رفتارهای نوآورانه در نقش میانجی روی مسیر تاثیرات - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به رفتارهای نوآورانه در نقش میانجی روی مسیر تاثیرات رهبری خدمتگزار بر مزیت رقابتی پایدار(مورد مطالعه: شرکت های بیمه استان کرمان) اشاره دارد

دانلود رایگان
رفتارهای نوآورانه در نقش میانجی روی مسیر تاثیرات رهبری خدمتگزار بر مزیت رقابتی پایدار(مورد مطالعه: شرکت های بیمه استان کرمان) چکیده
این مقاله به دنبال شناسایی تاثیرات رهبری خدمتگزار بر خلق مزیت رقابتی پایدار با نقش واسطه رفتار های نواورانه در شرکت های بیمه استان کرمان می باشد. جامعه ی آماری تحقیق کارمندان شرکت های بیمه رازی، ایران، پاسارگاد و آسیا در استان کرمان که با در نظر گرفتن 5 شعبه برای هر یک، تعداد 121 نفر به عنوان جامعه مورد بررسی قرار گرفتند و به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 22 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری در این تحقیق پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور استفاده شده است. در سطح اطمینان 22 درصد تاثیرات کیانجی مورد تایید قرار می گیرد.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رفتارهای نوآورانه


میانجی


تاثیرات رهبری


رهبری خدمتگذار


رقابتی پایدار


شرکت بیمه


کرمان


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه