ناتوانی یادگیری - دانلود رایگاندانلود رایگان ناتوانی یادگیری پایان نامه ناتوانی یادگیری

دانلود رایگان
ناتوانی یادگیریناتوانی یادگیری (ورد)
مقدمه:
چه بسیارند کودکانی که تنها به دلیل داشتن ضعف خاص در دیکته، حساب یا روخوانی علی رغم داشتن هوش عادی، توانایی جسمی خوب و روانی سالم به دلیل شکستهای پی درپی تحصیلی برای همیشه با دنیای کتاب، مشق و مدرسه خداحافظی کرده اند. چه بسیارند استعدادهایی که بدین سان نشکفته پرپر گشته و می شوند و چه بسیارند زیانهایی که جامعه ما از این راه متحمل می گردد.
ناتوانیهای یادگیری مقوله خاص دیگری است که درحیطه کودکان استثنایی قرار دارد و درصد چشمگیری از کودکان را در بر می گیرد. ناتوانیهای یادگیری، نارساییهای یادگیری خاصی است که در صورت عدم شناسایی آن معمولاً تحقیرها، توهینها، مقایسه های نابجای خردکننده وشکستهای تحصیلی پی در پی را به بار می آورد. میلیونها کودک در سراسر جهان به اختلالات یادگیری مبتلا هستند. آنان علی رغم رشد جسمی، ذهنی، زبانی، اجتماعی، اخلاقی و عاطفی طبیعی هنگامی که به سنین مدرسه می رسند با مشکلاتی ویژه روبرو می گردند که عرصه را بر آنها تنگ می کند. اشکال بزرگ این اختلال آن است که بر خلاف نابینایی ، ناشنوایی، سرآمدی، ناسازگاری و معلولیتهای جسمی که تشخیص آن در سنین پیش دبستانی به آسانی امکانپذیر است، براحتی نمی توان آن را در سنین پیش دبستانی تشخیص داد. کودک مبتلا به اختلال یادگیری خود نیز از این که نمی تواند در انجام تکالیف تحصیلی همانند دیگر همسالانش موفق باشد، رنج می برد. او نیز همانند دیگر کودکان تصویری توانا و مثبت از خود ساخته است که به دلیل این اختلال و رویارویی پی در پی با ناکامیهای اصلی، فرعی تحصیلی این تصویر خدشه دار می شود واحساس حقارت درونی جایگزین آن می گردد.(حاج بابایی و دهقانی، 1372)
مسئله ناتوانیهای خاص یادگیری اخیراً به طور چشمگیری توسعه پیدا کرده و توجه متخصصان و دست اندرکاران مسائل آموزش کودکان را بیش از پیش به خود جلب نموده است، درکنار کودکان ناشنوا، نابینا و عقب مانده ذهنی کودکانی هستند که بدون اینکه ناشنوا باشند کلمات را درک نمی کنند و بعضی دیگر با اینکه نابینا نیستند اما آنچه را که می بینند درک نمی کنند. و گروهی دیگر از کودکان علیرغم آنکه از نظر ذهنی عقب مانده نبوده و همانند سایر همسالان خود هستند با روشهای معمول آموزشی قادر به یادگیری مفاهیم نمی باشند. معلمان مدارس استثنایی بسیار با این کودکان برخورد داشته اند. که به علت ناتوانیهای خاص در یادگیری خواندن، صحبت کردن ، هجی کردن، نوشتن وحساب کردن و… در این مدارس آموزش می بینند.

تاریخچه و تعریف و فراوانی

تاریخچه:
متأسفانه تاریخچه آموزش کودکان مبتلا به ناتوانیهای خاص یادگیری بسیار کوتاه است. تا سال 1960 مشکل این کودکان تقریباً شناخته نشده بود. در این سال تلاشهایی وسیع آغاز شد و نظریات متفاوتی عنوان گردید، دسته ای ناتوانیهای خاص یادگیری را معلول تنبلی کودکان خواندند، دسته ای دیگر وجود ضایعه مغزی را علت این عارضه تلقی کردند. گروهی معلولیت ادراکی و گروه دیگر اختلالات عصبی را علت ناتوانی یادگیری می شناختند. آشفتگی و سردرگمی موجود چندان هم بی علت نبود. اصولاً شناخت کودکان مبتلا به ناتوانی های خاص یادگیری، مستلزم گذشت زمان بود. گذشت زمانی که موجبات به هم رسیدن علوم متفاوتی چون پزشکی، علوم تربیتی، روان شناسی، توانبخشی و … درگره گاه واحدی به نام اختلال یادگیری را فراهم کرد. در این میان پزشکی نخستین رشته ای بود که به تشخیص دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری توجه کرد. پس از آن روانشناسان به مطالعه خصوصیات این دانش آموزان پرداختند. با این وجود تا اوایل دهه 1960 کاری که در خور توجه باشد انجام نگرفته بود، به همین علت در این دهه، علمای تعلیم و تربیت نیز به جریان مذکور پیوستند و برای حل این مشکل پیشقدم گشتند.
در سال 1896 پزشکی انگلیسی به نام مورگان وضعیتی را گزارش کرد که آن راکوری لغات می نامید. حالتی که ناتوانی در خواندن کلمات از آن تعبیر می شد. چند سال پس از آن یعنی در سال 1920 این مورد جای خود را به عنوان مفهومی در مطالعات علمی بازکرد.
در سال 1930 عصب آسیب شناسی به نام اُرتون[1] رابطه میان غلبه مغز و اختلالات تکاملی زبان را مورد مطالعه قرار داد. در سال 1947 استراوس[2] و لتی نین [3] کتاب آسیب شناسی روانی و تربیت کودک معلول مغز را منتشر کردند که بر پایه آن ناتوانیهای یادگیری ناشی از ضایعات مغزی قلمداد می شوند.
از سال 1948 به بعد تلاشهایی شکل یافته تر در این زمینه آغاز شد که به طور عمده مربوط به تلاش برای کشف حدود و علل متفاوت ناتوانیهای یادگیری بود. این تلاشها ادامه یافت و به پدید آمدن گروههای محلی و سازمان های ایالتی متفاوتی انجامید که در سال 1963 با برگزاری یک کنفرانس ملی به رهبری ساموئل کرک[4] در شیکاگو اقدام به ایجاد و سازماندهی یک مؤسسه ملی کردند. در همین سال کرک طی سخنانی در این کنفرانس گفت: موضوع بحث ما در این جا کودکانی هستند که یا به جهت سبب شناسی ( برای مثال نقص کار مغز ، نقص جزئی در کار مغز یا اختلال عصبی – روانی) ، یا به سبب جلوه های رفتاریشان (برای مثال، اختلالهای ادراکی، فعالیت های حرکتی بیش از حد، نارساخوانی یادیس لکسی) نامی بر آنها نهاده شده است کرک در اظهارات خود پیشنهاد کرد که برای پرهیز از معمای پیچیده کار ناقص مغز، از اصلاح ناتوانی یادگیری که در برگیرنده تمام افراد مورد نظر است استفاده شود.
اولیای کودکانی که به ناتوانی یادگیری مبتلا بودند و با اصطلاحات پیشنهاد شده قلبی موافقت نداشتند. این اصطلاح را شور و شوق پذیرفتند و مؤسسه کودکان ناتوان در یادگیری را تشکیل دادند. این نامگذاری مشکل به وسیله کرک و تشکیل مؤسسه کودکان ناتوان در یادگیری معمولاً به عنوان شروع اداری و رسمی حرکت در جهت برخورد با ناتوانیهای یادگیری در نظر گرفته می شود.(حاج بابایی و دهقانی ،1372)
تعریف اختلالات یادگیری:
اصطلاح اختلالات یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش آموزانی برخاسته است که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می شوند و درعین حال در چهارچوب سنتی کودکان استثنایی نمی گنجند.
تعاریف ناتوانی یادگیری با تغییرات متنوعی همراه بوده است این امر ممکن است به خاطر ارزشیابی و بازنگری های متحد و در این قلمرو و ماهیت علمی آن باشد. رشته های تخصصی متعددی به طور مثال پزشکی، روانشناسی، علوم تربیتی، زبان شناسی و عصب شناسی، هر کدام اصطلاحاتی را برای تبیین این اختلال دخیل کرده اند. برای مثال علوم تربیتی عبارت ناتوانی یادگیری خاص را به کار می برد، روانشناسی از مقولات همچون اختلالات ادراکی، رفتارهای فزون کنشی، نقص توجه و زبان شناسی از عبارات ناگویی اکتسابی، نارساخوانی و پزشکی و عصب شناسی از موارد ضربه مغزی، نارساکنش وری قلیل مغز، صدمه یا آسیب مغزی استفاده می کنند.(شریفی درآمدی ،1381)
تعریف قانون آموزش و پرورش برای کودکان دارای ناتوانی یادگیری چنین است:
ناتوانی یادگیری بخصوص ، یعنی اختلالی در یک یا چند فرایند روانی پایه که به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می شود و می تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن، یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیت های ادراکی ،آسیب دیدگی های مغزی، نقص جزئی در کار مغز ، دیس لکسی یا نارساخوانی و آفازیای رشدی را در بر می گیرد. (جرالد ومگ لافلاین، منشی طوسی،1376)
انجمن مخصوص کودکان و بزرگسالان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری تعریف دیگری را ارائه داده است، این تعریف معتقد است که ناتوانیهای یادگیری ریشه نورولوژیک دارد و وجه تمایز این تعریف آن است که وسعت حوزه هایی که تحت تأثیر آن قرار می گیرند. وسیعتر می کند و آن را به چیزی غیر از دروس نیز گوش می دهد. تعریف چنین است:
ناتوانیهای یادگیری ویژه، حالتی مزمن است که منشأ نورولوژیک دارد و به صورت انتخابی در کار رشد و یا ابزار مهارتهای کلامی و غیر کلامی دخالت می کند. این اختلال ممکن است در افرادی که دارای هوش متوسط یا بالا و کسانی که سیستمهای حسی و حرکتی شان به طور کافی درست کار می کند و اشخاصی که از فرصت های یادگیری به اندازه کافی استفاده می کنند نیز تظاهر کند. ناتوانیهای یادگیری از نظر نوع تظاهرات و میزان رشد فرد می تواند متفاوت باشد. این حالت ممکن است در سراسر زندگی در عزت نفس، تحصیلات، شغل، ارتباط با دیگران و فعالیت های روزمره فرد، تأثیر منفی بگذارد .دانیل پی و کافئن،جوادیان،1375)
در سال 1981 کمیته مشترک ملی برای ناتوانیهای یادگیری (njcld) ، مرکب از: نمایندگان انجمن گویایی و شنوایی آمریکا، جامعه کودکان وبزرگسالان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری، شورای مخصوص ناتوانیهای یادگیری، بخش مربوط به کودکانی که دچار اختلالات ارتباطی هستند، انجمن بین المللی خواندن، انجمن دیسلکی مشترکاً تعریفی ارائه داده اند که چنین است:
ناتوانیهای یادگیری یک اصطلاح کلی است که به علت گروهی از بی نظمی های نامتجانس به وجود می آید. این حالت ممکن است به صورت اشکالات مهمی در اعمالی نظیر: گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال کردن یا حساب کردن تظاهر نماید. اکثر این بی نظمی ها جنبه ذاتی دارند و به نظر می رسد که معلول بدکاری سیستم اعصاب مرکزی باشند. حتی با وجود اینکه ناتوانی یادگیری ممکن است همراه با سایر شرایط معلولیت رخ دهد و یا تأثیرات منفی محیطی مانند تفاوت های فرهنگی،آموزش نامناسب وکافی را در برداشته باشد. (دانیل پی وکافئن، جوادیان، 1375)
تعریف دیگری که در این جا ارائه می شود به نقل از کنگره آمریکا طبق قانون عمومی 142-94 است، تعریف چنین است:
ناتوانی های یادگیری به معنای وجود اختلالی در یک یا چند فرآیند روان شناختی پایه بوده که به فهم یا استفاده از زبان نوشتاری ویا گفتاری مربوط می شود و می تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن و هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود. (ایلوارد و براون، برداری، 1377)
تعریف دیگری که بیت من ارائه داد که یک بعد تازه و مهم به آن اضافه می کرد، او قید اختلاف را نیز در تعریف گنجاند که عبارت بود از اختلاف بین ظرفیت تخمین زده شده و پیشرفت مشاهده شده، تعریف چنین است:
کودکان که دارای اختلال در یادگیری هستند کسانی اند که از نظر آموزشی اختلاف فاحشی بین توانائیهای عقلی بالقوه تخمین زده شده آنها و سطح عملکرد واقعی حاصل از اختلالهای اساسی در فرآیند یادگیری آنها وجود دارد که ممکن است همراه با اختلال قابل مشاهده ای در کارکرد دستگاه عصبی مرکزی باشد یا نباشد و وابسته به عقب ماندگی ذهنی تعمیم یافت، محرومیت های تحصیلی یا فرهنگی، پریشانیهای هیجانی شدید، یا از دست دادن حواس نیستند.
این تعریف که به تعریف nachc معروف است بر خلاف تعریفهای پیشین مشخص می کند که تعیین اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی اختیاری بوده و برای تشخیص یک کودک دارای اختلالات یادگیری الزامی است.(ایلوارد وبراون، برداری، 1377)
تعریف دیگری که در اینجا ارائه می شود تعریفی است که کمیته مشاوره ملی کودکان معلول در گزارشی به کنگره، برای ناتوانی های یادگیری پیشنهاد نمود و در آخر هم 5 مسأله را در این تعریف مورد توجه قرار داد. تعریف چنین است:
کودکان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری که در یکی یا بیشتر فرایندهای روانشناختی مربوط به درک یا استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری از خود نابهنجاری نشان می دهند. این نابهنجاری ممکن است در گوش دادن، تفکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا حساب کردن خودنمایی کند. این نابهنجاری شرایطی مانند معلولیت ادراکی، آسیب مغزی، ناکارآیی حداقل مغزی، بدخوانی، اختلال تکلمی تکوینی و نظایر آن بازتاب یابد. در این لیست ناتوانی های یادگیری مربوط به بینایی، شنوایی، معلولیت های حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، اضطراب عاطفی یا کمبودهای محیطی مورد نظر نمی باشد. در این تعریف 5 مسأله مورد توجه بوده است:
1ـ ناتوانایی در انجام تکالیف مدرسه: ناتوانی در یادگیری مهارتهای تحصیلی به عنوان تجلی اصلی ناتوانی های یادگیری شناخته شده اند.
2ـ عوامل استثنایی: از این تعریف عواملی بخصوص مانند مشکلات جسمانی، نقص حسی، تدریس ضعیف، عوامل فرهنگی محیطی و عقب افتادگی ذهنی مستثنی شده اند. کودکان درگیر این عوامل استثنایی علاوه بر مورد مبتلا به خود ناتوانی های یادگیری نیز از خود نشان می دهند و همین امر موجب تناقض و سردرگمی می شود.
3ـ وابسته های فیزیولوژیکی: در این تعریف از عملکرد سیستم مرکزی عصبی مقداری انحراف وجود دارد.
4ـ اختلاف درعمل: شاخص اصلی ناتوانی در یادگیری تفاوت موجود بین عملکرد تحصیلی مورد انتظار کودک بر مبنای هوش و پیشرفت موجود او می باشد.
5 ـ وابسته های روانشناسی: نابهنجاری در یکی یا بیشتر فرایندهای اصلی روانشناسی به عدم موفقیت در یادگیری می انجامد.(دورکین ،صالحی،1376) کودکان ناتوان در یادگیری در یک یا چند فرایند اساسی روانی در ارتباط با فهمیدن یا کاربرد زبان شفاهی یا کتبی ناتوانی نشان می دهند. تظاهرات این ناتوانی ممکن است به صورت اختلال در گوش دادن، فکر کردن،سخن گفتن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا حساب باشد. .(کریمی، 1380)
تا اینجا تعریف های زیادی ارائه شد. ارائه دهندگان این تعریف ها و سایر دست اندرکاران این رشته، هدف مشابهی را دنبال می کنند. بدین معنی که همه می کوشند ناتوانی یادگیری را به گونه ای تعریف کنند که در ارائه خدمات لازم به این مبتلایان به کار آید. در همه این تعریف ها چهار بعد اساسی دیده می شود:
• تفاوت میان عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی یک کودک.
• مظاهر یا نشانه های رفتاری مربوط به ضعف و قوت موضوعهای تحصیلی وزبان در یادگیری.
• وجود یا عدم سایر مشکلات، چون ناشنوایی
• تمرکز یا نگرش پایه آنها درباره مشکل یادگیری. (فرقانی رئیسی، 1372)

درجه شیوع ( فراوانی):
بر مبنای تغیرپذیری تعاریف و معیارهای به کار رفته تخمین شیوع ناتوانی های یادگیری مشکل می باشد. کمیته مشاوره ملی کودکان معلول تخمین زده است که 1 تا 3 درصد جمعیت آماری در سن مدرسه با این ناتوانی ها روبرو می باشند. با وجود این بر مبنای مطالعات انجام گرفته این مقدار 1 تا 30 درصدکودکان را شامل می شود. .(دورکین ،صالحی، 1376)
پرویز شریفی نیز در کتاب خود بیان داشته است که :
تعیین میزان شیوع افراد ناتوان یادگیری، آن هم در یک مقیاس بزرگ، با توجه به صرف هزینه هنگفت، زمان زیاد، اتخاذ تصمیمات دقیق علی رغم وجود تعاریف مختلف، مرور نظریه ها ورویه های ارزشیابی متعدد، کاری بس مشکل است. میزان برآورد از 1 تا 28 درصد در نوسان است. اززمانی که مطالعه در زمینه ناتوانی های یادگیری شروع شده میزان شیوع این اختلال در بین کودکان در مقایسه با سایر ناتوانی ها بالا بوده است . اکثر گزارش ها نشان می دهد که 2 تا 3 درصدکودکان دارای نیازهای ویژه به ناتوانی یادگیری مبتلا هستند.(شریفی درآمدی، 1381)
به دلیل نبود تعریفی مشخص ، تعیین میزان دقیق فراوانی ، ناتوانیهای یادگیری میسر نیست. با این وجود محققان مختلف با معیارهای تشخیصی متفاوت به پیداکردن میزان فراوانی این کودکان اقدام نموده اند که طبعاًً این معیارها هیچ گونه همخوانی با یکدیگر ندارند.اداره آموزش ایالات متحده در سال 1984 اعلام کرد که 63/4 درصد از جمعیت 3 تا 21 ساله آمریکا از خدمات خاص کودکان ناتوان یادگیری استفاده کرده اند.
در حال حاضر دست اندرکاران حدس می زنند که حداقل بین 1 تا 3 درصدو حداکثر تا 7 درصدکودکان به ناتوانیهایی یادگیری مبتلا هستند. میزان رواج نارساخوانی در کل جمعیت ده درصد برآورد شده است. انجمن آمریکایی روانپزشکی 1980، برآورد فراوانی اختلال یادگیری زبان را بین 1 تا 8 نفر در هر 1000 نفر کودک می دانند. همان گونه که ملاحظه می کنید. نبود یک تعریف جامع و مانع، به روشهای معتبر تشخیص و شیوه های ناهمسان ارزیابی منجر می گردد که در این زمینه باارقامی متفاوت روبه رو باشیم.(حاج بابایی،دهقانی ،1372)


منابع و مآخذ
1) افروز . غلامعلي، مقدمه اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، 1372
2) اچ، ايلوارد، اليزابت وار.براون.فرانك، تشخيص و ساماندهي ناتوانيهايي يادگيري، ترجمه رضا برادري، تهران، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنايي، چاپ اول، 1377
3) استادان طرح جامع آموزش خانواده، خانواده و فرزندان در دورة ابتدايي، تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، چاپ هشتم، 1378
4) جمعي از مشاوران، ناتوانيهاي يادگيري، يزد، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، 1382
5) حاج بابايي، مرتضي و دهقاني هشتجين، ياور، آشنايي باويژگيها و مسايل كودكان استثنايي ، تهران، نشرايران، 1372
6) دوركين، بل، اچ، مشكلات و رفتاري دانش آموزان، ترجمه پرويز صالحي، تهران، نشر بشري، چاپ اول، 1376
7) شريفي درآمدي، پرويز، روانشناسي كودكان استثنايي ، تهران، نشر روانسنجي، چاپ اول ، جلد 2، 1381
8) عليزاده، حميد، نشريه تعليم و تربيت استثنايي، تهران، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنايي، شماره 10 و 11 ، خرداد و تير 1381
9) فرقاني رئيسي، شهلا، شناخت مشكلات رفتاري در كودكان و نوجوانان، تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول، 1372
10)كرمي نوري ، رضا ومرادي، عليرضا،روان شناسي تربيتي ، تهران، نشرايران، 1377
11)كريمي ، يوسف، اختلالات يادگيري، تهران، نشر ساوالان، چاپ اول، 1380
12)نيلسن، براتلند، كودك استثنايي درمدرسه عادي، ترجمه غلامعلي افروز و محمود ميرنسب، تهران ، نشر نوادر، 1379
13)نيكولاس، كريستوفرجي، نشريه تعليم و تربيت استثنايي، ترجمه ابوالفضل عطاران، تهران، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنايي، شماره 20 و 21 ، مرداد و شهريور 1382
14)وستاوود، پيتر، آموزش و پرورش كودكان با نيازهاي ويژه، ترجمه شاهرخ مكوند حسيني و فرح شيلاندري ـ تهران، انتشارات رشد، چاپ اول، 1381
15)والاس، جرايد و مك لافلين، جيمزآ، ناتوانيهاي يادگيري: مفاهيم و ويژگيها، ترجمه محمد تقي طوسي ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ چهارم، 1376
16)هامالان، دانيل پي و كافمن، جيمزام، كودكان استثنايي: مقدمه اي بر آموزشهاي ويژه، ترجمه مجتبي جواديان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي ، چاپ سوم، 1375
در این فایل انتقادی دارید


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ناتوانی یادگیری


پایان نامه روانشناسی


پایان نامه علوم تربیتی


دانلود رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چگونه ناتوانی یادگیری دانش آموز را تشخیص دهیم؟

ناتوانی یادگیری باعث مشکلات چشم گیر در یادگیری و کاربرد زبان و مهارت های گوش دادن ...

اختلال یادگیری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عوامل بروز اختلالات یادگیری. ثابت شده‌است که علل بروز ناتوانی‌های یادگیری نسبتاً ...

درمان ناتوانی در یادگیری ریاضیات در کودکان| مرکز …

درمان ناتوانی در یادگیری ریاضیات در کودکان. مقدمه: به تازگی، دانش آموزانی که در ...

NCLD - National Center for Learning

National Center for Learning Disabilities ... NCLD is pleased to announce the winners of the 2017 Anne Ford and Allegra Ford Thomas scholarships.

اختلال یادگیری كودكان – سایت پزشکان بدون مرز

تعاریف متعددی برای اختلالات یادگیری وجود دارد که مهمترین آن عبارتست از: اختلال در یک ...

اختلال یادگیری چیست؟ - nashrenazari.com

اختلال یادگیری . در سال 1963 ساموئل کرک، برای کودکانی که به عنوان ...

اختلال خواندن - tebyan.net

اما آن چیز که واضح و روشن است، اختلال یادگیری به دلایل زیر نمی‌باشد. هر چند اگر کودکی ...

میگنا - اختلال یادگیری از تعریف تا درمان

افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری در تمام سطوح و در تمام پایه های کلاسی از آمادگی تا ...

LD OnLine: The world's leading website on …

LD OnLine is the leading website on learning disabilities, learning disorders and differences. Parents and teachers of learning disabled children will find ...

یادگیری انگلیسی با روش جدید، یادگیری کودک، اختلال یادگیری ...

کودک - تربیت کودک - یادگیری انگلیسی با روش جدید. برای اطلاع شما بازدیدکنندگان محترم از ...

یادگیری انگلیسی با روش جدید، یادگیری کودک، اختلال یادگیری ...

کودک - تربیت کودک - یادگیری انگلیسی با روش جدید. برای اطلاع شما بازدیدکنندگان محترم از ...

مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.CCLD

مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.ccld - روشهای افزایش دقت و تمرکز حواس دانش آموزان ..

مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.CCLD

مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.CCLD - لینکستان اختلالات ریاضی - Iranian Correction Center for ...

برای درمان اختلال یادگیری ریاضی چه باید كرد؟

برای درمان اختلال یادگیری ریاضی چه باید كرد؟ اولین قدم: این است كه از طبیعی بودن كودك ...

آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای …

آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای درمان آن - کلینیک جامع آموزش پزشکی ...

مشکلات یادگیری و رفتاری

مشکلات یادگیری و رفتاری - بررسی مشکلات یادگیری و رفتاری ... رفتارهای حسی یا آن چه کودک ...

راه های پرهیز از خشونت - nojavanha.com

خشونت از دیدگاه روان شناسی یعنی ناتوانی در کنترل خشم.

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - نقش وسایل کمک …

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی+راهبر آموزشی -

نقش آموزش مهارتهای اجتماعی » وب سایت دکتر سید …

نقش آم ?زش مهارتهای اجتماعی درسازگاری ک ?دکان با نیاز ?ی ?ه سال ا ?ل پیش حرفه ای ...

روش های پیش گیری از افت تحصیلی | مدرسه نیوز - …

تعریف افت تحصیلی. افت تحصیلی بدین معناست که ظرفیت یادگیری دانش آموز در هنگام تحصیل ...

راه کم کردن میل جنسی در پسران و دختران مجرد (که به …

صفحه اصلی ; ازدواج; راه کم کردن میل جنسی در پسران و دختران مجرد (که به استمنا کشیده ...

میگنا - اصطلاحات،عبارات و واژه‌ های روانشناسی

این اصطلاحات متعلق به روانشناسی دابوت است که متاسفانه واژه دابوت حذف شده.نظریه دابوت ...

روش تدریس معلّم و راه کارهایی برای تقویت آن در …

روش تدریس معلّم و راه کارهایی برای تقویت آن در آموزش مؤثّر

فلج مغزی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلج مغزی; A child with cerebral palsy being examined. طبقه‌بندی و منابع خارجی; تخصص: عصب‌شناسی: آی‌سی ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - مقاله های علمـــــــی درباره مدیـــــریت و ...

بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) - …

مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اول : ...

بررسی تفاوتهای DSM-4 و DSM-5 (به همراه اسلاید و …

عنوان: «بررسی تفاوتهای dsm-v و dsm-iv » (متن ذیل، بخشهایی از مطالب ارائه شده توسط ایشان می ...

ارزشیابی توصیفی

تاریخچه طرح ارزشیابی کیفی- توصیفی در نظام آموزش و پرورش کشور ایران: بعد از تشکیل ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)