دانلود پروژه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع - دانلود رایگاندانلود رایگان ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

دانلود رایگان
دانلود پروژه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع
دسته بندی
مهندسی برق
فرمت فایل PDF - Word
حجم فایل 3 MB
تعداد صفحات فایل 182
قیمت 15000 تومان
دارای فایل Word می باشد
بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.
تولید برق در کشورمان در سال ۱۲۸۳ هجری – شمسی با بهره برداری از یک مولد ۴۰۰ کیلوواتی که توسط یک تجار ایرانی بنام حاج امین تهیه و در خیابان چراغ برق تهران نصب گردید. و متعاقب آن در سال ۱۳۱۶ مدرسه برق تهران تحت نام دایره روشنایی تهران که زیر نظر بلدیه اداره می گردید به اداره برق تهران تغییر نام یافت و در همین سال مولد ۶۰۰۰ کیلوواتی زیر نظر شهرداری شروع بکار نمود و در سا ۱۳۳۲ این ارگان موفق به راه اندازی دو واحد دیزل ۲ مگاواتی و در سال ۱۳۳۸ نیروگاه طرشت با ۴ واحد توربین بخار بقدرت هر واحد ۵/۱۲ مگاوات مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال ۱۳۴۳ بصورت معاونت برق در وزارت مذکور ادغام گردید و در سال ۱۳۴۵ وزارت آب و برق به وزارت نیرو تغییر نام یافت .ایستگاههای فشار قوی از نوع ایستگاههای انتقال، پخش انرژی و یا توزیع انرژی پیش بینی می شوند و وظیفه تبادل انرژی بین نیروگاهها در شبکه سراسری و یا انتقال از شبکه سراسری به شبکه پخش و یا تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کننده ها را تحت ولتاژ فشار ضعیف عهده دار می باشند.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : مقدمه
۱-۱- تاریخچه صنعت برق
۱-۲- انواع پست برق از نظر وظیفه
۱-۲-۱- پست های نیروگاهی (بالابرنده ولتاژ)
۱-۲-۲- پستهای توزیع
۱-۲-۳-پستهای کلیدی
فصل دوم : آشنایی کلی با پست و تجهیزات آن
۲-۱- انواع پستهای باز
۲-۱-۱- پستهای معمولی
۲-۱-۲- پستهای GIS
۲-۱-۳- پستهای هوایی
۲-۲-پستهای بسته(داخلی)
۲-۲-۱- پستهای GIS
۲-۲-۲- پستهای معمولی بسته
۲-۳- اجزاء تشکیل دهنده یک پست فشار قوی
۲-۳-۱-تعریف سوئیچگیر
۲-۳-۲- ترانسفور ماتورهای قدرت
۲-۳-۳- ترانسفورماتورهای زمین و تغذیه داخلی
۲-۳-۴- سیستم های جبران کننده بار راکتیو
۲-۳-۵-سیستمهای کنترل و حفاظت
۲-۳-۶- سیستم زمین
۲-۳-۷- سیستم حفاظت از رعد و برق
۲-۳-۸- سیستم تغذیه داخلی
۲-۳-۹- سیستم روشنایی محوطه
۲-۳-۱۰- سیستم مخابراتی
۲-۳-۱۱- سیستم کابل
۲-۳-۱۲- سیستم اطفاء حریق
۲-۳-۱۳- تاسیسات ساختمانی
۲-۳-۱۴- فونداسیونها
۲-۳-۱۵- جاده های دسترسی
۲-۳-۱۶- ساختمان نگهبانی
۲-۳-۱۷- ساختمان دیزل ژنراتور
فصل سوم : فواصل الکتریکی از نظر تعمیراتی، بهره برداری و ایمنی
۳-۱- فواصل هوایی فاز ـ زمین
۳-۱-۱- فاصله هوایی میان هادیها و گنتری ها
۳-۱-۲- فاصله هوایی میان هادی و زمین
۳-۱-۳- فاصله هوایی بخشهای برق دار تجهیزات و گنتریها
۳-۲- فواصل هوایی فاز ـ فاز
۳-۳- فواصل ایمنی SF
۳-۳-۱- محاسبه مقدار پایه
۳-۳-۲- محاسبه فاصله ایمنی
۳-۳-۳- حرکت پرسنل
۳-۳-۴- حرکت وسایل نقلیه
۳-۳-۵- کار روی تجهیزات
۳-۴- فواصل از نظر زیست محیطی
۳-۴-۱- محل پست
۳-۴-۲- معماری پست
۳-۴-۳- جانمایی تجهیزات
۳-۴-۴- آلودگی محیط
۳-۴-۵- میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
۳-۴-۶-خطوط ورودی و خروجی
۳-۵- آرایش فیزیکی تجهیزات (Switchyard Layout)
۳-۵-۱- ترتیب قرار گرفتن فازها روی باس بار
۳-۵-۲- فواصل الکتریکی
۳-۵-۳- ترتیب قرار گرفتن تجهیزات پست
۳-۵-۴- محاسبه فواصل هوایی ایزولاسیون
۳-۵-۵- انتخاب فواصل هوایی و ایمنی حداقل فاصله فاز به زمین
۳-۶- دیاگرام تک خطی
۳-۶-۱- اصول کلی در تهیه دیاگرام تک خطی
فصل چهارم : ترانسفورماتور
۴-۱- تعریف ترانسفورماتور
۴-۲- قسمتهای اصلی و ملحقات ترانسفورماتور
۴-۲-۱- هسته
۴-۲-۲- سیم پیچها
۴-۲-۳- تانک
۴-۲-۴- منبع انبساط روغن(کنسرواتور)
۴-۲-۵- سیم پیچ سوم
۴-۳- اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی
۴-۳-۱- مشخصات و ویژگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور در آن نصب می گردد
۴-۳-۲- مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی محل بهره برداری که ترانسفورماتور
۴-۴- شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی
۴-۴-۱- انواع ترانسفورماتورهای قدرت
۴-۴-۲- فرکانس کار ترانسفورماتور
۴-۴-۳- سیستم خنک کنندگی و ظرفیت ترانسفورماتور در هر حالت
۴-۴-۴- توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور
۴-۴-۵- ولتاژ نامی سیم پیچ
۴-۵-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری
۴-۵-۱- نحوه اتصالات سیم پیچها
۴-۵-۲- گروه برداری
۴-۶- تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر
۴-۶-۱- موقعیت تپ چنجر
۴-۶-۲- هدف از کاربرد تپ چنجر در ترانسفورماتورها
۴-۶-۳- میزان کل تنظیم ولتاژ و درصد هر مرحله
۴-۶-۴-جریان نامی تپ چنجر
۴-۶-۵- سطوح عایقی
۴-۷- حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها
۴-۸- تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی
۴-۹- تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال
۴-۱۰- میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن و سیم پیچ
۴-۱۰-۱- انواع عایقهای ترانسفورماتور
۴-۱۱- روش خنک کنندگی
۴-۱۲- تلفات بارداری و بی باری
۴-۱۳- میزان مجاز صدا
۴-۱۴- مقادیر اتصال کوتاه سیستم
۴-۱۵- مقاومت تانک ترانسفورماتور در مقابل خلاء و اضافه فشار
۴-۱۶- نوع ترانسفورماتور از نظر ساختمانی
۴-۱۷- اضافه بار در ترانسفورماتور
۴-۱۸- شرایط مربوط به موازی نمودن ترانسفورماتورها
۴-۱۹- استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف
۴-۲۰- فاصله خزشی بوشینگها
۴-۲۱- نصب ترانسفورماتور
فصل پنجم : کلید قدرت
۵-۱- نقش کلیدهای قدرت در شبکه
۵-۲- اجزاء تشکیل دهنده کلید
۵-۳- نیازهای کلی
۵-۴- اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی
۵-۵- شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی
۵-۵-۱- نوع کلید
۵-۵-۲- نوع مکانیزم عملکرد
۵-۵-۳- تعداد پل ها
۵-۵-۴- کلاس کلید
۵-۵-۵- ولتاژ نامی
۵-۵-۶- سطوح عایقی نامی
۵-۵-۷- جریان نامی
۵-۵-۸- جریان نامی قطع شارژ خط
۵-۵-۹- جریان نامی قطع شارژ کابل
۵-۵-۱۰-جریان نامی قطع شارژ یک واحد بانک خازنی
۵-۵-۱۱-جریان نامی قطع شارژ بانک خازنی پشت به پشت
۵-۵-۱۲- جریان نامی هجومی وصل بانک خازنی
۵-۵-۱۳- جریان نامی قطع بار اندوکتیو کم
۵-۵-۱۴- جریان نامی قطع اتصال کوتاه
۵-۵-۱۵- ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم
۵-۵-۱۶- مشخصه های نامی مربوط به اتصالی های عیب با فاصله کم از کلید
۵-۵-۱۷- جریان نامی اتصال کوتاه وصل
۵-۵-۱۸- توالی عملکرد نامی
۵-۵-۱۹- مدت زمان اتصال کوتاه
۵-۵-۲۰- جریان نامی قطع غیر هم فاز
۵-۵-۲۱- زمان قطع نامی
۵-۵-۲۲- مشخصات مکانیزم عملکرد کلید شامل
۵-۶- محاسبات اتصال کوتاه
۵-۶-۱- مقدمه
۵-۶-۲- محاسبات اتصال کوتاه
۵-۷- معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب کلیدهای قدرت
فصل ششم : سکسیونر و تیغه های زمین
۶-۱- کلیات
۶-۲-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی
۶-۲-۱- مشخصات و ویژگیهای شبکه و سیستمی که سکسیونر یا تیغه های زمین در آن نصب و بهره برداری خواهد شد
۶-۲-۲-مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی محلی که سکسیونر یا تیغه های زمین در آن شرایط مورد استفاده خواهند گرفت
۶-۳- شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی
۶-۳-۱- نوع سکسیونر یا تیغه های زمین
۶-۳-۲-نوع مکانیزم عملکرد
۶-۳-۳- تعداد پلها
۶-۳-۴- کلاس داخلی یا بیرونی
۶-۳-۵- ولتاژ نامی
۶-۳-۶- سطوح عایقی نامی
۶-۳-۷- فرکانس نامی
۶-۳-۸- جریان نامی ( فقط برای سکسیونر و نه برای تیغه های زمین )
۶-۳-۹- جریان نامی پیک قابل تحمل
۶-۳-۱۰-جریان نامی وصل اتصال کوتاه ( فقط برای تیغه های زمین )
۶-۳-۱۱- مدت زمان جریان اتصال
۶-۳-۱۲- نیروی مکانیکی نامی ترمینالها
۶-۳-۱۳- مشخصات مکانیسم عملکرد سکسیونر و تیغه های زمین
۶-۴- روش قدم به قدم طراحی
۶-۴-۱- مشخصات و ویژگیهای سیستم
۶-۴-۲- شرایط محیطی محل نصب
۶-۴-۳- پارامترها و مشخصه های طراحی سکسیونر و تیغه های زمین
فصل هفتم : ترانسفورماتور زمین – کمکی
۷-۱- خصوصیات
۷-۲- تجهیزات جانبی ترانسفورماتور زمین – کمکی
۷-۳- اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی
۷-۳-۱- ویزگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور زمین –کمکی در آن نصب می گردد
۷-۳-۲- مشخصات محیطی که ترانسفورماتور زمین – کمکی در آن مورد بهره قرار میگیرد
۷-۴- شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی
۷-۴-۱- نوع ترانسفورماتور
۷-۴-۲- فرکانس کار
۷-۴-۳- سیستم خنک کننده
۷-۴-۴- ظرفیت نامی
۷-۴-۵- مقدار نامی ولتاژ سیم پیچها
۷-۴-۶- حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها
۷-۴-۷- جریان نامی
۷-۴-۸- امپدانس ولتاژ
۷-۴-۹- راکتانس
۷-۴-۱۰- بهره برداری در ولتاژ بالاتر از ولتاژ نامی
۷-۴-۱۱- افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت
۷-۴-۱۲- فاصله خزشی بوشینگها
۷-۴-۱۳- گروه برداری
۷-۴-۱۴- تپ چنجر
۷-۴-۱۵- سطح صدا
۷-۴-۱۶- استقامت سیم پیچ ها در برابر اتصال کوتاه
فصل هشتم : ترانسفورماتور ولتاژ
۸-۱- مقدمه
۸-۲-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی ترانسفورماتور ولتاژ
۸-۲-۱- مشخصات و ویژگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور ولتاژ خازنی در آن نصب میشود
۸-۲-۲- مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه و محل نصب ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی
۸-۳- پارامترهای طراحی ترانسفورماتور ولتاژ
۸-۳-۱- نوع ترانسفورماتور ولتاژ از لحاظ عایق بندی
۸-۳-۲- نوع ترانسفورماتور از لحاظ ساختاری
۸-۴- ولتاژ نامی اولیه
۸-۴-۱- ولتاژ نامی ثانویه
۸-۵-حداکثر ولتاژ سیستم Um
۸-۶- فرکانس نامی
۸-۷- ظرفیت خروجی ثانویه
۸-۸- کلاس دقت
۸-۹- سطوح عایقی
۸-۱۰- فاصله خزشی مقره
۸-۱۱- ضریب ولتاژ نامی
۸-۱۲- مشخصات خازن ترانسفورماتور خازنی
۸-۱۲-۱- مقدار ظرفیت خازنی نامی
۸-۱۲-۲- مقاومت سری معادل
۸-۱۲-۳- ضریب دما
۸-۱۲-۴- محدوده تغییرات مجاز
۸-۱۳- محدوده افزایش درجه حرارت
۸-۱۴- روش انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ برای یک مکان خاص
۸-۱۴-۱- مشخصات و ویژگیهای سیستم
۸-۱۴-۲- شرایط محیطی و اقلیمی محل نصب
۸-۱۴-۳- پارامترهای مربوط به انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ
فصل نهم : ترانسفورماتور جریان
۹-۱- اندازه گیری جریان به منظور اندازه گیری توان عبوری از یک نقطه
۹-۲- فاراده از ترانسفورماتور جریان برای تبدیل جریان در شرایط غیر عادی شبکه
۹-۳- اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورهای جریان
۹-۳-۱- مشخصات و ویژگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور جریان در آن نصب و بهره برداری می شود
۹-۳-۲- مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه و محلی که ترانسفورماتورهای جریان در آن مورد استفاده قرار می گیرد
۹-۴- مشخصه های فنی ، پارامترها و شاخص های مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور جریان
۹-۴-۱- نوع ترانسفورماتور جریان
۹-۴-۲- ولتاژ حداکثر
۹-۴-۳- سطوح عایقی نامی
۹-۴-۴- فاصله خزشی
۹-۴-۵- فرکانس نامی
۹-۴-۶- جریان نامی اولیه
۹-۴-۷- جریان نامی ثانویه
۹-۴-۸- نسبت تبدیل نامی
۹-۴-۹- جریان اتصال کوتاه مدت نامی
۹-۴-۱۰- جریان دائمی حرارت نامی
۹-۴-۱۱- محدودیت افزایش درجه حرارت
۹-۴-۱۲- ظرفیت نامی خروجی
۹-۴-۱۳- کلاس دقت
۹-۴-۱۴- انشعاب (TAP) در سیم پیچ ثانویه
فصل دهم : برقگیر ( LIGHTNING ARRESTER )
۱۰-۱- انواع برقگیرها
۱۰-۱-۱- برقگیر بافاصله هوائی (Gap Type Arrester )
۱۰-۱-۲- برقگیر میله ای یا آرماتور
۱۰-۱-۳- برقگیر از نوع مقاومت غیر خطی یا برقگیر بافنتیل(Non Linear resistor type arrester)
۱۰-۱-۴- برقگیر از نوع اکسید روی (Gapless Zn oxide arrester (zno) )
۱۰-۲- انتخاب و محل نصب برقگیرها
۱۰-۳- پارامترهای اساسی در انتخاب برقگیر
۱۰-۳-۱- سطح حفاظت مورد نیاز برقگیر: (PROTECTION LEVEL)
۱۰-۳-۲- حداکثر ولتاژ کار مداوم برقگیر
۱۰-۳-۳- جریان تخلیه موجی برقگیر:Id
۱۰-۳-۴- ولتاژ سیکلیک برقگیر
۱۰-۳-۵- فاصله سطحی یا خزشی برقگیر
۱۰-۴- ولتاژ اسمی برقگیر
۱۰-۵- حفاظت در مقابل صاعقه
۱۰-۵-۱- موج گیر
۱۰-۶- ساختمان موج گیر
۱۰-۷- حفاظت موج گیر
۱۰-۸- مشخصات الکتریکی موج گیر
۱۰-۹- حالات نصب موج گیر
۱۰-۱۰- محل نصب موج گیر
فصل یازدهم : باس بار یا شین (Bus Bar)
۱۱-۱- تعریف شین
۱۱-۲- شینه بندی (Busbar Arrangment)
۱۱-۲-۱- پارامترهای مؤثر در انتخاب نوع شینه بندی
۱۱-۳- انواع شینه بندی
۱۱-۳-۱- شینه بندی ساده ( Single Busbar )
۱۱-۳-۲- شینه بندی ساده جدا شده ( Bus Section )
۱۱-۳-۳- شینه بندی ساده U شکل ( Single Busbar U )
۱۱-۳-۴- شینه بندی اصلی و انتقالی ( Main And Transfer Bus)
۱۱-۳-۵- شینه بندی دوبل باسبار ( Doubge Busbar )
۱۱-۳-۶- شینه بندی ۵/۱ کلیدی ( Breaker and Half Busbar )
۱۱-۳-۷- شینه بندی دو کلیدی ( Dodble Breaker Busbar )
۱۱-۳-۸- شینه بندی ترکیبی ( Combine Busbar )
۱۱-۳-۹- شینه بندی رینگی یا حلقوی ( Ring Busbar )
منابع


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ادوات پست فوق توزیع


تجهیزات پست


ترانسفورماتور فوق توزیع


پستهای GIS


پستهای هوایی


پستهای کلیدی


پست های نیروگاهی


سیستم حفاظت از رعد و برق


ترانسفور ماتورهای قدرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تجهیزات پست های فشار قوی | ویکی پاور

... ادوات و تجهیزات پست فوق ... ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع ... دانلود پروژه اینورتر و ...

دانلود پروژه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق ...

... برق|دانلود پروژه و ... ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع. ... ادوات و تجهیزات پست فوق ...

دانلود پایان نامه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست ...

... ادوات و تجهیزات پست فوق ... و تجهیزات پست فوق توزیع ... برق دانلود پروژه پست توزیع ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی برق (ادوات و تجهیزات پست ...

(2-1 پرسنل دیسپاچینگ فوق توزیع ... (4-1 پروژه دیسپاچینگ فوق توزیع ... (ادوات و تجهیزات پست ...

دانلود کارآموزی ادوات و تجهیزات پست

... ادوات و تجهیزات پست ... فوق توزیع…,دانلود کارآموزی ادوات و تجهیزات پست,دانلود گزارشهای ...

دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه - دانلود پروژه پست

دانلود پروژه پست برق فوق توزیع ... دانلود پروژه بتن و ... کارآموزی آشنایی با پست و تجهیزات 230 ...

ادوات پست فوق توزیع – سایت تخصصی برق|پاور …

... برق|دانلود پروژه و ... ادوات پست فوق توزیع. ... ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع کد ...

آشنایی با پست برق فوق توزیع و تجهیزات آن+دانلود

... فوق توزیع و تجهیزات ... دانلود فایل کامل روی عبارت زیر کلیک نمایید: آشنایی با پست برق فوق ...

مهندسی برق - بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

... ادوات و تجهیزات پست فوق ... ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع. ... و مجری این پروژه ...

پروژه درسی مهندسی برق - قدرت با عنوان آنالیز کلیه ادوات ...

... ادوات پست فوق توزیع ... پست فوق توزیع. پروژه درسی مهندسی برق گرایش قدرت با عنوان آنالیز ...

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در تمامی ...

اصول کار رله و معرفی انواع آنها - مهندس مهدی بقالها - …

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ء مولدها وترانس ها وتجهیزات واسباب و ادوات ...

عناوین تعدادی از پروژه های کارشناسی برق

May 16, 2010 · سلام به همگی :arrow: همونطور که قولش را داده بودم لیستی از عناوین پروژه های کارشناسی برق ...

انجام پروپوزال و پایان نامه مهندسی برق

انجام پروپوزال و پایان نامه مهندسی برق نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی برق در مقطع ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

بعد از حروف اختصاری تعداد سیم های داخل كابل و مقطع آنها با عدد مشخص و نوع مقطع با حروف زیر ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

طبقه بندی. قصه های قبیله (12) معرفی نویسنده و مدیر وبلاگ (43) جذابیت های برق (1392) در ستایش معماری

جدول محاسبه نرخ استهلاک – مدیریت مالی

مدیریت مالی مدیریت مالی|حسابداری|مالیات|بورس|حقوق دستمزد|بیمه|معصوم بیگی

پرشین آگهی | درج آگهی رایگان,آگهی استخدام و

درج آگهی رایگان ,آگهی استخدام و تبلیغات رایگان در پرشین آگهی باعث رونق بخشیدن به کسب و کار ...

20. ماهواره - مقاله - پروژه

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت ...

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان …

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان گيلان در نظر دارد جشن بزرگ روز مهندس را با ...

پرشین آگهی | درج آگهی رایگان,آگهی استخدام و

درج آگهی رایگان ,آگهی استخدام و تبلیغات رایگان در پرشین آگهی باعث رونق بخشیدن به کسب و کار ...

20. ماهواره - مقاله - پروژه

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

مرکز پژوهشها - آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی …

آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی برق منطقه ای ، مدیریت شبکه برق اران ، سازمان توسعه برق ...