پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در - دانلود رایگاندانلود رایگان در فرهنگ لغت مهندسی خاک و پی به معنای حالتی است که در آن، خاکهای ماسه­ای، بر اثر افزایش فشار آب حفره­ای، تنشهای موثر و متعاقباً مقاومت برشی خود را از دست م

دانلود رایگان
پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا wordفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
عنوان صفحه
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
فصل سوم: روش انجام کار
عنوان صفحه
فص چهارم: نتايج، بحث و پيشنهادات
as=)..... 82
s=)...... 85
s=)88
s=).... 92
s=)...... 94
s=).... 95
s=)...... 97
s=)...... 101
s=).... 103
s=)...... 104
منابع.......................................... 109
عنوان صفحه
پیوست ها
فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
عنوان صفحه
s= 82
r= و 05/0as= 83
r= و 05/0as= 84
r= و 1/0as= 86
r= و 1/0as= 87
r= و 1/0as=87
r= و 15/0as= 88
r= و 2/0as= 89
r= و2/0،15/0as=............................................... 90
r= و2/0، 15/0as= 91
r= و 05/0as= 92
r= و 05/0as= 93
s= 94
r= و1/0as=95
r= و 15/0as= 96
r= و 15/0as= 96
r= و 2/0as= 97
عنوان صفحه
r= و 2/0as= 98
r= و 05/0as= 100
r= و 05/0as= 100
r= و 1/0as= 101
r= و 1/0as=. 102
r= و 15/0as= 103
r= و 15/0as= 104
r= و 2/0 as=105
r= و 2/0as= 106
فهرست نشانه های اختصاری
s: Constant.
d: Constant.
t: Thershold Elastic modulus.
t: Thershold shear modulus.
u: Ultimate pressure.
i: Initial radius of cavity.
P: Radius of plastic zone.
1-1) کلیات
1-2)روانگرایی[1]
­­دهد، اما زمانی که رخ می­دهد، خسارات بسیار زیادی را بهمراه خواهد داشت و آثار مخربتری دارد. در عوض، پدیده روانگرایی بصورت تحرک سیکلی در دامنه گسترده­تری از شرایط نوع ساختگاه و خاک رخ می­دهد و اثرات آن نیز از کم اهمیت تا خسارات زیاد طبقه­بندی می­شود.
1-3)روانگرایی جریاني


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
روانگرایی


شعاع تاثیر


شمع های ماسه ای متراکم


تئوری بسط حفره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه