دانلود رساله معماری فرهنگسرای موسیقی به صورت - دانلود رایگاندانلود رایگان رساله فرهنگسرای موسیقی در قالب فایل ورد آماده دانلود

دانلود رایگان
دانلود رساله معماری فرهنگسرای موسیقی به صورت فایل word نگاهی گذرا به معماری و موسیقی در بستر تحولات اجتماعی در اروپا
"فرهنگ پدیده¬ای است که کیفیت زندگی را ارتقا می¬دهد". این جامع¬ترین، فشرده¬ترین و در عین حال گویاترین تعریفی است که از فرهنگ یافته¬ام و گمان می¬کنم برای بررسی ارتباطات موجود میان معماری و موسیقی به عنوان دو عامل از اصلی¬ترین عوامل سازنده فرهنگ طی تاریخ جوامع بشری، باید تعریفی را که از فرهنگ در ابتدا ارائه دادم، بیشتر بشکافم. بشر می¬توانست هنوز هم در غار زندگی کند و زندگی شبه حیوانی انسان¬ها بر روی کره زمین ادامه می¬یافت. چنان که در جنگل¬های آمازون و یا بعضی جزایر اقیانوسیه هنوز هم می¬توان شاهد تداوم زندگی انسان¬ها در ابتدایی¬ترین شکل آن بود. آنچه ما را از غارنشینی به ساکن شدن در شهرها و بناهایی کشاند که آنها را شاهکارهای ذهن خلاق بشر می¬دانیم، فقط دانش معماری نبود ـ که معماری خود جزئی از فرهنگ است ـ بلکه شکل گرفتن هرچه بیش¬تر فرهنگ جوامع انسانی بود که مبتنی بر تعریفی که ارائه شد طبعاً ارتقاء ـ کیفیت ـ زندگی انسانها را به همراه داشت. و دانش معماری نیز که خود از اصلی¬ترین ستون¬های سازنده فرهنگ است، به ناچار از توابع این ارتقاء کیفی بود.


 • فصل اول : فرهنگ ، هنر و پژوهش
 • 1- فرهنگ 1
 • پیشگفتار 9
 • فرهنگ، شناخت و بینش : 9
 • واژه فرهنگ : 10
 • مفهوم فرهنگ : 12
 • اصطلاح فرهنگ در ادبیات فارسی : 12
 • برابر واژه فرهنگ در زبان های اروپایی : 13
 • برابر واژه فرهنگ در زبان عربی : 13
 • تعریف و تبیین فرهنگ : 13
 • ویژگیهای فرهنگ : 15
 • فرهنگ مادی و غیر مادی : 17
 • عناصر فرهنگی : 18
 • تغییرات فرهنگی : 18
 • فرهنگ و تمدن : 18
 • فرهنگ و شخصیت : 19
 • فرهنگ و هنرهای زیبا : 19
 • 2- هنر 20
 • تعریف هنر : 20
 • دسته بندی هنرها : 21
 • ریشه های هنر : 21
 • هنرهای زیبا : 22
 • هنر معماری : 23
 • نتیجه گیری : 23
 • تعریف موسیقی 24
 • واژه موسیقی : 24
 • اجرای موسیقی : 24
 • موسیقی نظری (تئوریک) : 25
 • علائم ثبت زبان موسیقی : 25
 • اسامی نتها : 26
 • نتها در زبانهای گوناگون : 26
 • صدا و موسیقی : 26
 • سازها و صداها : 27
 • انعکاس در موسیقی : 27
 • شناخت مفاهیم و انواع موسیقی : 27
 • مفاهیم عمومی موسیقی : 27
 • اصول و مبانی آهنگسازی و موسیقی : 33
 • فرم در موسیقی : 33
 • تم در موسیقی : 33
 • ایستایی و پویایی در موسیقی : 34
 • انواع موسیقی : 34
 • موسیقی محلی : 34
 • موسیقی ضربی ـ ضربدار : 35
 • موسیقی کلیسایی یا روحانی : 35
 • موسیقی مذهبی ایرانی : 36
 • موسیقی یکنواخت : 36
 • موسیقی توصیفی : 36
 • موسیقی دراماتیک : 37
 • موسیقی سنتی : 37
 • موسیقی کلاسیک : 37
 • موسیقی معماری : 37
 • موسیقی افقی : 38
 • موسیقی الکترواکوستیک : 38
 • موسیقی الکترونیک : 38
 • موسیقی تصادفی : 38
 • سازهای موسیقی کلاسیک : 39
 • سازشناسی غربی : 39
 • معرفی مهمترین سازهای ایران و جهان : 39
 • موسیقی و رنگ : 46
 • نقش موسیقی در زندگی : 47
 • قدرت شفابخشی صدا (صدای شفابخش، نوای شفابخش) : 47
 • صدا یک سلول زنده است : 48
 • موسیقی و انسان : 49
 • فصل دوم : مبانی نظری طرح
 • 1-2- موسیقی و فرهنگ : 52
 • موسیقی و معماری : 52
 • پیوند و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی : 52
 • چرا بین این دو حوزه خلاقه، یعنی موسیقی و معماری چنین پیوندی وجود دارد؟ 53
 • جدول پیوندهای موسیقی و معماری : 54
 • (معماری سبز) 56
 • -معماری پایدار 56
 • کلیات و اهداف در معماری سبز: 58
 • اصول معماری سبز: 61
 • اصل اول: حفاظت از انرژی 61
 • اصل دوم: کار با اقلیم 61
 • اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید 62
 • اصل چهارم: احترام به کاربران 63
 • اصل پنجم: احترام به سایت 64
 • اصل ششم:کل گرایی 65
 • طراحی پایدار : 65
 • ساختمان سبز: 66
 • موضوعات مطرح در معماری سبز : 67
 • دستورالعمل اجرائی معماری سبز: 68
 • مصالح سبز : 68
 • تاسیسات سبز: 69
 • معماران شاخص: 69
 • توسعه پایدار: 69
 • معانی لغوی واژه پایداری: 71
 • مفهوم توسعه پایدار : 71
 • مزایای توسعه پایدار : 71
 • اهداف توسعه پایدار : 72
 • فصل سوم : صوت
 • 3- صوت 73
 • انتشار صدا : 73
 • تاثیر شرایط محیطی بر صدا : 73
 • تاثیر باد : 74
 • تاثیر دما : 74
 • دیوارههای بازدارنده صدا : 75
 • انعکاس صدا : 77
 • بازتاب از سطوح مسطح : 78
 • بازتاب از سطوح منحنی : 78
 • جذب صدا : 80
 • انواع جذب کنندههای صوتی : 81
 • جذبکنندههای متخلخل : 81
 • جذبکنندههای پوستهای : 83
 • جذب کنندههای روزنهدار : 85
 • دیوارهای چند جداره با لایه هوا : 87
 • تاثیر بازشوها در میزان انتقال صدا : 88
 • تغییرات کاهش صدا در جداکنندههای تک لایهای : 89
 • تغییرات کاهش صدا در جداکنندهای چند لایهای : 89
 • کنترل نوفه هوا برد از طریق درها : 91
 • کنترل نوفه کوبهای ناشی از سقف : 92
 • فصل چهارم : آکوستیک
 • 4- آکوستیک در تالار 94
 • 1-4- مقدمه 94
 • آکوستیک در تالار : 96
 • بازتابندههای صوتی : 97
 • پخشایندههای صوتی : 100
 • اشکالات مهم آکوستیکی : 101
 • پژواک ناخواسته : 101
 • پژواک ردیفی : 102
 • امواج ساکن : 102
 • تمرکز صدا : 103
 • فضاهای الحاقی : 104
 • ملاحضات طراحی آکوستیکی : 104
 • شکل سالن : 105
 • حجم سالن : 106
 • فصل پنجم : سیستم های تقویت صدا
 • 5- سیستمهای الکترونیکی تقویت صدا 107
 • 1-5- مقدمه 107
 • میکروفون : 108
 • آمپلی فایر : 109
 • بلندگو : 109
 • تعیین مکان بلندگوها : 110
 • استریوفونیک : 111
 • فصل ششم : بررسی نمونه فرهنگسرا
 • طرح فرهنگسراها در ایران 114
 • نمونه های داخلی: 116
 • خانه موسیقی تهران : 116
 • تالار وحدت (تالار رودکی سابق) تهران 116
 • تئاتر شهر ، تهران : 118
 • پروژه مرکز موسیقی تهران : 119
 • نمونه خارجی: 120
 • خانه اپرای سیدنی 120
 • خانه اپرای باستیل : 121
 • مرکز موسیقی لس آنجلس : 122
 • فصل هفتم : بررسی اقلیم منطقه
 • 1-7- مطالعات عمومی شهر تهران 125
 • ویژگیهای شهر تهران 125
 • موقعیت طبیعی شهر تهران 125
 • ویژگیهای اقلیمی شهر تهران 125
 • شرایط حرارتی در فضاهای آزاد : 130
 • شرایط حرارتی در فضاهای داخلی 131
 • توپوگرافی : 132
 • آبهای زیرزمینی : 133
 • زمین شناسی : 133
 • خطر زمین لرزه گسترده تهران : 134
 • جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم : 134
 • تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید 135
 • فرم ساختمان دررابطه با اقلیم : 139
 • سایه بان متناسب: 139
 • سایه بان های طبیعی 142
 • ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی : 143
 • تهران از دیدگاه آمار جمعیتی : 145
 • منطقه یک تهران 146
 • اهمیت انتخاب منطقه یک : 146
 • کاربری فرهنگی : 147
 • هویت(شخصیت) : 148
 • ویژگیهای منطقه یک 148
 • جمعیت منطقه یک 149
 • وضع موجود فضای سبز در منطقه 149
 • سلسله مراتب شبکه ارتباطی : 149
 • میدانها و تقاطع های مشکل زا 151
 • مسیرها و ایستگاههای موجود مترو در منطقه : 151
 • سوانح طبیعی منطقه یک : 155
 • فصل یازدهم :معرفی و تحلیل سایت
 • 1-8- توصیف سایت 160
 • موقعیت مکانی سایت 160
 • تعریف هندسه سایت 162
 • ابعاد زمین : 162
 • پوشش گیاهی سایت : 163
 • دسترسیها و اطراف سایت 164
 • فصل هشتم : بررسی ضوابط و طراحی
 • پیشگفتار: 165
 • کتابخانه : 165
 • سن (جایگاه): 170
 • ضوابط آکوستیکی در سالن ها: 170
 • نمایشگاه ها و گالری ها: 172
 • اتاقهای اداری: 175
 • نمازخانه: 176
 • پارکینگ: 176
 • نتیجه گیری 179
 • فصل نهم : برنامه فیزیکی طرح
 • پیشگفتار: 180
 • دیاگرام فضایی : 183
 • فصل دهم : مباحث فنی پروژه
 • 1-10- مباحث فنی پروژه 188
 • بررسی سازه طرح: 188
 • سازه فضاکار(سازه فضایی ) : 189
 • بررسی سیستم های تاسیسات 191
 • فن کوئل : 191
 • هوارسان: 191
 • تاسیسات آبرسانی 192
 • تاسیسات فاضلاب 193
 • سیستم اعلام حریق 193
 • سیستم اطفای حریق 194
 • سیستم صوتی 194
 • تاسیسات برقی 195
 • فصل یازدهم : معرفی و تحلیل سایت
 • 1-11- معرفی و تحلیل سایت 197
 • فصل دوازدهم : معرفی طرح معماری
 • 1-12- معرفی طرح معماری 200
 • روند طراحی 200
 • منابع و مأخذ 203
بخش مشخصات
 • حجم فایل : 17.00 مگابایت
 • فرمت فایل : ورد docs
 • تعداد اصفحه : 192 صفحه
 • منبع : معمآرک
 • رمز عبور : ندارد
 • پشتیبانی:
  تلفن :09147582237
  ایمیل:esmaeel.s.aref@gmail.com
بخش آموزش
 • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید
 • درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید
 • بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است
 • برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فرهنگسرای موسیقی


دانلود رساله فرهنگسرای موسیقی


دانلود پایان نامه موسیقی


خانه موسیقی


طراحی خانه موسیقی


رساله معماری خانه موسیقی


پایان نامه کامل معماری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پلان و پایان نامه فرهنگسرای موسیقی -پروژه …

فرهنگسرای موسیقی. دانلود ... فرهنگسرای موسیقی رساله معماری ... به این صورت که موسیقی ...

دانلود نقشه های کامل فرهنگسرا به صورت حرفه ای - …

... به صورت حرفه ... به صورت حرفه ای دانلود نقشه ... رساله معماری و موسیقی ...

پروژه معماری | پایان نامه معماری - دانلود رساله

... کاربران به صورت 24 ... » دانلود رساله معماری ... دانلود رساله خانه موسیقی ...

دانلود رایگان رساله فرهنگسرا | رساله طراحی …

... رساله, دانلود رایگان برنامه فیزیکی فرهنگسرا, دانلود رایگان رساله های معماری ... به ...

دانلود رساله کامل فرهنگسرا | میهن بنا

روند طراحی به صورت ... دانلود رساله کامل خانه موسیقی. ... دانلود رساله معماری موزه ...

معمآرک مرجع دانلود های معماری پایان نامه ها

دانلود رساله فرهنگسرای موسیقی به صورت فایل word. پیش گفتار: موسیقی و معماری : نگاهی گذرا ...

دانلود پایان نامه معماری، طراحی فرهنگسرای موسیقی

... فرهنگسرای موسیقی ... به صفحه ای که لینک دانلود ... دانلود رساله معماری ...

پایان نامه معماری | رساله معماری | انجام پروژه های ...

... مطالب معماری را به صورت رایگان در ... دانلود رساله معماری ... رساله فرهنگسرای ...

بروزکد|مرجع طراحی و اطلاعات آموزشی سازه | پاورپوینت …

... دیپلم مهندسی معماری , به طراحی ... رساله فرهنگسرای موسیقی; ... دانلود رساله پارک ...

رساله فرهنگسرای موسیقی - وبكــا | وبسايت …

رساله فرهنگسرای موسیقی در ... دیگر به صورت فعال ... چون لینک دانلود به این ...

147 عنوان رساله معماری - مطالعات معماری - طرح نهایی معماری ...

رساله معماری,مطالعات آماده معماری,مطالعات های آماده معماری,دانلود مطالعات معماری ...

نقشه های مجتمع تجاری تفریحی به همراه سه بعدی به صورت

نقشه های مجتمع تجاری تفریحی به همراه سه بعدی به صورت شیت بندی شده در 4 پوستر مختلف برای ...

دانلود پاوروینت معماری بیونیک به همراه تحلیل …

owerpoint بیونیک ppt٬ بیونیک در معماری٬ معماری بیونیک doc٬ معماری بیونیک pdf٬ معماری بیونیک ...

مطالعات معماری تالار شهر ( سیتی هال ) 103 صفحه - رساله ...

مطالعات معماری تالار شهر,رساله معماری تالار شهر,طرح نهائی معماری تالار شهر,پایان ...

دانلود رایگان پایان نامه

دانلود رایگان پایانامه دانشجویی, پایانامه معماری, دانلود رایگان پایانامه معماری ...

کافه معماری | پورتال تخصصی معماری

باسلام به کافه معماری خوش آمدید توجه: سایت و فروشگاه کافه معماری تاسیس شد. کافه معماری ...

ماجرای درخواست دکتر سیدحسین نصر از رهبرانقلاب

به گزارش پارسینه، سفرنامه حجت الاسلام محسن الویری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق ...

تاکیدی بر مداومت ذکر یونسیه

علامه حسن زاده آملی پندهایی در راه سیر و سلوک دارند که در اینجا به آنها خواهیم پرداخت.

دانلود پایان نامه فرهنگسرای موسیقی

دانلود پایان نامه ... دانلود پایان نامه فرهنگسرای موسیقی+مطالعات،نقشه ... به همراه ...

دانلود مطالعات فرهنگسرای موسیقی - دانلود پروژه معماری ...

دانلود مطالعات فرهنگسرای موسیقی. دانلود ... به صورت فعال عمل ... معماری, دانلود رساله ...

سایت دانلود مقاله، پایان نامه و پروژه معماری، هنر و …

... دانلود رساله معماری ... معماری فرهنگسرای موسیقی. ... معماری می باشد که به صورت ...

نمونه پایان نامه - رساله

... معماری فرهنگسرای موسیقی ... دانلود رساله کامل معماری ... به صورت ورد . دانلود ...

پروژه معماری | پایان نامه معماری - رساله فرهنگسرا

دانلود رساله مدرسه موسیقی; دانلود رساله ... فرهنگسرای ... معماری به صورت ...

دانلود رساله کامل فرهنگسرای خانه جوان | میهن بنا

... کلاس موسیقی ... دانلود رساله فرهنگسرای کودک و ... دانلود رساله معماری موزه مردم و ...

رساله فرهنگسرا- مطالعات مجتمع فرهنگی-

دانلود رساله فرهنگسرای موسیقی ... جهت دانلود فایل به صورت ... فرهنگسرای معماری ...

رساله معماری | گروه معماری پارساکد - مرجع دانلود معماری ...

... مرجع دانلود معماری . ... رساله معماری ... منجر به شکل گیری اثاری به صورت توده ...

دانلود پلان فرهنگسرا - نقشه معماری - پرشین کد - …

... ( اختصاصی دانشجویان معماری) برای دانلود به ... به صورت معمولی و ... مرکز موسیقی ...

دانلود رایگان پایان نامه رساله ارشد مطالعات معماری

دانلود رساله فایل ... تهیه کردیم که به صورت دوبلکس ... موسیقی پایان نامه معماری ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf