پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با - دانلود رایگاندانلود رایگان تشخیص الگوی وقوع خشکسالی و پایش آن در تعیین رويکرد بهینه به‌ مدیریت منابع آب بویژه در خصوص منابع تامین کننده آب کلان شهرهایی که از منظر اقلیمی در معرض وقوع

دانلود رایگان
پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با استفاده از سيستم استنتاج فازی WORD 1355 تا 1385. 50
(جدول 4-11) نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد کرج بر اساس سه کلاس اقلیمی ........................................... 67
چکيده
(SPI)در بارش فصول زمستان، بهار، پاییز و مجموع فصول زمستان و بهار، پاییز و زمستان، پاییزو زمستان و بهار پرداخته شده است. در این تحقیق پس از شناسایی نقطه-پارامترهای جوی موثر بر الگوی بارش در مناطق مورد نظر و با استفاده از معیار آماری مناسب، به توسعه یک سیستم استنتاج فازی به منظور پيش بينی شاخص (SPI)پرداخته شده است. پارامترهای منتخب در این تحقیق، ارتفاع معادل فشار ثبت شده جو در دو سطح 850 و 300 میلی بار است. نتایج گویای کارایی مناسب این تخمینگر در پيش بينی خشکسالیهواشناسی با دقت مناسب مکانی بوده و در نهایت با استفاده از شاخص های آماری مناسب کارایی این رویکرد کمی شده است.
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پيش‌بينی خشکسالی


نمايه استاندارد شده بارش


سیستم استنتاج فازی


خشکسالی هواشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه