شناسي ............................................................... 22 الف – اومانيسم يا مكتب اصالت انسان ............................................ 22
ب – فرد گرايي فلسفي....................................................................... 23
1- تجربه گرايي ......................................................................... 23
2- ناكافي بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24
ج – مكتب اصالت فايده و لذت ( فرد گرائي اخلاقي) ........................ 25

فصل سوم : مباني سياسي و اجتماعي .................................................... 29 الف – سكولاريزم (جدايي دين از سياست) ...................................... 30
ب- ناسيوناليسم ............................................................................... 31
ج – مساوات گرايي ........................................................................... 33
د- آزادي .......................................................................................... 34
فصل چهارم : مباني اقتصادي ................................................................... 35 الف- مالكيت خصوصي .................................................................... 35
ب – آزادي اقتصادي ....................................................................... 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39
د – مسئله توزيع .............................................................................. 40
نتيجه .................................................................................................................... 43 فهرست منابع........................................................................................................ 45

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توسعه اقتصادی


غرب


قانون اساسی


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

آشنایی با برنامه ریزی فرهنگی

یکی از مهم ترین وظایف مدیران در عرصه های مختلف، برنامه ریزی است. گرچه در ضرورت برنامه ریزی ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

نمیدونم منظور آینا نیوز از انتشار این مطلب چیست. نمیدونم چه کسى این رو نوشته. نمیدونم مخاطبش ...

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست.رعایت حقوق شهروندی مردم توسط ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

آشنایی با برنامه ریزی فرهنگی

یکی از مهم ترین وظایف مدیران در عرصه های مختلف، برنامه ریزی است. گرچه در ضرورت برنامه ریزی ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

نمیدونم منظور آینا نیوز از انتشار این مطلب چیست. نمیدونم چه کسى این رو نوشته. نمیدونم مخاطبش ...

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست.رعایت حقوق شهروندی مردم توسط ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

آشنایی با برنامه ریزی فرهنگی

یکی از مهم ترین وظایف مدیران در عرصه های مختلف، برنامه ریزی است. گرچه در ضرورت برنامه ریزی ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

نمیدونم منظور آینا نیوز از انتشار این مطلب چیست. نمیدونم چه کسى این رو نوشته. نمیدونم مخاطبش ...

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست.رعایت حقوق شهروندی مردم توسط ...